Job
Onelittleangel > > Job  >
(21 Verses | Page 1 / 1)
Clementine Vulgate.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Clementine Vulgate.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


18.1
Respondens autem Baldad Suhites, dixit :

Alors Baldad de Suhé prit la parole et dit: (⁎)

Bildad de Schuach prit la parole et dit: (Ⅰ)

Et Bildad, le Shukhite, répondit et dit: (Ⅲ)

‫ 1  ׃18  ויען בלדד השחי ויאמר ‬ (Ⅴ)

ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ ὁ Σαυχίτης λέγει (Ⅵ)

18.2
Usque ad quem finem verba jactabitis ?/ intelligite prius, et sic loquamur./

Quand donc mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. (⁎)

Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. (Ⅰ)

Jusques à quand tendrez-vous des pièges avec vos paroles? Soyez intelligents, et puis nous parlerons. (Ⅲ)

‫ 2  ׃18  עד אנה תשימון קנצי למלין תבינו ואחר נדבר ‬ (Ⅴ)

μέχρι τίνος οὐ παύση̨ ἐπίσχες ἵνα καὶ αὐτοὶ λαλήσωμεν (Ⅵ)

18.3
Quare reputati sumus ut jumenta,/ et sorduimus coram vobis ?/

Pourquoi nous regardez-vous comme des brutes, et sommes-nous stupides à vos yeux? (⁎)

Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? (Ⅰ)

Pourquoi sommes-nous considérés comme des bêtes, et sommes-nous stupides à vos yeux? (Ⅲ)

‫ 3  ׃18  מדוע נחשבנו כבהמה נטמינו בעיניכם ‬ (Ⅴ)

διὰ τί ὥσπερ τετράποδα σεσιωπήκαμεν ἐναντίον σου (Ⅵ)

18.4
Qui perdis animam tuam in furore tuo,/ numquid propter te derelinquetur terra,/ et transferentur rupes de loco suo ?/

Toi qui te déchires dans ta fureur, veux-tu qu'à cause de toi la terre devienne déserte, que le rocher soit transporté hors de sa place? (⁎)

O toi qui te déchires dans ta fureur, Faut-il, à cause de toi, que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? (Ⅰ)

Toi qui déchires ton âme dans ta colère, la terre sera-t-elle abandonnée à cause de toi, et le rocher sera-t-il transporté de sa place? (Ⅲ)

‫ 4  ׃18  טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקמו ‬ (Ⅴ)

κέχρηταί σοι ὀργή τί γάρ ἐὰν σὺ ἀποθάνη̨ς ἀοίκητος ἡ ὑπ' οὐρανόν ἢ καταστραφήσεται ὄρη ἐκ θεμελίων (Ⅵ)

18.5
Nonne lux impii extinguetur,/ nec splendebit flamma ignis ejus ?/

Oui, la lumière du méchant s'éteindra, et la flamme de son foyer cessera de briller. (⁎)

La lumière du méchant s'éteindra, Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. (Ⅰ)

Or la lumière des méchants sera éteinte, et la flamme de son feu ne luira point; (Ⅲ)

‫ 5  ׃18  גם אור רשעים ידעך ולא יגה שביב אשו ‬ (Ⅴ)

καὶ φω̃ς ἀσεβω̃ν σβεσθήσεται καὶ οὐκ ἀποβήσεται αὐτω̃ν ἡ φλόξ (Ⅵ)

18.6
Lux obtenebrescet in tabernaculo illius,/ et lucerna quæ super eum est extinguetur./

Le jour s'obscurcira sous sa tente, sa lampe s'éteindra au-dessus de lui. (⁎)

La lumière s'obscurcira sous sa tente, Et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. (Ⅰ)

La lumière sera ténèbres dans sa tente, et sa lampe sera éteinte au-dessus de lui. (Ⅲ)

‫ 6  ׃18  אור‪[c]‬ חשך באהלו ונרו עליו ידעך ‬ (Ⅴ)

τὸ φω̃ς αὐτου̃ σκότος ἐν διαίτη̨ ὁ δὲ λύχνος ἐπ' αὐτω̨̃ σβεσθήσεται (Ⅵ)

18.7
Arctabuntur gressus virtutis ejus,/ et præcipitabit eum consilium suum./

Ses pas si fermes seront à l'étroit, son propre conseil précipite sa chute. (⁎)

Ses pas assurés seront à l'étroit; Malgré ses efforts, il tombera. (Ⅰ)

Les pas de sa force seront resserrés, et son propre conseil le renversera: (Ⅲ)

‫ 7  ׃18  יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו ‬ (Ⅴ)

θηρεύσαισαν ἐλάχιστοι τὰ ὑπάρχοντα αὐτου̃ σφάλαι δὲ αὐτου̃ ἡ βουλή (Ⅵ)

