Job
Onelittleangel > > Job  >
(33 Verses | Page 1 / 1)
Clementine Vulgate.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Clementine Vulgate.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


36.1
Addens quoque Eliu, hæc locutus est :

Eliu reprit encore une fois et dit: (⁎)

Élihu continua et dit: (Ⅰ)

Et Élihu continua et dit: (Ⅲ)

‫ 1  ׃36  ויסף אליהוא ויאמר ‬ (Ⅴ)

προσθεὶς δὲ Ελιους ἔτι λέγει (Ⅵ)

36.2
Sustine me paululum, et indicabo tibi :/ adhuc enim habeo quod pro Deo loquar./

Attends un peu, et je t'instruirai, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu; (⁎)

Attends un peu, et je vais poursuivre, Car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. (Ⅰ)

Attends-moi un peu, et je te montrerai que j’ai encore des paroles pour Dieu. (Ⅲ)

‫ 2  ׃36  כתר לי זעיר ואחוך כי עוד לאלוה מלים ‬ (Ⅴ)

μει̃νόν με μικρὸν ἔτι ἵνα διδάξω σε ἔτι γὰρ ἐν ἐμοί ἐστιν λέξις (Ⅵ)

36.3
Repetam scientiam meam a principio,/ et operatorem meum probabo justum./

je prendrai mes raisons de haut, et je montrerai la justice de mon Créateur. (⁎)

Je prendrai mes raisons de haut, Et je prouverai la justice de mon créateur. (Ⅰ)

J’apporterai de loin ce que je sais, et je donnerai justice à mon créateur. (Ⅲ)

‫ 3  ׃36  אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן צדק ‬ (Ⅴ)

ἀναλαβὼν τὴν ἐπιστήμην μου μακρὰν ἔργοις δέ μου δίκαια ἐρω̃ (Ⅵ)

36.4
Vere enim absque mendacio sermones mei,/ et perfecta scientia probabitur tibi./

Sois-en sûr, mes discours sont exempts de mensonge; devant toi est un homme sincère en ses jugements. (⁎)

Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, Mes sentiments devant toi sont sincères. (Ⅰ)

Car certainement mes discours ne sont pas des mensonges; celui qui est parfait en connaissances est avec toi. (Ⅲ)

‫ 4  ׃36  כי אמנם לא שקר מלי תמים דעות עמך ‬ (Ⅴ)

ἐπ' ἀληθείας καὶ οὐκ ἄδικα ῥήματα ἀδίκως συνίεις (Ⅵ)

36.5
Deus potentes non abjicit,/ cum et ipse sit potens :/

Voici que Dieu est puissant, mais il ne dédaigne personne; il est puissant par la force de son intelligence. (⁎)

Dieu est puissant, mais il ne rejette personne; Il est puissant par la force de son intelligence. (Ⅰ)

Voici, Dieu est puissant et ne méprise personne; il est puissant en force d’intelligence. (Ⅲ)

‫ 5  ׃36  הן אל כביר ולא ימאס כביר כח לב ‬ (Ⅴ)

γίγνωσκε δὲ ὅτι ὁ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον δυνατὸς ἰσχύι καρδίας (Ⅵ)

36.6
sed non salvat impios,/ et judicium pauperibus tribuit./

Il ne laisse pas vivre le méchant, et il fait justice aux malheureux. (⁎)

Il ne laisse pas vivre le méchant, Et il fait droit aux malheureux. (Ⅰ)

Il ne fait pas vivre le méchant, mais il fait droit aux malheureux. (Ⅲ)

‫ 6  ׃36  לא יחיה רשע ומשפט עניים יתן ‬ (Ⅴ)

ἀσεβη̃ οὐ μὴ ζωοποιήσει καὶ κρίμα πτωχω̃ν δώσει (Ⅵ)

