SCHEMOTH
> SCHEMOTH  >
40 Verses | Page 1 / 1
(Version Hebreu)


Afficher / Cacher
(Ⅰ)


[2b]  
זִמְנִי אֲמַאי. וְתוּ אִית לְשָׁאֲלָה, אִי יְחֶזְקֵאל נְבִיאָה מְהֵימָנָא הֲוָה, (שמות פ''ב ב') אֲמַאי גַּלֵּי כָּל מַה דְּחָמָא, מַאן דְּמַלְכָּא אָעִיל לֵיהּ בְּהֵיכָלֵיהּ אִית לֵיהּ לְגַלָאָה רָזִין דְּחָמֵי. אֶלָּא וַדַּאי יְחֶזְקֵאל נְבִיאָה מְהֵימָנָא הֲוָה, וְכָל מַה דְּחָמָא בִּמְהֵימָנוּתָא אִיהוּ, וּבִרְשׁוּתָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא גַּלֵּי כָּל מַה דְּגַלֵּי, וְכֹלָּא אִצְטְרִיךְ.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, מַאן דְּרָגִיל לְמִסְבַּל צַעֲרָא אַף עַל גַּב דְּאָתֵי לְפוּם שַׁעְתָא צַעֲרָא, סָבִיל מַטְלָנוֹי, וְלָא חָיִישׁ, אֲבָל מַאן דְּלָא רָגִיל בְּצַּעַר, וַהֲוָה כָּל יוֹמוֹי בְּתַפְנוּקִין וְעִידוּנִין, וְאָתֵי לֵיהּ צַעֲרָא, דָּא אִיהוּ צַעֲרָא שְׁלִים, וְעַל דָּא אִצְטְרִיךְ לְמִבְכֵּי.

כַּךָ יִשְׂרָאֵל, כַּד נַחְתּוּ לְמִצְרַיִם, רְגִילִין בְּצַעֲרָא הֲווֹ, דְּהָא כָּל יוֹמוֹי דְּהַהוּא זַכָּאָה אֲבוּהוֹן בְּצַעֲרָא הֲוָה, וְעַל דָּא סָבְלוּ גָּלוּתָא כְּדְקָא יָאוּת. אֲבָל גָּלוּתָא דְּבָבֶל הַהוּא הֲוָה צַעֲרָא שְׁלִים, הַהוּא הֲוָה צַעֲרָא דְּעִלָּאִין וְתַתָּאִין בָּכָאן עָלֵיהּ.

עִלָּאִין: דִּכְתִּיב, (ישעיהו ל״ג:ז׳) הֵן אֶרְאֶלָּם צָעֲקוּ חוּצָה וְגוֹ'. תַּתָּאִין: דִּכְתִּיב, (תהילים קל״ז:א׳) עַל נַהֲרוֹת בָּבֶל שָׁם יָשַׁבְנוּ וְגוֹ' כֻּלְּהוֹן בָּכוּ עַל גָּלוּתָא דְּבָבֶל. מַאי טַעְמָא. בְּגִין דַּהֲווֹ בְּתַפְנוּקֵי מַלְכִין דִּכְתִּיב, (איכה ד׳:ב׳) בְּנֵי צִיּוֹן הַיְקָרִים וְגוֹ'. (אד''ג דתנן אמר רבי יצחק, מאי דכתיב, (ירמיהו ט׳:ט׳) על ההרים אשא בכי ונהי. אלא, אלין אינון טוריא רמיא דעלמין. ומאן אינון טוריא רמיא, אינון, בני ציון היקרים המסולאים בפז) וְהַשְּׁתָּא הֲווֹ נַחְתִּין בְּגָלוּתָא, בְּרֵיחַיָּא עַל קַדְלֵיהוֹן וִידֵיהוֹן מְהַדְּקָן לַאֲחוֹרָא. וְכַד עָאלוּ בְּגָלוּתָא בְּבָבֶל, חָשִׁיבוּ דְּהָא לֵית לְהוּ קִיּוּמָא לְעָלְמִין, דְּהָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא שָׁבִיק לוֹן, וְלָא יַשְׁגַּח בְּהוֹן לְעָלְמִין.

