Job
Onelittleangel > > Job  >
(27 Verses | Page 1 / 1)
Clementine Vulgate.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Clementine Vulgate.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


5.1
Voca ergo, si est qui tibi respondeat,/ et ad aliquem sanctorum convertere./

Appelle donc! Y aura-t-il quelqu'un qui te réponde? Vers lequel des saints te tourneras-tu? (⁎)

Crie maintenant! Qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? (Ⅰ)

Crie donc! Y a-t-il quelqu’un qui te réponde? Et vers lequel des saints te tourneras-tu? (Ⅲ)

‫ 1  ׃5   קרא נא היש עונך ואל מי מקדשים תפנה ‬ (Ⅴ)

ἐπικάλεσαι δέ εἴ τίς σοι ὑπακούσεται ἢ εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψη̨ (Ⅵ)

5.2
Vere stultum interficit iracundia,/ et parvulum occidit invidia./

La colère tue l'insensé, et l'emportement fait mourir le fou. (⁎)

L'insensé périt dans sa colère, Le fou meurt dans ses emportements. (Ⅰ)

Car le chagrin fait mourir le sot, et la jalousie tue le simple. (Ⅲ)

‫ 2  ׃5   כי לאויל יהרג כעש ופתה תמית קנאה ‬ (Ⅴ)

καὶ γὰρ ἄφρονα ἀναιρει̃ ὀργή πεπλανημένον δὲ θανατοι̃ ζη̃λος (Ⅵ)

5.3
Ego vidi stultum firma radice,/ et maledixi pulchritudini ejus statim./

J'ai vu l'insensé étendre ses racines, et soudain j'ai maudit sa demeure. (⁎)

J'ai vu l'insensé prendre racine; Puis soudain j'ai maudit sa demeure. (Ⅰ)

J’ai vu le sot s’enraciner, et soudain j’ai maudit sa demeure; (Ⅲ)

‫ 3  ׃5   אני ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם ‬ (Ⅴ)

ἐγὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας ἀλλ' εὐθέως ἐβρώθη αὐτω̃ν ἡ δίαιτα (Ⅵ)

5.4
Longe fient filii ejus a salute,/ et conterentur in porta,/ et non erit qui eruat./

Plus de salut pour ses fils; on les écrase à la porte, et personne ne les défend. (⁎)

Plus de prospérité pour ses fils; Ils sont foulés à la porte, et personne qui les délivre! (Ⅰ)

Ses fils sont loin de la sûreté, et sont écrasés dans la porte, et il n’y a personne pour délivrer; (Ⅲ)

‫ 4  ׃5   ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל ‬ (Ⅴ)

πόρρω γένοιντο οἱ υἱοὶ αὐτω̃ν ἀπὸ σωτηρίας κολαβρισθείησαν δὲ ἐπὶ θύραις ἡσσόνων καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος (Ⅵ)

5.5
Cujus messem famelicus comedet,/ et ipsum rapiet armatus,/ et bibent sitientes divitias ejus./

L'homme affamé dévore sa moisson, il franchit la haie d'épines et l'emporte; l'homme altéré engloutit ses richesses. (⁎)

Sa moisson est dévorée par des affamés, Qui viennent l'enlever jusque dans les épines, Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. (Ⅰ)

Sa moisson, l’affamé la mange, et jusque parmi les épines il la prend; et le piège guette son bien. (Ⅲ)

‫ 5  ׃5   אשר קצירו רעב יאכל ואל מצנים יקחהו ושאף צמים חילם ‬ (Ⅴ)

ἃ γὰρ ἐκει̃νοι συνήγαγον δίκαιοι ἔδονται αὐτοὶ δὲ ἐκ κακω̃ν οὐκ ἐξαίρετοι ἔσονται ἐκσιφωνισθείη αὐτω̃ν ἡ ἰσχύς (Ⅵ)

5.6
Nihil in terra sine causa fit,/ et de humo non oritur dolor./

Car le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol, (⁎)

Le malheur ne sort pas de la poussière, Et la souffrance ne germe pas du sol; (Ⅰ)

Car l’affliction ne sort pas de la poussière, et la misère ne germe pas du sol; (Ⅲ)

‫ 6  ׃5   כי לא יצא מעפר און ומאדמה לא יצמח עמל ‬ (Ⅴ)

οὐ γὰρ μὴ ἐξέλθη̨ ἐκ τη̃ς γη̃ς κόπος οὐδὲ ἐξ ὀρέων ἀναβλαστήσει πόνος (Ⅵ)

5.7
Homo nascitur ad laborem,/ et avis ad volatum./

de telle sorte que l'homme naisse pour la peine, comme les fils de la foudre pour élever leur vol. (⁎)