36.7
Non auferet a justo oculos suos :/ et reges in solio collocat in perpetuum,/ et illi eriguntur./

Il ne détourne pas ses yeux des justes, il les fait asseoir sur le trône avec les rois, il les établit pour toujours, et ils sont exaltés. (⁎)

Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, Il les place sur le trône avec les rois, Il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. (Ⅰ)

Il ne retire pas ses yeux de dessus le juste, et celui-ci est avec les rois sur le trône, et il les fait asseoir à toujours, et ils sont élevés. (Ⅲ)

‫ 7  ׃36  לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא וישיבם לנצח ויגבהו ‬ (Ⅴ)

οὐκ ἀφελει̃ ἀπὸ δικαίου ὀφθαλμοὺς αὐτου̃ καὶ μετὰ βασιλέων εἰς θρόνον καὶ καθιει̃ αὐτοὺς εἰς νει̃κος καὶ ὑψωθήσονται (Ⅵ)

36.8
Et si fuerint in catenis,/ et vinciantur funibus paupertatis,/

Viennent-ils à tomber dans les fers, sont-ils pris dans les liens du malheur, (⁎)

Viennent-ils à tomber dans les chaînes, Sont-ils pris dans les liens de l'adversité, (Ⅰ)

Et si, liés dans les chaînes, ils sont pris dans les cordeaux du malheur, (Ⅲ)

‫ 8  ׃36  ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עני ‬ (Ⅴ)

καὶ εἰ πεπεδημένοι ἐν χειροπέδαις συσχεθήσονται ἐν σχοινίοις πενίας (Ⅵ)

36.9
indicabit eis opera eorum,/ et scelera eorum, quia violenti fuerunt./

il leur dénonce leurs oeuvres, leurs fautes causées par l'orgueil. (⁎)

Il leur dénonce leurs oeuvres, Leurs transgressions, leur orgueil; (Ⅰ)

Il leur montre ce qu’ils ont fait, et leurs transgressions, parce qu’elles sont devenues grandes; (Ⅲ)

‫ 9  ׃36  ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו ‬ (Ⅴ)

καὶ ἀναγγελει̃ αὐτοι̃ς τὰ ἔργα αὐτω̃ν καὶ τὰ παραπτώματα αὐτω̃ν ὅτι ἰσχύσουσιν (Ⅵ)

36.10
Revelabit quoque aurem eorum, ut corripiat :/ et loquetur, ut revertantur ab iniquitate./

Il ouvre leur oreille à la réprimande, il les exhorte à se détourner du mal. (⁎)

Il les avertit pour leur instruction, Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. (Ⅰ)

Et il ouvre leurs oreilles à la discipline, et leur dit de revenir de l’iniquité. (Ⅲ)

‫ 10 ׃36  ויגל אזנם למוסר ויאמר כי ישבון מאון ‬ (Ⅴ)

ἀλλὰ του̃ δικαίου εἰσακούσεται καὶ εἰ̃πεν ὅτι ἐπιστραφήσονται ἐξ ἀδικίας (Ⅵ)

36.11
Si audierint et observaverint, complebunt dies suos in bono,/ et annos suos in gloria :/

S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, et leurs années dans les délices. (⁎)

S'ils écoutent et se soumettent, Ils achèvent leurs jours dans le bonheur, Leurs années dans la joie. (Ⅰ)

S’ils écoutent et le servent, ils accompliront leurs jours dans la prospérité et leurs années dans les choses agréables de la vie; (Ⅲ)

‫ 11 ׃36  אם ישמעו ויעבדו יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים ‬ (Ⅴ)

ἐὰν ἀκούσωσιν καὶ δουλεύσωσιν συντελέσουσιν τὰς ἡμέρας αὐτω̃ν ἐν ἀγαθοι̃ς καὶ τὰ ἔτη αὐτω̃ν ἐν εὐπρεπείαις (Ⅵ)

36.12
si autem non audierint,/ transibunt per gladium,/ et consumentur in stultitia./