וְתָנֵינָן, אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן, בְּהַהִיא שַׁעֲתָא קָרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְכָל פָּמַלְיָא דִּילֵיהּ, וְכָל רְתִיכִין קַדִּישִׁין, וְכָל חֵילֵיהּ וּמַשִּׁרְיָיתֵיהּ, וְרַבְרְבָנוֹי, וְכָל חֵילָא דִּשְׁמַיָּא, וְאָמַר לוֹן, מָה אָתּוּן עַבְדִּין הָכָא, וּמַה בְּנֵי רְחִימָאי בְּגָלוּתָא דְּבָבֶל, וְאָתּוּן הָכָא, קוּמוּ חוּתוּ כֻּלְּכוֹן לְבָּבֶל, וַאֲנָא עִמְּכוֹן. הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (ישעיהו מ״ג:י״ד) כֹּה אָמַר ה' לְמַעַנְכֶם שִׁלַּחְתִּי בָבֶלָה וְגוֹ'. לְמַעַנְכֶם שִׁלַּחְתִּי בָבֶלָה, דָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. וְהוֹרַדְתִּי בָרִיחִים כּוּלָם, אִלֵּין כָּל רְתִיכִין וּמַשִׁרְיָין עִלָּאִין.

כַּד נַחְתּוּ לְבָּבֶל, אִתְפַּתָּחוּ שְׁמַיָּא, וְשָׁרָאת רוּחַ נְבוּאָה קַדִּישָׁא עַל יְחֶזְקֵאל, וְחָמָא כָּל מַה דְּחָמָא, וְאָמַר לוֹן לְיִשְׂרָאֵל, הָא מָארֵיכוֹן הָכָא, וְכָל חֵילֵי שְׁמַיָּא וּרְתִּיכוּ, דְּאָתוּ לְמֵידָר בֵּינֵיכוֹן. לָא הֵימְנוּהוּ, עַד דְּאִצְטְרִיךְ לְגַלָּאָה כָּל מַה דְּחָמָא, וָאֵרֶא כָּךְ, וָאֵרֶא כָּךְ. וְאִי גַּלֵּי יַתִּיר, מַה דְּגַלֵּי כֹּלָּא אִצְטְרִיךְ. כֵּיוָן דְּחָמוּ יִשְׂרָאֵל כָּךְ, חַדוּ. וְכַד שָׁמְעוּ מִלִּין מִפּוּמֵיהּ דִיחֶזְקֵאל, לָא חַיְישׁוּ עַל גָּלְוּתְהוֹן כְּלָל, דְּהָא יָדְעוּ דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לָא שָׁבִיק לוֹן. וְכָל מַה דְּגַלֵּי בִּרְשׁוּתָא גַּלֵּי. (ל''א ואמר רבי שמעון ביה שעתא חדו ישראל חדוותא שלימתא בסיעתא דמאריהון דהוה עמהון וכל חד מנייהו עאל רעותא דלביה ברחימותא סגיא למיסר נפשיה על קדושתא דמאריהון ובגין כך גלי יחזקאל כל מה דגלי)

