Habacuc
Onelittleangel > > Habacuc  >
(17 Verses | Page 1 / 1)
Clementine Vulgate.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Clementine Vulgate.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


1.1
Onus quod vidit Habacuc propheta.\

Sentence dont Habacuc, le prophète, eut la vision. (⁎)

Oracle révélé à Habakuk, le prophète. (Ⅰ)

L’oracle qu’a vu Habakuk, le prophète. (Ⅲ)

‫ 1  ׃1   המשא‪[Q]‬‪[n]‬‪[p]‬ אשר חזה חבקוק הנביא ‬ (Ⅴ)

τὸ λη̃μμα ὃ εἰ̃δεν Αμβακουμ ὁ προφήτης (Ⅵ)

1.2
Usquequo, Domine, clamabo,/ et non exaudies ?/ vociferabor ad te, vim patiens,/ et non salvabis ?/

Jusques à quand, Yahweh, t'implorerai-je, sans que tu m'entendes, crierai-je vers toi à la violence, sans que tu me délivres? (⁎)

Jusqu'à quand, ô Éternel?... J'ai crié, Et tu n'écoutes pas! J'ai crié vers toi à la violence, Et tu ne secours pas! (Ⅰ)

Jusques à quand, Éternel, crierai-je, et tu n’entendras pas? Je crie à toi: Violence! et tu ne sauves pas. (Ⅲ)

‫ 2  ׃1   עד אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע ‬ (Ⅴ)

ἕως τίνος κύριε κεκράξομαι καὶ οὐ μὴ εἰσακούση̨ς βοήσομαι πρὸς σὲ ἀδικούμενος καὶ οὐ σώσεις (Ⅵ)

1.3
Quare ostendisti mihi iniquitatem et laborem,/ videre prædam et injustitiam contra me ?/ Et factum est judicium, et contradictio potentior./

Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu la souffrance? La dévastation et la violence sont devant moi, il y a des querelles et la discorde s'élève ; (⁎)

Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. (Ⅰ)

Pourquoi me fais-tu voir l’iniquité, et contemples-tu l’oppression? La dévastation et la violence sont devant moi, et il y a contestation, et la discorde s’élève. (Ⅲ)

‫ 3  ׃1   למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא ‬ (Ⅴ)

ἵνα τί μοι ἔδειξας κόπους καὶ πόνους ἐπιβλέπειν ταλαιπωρίαν καὶ ἀσέβειαν ἐξ ἐναντίας μου γέγονεν κρίσις καὶ ὁ κριτὴς λαμβάνει (Ⅵ)

1.4
Propter hoc lacerata est lex,/ et non pervenit usque ad finem judicium ;/ quia impius prævalet adversus justum,/ propterea egreditur judicium perversum./

à cause de cela la loi se meurt, et la justice ne voit plus le jour; car le méchant circonvient le juste; c'est pourquoi le droit sort faussé. (⁎)

Aussi la loi n'a point de vie, La justice n'a point de force; Car le méchant triomphe du juste, Et l'on rend des jugements iniques. (Ⅰ)

C’est pourquoi la loi reste impuissante, et le juste jugement ne vient jamais au jour; car le méchant cerne le juste; c’est pourquoi le jugement sort perverti. (Ⅲ)

‫ 4  ׃1   על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעקל ‬ (Ⅴ)

διὰ του̃το διεσκέδασται νόμος καὶ οὐ διεξάγεται εἰς τέλος κρίμα ὅτι ὁ ἀσεβὴς καταδυναστεύει τὸν δίκαιον ἕνεκεν τούτου ἐξελεύσεται τὸ κρίμα διεστραμμένον (Ⅵ)

1.5
Aspicite in gentibus, et videte ;/ admiramini, et obstupescite :/ quia opus factum est in diebus vestris,/ quod nemo credet cum narrabitur./

Jetez les yeux sur les nations et regardez; soyez étonnés, stupéfaits. Car je vais faire en vos jours une oeuvre, que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. (⁎)

Jetez les yeux parmi les nations, regardez, Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante! Car je vais faire en vos jours une oeuvre, Que vous ne croiriez pas si on la racontait. (Ⅰ)

