Job
Onelittleangel > > Job  >
(22 Verses | Page 1 / 1)
La Bible de Crampon.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
La Bible de Crampon.Afficher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


14.1
L'homme né de la femme vit peu de jours, et il est rassasié de misères.

L'homme né de la femme! Sa vie est courte, sans cesse agitée. (Ⅰ)

L’homme né de femme est de peu de jours et rassasié de trouble; (Ⅲ)

Homo natus de muliere, brevi vivens tempore,/ repletur multis miseriis./ (Ⅳ)

‫ 1  ׃14  אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רגז ‬ (Ⅴ)

βροτὸς γὰρ γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος καὶ πλήρης ὀργη̃ς (Ⅵ)

14.2
Comme la fleur, il naît, et on le coupe; il fuit comme l'ombre, sans s'arrêter.

Il naît, il est coupé comme une fleur; Il fuit et disparaît comme une ombre. (Ⅰ)

Il sort comme une fleur, et il est fauché; il s’enfuit comme une ombre, et il ne dure pas. (Ⅲ)

Qui quasi flos egreditur et conteritur,/ et fugit velut umbra, et numquam in eodem statu permanet./ (Ⅳ)

‫ 2  ׃14  כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד ‬ (Ⅴ)

ἢ ὥσπερ ἄνθος ἀνθη̃σαν ἐξέπεσεν ἀπέδρα δὲ ὥσπερ σκιὰ καὶ οὐ μὴ στη̨̃ (Ⅵ)

14.3
Et c'est sur lui que tu as l'oeil ouvert, lui que tu amènes en justice avec toi!

Et c'est sur lui que tu as l'oeil ouvert! Et tu me fais aller en justice avec toi! (Ⅰ)

Pourtant, sur lui tu ouvres tes yeux, et tu me fais venir en jugement avec toi! (Ⅲ)

Et dignum ducis super hujuscemodi aperire oculos tuos,/ et adducere eum tecum in judicium ?/ (Ⅳ)

‫ 3  ׃14  אף על זה פקחת עינך ואתי תביא במשפט עמך ‬ (Ⅴ)

οὐχὶ καὶ τούτου λόγον ἐποιήσω καὶ του̃τον ἐποίησας εἰσελθει̃ν ἐν κρίματι ἐνώπιόν σου (Ⅵ)

14.4
Qui peut tirer le pur de l'impur? Personne.

Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. (Ⅰ)

Qui est-ce qui tirera de l’impur un homme pur? Pas un! (Ⅲ)

Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine ?/ nonne tu qui solus es ?/ (Ⅳ)

‫ 4  ׃14  מי יתן טהור מטמא לא אחד ‬ (Ⅴ)

τίς γὰρ καθαρὸς ἔσται ἀπὸ ῥύπου ἀλλ' οὐθείς (Ⅵ)

14.5
Si les jours de l'homme sont comptés, si tu as fixé le nombre de ses mois, si tu as posé un terme qu'il ne doit pas franchir,

Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, Si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, (Ⅰ)

Si ses jours sont déterminés, si le nombre de ses mois est par devers toi, si tu lui as posé ses limites, qu’il ne doit pas dépasser, (Ⅲ)

Breves dies hominis sunt :/ numerus mensium ejus apud te est :/ constituisti terminos ejus, qui præteriri non poterunt./ (Ⅳ)

‫ 5  ׃14  אם חרוצים ימיו מספר חדשיו אתך *חקו **חקיו עשית ולא יעבור ‬ (Ⅴ)

ἐὰν καὶ μία ἡμέρα ὁ βίος αὐτου̃ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἀριθμητοὶ δὲ μη̃νες αὐτου̃ παρὰ σοί εἰς χρόνον ἔθου καὶ οὐ μὴ ὑπερβη̨̃ (Ⅵ)

14.6
détourne de lui tes yeux pour qu'il se repose, jusqu'à ce qu'il goûte, comme le mercenaire, la fin de sa journée.