וְתָנִינָן בְּכָל אֲתָר דְּיִשְׂרָאֵל גָּלוּ, תַּמָן שְׁכִינְתָּא גָּלְתָה עִמְהוֹן, וְהָכָא בְּגָלוּתָא דְּמִצְרַיִם מַה כְּתִיב, וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ'. כֵּיוָן דִּכְתִּיב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, מַהוּ אֵת יַעֲקֹב, הַבָּאִים אִתּוֹ אִצְטְרִיךְ לְמֵימָר. אֶלָּא, אֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִינּוּן רְתִיכִין וּמַשִּׁרְיָין עִלָּאִין, דְּנַחְתּוּ עִם יַעֲקֹב, בַּהֲדֵי שְׁכִינְתָּא, בְּגָלוּתָא דְּמִצְרַיִם (שמות א׳:א׳) וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ. רִבִּי חִיָּיא פָּתַח (ה' א' שיר השירים ד׳:ח׳) אִתִּי מִלְּבָנוֹן כַּלָּה אִתִּי מִלְּבָנוֹן תָּבוֹאִי תָּשׁוּרִי מֵרֹאשׁ אֲמָנָה מֵרֹאשׁ שְׂנִיר וְחֶרְמוֹן מִמְּעוֹנוֹת אֲרָיוֹת מֵהַרְרֵי נְמֵרִים. הַאי קְרָא עַל כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל אִתְּמַר, בְּשַׁעֲתָא דְּנַפְקוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם, וּקָרִיבוּ לְטוּרָא דְּסִינַי לְקַבְּלָא אוֹרַיְיתָא, אָמַר לָהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, אִתִּי מִלְּבָנוֹן: מִן הַהוּא עִדּוּנָא עִלָּאָה קָא אָתָאת. כַּלָּה: שְׁלֵימָתָא, כְּהַאי סִיהֲרָא דְּאִשְׁתְּלִימַת מִן שִׁמְשָׁא בְּכָל נְהוֹרָא וּנְצִיצוּ,
- [...] “ Voici les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob, et qui y entrèrent chacun avec sa famille (Ex., I, 1). ” Ailleurs l’Écriture (Dan., XII, 3) dit : “ Et les savants brilleront comme la splendeur (zohar) du firmament ; et ceux qui instruisent plusieurs dans la voie de la justice luiront comme des étoiles dans toute l’éternité. ” Les “ savant se désignent ceux qui pénètrent le mystère de la Sagesse (1). Le mot “brilleront ” signifie qu’ils refléteront la lumière éclatante de la Sagesse suprême. Les mots : “ ... Comme la splendeur du firmament ” désignent la vive lumière qui jaillit du fleuve sortant de l’Éden. C’est ce mystère caché que l’Écriture désigne sous le nom de “ firmament ” auquel sont fixés les étoiles et les planètes, le soleil et la lune, ainsi que tous les corps lumineux (2).
La“ splendeur ” (zohar) de ce firmament dont parle l’Écriture se répand sur tout le Jardin de l’Éden au milieu duquel est planté l’Arbre de Vie qui couvre de ses branches toutes les figures, les arbres et les aromates devenus des vases purs (3). Sous ces branches s’abritent également tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. La “ splendeur ” (zohar) désigne les fruits de l’Arbre qui donne la vie à tous et qui subsistera éternellement. “ L’autre côté ” n’a aucune prise sur cet Arbre exclusivement formé du “ côté saint ”. Heureux le sort de ceux qui goûtent les fruits de cet Arbre, car ils vivent éternellement ; ce sont eux que l’Écriture appelle “ savants ” ; ce sont les justes qui vivent et dans ce monde et dans le monde futur.
La “ splendeur ” désigne l’Arbre qui s’élève dans les régions supérieures et dont la hauteur est de cinq cents lieues. La circonférence est de soixante fois dix mille lieues Une lumière jaillit de cet Arbre que l’Écriture désigne sous le nom de “ Splendeur ”. Toutes les couleurs sont renfermées dans cette lumière ; nulle part ces couleurs ne sont unies de manière aussi parfaite que dans cet Arbre. Ces couleurs ne sont pas fixes ; elles montent et descendent avec une telle rapidité qu’elles sont à peine perceptibles (4). C’est de cet Arbre que sont sorties les douze tribus, lesquelles, émanant de la “ Splendeur ” inférieure qui n’a point de lumière propre, prirent le chemin de l’exil en Égypte, accompagnées de nombreuses légions célestes.
C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Voici les noms des enfants d’Israël, etc. ” .
Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Éz., I, 3) : “ La parole du Seigneur fut fut (haïô haïâ) adressée à Ézéchiel. ” Pourquoi l’Écriture répète-t-elle le mot “ fut ” deux fois