Voyez parmi les nations, et regardez, et soyez stupéfaits; car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas, si elle vous est racontée. (Ⅲ)

‫ 5  ׃1   ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר ‬ (Ⅴ)

ἴδετε οἱ καταφρονηταί καὶ ἐπιβλέψατε καὶ θαυμάσατε θαυμάσια καὶ ἀφανίσθητε διότι ἔργον ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ται̃ς ἡμέραις ὑμω̃ν ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγη̃ται (Ⅵ)

1.6
Quia ecce ego suscitabo Chaldæos,/ gentem amaram et velocem,/ ambulantem super latitudinem terræ,/ ut possideat tabernacula non sua./

Car voici que je suscite les Chaldéens, peuple féroce et impétueux, qui s'avance vers les larges espaces de la terre, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. (⁎)

Voici, je vais susciter les Chaldéens, Peuple furibond et impétueux, Qui traverse de vastes étendues de pays, Pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. (Ⅰ)

Car voici, je suscite les Chaldéens, la nation cruelle et impétueuse, qui marche par la largeur de la terre pour prendre possession de domiciles qui ne lui appartiennent pas. (Ⅲ)

‫ 6  ׃1   כי הנני מקים את הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לא לו ‬ (Ⅴ)

διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ἐφ' ὑμα̃ς τοὺς Χαλδαίους τοὺς μαχητάς τὸ ἔθνος τὸ πικρὸν καὶ τὸ ταχινὸν τὸ πορευόμενον ἐπὶ τὰ πλάτη τη̃ς γη̃ς του̃ κατακληρονομη̃σαι σκηνώματα οὐκ αὐτου̃ (Ⅵ)

1.7
Horribilis et terribilis est :/ ex semetipsa judicium et onus ejus egredietur./

Il est terrible et formidable, et c'est de lui-même que vient son droit et sa grandeur. (⁎)

Il est terrible et formidable; De lui seul viennent son droit et sa grandeur. (Ⅰ)

Elle est formidable et terrible; son jugement et sa dignité procèdent d’elle-même. (Ⅲ)

‫ 7  ׃1   אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא ‬ (Ⅴ)

φοβερὸς καὶ ἐπιφανής ἐστιν ἐξ αὐτου̃ τὸ κρίμα αὐτου̃ ἔσται καὶ τὸ λη̃μμα αὐτου̃ ἐξ αὐτου̃ ἐξελεύσεται (Ⅵ)

1.8
Leviores pardis equi ejus,/ et velociores lupis vespertinis :/ et diffundentur equites ejus :/ equites namque ejus de longe venient ;/ volabunt quasi aquila festinans ad comedendum./

Ses chevaux sont plus légers que les léopards, plus ardents que les loups du soir. Ses cavaliers s'élancent, ses cavaliers viennent de loin, ils volent comme l'aigle pressé de dévorer. (⁎)

Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, Plus agiles que les loups du soir, Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil; Ses cavaliers arrivent de loin, Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. (Ⅰ)

Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir; et ses cavaliers s’élancent fièrement, et ses cavaliers viennent de loin: ils volent comme l’aigle se hâte pour dévorer. (Ⅲ)

‫ 8  ׃1   וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול ‬ (Ⅴ)

καὶ ἐξαλου̃νται ὑπὲρ παρδάλεις οἱ ἵπποι αὐτου̃ καὶ ὀξύτεροι ὑπὲρ τοὺς λύκους τη̃ς 'Αραβίας καὶ ἐξιππάσονται οἱ ἱππει̃ς αὐτου̃ καὶ ὁρμήσουσιν μακρόθεν καὶ πετασθήσονται ὡς ἀετὸς πρόθυμος εἰς τὸ φαγει̃ν (Ⅵ)

1.9
Omnes ad prædam venient,/ facies eorum ventus urens ;/ et congregabit quasi arenam captivitatem./

Tout ce peuple vient pour exercer la violence ; leurs regards avides se portent en avant; il amasse les captifs comme du sable. (⁎)

Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage; Ses regards avides se portent en avant, Et il assemble des prisonniers comme du sable. (Ⅰ)

