World  Spiritual  Heritage
GizanOnelittleangel > Buddhism / Mahayana / Zen (Chan) > Gizan
On this page: Biography | Related links
On other page(s): Spiritual quotes of  Gizan 
A- A A+

Gizan : Biography

Gizan was a lesser-known Zen Master whose decisive poetry and bold teaching style endeared him to all his followers.Source : Jonathan Star, The Inner Treasure

Related links


Buddhism / Mahayana / Zen (Chan), Bassui Zenji, Bodhidharma, Chen-houei du Ho-tso, Eihei Dogen, Genpo Sensei, Gizan, Gudo Roshi Nishijima, Hakuin, Huang Po, Hui Neng, Huiyan, Lin-tsi , Roshi Suzuki, Roshi Yamada, Szu-hsin Wu-hsin, Taisen Deshimaru, The Seng-ts’an, The Shobo Genzo, The Zenrin Kushu, Ts’ao-shan Pen-chi, Tsong-mi, Wang Wei, Wou-men, Yoka Daishi, Yung-chia Ta-shih, etc.
♥ Our Project ♥ ⇄ ♥ Your project ♥