L'homme naît pour souffrir, Comme l'étincelle pour voler. (Ⅰ)

Car l’homme est né pour la misère, comme les étincelles volent en haut. (Ⅲ)

‫ 7  ׃5   כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף ‬ (Ⅴ)

ἀλλὰ ἄνθρωπος γεννα̃ται κόπω̨ νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται (Ⅵ)

5.8
Quam ob rem ego deprecabor Dominum,/ et ad Deum ponam eloquium meum :/

A ta place, je me tournerais vers Dieu, c'est vers lui que je dirigerais ma prière. (⁎)

Pour moi, j'aurais recours à Dieu, Et c'est à Dieu que j'exposerais ma cause. (Ⅰ)

Mais moi je rechercherai Dieu, et devant Dieu je placerai ma cause, — (Ⅲ)

‫ 8  ׃5   אולם אני אדרש אל אל ואל אלהים אשים דברתי ‬ (Ⅴ)

οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἐγὼ δεηθήσομαι κυρίου κύριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπικαλέσομαι (Ⅵ)

5.9
qui facit magna et inscrutabilia,/ et mirabilia absque numero ;/

Il fait des choses grandes, qu'on ne peut sonder; des prodiges qu'on ne saurait compter. (⁎)

Il fait des choses grandes et insondables, Des merveilles sans nombre; (Ⅰ)

Qui fait de grandes choses qu’on ne peut sonder, des merveilles à ne pouvoir les compter; (Ⅲ)

‫ 9  ׃5   עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד אין מספר ‬ (Ⅴ)

τὸν ποιου̃ντα μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὡ̃ν οὐκ ἔστιν ἀριθμός (Ⅵ)

5.10
qui dat pluviam super faciem terræ,/ et irrigat aquis universa ;/

Il verse la pluie sur la terre, il envoie les eaux sur les campagnes, (⁎)

Il répand la pluie sur la terre, Et envoie l'eau sur les campagnes; (Ⅰ)

Qui donne la pluie sur la face de la terre, et envoie des eaux sur la face des campagnes, (Ⅲ)

‫ 10 ׃5   הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות ‬ (Ⅴ)

τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γη̃ν ἀποστέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπ' οὐρανόν (Ⅵ)

5.11
qui ponit humiles in sublime,/ et morentes erigit sospitate ;/

il exalte ceux qui sont abaissés, et les affligés retrouvent le bonheur. (⁎)

Il relève les humbles, Et délivre les affligés; (Ⅰ)

Plaçant en haut ceux qui sont abaissés; et ceux qui sont en deuil sont élevés au bonheur. (Ⅲ)

‫ 11 ׃5   לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע ‬ (Ⅴ)

τὸν ποιου̃ντα ταπεινοὺς εἰς ὕψος καὶ ἀπολωλότας ἐξεγείροντα (Ⅵ)

5.12
qui dissipat cogitationes malignorum,/ ne possint implere manus eorum quod coperant ;/

Il déjoue les projets des perfides, et leurs mains ne peuvent réaliser leurs complots. (⁎)

Il anéantit les projets des hommes rusés, Et leurs mains ne peuvent les accomplir; (Ⅰ)

Il dissipe les projets des hommes rusés, et leurs mains n’accomplissent pas leurs conseils. (Ⅲ)

‫ 12 ׃5   מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה ‬ (Ⅴ)

διαλλάσσοντα βουλὰς πανούργων καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αἱ χει̃ρες αὐτω̃ν ἀληθές (Ⅵ)

5.13
qui apprehendit sapientes in astutia eorum,/ et consilium pravorum dissipat./

Il prend les habiles dans leur propre ruse, et renverse les conseils des hommes astucieux. (⁎)

Il prend les sages dans leur propre ruse, Et les desseins des hommes artificieux sont renversés: (Ⅰ)

Il prend les sages dans leur ruse, et le conseil des astucieux est précipité: (Ⅲ)

‫ 13 ׃5   לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה ‬ (Ⅴ)

ὁ καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν τη̨̃ φρονήσει βουλὴν δὲ πολυπλόκων ἐξέστησεν (Ⅵ)

5.14
Per diem incurrent tenebras,/ et quasi in nocte, sic palpabunt in meridie./

Durant le jour, ils rencontrent les ténèbres; en plein midi, ils tâtonnent comme dans la nuit. (⁎)

Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour, Ils tâtonnent en plein midi comme dans la nuit. (Ⅰ)