Mais s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils meurent dans leur aveuglement. (⁎)

S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, Ils expirent dans leur aveuglement. (Ⅰ)

Mais s’ils n’écoutent pas, ils s’en iront par l’épée, et expireront sans connaissance. (Ⅲ)

‫ 12 ׃36  ואם לא ישמעו בשלח יעברו ויגועו כבלי דעת‪[1]‬ ‬ (Ⅴ)

ἀσεβει̃ς δὲ οὐ διασώ̨ζει παρὰ τὸ μὴ βούλεσθαι εἰδέναι αὐτοὺς τὸν κύριον καὶ διότι νουθετούμενοι ἀνήκοοι ἠ̃σαν (Ⅵ)

36.13
Simulatores et callidi provocant iram Dei,/ neque clamabunt cum vincti fuerint./

Les coeurs impies se livrent à la colère, ils ne crient pas vers Dieu quand il les met dans les chaînes. (⁎)

Les impies se livrent à la colère, Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne; (Ⅰ)

Les hypocrites de cœur amassent la colère; ils ne crient pas quand Dieu les lie. (Ⅲ)

‫ 13 ׃36  וחנפי לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם ‬ (Ⅴ)

καὶ ὑποκριταὶ καρδία̨ τάξουσιν θυμόν οὐ βοήσονται ὅτι ἔδησεν αὐτούς (Ⅵ)

36.14
Morietur in tempestate anima eorum,/ et vita eorum inter effeminatos./

Aussi meurent-ils dans leur jeunesse, et leur vie se flétrit comme celle des infâmes. (⁎)

Ils perdent la vie dans leur jeunesse, Ils meurent comme les débauchés. (Ⅰ)

Ils mourront dans la jeunesse, et leur vie est parmi les hommes voués à l’infamie. (Ⅲ)

‫ 14 ׃36  תמת בנער נפשם וחיתם בקדשים ‬ (Ⅴ)

ἀποθάνοι τοίνυν ἐν νεότητι ἡ ψυχὴ αὐτω̃ν ἡ δὲ ζωὴ αὐτω̃ν τιτρωσκομένη ὑπὸ ἀγγέλων (Ⅵ)

36.15
Eripiet de angustia sua pauperem,/ et revelabit in tribulatione aurem ejus./

Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, il l'instruit par la souffrance. (⁎)

Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. (Ⅰ)

Il délivre le malheureux dans son malheur, et lui ouvre l’oreille dans l’oppression. (Ⅲ)

‫ 15 ׃36  יחלץ עני בעניו ויגל בלחץ אזנם ‬ (Ⅴ)

ἀνθ' ὡ̃ν ἔθλιψαν ἀσθενη̃ καὶ ἀδύνατον κρίμα δὲ πραέων ἐκθήσει (Ⅵ)

36.16
Igitur salvabit te de ore angusto latissime,/ et non habente fundamentum subter se :/ requies autem mensæ tuæ erit plena pinguedine./

Toi aussi, il te retirera de la détresse, pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera dressée et chargée de mets succulents. (⁎)

Il te retirera aussi de la détresse, Pour te mettre au large, en pleine liberté, Et ta table sera chargée de mets succulents. (Ⅰ)

Il t’aurait aussi tiré de la gueule de la détresse et mis au large là où il n’y a point de gêne, et la graisse abonderait dans les mets de ta table. (Ⅲ)

‫ 16 ׃36  ואף הסיתך מפי צר רחב לא מוצק תחתיה ונחת שלחנך מלא דשן ‬ (Ⅴ)

καὶ προσέτι ἠπάτησέν σε ἐκ στόματος ἐχθρου̃ ἄβυσσος κατάχυσις ὑποκάτω αὐτη̃ς καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος (Ⅵ)

36.17
Causa tua quasi impii judicata est :/ causam judiciumque recipies./

Mais si tu combles la mesure de l'impie, tu en porteras la sentence et la peine. (⁎)