(haïô haïâ) ? En outre, on peut demander : Si Ézéchiel était un prophète fidèle, comment a-t-il pu se permettre de révéler tout ce qu’il avait vu ? Quand un roi fait entrer quelqu’un dans son palais, est-il permis à ce visiteur de divulguer les secrets qu’il y a découverts ? Mais, la vérité est qu’Ézéchiel était un prophète fidèle ; et s’il a révélé tout ce qu’il avait vu, c’était parce que le Saint, béni soit-il, l’y avait autorisé ; car cela était nécessaire (5).
Rabbi Siméon dit en outre : L’homme habitué à souffrir supporte avec résignation chaque nouveau malheur dont il vient d’être accablé. Mais il n’en est pas de même de l’homme habitué à vivre dans les plaisirs et la joie ; celui-ci fond en larmes chaque fois qu’un malheur l’accable. Ainsi, lorsque les Israélites furent menés en captivité en Égypte, ils surent supporter leur mal avec résignation, attendu que toute la vie de leurs dignes ancêtres s’était passée dans la souffrance. Mais la douleur qu’ils éprouvèrent en prenant le chemin de l’exil, à Babylone, était extrême ; elle était si grande que les êtres d’en haut aussi bien que ceux d’en bas ont versé des larmes. Les êtres d’en haut ont versé des larmes, car l’Écriture (Is., XXXIII, 7) dit : “ Ceux de la campagne voyant la désolation du pays poussèrent des cris, et les anges de la paix pleurèrent amèrement. ” Les êtres d’ici-bas ont pleuré, car l’Écriture (Ps., CXXXVII, 1) dit : “ Nous nous sommes assis sur le bord des fleuves de Babylone, et là nous avons pleuré en nous souvenant de Sion. ”
Pourquoi ont-ils tous pleuré la captivité de Babylone ? - Parce que les Israélites avaient été auparavant habitués aux plaisirs des rois, ainsi qu’il est écrit (Lament., IV, 2) : “ Comment les enfants de Sion, qui étaient si éclatants et couverts de l’or le plus pur, ont-ils été traités comme des vases de terre, etc. ? ” Après une vie de plaisir, ils ont dû prendre le chemin de l’exil, le joug sur le cou et les mains enchaînées sur le dos. Lorsqu’ils furent menés à Babylone, les Israélites crurent qu’ils ne se relèveraient jamais plus, que le Saint, béni soit-il, les avait abandonnés et qu’il ne les regarderait plus. A ce moment, dit Rabbi Siméon, le Saint, béni soit-il, convoqua toute sa cour, toutes les légions d’anges supérieurs et toutes les puissances célestes, et leur dit : Que faites-vous ici, alors que mes enfants chéris sont dans la captivité de Babylone ? Descendez également à Babylone, et moi-même j’irai! avec vous.
C’est pourquoi l’Écriture (Is., XLIII, 14) dit : “ Voici ce que dit le Seigneur qui vous a rachetés, le Saint d’Israël : Je fus envoyé à cause de vous à Babylone. ” Ainsi, c’est le Saint, béni soit-il, lui-même, qui descendit à Babylone. Les mots : “ J’ai fait descendre tous les appuis ” désignent également les légions d’anges que Dieu fit descendre à Babylone. Lorsque les Israélites furent arrivés à Babylone, les cieux s’ouvrirent, et l’esprit prophétique se posa sur Ézéchiel, qui vit tout ce qu’on lui avait révélé. Il dit alors aux Israélites : Ne vous effrayez point, attendu que votre Maître, ainsi que toutes les puissances célestes, sont venus habiter avec vous. Les Israélites n’y ayant point ajouté foi, il fut forcé de leur révéler tous les détails de sa vision.
C’est pourquoi Ézéchiel raconte dans sa vision : “ Et j’ai vu ceci, et j’ai vu cela. ” Ainsi, les détails donnés par Ézéchiel étaient nécessaires. Lorsqu’Israël entendit ces paroles de la bouche d’Ézéchiel, il se réjouit et ne désespéra plus ; car il avait compris que le Saint, béni soit-il, ne l’abandonnerait pas, attendu que c’était avec son autorisation qu’Ézéchiel avait révélé tous ces détails. Nous savons, par une tradition, que, partout où Israël est en exil, la Schekhina s’exile avec lui. Dans la captivité d’Égypte, l’Écriture dit : “ Voici les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. ” Du moment que l’Écriture a déjà dit “ enfants d’Israël ”, pourquoi a-t-elle besoin de répéter “ avec Jacob ” ? Elle aurait dû dire : “ ... Qui vinrent en Égypte avec lui ” ? - Mais les “ enfants d’Israël ” désignent les légions d’anges supérieurs qui descendirent avec la Schekhina à Babylone. “ Jacob ” désigne la Schekhina (6). “ Voici (Ex., I, 1) les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob, et qui y entrèrent avec sa famille. ”
Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Cant., IV, 8) : “ Viens du Liban, mon épouse ; viens du Liban ; viens ; tu regarderas du sommet d’Amana, du haut des monts Sanir et Hermon, des cavernes des lions, et des montagnes des léopards. ” Ce verset s’applique à la “ Communauté d’Israël ” ; car une tradition nous apprend qu’à l’heure où Israël sortit de l’Égypte et s’approcha du mont Sinaï pour recevoir la Loi, le Saint, béni soit-il, dit à la “ Communauté d’Israël ” : “ Viens du Liban, mon épouse ”, ce qui veut dire : Que la fiancée, parfaite comme la lune entièrement éclairée par le soleil, descende de son séjour des délices d’en haut, pour répandre ici-bas sa lumière. [...]
(Ⅰ)
[3a]  
אִתִּי מִלְּבָנוֹן תָּבוֹאִי, בְּגִין לְקַבְּלָא בָּנַיִךְ אוֹרַיְיתָא.