18.8
Immisit enim in rete pedes suos,/ et in maculis ejus ambulat./

Ses pieds le jettent dans les rets, il marche sur le piège. (⁎)

Car il met les pieds sur un filet, Il marche dans les mailles, (Ⅰ)

Car il est poussé dans le filet par ses propres pieds; et il marche sur les mailles du filet; (Ⅲ)

‫ 8  ׃18  כי שלח ברשת ברגליו ועל שבכה יתהלך ‬ (Ⅴ)

ἐμβέβληται δὲ ὁ ποὺς αὐτου̃ ἐν παγίδι ἐν δικτύω̨ ἑλιχθείη (Ⅵ)

18.9
Tenebitur planta illius laqueo,/ et exardescet contra eum sitis./

Le filet saisit ses talons; il est serré dans ses noeuds. (⁎)

Il est saisi au piège par le talon, Et le filet s'empare de lui; (Ⅰ)

Le piège le prend par le talon, le lacet le saisit; (Ⅲ)

‫ 9  ׃18  יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים ‬ (Ⅴ)

ἔλθοισαν δὲ ἐπ' αὐτὸν παγίδες κατισχύσει ἐπ' αὐτὸν διψω̃ντας (Ⅵ)

18.10
Abscondita est in terra pedica ejus,/ et decipula illius super semitam./

Pour lui les lacs sont cachés sous terre, et la trappe est sur son sentier. (⁎)

Le cordeau est caché dans la terre, Et la trappe est sur son sentier. (Ⅰ)

Sa corde est cachée dans la terre, et sa trappe sur le sentier. (Ⅲ)

‫ 10 ׃18  טמון בארץ חבלו ומלכדתו עלי נתיב ‬ (Ⅴ)

κέκρυπται ἐν τη̨̃ γη̨̃ σχοινίον αὐτου̃ καὶ ἡ σύλλημψις αὐτου̃ ἐπὶ τρίβων (Ⅵ)

18.11
Undique terrebunt eum formidines,/ et involvent pedes ejus./

De tous côtés des terreurs l'assiègent, et le poursuivent pas à pas. (⁎)

Des terreurs l'assiègent, l'entourent, Le poursuivent par derrière. (Ⅰ)

De toutes parts des terreurs l’alarment et le poussent çà et là, s’attachant à ses pas. (Ⅲ)

‫ 11 ׃18  סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו ‬ (Ⅴ)

κύκλω̨ ὀλέσαισαν αὐτὸν ὀδύναι πολλοὶ δὲ περὶ πόδας αὐτου̃ ἔλθοισαν ἐν λιμω̨̃ στενω̨̃ (Ⅵ)

18.12
Attenuetur fame robur ejus,/ et inedia invadat costas illius./

La disette est son châtiment, et la ruine est prête pour sa chute. (⁎)

La faim consume ses forces, La misère est à ses côtés. (Ⅰ)

Sa force est affaiblie par la faim, et la calamité est prête à son côté. (Ⅲ)

‫ 12 ׃18  יהי רעב אנו ואיד נכון לצלעו ‬ (Ⅴ)

πτω̃μα δὲ αὐτω̨̃ ἡτοίμασται ἐξαίσιον (Ⅵ)

18.13
Devoret pulchritudinem cutis ejus ;/ consumat brachia illius primogenita mors./

La peau de ses membres est dévorée; ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. (⁎)

Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. (Ⅰ)

Le premier-né de la mort dévore les membres de son corps, il dévore ses membres. (Ⅲ)

‫ 13 ׃18  יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות ‬ (Ⅴ)

βρωθείησαν αὐτου̃ κλω̃νες ποδω̃ν κατέδεται δὲ τὰ ὡραι̃α αὐτου̃ θάνατος (Ⅵ)

18.14
Avellatur de tabernaculo suo fiducia ejus,/ et calcet super eum, quasi rex, interitus./

Il est arraché de sa tente, où il se croyait en sûreté; on le traîne vers le Roi des frayeurs. (⁎)

Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté, Il se traîne vers le roi des épouvantements. (Ⅰ)

Ce qui faisait sa confiance est arraché de sa tente, et il est forcé de marcher vers le roi des terreurs. (Ⅲ)

‫ 14 ׃18  ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות ‬ (Ⅴ)

ἐκραγείη δὲ ἐκ διαίτης αὐτου̃ ἴασις σχοίη δὲ αὐτὸν ἀνάγκη αἰτία̨ βασιλικη̨̃ (Ⅵ)

18.15
Habitent in tabernaculo illius socii ejus qui non est ;/ aspergatur in tabernaculo ejus sulphur./

Nul des siens n'habite dans sa tente, le soufre est semé sur sa demeure. (⁎)

Nul des siens n'habite sa tente, Le soufre est répandu sur sa demeure. (Ⅰ)

Ce qui n’est pas à lui habite dans sa tente, le soufre est répandu sur son habitation. (Ⅲ)