Mais si tu défends ta cause comme un impie, Le châtiment est inséparable de ta cause. (Ⅰ)

Mais tu es plein des jugements des méchants; le jugement et la justice te saisiront. (Ⅲ)

‫ 17 ׃36  ודין רשע מלאת דין ומשפט יתמכו ‬ (Ⅴ)

οὐχ ὑστερήσει δὲ ἀπὸ δικαίων κρίμα (Ⅵ)

36.18
Non te ergo superet ira ut aliquem opprimas :/ nec multitudo donorum inclinet te./

Crains que Dieu irrité ne t'inflige un châtiment, et que tes riches offrandes ne t'égarent. (⁎)

Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, Et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier! (Ⅰ)

Puisqu’il y a de la colère, prends garde qu’elle ne t’enlève par le châtiment; et une grande rançon ne te le fera pas éviter. (Ⅲ)

‫ 18 ׃36  כי חמה פן יסיתך בספק ורב כפר אל יטך ‬ (Ⅴ)

θυμὸς δὲ ἐπ' ἀσεβει̃ς ἔσται δι' ἀσέβειαν δώρων ὡ̃ν ἐδέχοντο ἐπ' ἀδικίαις (Ⅵ)

36.19
Depone magnitudinem tuam absque tribulatione,/ et omnes robustos fortitudine./

Tes cris te tireront-ils de la détresse, et même toutes les ressources de la force? (⁎)

Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse, Et même toutes les forces que tu pourrais déployer? (Ⅰ)

Tiendra-t-il compte de tes richesses? Non; — ni de l’or, ni de toutes les ressources de la puissance. (Ⅲ)

‫ 19 ׃36  היערך שועך‪[c]‬ לא בצר וכל מאמצי כח ‬ (Ⅴ)

μή σε ἐκκλινάτω ἑκὼν ὁ νου̃ς δεήσεως ἐν ἀνάγκη̨ ὄντων ἀδυνάτων καὶ πάντας τοὺς κραταιου̃ντας ἰσχύν (Ⅵ)

36.20
Ne protrahas noctem,/ ut ascendant populi pro eis./

Ne soupire pas après la nuit, durant laquelle les peuples sont anéantis sur place. (⁎)

Ne soupire pas après la nuit, Qui enlève les peuples de leur place. (Ⅰ)

Ne soupire pas après la nuit qui enlèvera les peuples de leur place. (Ⅲ)

‫ 20 ׃36  אל תשאף הלילה לעלות עמים תחתם ‬ (Ⅴ)

μὴ ἐξελκύση̨ς τὴν νύκτα του̃ ἀναβη̃ναι λαοὺς ἀντ' αὐτω̃ν (Ⅵ)

36.21
Cave ne declines ad iniquitatem :/ hanc enim copisti sequi post miseriam./

Prends garde de te tourner vers l'iniquité, car tu la préfères à l'affliction. (⁎)

Garde-toi de te livrer au mal, Car la souffrance t'y dispose. (Ⅰ)

Prends garde à toi! Ne te tourne pas vers l’iniquité, car c’est ce que tu as choisi plutôt que l’affliction. (Ⅲ)

‫ 21 ׃36  השמר אל תפן אל און כי על זה בחרת מעני ‬ (Ⅴ)

ἀλλὰ φύλαξαι μὴ πράξη̨ς ἄτοπα ἐπὶ του̃τον γὰρ ἐξείλω ἀπὸ πτωχείας (Ⅵ)

36.22
Ecce Deus excelsus in fortitudine sua,/ et nullus ei similis in legislatoribus./

Vois: Dieu est sublime dans sa puissance! Quel maître est semblable à lui? (⁎)

Dieu est grand par sa puissance; Qui saurait enseigner comme lui? (Ⅰ)

Voici, Dieu se montre élevé dans sa puissance: qui enseigne comme lui? (Ⅲ)