תָּשׁוּרִי מֵרֹאשׁ אֲמָנָה, תָּשׁוּרִי: כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (שמואל א', ט') וּתְשׁוּרָה אֵין לְהָבִיא. תְּקַבִּיל תַּקְרוּבְתָּא עַל בָּנַיִךְ. מֵרֹאשׁ אֲמָנָה: מֵרֵאשִׁיתָא דְּעָאלוּ בִּמְהֵימָנוּתָא עִלָּאָה, וְאָמְרוּ (שמות כ''ד) כָּל אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע, וַהֲווּ בְּמַתְקְלָא חֲדָא כְּמַלְאָכִין עִלָּאִין, דְּהָכִי כְּתִּיב בְּהוּ, (תהלים ק''ג) בָּרְכוּ ה' מַלְאָכָיו גִּבּוֹרֵי כֹחַ עוֹשֵׂי דְבָרוֹ לִשְׁמוֹעַ בְּקוֹל דְּבָרוֹ. כְּדֵין קַבִּילַת כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל תְּשׁוּרָה. (ויקרא קצ''ב א') מֵרֹאשׁ שְׂנִיר וְחֶרְמוֹן: דָּא טוּרָא דְּסִינַי, דְּקָרִיבוּ לְגַבֵּיהּ, וְאִתְעַתָּדוּ תְּחוֹתֵיהּ. דִּכְתִּיב, (שמות י''ט) וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר. מִמְּעוֹנוֹת אֲרָיוֹת: אִלֵּין בְּנֵי שֵׂעִיר דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא זַמִין לוֹן בְּאוֹרַיְיתָא, וְלָא בָּעוּ לְקַבְּלָהּ, מֵהַרְרֵי נְמֵרִים: אִלֵּין בְּנִי יִשְׁמָעֵאל. דִּכְתִּיב, (דברים ל''ג) ה' מִסִּינַי בָּא וְזָרַח מִשֵּׂעִיר לָמוֹ הוֹפִיעַ מֵהַר פָּארָן וְאָתָא מֵרִבְבוֹת קֹדֶשׁ.

מַאי וְאָתָא מֵרִבְבוֹת קֹדֶשׁ. דְּתָנֵינָן, כַּד בָּעָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְמֵיהַב אוֹרַיְיתָא לְיִשְׂרָאֵל, אָתוּ מַשִׁרְיָין דְּמַלְאָכִין עִלָּאִין, פָּתְחוּ וְאָמְרוּ, (תהלים ח') ה' אֲדוֹנֵינוּ מָה אַדִּיר שִׁמְךָ בְּכָל הָאָרֶץ אֲשֶׁר תְּנָה הוֹדְךָ עַל הַשָּׁמָיִם, בָּעָאן דְּיִתְיְהִיב לוֹן אוֹרַיְיתָא.