De jour, ils rencontrent les ténèbres, et en plein midi ils marchent à tâtons, comme de nuit. (Ⅲ)

‫ 14 ׃5   יומם יפגשו חשך וכלילה ימששו בצהרים ‬ (Ⅴ)

ἡμέρας συναντήσεται αὐτοι̃ς σκότος τὸ δὲ μεσημβρινὸν ψηλαφήσαισαν ἴσα νυκτί (Ⅵ)

5.15
Porro salvum faciet egenum a gladio oris eorum,/ et de manu violenti pauperem./

Dieu sauve le faible du glaive de leur langue, et de la main du puissant. (⁎)

Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces, Et le sauve de la main des puissants; (Ⅰ)

Et il sauve le pauvre de l’épée, de leur bouche, et de la main du fort; (Ⅲ)

‫ 15 ׃5   וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון ‬ (Ⅴ)

ἀπόλοιντο δὲ ἐν πολέμω̨ ἀδύνατος δὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸς δυνάστου (Ⅵ)

5.16
Et erit egeno spes ;/ iniquitas autem contrahet os suum./

Alors l'espérance revient au malheureux; et l'iniquité ferme la bouche. (⁎)

Et l'espérance soutient le malheureux, Mais l'iniquité ferme la bouche. (Ⅰ)

Et il arrive au chétif ce qu’il espère, et l’iniquité a la bouche fermée. (Ⅲ)

‫ 16 ׃5   ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה ‬ (Ⅴ)

εἴη δὲ ἀδυνάτω̨ ἐλπίς ἀδίκου δὲ στόμα ἐμφραχθείη (Ⅵ)

5.17
Beatus homo qui corripitur a Deo :/ increpationem ergo Domini ne reprobes :/

Heureux l'homme que Dieu châtie! Ne méprise donc pas la correction du Tout-Puissant. (⁎)

Heureux l'homme que Dieu châtie! Ne méprise pas la correction du Tout Puissant. (Ⅰ)

Voici, bienheureux l’homme que Dieu reprend! Ne méprise donc pas le châtiment du Tout-puissant. (Ⅲ)

‫ 17 ׃5   הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס ‬ (Ⅴ)

μακάριος δὲ ἄνθρωπος ὃν ἤλεγξεν ὁ κύριος νουθέτημα δὲ παντοκράτορος μὴ ἀπαναίνου (Ⅵ)

5.18
quia ipse vulnerat, et medetur ;/ percutit, et manus ejus sanabunt./

Car il fait la blessure, et il la bande; il frappe, et sa main guérit. (⁎)

Il fait la plaie, et il la bande; Il blesse, et sa main guérit. (Ⅰ)

Car c’est lui qui fait la plaie et qui la bande; il frappe, et ses mains guérissent. (Ⅲ)

‫ 18 ׃5   כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ *וידו **וידיו תרפינה ‬ (Ⅴ)

αὐτὸς γὰρ ἀλγει̃ν ποιει̃ καὶ πάλιν ἀποκαθίστησιν ἔπαισεν καὶ αἱ χει̃ρες αὐτου̃ ἰάσαντο (Ⅵ)

5.19
In sex tribulationibus liberabit te,/ et in septima non tanget te malum./

Six fois il te délivrera de l'angoisse, et, à la septième, le mal ne t'atteindra pas. (⁎)

Six fois il te délivrera de l'angoisse, Et sept fois le mal ne t'atteindra pas. (Ⅰ)

En six détresses il te délivrera, et, dans sept, le mal ne t’atteindra pas. (Ⅲ)

‫ 19 ׃5   בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע ‬ (Ⅴ)

ἑξάκις ἐξ ἀναγκω̃ν σε ἐξελει̃ται ἐν δὲ τω̨̃ ἑβδόμω̨ οὐ μὴ ἅψηταί σου κακόν (Ⅵ)

5.20
In fame eruet te de morte,/ et in bello de manu gladii./

Dans la famine, il te sauvera de la mort; dans le combat, des coups de l'épée. (⁎)

Il te sauvera de la mort pendant la famine, Et des coups du glaive pendant la guerre. (Ⅰ)

Dans la famine il te délivrera de la mort, et, dans la guerre, de la puissance de l’épée. (Ⅲ)

‫ 20 ׃5   ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב ‬ (Ⅴ)

ἐν λιμω̨̃ ῥύσεταί σε ἐκ θανάτου ἐν πολέμω̨ δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε (Ⅵ)

5.21
A flagello linguæ absconderis,/ et non timebis calamitatem cum venerit./

Tu seras à l'abri du fouet de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. (⁎)

Tu seras à l'abri du fléau de la langue, Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. (Ⅰ)