‫ 22 ׃36  הן אל ישגיב בכחו מי כמהו מורה ‬ (Ⅴ)

ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς κραταιώσει ἐν ἰσχύι αὐτου̃ τίς γάρ ἐστιν κατ' αὐτὸν δυνάστης (Ⅵ)

36.23
Quis poterit scrutari vias ejus ?/ aut quis potest ei dicere : Operatus es iniquitatem ?/

Qui lui trace la voie qu'il doit suivre? Qui peut lui dire: « Tu as mal fait? » (⁎)

Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire: Tu fais mal? (Ⅰ)

Qui lui a prescrit son chemin, et qui a dit: Tu as mal agi? (Ⅲ)

‫ 23 ׃36  מי פקד עליו דרכו ומי אמר פעלת עולה ‬ (Ⅴ)

τίς δέ ἐστιν ὁ ἐτάζων αὐτου̃ τὰ ἔργα ἢ τίς ὁ εἴπας ἔπραξεν ἄδικα (Ⅵ)

36.24
Memento quod ignores opus ejus,/ de quo cecinerunt viri./

Songe plutôt à glorifier ses oeuvres, que les hommes célèbrent dans leurs chants. (⁎)

Souviens-toi d'exalter ses oeuvres, Que célèbrent tous les hommes. (Ⅰ)

Souviens-toi de glorifier son œuvre, que les hommes célèbrent: (Ⅲ)

‫ 24 ׃36  זכר כי תשגיא פעלו אשר שררו אנשים ‬ (Ⅴ)

μνήσθητι ὅτι μεγάλα ἐστὶν αὐτου̃ τὰ ἔργα ὡ̃ν ἠ̃ρξαν ἄνδρες (Ⅵ)

36.25
Omnes homines vident eum :/ unusquisque intuetur procul./

Tout homme les admire, le mortel les contemple de loin. (⁎)

Tout homme les contemple, Chacun les voit de loin. (Ⅰ)

Tout homme la contemple, le mortel la regarde de loin. (Ⅲ)

‫ 25 ׃36  כל אדם חזו בו אנוש יביט מרחוק ‬ (Ⅴ)

πα̃ς ἄνθρωπος εἰ̃δεν ἐν ἑαυτω̨̃ ὅσοι τιτρωσκόμενοί εἰσιν βροτοί (Ⅵ)

36.26
Ecce Deus magnus vincens scientiam nostram :/ numerus annorum ejus inæstimabilis./

Dieu est grand au-dessus de toute science, le nombre de ses années est impénétrable. (⁎)

Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe, Le nombre de ses années est impénétrable. (Ⅰ)

Voici, Dieu est grand, et nous ne le connaissons pas; le nombre de ses années, nul ne le sonde. (Ⅲ)

‫ 26 ׃36  הן אל שגיא ולא נדע מספר שניו ולא חקר ‬ (Ⅴ)

ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς πολύς καὶ οὐ γνωσόμεθα ἀριθμὸς ἐτω̃ν αὐτου̃ καὶ ἀπέραντος (Ⅵ)

36.27
Qui aufert stillas pluviæ,/ et effundit imbres ad instar gurgitum,/

Il attire les gouttes d'eau, qui se répandent en pluie sous leur poids. (⁎)

Il attire à lui les gouttes d'eau, Il les réduit en vapeur et forme la pluie; (Ⅰ)

Car il attire les gouttes d’eau: des vapeurs qu’il forme elles distillent la pluie, (Ⅲ)

‫ 27 ׃36  כי יגרע נטפי מים יזקו מטר לאדו ‬ (Ⅴ)

ἀριθμηταὶ δὲ αὐτω̨̃ σταγόνες ὑετου̃ καὶ ἐπιχυθήσονται ὑετω̨̃ εἰς νεφέλην (Ⅵ)

36.28
qui de nubibus fluunt/ quæ prætexunt cuncta desuper./

Les nuées la laissent couler, et tomber sur la masse des hommes. (⁎)