‫ 15 ׃18  תשכון באהלו מבלי לו יזרה על נוהו גפרית ‬ (Ⅴ)

κατασκηνώσει ἐν τη̨̃ σκηνη̨̃ αὐτου̃ ἐν νυκτὶ αὐτου̃ κατασπαρήσονται τὰ εὐπρεπη̃ αὐτου̃ θείω̨ (Ⅵ)

18.16
Deorsum radices ejus siccentur :/ sursum autem atteratur messis ejus./

En bas, ses racines se dessèchent, en haut, ses rameaux sont coupés. (⁎)

En bas, ses racines se dessèchent; En haut, ses branches sont coupées. (Ⅰ)

En bas ses racines sèchent, et en haut ses branches sont coupées. (Ⅲ)

‫ 16 ׃18  מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו ‬ (Ⅴ)

ὑποκάτωθεν αἱ ῥίζαι αὐτου̃ ξηρανθήσονται καὶ ἐπάνωθεν ἐπιπεσει̃ται θερισμὸς αὐτου̃ (Ⅵ)

18.17
Memoria illius pereat de terra,/ et non celebretur nomen ejus in plateis./

Sa mémoire a disparu de la terre, il n'a plus de nom dans la contrée. (⁎)

Sa mémoire disparaît de la terre, Son nom n'est plus sur la face des champs. (Ⅰ)

Sa mémoire périt de dessus la terre, et il n’a pas de nom sur la face du pays. (Ⅲ)

‫ 17 ׃18  זכרו אבד מני ארץ ולא שם לו על פני חוץ ‬ (Ⅴ)

τὸ μνημόσυνον αὐτου̃ ἀπόλοιτο ἐκ γη̃ς καὶ ὑπάρχει ὄνομα αὐτω̨̃ ἐπὶ πρόσωπον ἐξωτέρω (Ⅵ)

18.18
Expellet eum de luce in tenebras,/ et de orbe transferet eum./

On le chasse de la lumière dans les ténèbres, on le bannit de l'univers. (⁎)

Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, Il est chassé du monde. (Ⅰ)

Il est repoussé de la lumière dans les ténèbres; on le bannit du monde. (Ⅲ)

‫ 18 ׃18  יהדפהו מאור אל חשך ומתבל ינדהו ‬ (Ⅴ)

ἀπώσειεν αὐτὸν ἐκ φωτὸς εἰς σκότος (Ⅵ)

18.19
Non erit semen ejus, neque progenies in populo suo,/ nec ullæ reliquiæ in regionibus ejus./

Il ne laisse ni descendance ni postérité dans sa tribu; aucun survivant dans son séjour. (⁎)

Il ne laisse ni descendants ni postérité parmi son peuple, Ni survivant dans les lieux qu'il habitait. (Ⅰ)

Il n’a pas d’enfants ni de postérité parmi son peuple, personne qui lui survive dans les lieux de son séjour. (Ⅲ)

‫ 19 ׃18  לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו ‬ (Ⅴ)

οὐκ ἔσται ἐπίγνωστος ἐν λαω̨̃ αὐτου̃ οὐδὲ σεσω̨σμένος ἐν τη̨̃ ὑπ' οὐρανὸν ὁ οἰ̃κος αὐτου̃ ἀλλ' ἐν τοι̃ς αὐτου̃ ζήσονται ἕτεροι (Ⅵ)

18.20
In die ejus stupebunt novissimi,/ et primos invadet horror./

Les peuples de l'Occident sont stupéfaits de sa ruine, et ceux de l'Orient en sont saisis d'horreur. (⁎)

Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, Et la génération présente sera saisie d'effroi. (Ⅰ)

Ceux qui viennent après seront étonnés de son jour, comme l’horreur s’est emparée de ceux qui les ont précédés. (Ⅲ)

‫ 20 ׃18  על יומו נשמו אחרנים וקדמנים אחזו שער ‬ (Ⅴ)

ἐπ' αὐτω̨̃ ἐστέναξαν ἔσχατοι πρώτους δὲ ἔσχεν θαυ̃μα (Ⅵ)

18.21
Hæc sunt ergo tabernacula iniqui,/ et iste locus ejus qui ignorat Deum.]

Telle est la demeure de l'impie, telle est la place de l'homme qui ne connaît pas Dieu. (⁎)

Point d'autre destinée pour le méchant, Point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu! (Ⅰ)

Certainement, telles sont les demeures de l’inique, et tel est le lieu de celui qui ne connaît pas Dieu. (Ⅲ)

‫ 21 ׃18  אך אלה משכנות עול וזה מקום לא ידע אל ס‬ (Ⅴ)

οὑ̃τοί εἰσιν οἰ̃κοι ἀδίκων οὑ̃τος δὲ ὁ τόπος τω̃ν μὴ εἰδότων τὸν κύριον (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | | | | | | | | | 18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