Détourne de lui les regards, et donne-lui du relâche, Pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. (Ⅰ)

Détourne de lui ton regard, et il aura du repos, jusqu’à ce que, comme un mercenaire, il achève sa journée; (Ⅲ)

Recede paululum ab eo, ut quiescat,/ donec optata veniat, sicut mercenarii, dies ejus./ (Ⅳ)

‫ 6  ׃14  שעה מעליו ויחדל עד ירצה כשכיר יומו ‬ (Ⅴ)

ἀπόστα ἀπ' αὐτου̃ ἵνα ἡσυχάση̨ καὶ εὐδοκήση̨ τὸν βίον ὥσπερ ὁ μισθωτός (Ⅵ)

14.7
Un arbre a de l'espérance: coupé, il peut verdir encore, il ne cesse pas d'avoir des rejetons.

Un arbre a de l'espérance: Quand on le coupe, il repousse, Il produit encore des rejetons; (Ⅰ)

Car il y a de l’espoir pour un arbre: s’il est coupé, il repoussera encore, et ses rejetons ne cesseront pas. (Ⅲ)

Lignum habet spem :/ si præcisum fuerit, rursum virescit,/ et rami ejus pullulant./ (Ⅳ)

‫ 7  ׃14  כי יש לעץ תקוה אם יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל ‬ (Ⅴ)

ἔστιν γὰρ δένδρω̨ ἐλπίς ἐὰν γὰρ ἐκκοπη̨̃ ἔτι ἐπανθήσει καὶ ὁ ῥάδαμνος αὐτου̃ οὐ μὴ ἐκλίπη̨ (Ⅵ)

14.8
Que sa racine ait vieilli dans la terre, que son tronc soit mort dans la poussière,

Quand sa racine a vieilli dans la terre, Quand son tronc meurt dans la poussière, (Ⅰ)

Si sa racine vieillit dans la terre, et si son tronc meurt dans la poussière, (Ⅲ)

Si senuerit in terra radix ejus,/ et in pulvere emortuus fuerit truncus illius,/ (Ⅳ)

‫ 8  ׃14  אם יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו ‬ (Ⅴ)

ἐὰν γὰρ γηράση̨ ἐν γη̨̃ ἡ ῥίζα αὐτου̃ ἐν δὲ πέτρα̨ τελευτήση̨ τὸ στέλεχος αὐτου̃ (Ⅵ)

14.9
dès qu'il sent l'eau, il reverdit, il pousse des branches comme un jeune plant.

Il reverdit à l'approche de l'eau, Il pousse des branches comme une jeune plante. (Ⅰ)

A l’odeur de l’eau il poussera, et il fera des branches comme un jeune plant; (Ⅲ)

ad odorem aquæ germinabit,/ et faciet comam, quasi cum primum plantatum est./ (Ⅳ)

‫ 9  ׃14  מריח מים יפרח ועשה קציר כמו נטע ‬ (Ⅴ)

ἀπὸ ὀσμη̃ς ὕδατος ἀνθήσει ποιήσει δὲ θερισμὸν ὥσπερ νεόφυτον (Ⅵ)

14.10
Mais l'homme meurt, et il reste étendu; quand il a expiré, où est-il?

Mais l'homme meurt, et il perd sa force; L'homme expire, et où est-il? (Ⅰ)

Mais l’homme meurt et gît là; l’homme expire, et où est-il? (Ⅲ)

Homo vero cum mortuus fuerit, et nudatus,/ atque consumptus, ubi, quæso, est ?/ (Ⅳ)

‫ 10 ׃14  וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו ‬ (Ⅴ)

ἀνὴρ δὲ τελευτήσας ὤ̨χετο πεσὼν δὲ βροτὸς οὐκέτι ἔστιν (Ⅵ)

14.11
Les eaux du lac disparaissent, le fleuve tarit et se dessèche:

Les eaux des lacs s'évanouissent, Les fleuves tarissent et se dessèchent; (Ⅰ)

Les eaux s’en vont du lac; et la rivière tarit et sèche: (Ⅲ)

Quomodo si recedant aquæ de mari,/ et fluvius vacuefactus arescat :/ (Ⅳ)

‫ 11 ׃14  אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש ‬ (Ⅴ)

χρόνω̨ γὰρ σπανίζεται θάλασσα ποταμὸς δὲ ἐρημωθεὶς ἐξηράνθη (Ⅵ)

14.12
ainsi l'homme se couche et ne se relève plus, il ne se réveillera pas tant que subsistera le ciel, on ne le fera pas sortir de son sommeil.

Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus, Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, Il ne sortira pas de son sommeil. (Ⅰ)

Ainsi l’homme se couche et ne se relève pas: jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cieux, ils ne s’éveillent pas, et ils ne se réveillent pas de leur sommeil. (Ⅲ)

sic homo, cum dormierit, non resurget :/ donec atteratur cælum, non evigilabit,/ nec consurget de somno suo./ (Ⅳ)

‫ 12 ׃14  ואיש שכב ולא יקום עד בלתי שמים לא יקיצו ולא יערו משנתם ‬ (Ⅴ)

ἄνθρωπος δὲ κοιμηθεὶς οὐ μὴ ἀναστη̨̃ ἕως ἂν ὁ οὐρανὸς οὐ μὴ συρραφη̨̃ καὶ οὐκ ἐξυπνισθήσονται ἐξ ὕπνου αὐτω̃ν (Ⅵ)

14.13
Oh! Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère ait passé, me fixer un terme où tu te souviendrais de moi!

Oh! si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, M'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, Et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi! (Ⅰ)

Oh! si tu voulais me cacher dans le shéol, me tenir caché jusqu’à ce que ta colère se détourne, me fixer un temps arrêté, et puis te souvenir de moi, — (Ⅲ)

Quis mihi hoc tribuat, ut in inferno protegas me,/ et abscondas me donec pertranseat furor tuus,/ et constituas mihi tempus in quo recorderis mei ?/ (Ⅳ)

‫ 13 ׃14  מי יתן בשאול תצפנני תסתירני עד שוב אפך תשית‪[c]‬ לי חק ותזכרני ‬ (Ⅴ)

εἰ γὰρ ὄφελον ἐν ἅ̨δη̨ με ἐφύλαξας ἔκρυψας δέ με ἕως ἂν παύσηταί σου ἡ ὀργὴ καὶ τάξη̨ μοι χρόνον ἐν ὡ̨̃ μνείαν μου ποιήση̨ (Ⅵ)

14.14
Si l'homme une fois mort pouvait revivre! Tout le temps de mon service j'attendrais qu'on vînt me relever.

Si l'homme une fois mort pouvait revivre, J'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, Jusqu'à ce que mon état vînt à changer. (Ⅰ)

(Si un homme meurt, revivra-t-il?), tous les jours de ma détresse, j’attendrais jusqu’à ce que mon état vînt à changer: (Ⅲ)

Putasne mortuus homo rursum vivat ?/ cunctis diebus quibus nunc milito, expecto/ donec veniat immutatio mea./ (Ⅳ)

‫ 14 ׃14  אם ימות גבר היחיה כל ימי צבאי איחל עד בוא חליפתי ‬ (Ⅴ)

ἐὰν γὰρ ἀποθάνη̨ ἄνθρωπος ζήσεται συντελέσας ἡμέρας του̃ βίου αὐτου̃ ὑπομενω̃ ἕως ἂν πάλιν γένωμαι (Ⅵ)

14.15
Tu m'appellerais alors, et moi je te répondrais; tu languirais après l'ouvrage de tes mains.

Tu appellerais alors, et je te répondrais, Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. (Ⅰ)

Tu appellerais, et moi je te répondrais; ton désir serait tourné vers l’œuvre de tes mains; (Ⅲ)

Vocabis me, et ego respondebo tibi :/ operi manuum tuarum porriges dexteram./ (Ⅳ)

‫ 15 ׃14  תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסף ‬ (Ⅴ)

εἰ̃τα καλέσεις ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι τὰ δὲ ἔργα τω̃ν χειρω̃ν σου μὴ ἀποποιου̃ (Ⅵ)

14.16
Mais hélas! Maintenant, tu comptes mes pas, tu as l'oeil ouvert sur mes péchés;

Mais aujourd'hui tu comptes mes pas, Tu as l'oeil sur mes péchés; (Ⅰ)

Car maintenant tu comptes mes pas: ne veilles-tu pas sur mon péché? (Ⅲ)

Tu quidem gressus meos dinumerasti :/ sed parce peccatis meis./ (Ⅳ)

‫ 16 ׃14  כי עתה צעדי תספור לא תשמור על חטאתי ‬ (Ⅴ)

ἠρίθμησας δέ μου τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ οὐ μὴ παρέλθη̨ σε οὐδὲν τω̃ν ἁμαρτιω̃ν μου (Ⅵ)

14.17
mes transgressions sont scellées dans une bourse, et tu mets un enduit sur mes iniquités.