Ils viennent tous pour la violence; leurs faces sont toutes ensemble tournées en avant; ils rassemblent les captifs comme le sable. (Ⅲ)

‫ 9  ׃1   כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי ‬ (Ⅴ)

συντέλεια εἰς ἀσεβει̃ς ἥξει ἀνθεστηκότας προσώποις αὐτω̃ν ἐξ ἐναντίας καὶ συνάξει ὡς ἄμμον αἰχμαλωσίαν (Ⅵ)

1.10
Et ipse de regibus triumphabit,/ et tyranni ridiculi ejus erunt ;/ ipse super omnem munitionem ridebit,/ et comportabit aggerem, et capiet eam./

Lui, il se moque des rois, et les princes sont sa risée ; il se rit de toutes les forteresses, il entasse de la poussière et les prend. (⁎)

Il se moque des rois, Et les princes font l'objet de ses railleries; Il se rit de toutes les forteresses, Il amoncelle de la terre, et il les prend. (Ⅰ)

Et il se moque des rois, et les princes lui sont une risée; il se rit de toutes les forteresses: il entassera de la poussière et les prendra. (Ⅲ)

‫ 10 ׃1   והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה ‬ (Ⅴ)

καὶ αὐτὸς ἐν βασιλευ̃σιν ἐντρυφήσει καὶ τύραννοι παίγνια αὐτου̃ καὶ αὐτὸς εἰς πα̃ν ὀχύρωμα ἐμπαίξεται καὶ βαλει̃ χω̃μα καὶ κρατήσει αὐτου̃ (Ⅵ)

1.11
Tunc mutabitur spiritus, et pertransibit, et corruet :/ hæc est fortitudo ejus dei sui.]\

Puis l'ouragan s'avance et passe; et il se rend coupable; sa force à lui, voilà son Dieu ! (⁎)

Alors son ardeur redouble, Il poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son dieu! (Ⅰ)

Alors il changera de pensée, et passera outre et péchera: cette puissance qu’il a, est devenue son Dieu! (Ⅲ)

‫ 11 ׃1   אז חלף רוח ויעבר ואשם זו כחו לאלהו ‬ (Ⅴ)

τότε μεταβαλει̃ τὸ πνευ̃μα καὶ διελεύσεται καὶ ἐξιλάσεται αὕτη ἡ ἰσχὺς τω̨̃ θεω̨̃ μου (Ⅵ)

1.12
Numquid non tu a principio,/ Domine, Deus meus, sancte meus,/ et non moriemur ?/ Domine, in judicium posuisti eum,/ et fortem, ut corriperes, fundasti eum./

N'es-tu pas dès le commencement, Yahweh mon Dieu, mon saint? Nous ne mourrons pas. Yahweh, tu as établi ce peuple pour le droit, ô mon Rocher, tu l'as affermi pour châtier. (⁎)

N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas! O Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements; O mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. (Ⅰ)

— Toi, n’es-tu pas de toute ancienneté, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas! Ô Éternel, tu l’as établi pour le jugement, et tu l’as fondé, ô Rocher, pour châtier. (Ⅲ)

‫ 12 ׃1   הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו ‬ (Ⅴ)

οὐχὶ σὺ ἀπ' ἀρχη̃ς κύριε ὁ θεὸς ὁ ἅγιός μου καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν κύριε εἰς κρίμα τέταχας αὐτόν καὶ ἔπλασέν με του̃ ἐλέγχειν παιδείαν αὐτου̃ (Ⅵ)

1.13
Mundi sunt oculi tui, ne videas malum,/ et respicere ad iniquitatem non poteris./ Quare respicis super iniqua agentes,/ et taces devorante impio justiorem se ?/

Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux contempler la souffrance. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu, quand le méchant dévore un plus juste que lui? (⁎)

Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu, Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? (Ⅰ)

Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux contempler l’oppression. Pourquoi contemples-tu ceux qui agissent perfidement, et gardes-tu le silence quand le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui? (Ⅲ)

‫ 13 ׃1   טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו ‬ (Ⅴ)