Tu seras à couvert du fouet de la langue, et tu ne craindras pas le désastre quand il viendra. (Ⅲ)

‫ 21 ׃5   בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא ‬ (Ⅴ)

ἀπὸ μάστιγος γλώσσης σε κρύψει καὶ οὐ μὴ φοβηθη̨̃ς ἀπὸ κακω̃ν ἐρχομένων (Ⅵ)

5.22
In vastitate et fame ridebis,/ et bestias terræ non formidabis./

Tu te riras de la dévastation et de la famine, tu ne redouteras pas les bêtes de la terre. (⁎)

Tu te riras de la dévastation comme de la famine, Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre; (Ⅰ)

Tu te riras du désastre et de la faim, et tu n’auras pas peur des bêtes de la terre; (Ⅲ)

‫ 22 ׃5   לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל תירא ‬ (Ⅴ)

ἀδίκων καὶ ἀνόμων καταγελάση̨ ἀπὸ δὲ θηρίων ἀγρίων οὐ μὴ φοβηθη̨̃ς (Ⅵ)

5.23
Sed cum lapidibus regionum pactum tuum,/ et bestiæ terræ pacificæ erunt tibi./

Car tu auras une alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. (⁎)

Car tu feras alliance avec les pierres des champs, Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. (Ⅰ)

Car tu auras une alliance avec les pierres des champs, et les bêtes des champs seront en paix avec toi. (Ⅲ)

‫ 23 ׃5   כי עם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך ‬ (Ⅴ)

θη̃ρες γὰρ ἄγριοι εἰρηνεύσουσίν σοι (Ⅵ)

5.24
Et scies quod pacem habeat tabernaculum tuum ;/ et visitans speciem tuam, non peccabis./

Tu verras le bonheur régner sous ta tente; tu visiteras tes pâturages, et rien n'y manquera. (⁎)

Tu jouiras du bonheur sous ta tente, Tu retrouveras tes troupeaux au complet, (Ⅰ)

Tu sauras que ta tente est prospère, tu visiteras ta demeure et tu n’y trouveras rien de manque, (Ⅲ)

‫ 24 ׃5   וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא ‬ (Ⅴ)

εἰ̃τα γνώση̨ ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἰ̃κος ἡ δὲ δίαιτα τη̃ς σκηνη̃ς σου οὐ μὴ ἁμάρτη̨ (Ⅵ)

5.25
Scies quoque quoniam multiplex erit semen tuum,/ et progenies tua quasi herba terræ./

Tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. (⁎)

Tu verras ta postérité s'accroître, Et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. (Ⅰ)

Et tu sauras que ta postérité est nombreuse, et tes rejetons, comme l’herbe de la terre. (Ⅲ)

‫ 25 ׃5   וידעת כי רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ ‬ (Ⅴ)

γνώση̨ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου τὰ δὲ τέκνα σου ἔσται ὥσπερ τὸ παμβότανον του̃ ἀγρου̃ (Ⅵ)

5.26
Ingredieris in abundantia sepulchrum,/ sicut infertur acervus tritici in tempore suo./

Tu entreras mûr dans le tombeau, comme une gerbe qu'on enlève en son temps. (⁎)

Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, Comme on emporte une gerbe en son temps. (Ⅰ)

Tu entreras au sépulcre en bonne vieillesse, comme on enlève le tas de gerbes en sa saison. (Ⅲ)

‫ 26 ׃5   תבוא בכלח אלי קבר כעלות גדיש בעתו ‬ (Ⅴ)

ἐλεύση̨ δὲ ἐν τάφω̨ ὥσπερ σι̃τος ὥριμος κατὰ καιρὸν θεριζόμενος ἢ ὥσπερ θιμωνιὰ ἅλωνος καθ' ὥραν συγκομισθει̃σα (Ⅵ)

5.27
Ecce hoc, ut investigavimus, ita est :/ quod auditum, mente pertracta.]

Voilà ce que nous avons observé: c'est la vérité! Ecoute-le, et fais-en ton profit. (⁎)

Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est; A toi d'entendre et de mettre à profit. (Ⅰ)

Voici, nous avons examiné cela; il en est ainsi. Écoute-le, et sache-le pour toi-même. (Ⅲ)

‫ 27 ׃5   הנה זאת חקרנוה כן היא שמענה ואתה דע לך פ‬ (Ⅴ)

ἰδοὺ ταυ̃τα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν ταυ̃τά ἐστιν ἃ ἀκηκόαμεν σὺ δὲ γνω̃θι σεαυτω̨̃ εἴ τι ἔπραξας (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | 5| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