Mes transgressions sont scellées en un faisceau, Et tu imagines des iniquités à ma charge. (Ⅰ)

Ma transgression est scellée dans un sac, et dans tes pensées, tu ajoutes à mon iniquité. (Ⅲ)

Signasti quasi in sacculo delicta mea,/ sed curasti iniquitatem meam./ (Ⅳ)

‫ 17 ׃14  חתם בצרור פשעי ותטפל על עוני ‬ (Ⅴ)

ἐσφράγισας δέ μου τὰς ἀνομίας ἐν βαλλαντίω̨ ἐπεσημήνω δέ εἴ τι ἄκων παρέβην (Ⅵ)

14.18
La montagne s'écroule et s'efface; le rocher est transporté hors de sa place;

La montagne s'écroule et périt, Le rocher disparaît de sa place, (Ⅰ)

Mais une montagne qui s’éboule est réduite en poussière, et le rocher est transporté de son lieu; (Ⅲ)

Mons cadens defluit,/ et saxum transfertur de loco suo :/ (Ⅳ)

‫ 18 ׃14  ואולם הר נופל יבול וצור יעתק ממקמו ‬ (Ⅴ)

καὶ πλὴν ὄρος πι̃πτον διαπεσει̃ται καὶ πέτρα παλαιωθήσεται ἐκ του̃ τόπου αὐτη̃ς (Ⅵ)

14.19
les eaux creusent la pierre, leurs flots débordés entraînent la poussière du sol: ainsi tu anéantis l'espérance de l'homme.

La pierre est broyée par les eaux, Et la terre emportée par leur courant; Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. (Ⅰ)

Les eaux usent les pierres, leur débordement emporte la poussière de la terre: ainsi tu fais périr l’espoir de l’homme. (Ⅲ)

lapides excavant aquæ,/ et alluvione paulatim terra consumitur :/ et hominem ergo similiter perdes./ (Ⅳ)

‫ 19 ׃14  אבנים שחקו מים תשטף ספיחיה עפר ארץ ותקות אנוש האבדת ‬ (Ⅴ)

λίθους ἐλέαναν ὕδατα καὶ κατέκλυσεν ὕδατα ὕπτια του̃ χώματος τη̃ς γη̃ς καὶ ὑπομονὴν ἀνθρώπου ἀπώλεσας (Ⅵ)

14.20
Tu l'abats sans retour, et il s'en va; tu flétris son visage, et tu le congédies.

Tu es sans cesse à l'assaillir, et il s'en va; Tu le défigures, puis tu le renvoies. (Ⅰ)

Tu le domines pour toujours, et il s’en va; tu changes sa face, et tu le renvoies. (Ⅲ)

Roborasti eum paululum, ut in perpetuum transiret :/ immutabis faciem ejus, et emittes eum./ (Ⅳ)

‫ 20 ׃14  תתקפהו לנצח ויהלך משנה פניו ותשלחהו ‬ (Ⅴ)

ὠ̃σας αὐτὸν εἰς τέλος καὶ ὤ̨χετο ἐπέστησας αὐτω̨̃ τὸ πρόσωπον καὶ ἐξαπέστειλας (Ⅵ)

14.21
Que ses enfants soient honorés, il n'en sait rien; qu'ils soient dans l'abaissement, il l'ignore.

Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien; Qu'ils soient dans l'abaissement, il l'ignore. (Ⅰ)

Ses fils sont honorés, et il ne le sait pas; ils sont abaissés, et il ne s’en aperçoit pas. (Ⅲ)

Sive nobiles fuerint filii ejus,/ sive ignobiles, non intelliget./ (Ⅳ)

‫ 21 ׃14  יכבדו בניו ולא ידע ויצערו ולא יבין למו ‬ (Ⅴ)

πολλω̃ν δὲ γενομένων τω̃ν υἱω̃ν αὐτου̃ οὐκ οἰ̃δεν ἐὰν δὲ ὀλίγοι γένωνται οὐκ ἐπίσταται (Ⅵ)

14.22
Sa chair ne sent que ses propres souffrances, son âme ne gémit que sur elle-même.

C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps, C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. (Ⅰ)

Sa chair ne souffre que pour lui-même, et son âme ne mène deuil que sur lui-même. (Ⅲ)

Attamen caro ejus, dum vivet, dolebit,/ et anima illius super semetipso lugebit.] (Ⅳ)

‫ 22 ׃14  אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל פ‬ (Ⅴ)

ἀλλ' ἢ αἱ σάρκες αὐτου̃ ἤλγησαν ἡ δὲ ψυχὴ αὐτου̃ ἐπένθησεν (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | | | | | 14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