καθαρὸς ὀφθαλμὸς του̃ μὴ ὁρα̃ν πονηρά καὶ ἐπιβλέπειν ἐπὶ πόνους οὐ δυνήση̨ ἵνα τί ἐπιβλέπεις ἐπὶ καταφρονου̃ντας παρασιωπήση̨ ἐν τω̨̃ καταπίνειν ἀσεβη̃ τὸν δίκαιον (Ⅵ)

1.14
Et facies homines quasi pisces maris,/ et quasi reptile non habens principem./

Tu traiterais donc les hommes comme les poissons de la mer, comme les reptiles qui n'ont point de chef !... (⁎)

Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, Comme le reptile qui n'a point de maître? (Ⅰ)

Tu rends aussi les hommes comme les poissons de la mer, comme la bête rampante qui n’a personne qui la gouverne. (Ⅲ)

‫ 14 ׃1   ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא משל בו ‬ (Ⅴ)

καὶ ποιήσεις τοὺς ἀνθρώπους ὡς τοὺς ἰχθύας τη̃ς θαλάσσης καὶ ὡς τὰ ἑρπετὰ τὰ οὐκ ἔχοντα ἡγούμενον (Ⅵ)

1.15
Totum in hamo sublevavit,/ traxit illud in sagena sua,/ et congregavit in rete suum./ Super hoc lætabitur, et exsultabit./

Il prend le tout à l'hameçon, il le tire avec son filet, le rassemble dans ses rets ; et c'est pourquoi il est dans la joie, il jubile. (⁎)

Il les fait tous monter avec l'hameçon, Il les attire dans son filet, Il les assemble dans ses rets: Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. (Ⅰ)

Il les fait tous monter avec l’hameçon; il les tire dans son filet, et les rassemble dans son rets; c’est pourquoi il se réjouit et s’égaie: (Ⅲ)

‫ 15 ׃1   כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על כן ישמח ויגיל ‬ (Ⅴ)

συντέλειαν ἐν ἀγκίστρω̨ ἀνέσπασεν καὶ εἵλκυσεν αὐτὸν ἐν ἀμφιβλήστρω̨ καὶ συνήγαγεν αὐτὸν ἐν ται̃ς σαγήναις αὐτου̃ ἕνεκεν τούτου εὐφρανθήσεται καὶ χαρήσεται ἡ καρδία αὐτου̃ (Ⅵ)

1.16
Propterea immolabit sagenæ suæ,/ et sacrificabit reti suo,/ quia in ipsis incrassata est pars ejus,/ et cibus ejus electus./

C'est pourquoi il sacrifie à son filet, et il offre de l'encens à ses rets ; - car par eux sa portion est grasse, et sa nourriture succulente. (⁎)

C'est pourquoi il sacrifie à son filet, Il offre de l'encens à ses rets; Car par eux sa portion est grasse, Et sa nourriture succulente. (Ⅰ)

c’est pourquoi il sacrifie à son filet, et brûle de l’encens à son rets, parce que, par leur moyen, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. (Ⅲ)

‫ 16 ׃1   על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה ‬ (Ⅴ)

ἕνεκεν τούτου θύσει τη̨̃ σαγήνη̨ αὐτου̃ καὶ θυμιάσει τω̨̃ ἀμφιβλήστρω̨ αὐτου̃ ὅτι ἐν αὐτοι̃ς ἐλίπανεν μερίδα αὐτου̃ καὶ τὰ βρώματα αὐτου̃ ἐκλεκτά (Ⅵ)

1.17
Propter hoc ergo expandit sagenam suam,/ et semper interficere gentes non parcet.]

Continuera-t-il donc de vider son filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations ! (⁎)

Videra-t-il pour cela son filet, Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? (Ⅰ)

Videra-t-il pour cela son filet, et égorgera-t-il toujours les nations, sans épargner? (Ⅲ)

‫ 17 ׃1   העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול ס‬ (Ⅴ)

διὰ του̃το ἀμφιβαλει̃ τὸ ἀμφίβληστρον αὐτου̃ καὶ διὰ παντὸς ἀποκτέννειν ἔθνη οὐ φείσεται (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   1| | |

Menu livre ↑