Les nuages la laissent couler, Ils la répandent sur la foule des hommes. (Ⅰ)

Que les nuages font couler; ils tombent en gouttes sur les hommes, abondamment. (Ⅲ)

‫ 28 ׃36  אשר יזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב ‬ (Ⅴ)

ῥυήσονται παλαιώματα ἐσκίασεν δὲ νέφη ἐπὶ ἀμυθήτων βροτω̃ν (Ⅵ)

36.29
Si voluerit extendere nubes quasi tentorium suum,/

Qui comprendra l'expansion des nuages, et le fracas de la tente du Très-Haut? (⁎)

Et qui comprendra le déchirement de la nuée, Le fracas de sa tente? (Ⅰ)

Mais qui peut comprendre le déploiement de la nuée, le fracas de son tabernacle? (Ⅲ)

‫ 29 ׃36  אף אם יבין מפרשי עב תשאות סכתו ‬ (Ⅴ)

καὶ ἐὰν συνη̨̃ ἀπεκτάσεις νεφέλης ἰσότητα σκηνη̃ς αὐτου̃ (Ⅵ)

36.30
et fulgurare lumine suo desuper,/ cardines quoque maris operiet./

Tantôt il étend autour de lui sa lumière, Tantôt il se cache comme au fond de la mer. (⁎)

Voici, il étend autour de lui sa lumière, Et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. (Ⅰ)

Voici, il étend sa lumière autour de lui, et couvre le fond de la mer. (Ⅲ)

‫ 30 ׃36  הן פרש עליו אורו ושרשי הים כסה ‬ (Ⅴ)

ἰδοὺ ἐκτείνει ἐπ' αὐτὸν ηδω καὶ ῥιζώματα τη̃ς θαλάσσης ἐκάλυψεν (Ⅵ)

36.31
Per hæc enim judicat populos,/ et dat escas multis mortalibus./

C'est ainsi qu'il exerce sa justice sur les peuples, et qu'il donne la nourriture avec abondance. (⁎)

Par ces moyens il juge les peuples, Et il donne la nourriture avec abondance. (Ⅰ)

Car par ces choses il juge les peuples, il donne la nourriture en abondance. (Ⅲ)

‫ 31 ׃36  כי בם ידין עמים יתן אכל למכביר ‬ (Ⅴ)

ἐν γὰρ αὐτοι̃ς κρινει̃ λαούς δώσει τροφὴν τω̨̃ ἰσχύοντι (Ⅵ)

36.32
In manibus abscondit lucem,/ et præcepit ei ut rursus adveniat./

Il prend la lumière dans ses mains, et lui marque le but à atteindre. (⁎)

Il prend la lumière dans sa main, Il la dirige sur ses adversaires. (Ⅰ)

Il couvre ses mains de l’éclair, et lui commande où il doit frapper; (Ⅲ)

‫ 32 ׃36  על כפים כסה אור ויצו עליה במפגיע ‬ (Ⅴ)

ἐπὶ χειρω̃ν ἐκάλυψεν φω̃ς καὶ ἐνετείλατο περὶ αὐτη̃ς ἐν ἀπαντω̃ντι (Ⅵ)

36.33
Annuntiat de ea amico suo, quod possessio ejus sit,/ et ad eam possit ascendere.]

Son tonnerre l'annonce, l'effroi des troupeaux annonce son approche. (⁎)

Il s'annonce par un grondement; Les troupeaux pressentent son approche. (Ⅰ)

Son bruit l’annonce, le bétail même en présage la venue! (Ⅲ)

‫ 33 ׃36  יגיד עליו רעו מקנה אף על עולה ‬ (Ⅴ)

ἀναγγελει̃ περὶ αὐτου̃ φίλον αὐτου̃ κτη̃σις καὶ περὶ ἀδικίας (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36| | | | | | |

Menu livre ↑