אָמַר לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְכִי אִית בְּכוֹן מוֹתָא, דִּכְתִּיב, (במדבר י''ט) אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל. (דברים כ''א) וְכִי יִהְיֶה בְאִישׁ חֵטְא מִשְׁפַּט מָוֶת וְהוּמָת. חֵטְא אִית בֵּינַיְיכוּ, וְכִי אַתּוּן בָּעָאן לְדִינִין. אִית בֵּנַיְיכוּ גֶּזֶל. אוֹ גְּנֵבָה, דִּכְתִּיב, (שמות כ') לא תִּגְנוֹב. אִית בֵּינַיְיכוּ נָשִׁין דִּכְתִּיב, (שמות כ') לֹא תִּנְאָף. אִית בֵּינַיְיכוּ שִׁקְרָא, דִּכְתִּיב, (שמות כ') לא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר. אִית בֵּינַיְיכוּ חֶמְדָּה, דִּכְתִּיב, (שמות כ') לֹא תַחְמוֹד. מַה אָתּוּן בָּעָאן אוֹרַיְיתָא. מִיָּד פָּתְחוּ וְאָמְרוּ, ה' אֲדוֹנֵינוּ מָה אַדִּיר שִׁמְךָ בְּכָל הָאָרֶץ. וְאִלּוּ אֲשֶׁר תְּנָה הוֹדְךָ עַל הַשָּׁמָיִם לָא כְּתִּיב. וְעַל דָּא וְאָתָא מֵרִבְבוֹת קֹדֶשׁ, כְּדֵין מִימִינוֹ אֵשׁ דָּת לָמוֹ.

ר' יוֹסֵי אוֹקִים לְהַאי קְרָא, (ה' ב') כַּד נַחְתָא שְׁכִינְתָּא בְּגָלוּתָא דְּמִצְרַיִם. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אָמַר, הַאי קְרָא, עַל רָזָא דְּיִחוּדָא דִּמְהֵימָנוּתָא אִתְּמַר, אִתִּי מִלְּבָנוֹן כַּלָּה, קוֹל אֲמַר לְדִבּוּר אִתִּי, בְּגִין דְּהָא (בראשית ל''ו א') קוֹל אָתֵי לְדִבּוּר, וּמְדַבָּר לָהּ בַהֲדֵיהּ, לְמֶהֱוֵי כַּחֲדָא בְּלָא פִּרוּדָא כְּלָל. בְּגִין דְּקוֹל אִיהוּ (בראשית רמ''ז ב' כ''ה א') כְּלָל, דִּבּוּר אִיהוּ פְּרַט. וְעַל דָּא כְּלָל אִצְטְרִיךְ לִפְרָט, וּפְרָט אִצְטְרִיךְ לִכְלָל. דְּהָא לֵית קוֹל בְּלֹא דִּבּוּר, וְלֵית דִּבּוּר בְּלא קוֹל. וְעַל דָּא אִתִּי מִלְּבָנוֹן כַּלָּה וְגוֹ', דְּעִקָרָא דְּתַרְוַיְיהוּ מִלְּבָנוֹן קָא אַתְיָין.

תָּשׁוּרִי מֵרֹאשׁ אֲמָנָה: דָּא אִיהוּ גָּרוֹן, דְּמִתַּמָּן נַפְקָא רוּחָא לְאַשְׁלְמָא כֹּלָּא, (נ''א כלה) מֵרָזָא דִּלְבָנוֹן סָתִים וְגָנִיז. מֵרֹאשׁ שְׂנִיר וְחֶרְמוֹן: דָּא אִיהִי לִישָׁנָא רֵישָׁא וְאֶמְצָעִיתָא, דִּמְחַתְּכָא לְדִּבּוּר. מִמְּעוֹנוֹת אֲרָיוֹת: אִלֵּין אִינּוּן שִׁינַיִם. מֵהַרְרֵי נְמֵרִים: אִלֵּין אִינּוּן שִׂפְוָון, שְׁלִימוּ דְּאִשְׁתְּלִים בְּהוּ דִּבּוּר.

וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. רִבִּי חִיָּיא פָּתַח, (משלי כ''ג) אַל תִּלְחַם אֶת לֶחֶם רַע עַיִן וְאַל תִּתְאָו לְמַטְעַמֹּתָיו. אַל תִּלְחַם אֶת לֶחֶם רַע עַיִן, בְּגִין דְּנַהֲמָא אוֹ הֲנָאָה דְּהַהוּא בַּר נָשׁ דְּהַוְי רַע עַיִן, לָאו אִיהוּ כְּדַאי לְמֵיכַל וּלְאִתְהֲנִי מִנִּיהּ. דְּאִי כַּד נַחְתּוּ יִשְׂרָאֵל לְמִצְרַיִם, לָא יִטְעֲמוּן נַהֲמָא דְּמִצְרָאֵי, לָא אִשְׁתְּבָקוּ בְּגָלוּתָא, וְלָא יְעִיקוּן לוֹן מִצְרָאֵי.

אָמַר לֵיהּ רִבִּי יִצְחָק, וְהָא גְּזֵרָא אִתְגְּזַר. אֲמַר לֵיהּ, כֹּלָּא אִיהוּ כְּדְקָא יָאוּת, דְּהָא לָא אִתְגְּזַר בְּמִצְרַיִם דַּוְוקָא, דְּהָא לָא כְּתִיב (בראשית ט''ו) כִּי גֵּר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, אֶלָּא בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם, וַאֲפִילּוּ בְּאַרְעָא אָחֲרָא.

אָמַר ר' יִצְחָק, מַאן דְּאִיהוּ בַּעַל נֶפֶשׁ, (ס''א לא ייכל עם בר נש) דְּמֵיכְלֵיהּ יַתִּיר מִשְּׁאָר בְּנֵי נָשָׁא, אוֹ מַאן דְּהוּא אָזִיל בָּתַר מֵעוֹי, אִי אִעְרַע בְּהַהוּא רַע עַיִן, יְכוּס גַּרְמֵיהּ וְלָא יֵיכוּל מִנַּהֲמָא דִּילֵיהּ, דְּלֵית נַהֲמָא בִּישָׁא בְּעָלְמָא, בַּר מֵהַהוּא לֶחֶם רַע עַיִן, מַה כְּתִיב (בראשית מ''ג) כִּי לא יוּכְלוּן הַמִּצְרִים לֶאֱכֹל אֶת הָעִבְרִים לֶחֶם כִּי תוֹעֵבָה הִיא לְמִצְרָיִם, הָא לָךְ לֶחֶם רַע עַיִן,

תְּלָתָא אִינּוּן דְּדַחְיָין שְׁכִינְתָּא מֵעָלְמָא, וְגַרְמִין, דְּדִיוּרֵיהּ דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לָא הֲוֵי בְּעָלְמָא, וּבְנִי נָשָׁא צַוְוחִין וְלָא אִשְׁתְּמַע קַלֵּיהוֹן. וְאִלֵּין אִינּוּן: מַאן
- [...] “ Viens du Liban, viens ”, car tes enfants recevront la Loi. “ Tu regarderas du sommet du mont Amana. ” Le mot “ thaschouri ” a la même signification que celui du verset (I Rois, IX, 7) suivant : “ ... Et nous n’avons point de présent à offrir (outhschourâ). ” Ainsi, le mot “ thaschouri ” signifie “ offrande ”. Cela veut dire : Tu recevras des offrandes pour tes enfants (7). Les mots : “ ... De la pointe d’Amana. ” signifient : du commencement de la Foi (8), qui eut lieu lorsqu’Israël répondit (Ex., XXIV, 7) : “ Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit et nous l’écouterons. ”
A cette époque, Israël se trouvait sur le même degré de sainteté que les anges d’en haut dont l’Écriture (Ps., CIII, 20) dit : “ Bénissez le Seigneur, vous tous qui êtes ses anges remplis de force, et fidèles à exécuter ses ordres, dès que vous avez entendu le son de sa voix. ” C’était donc à cette époque que la “ Communauté d’Israël ” avait reçu son présent. Les mots : “ ... Du haut des monts Sanir et Hermon ” désignent le mont Sinaï au pied duquel Israël avait été placé, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIX, 17) : “ ... Et ils demeurèrent au pied de la montagne. ” Les “ cavernes des lions ” désignent les enfants de Séïr, à qui le Saint, béni soit-il, avait offert la Loi et qui l’avaient refusée. Les “ montagnes des léopards ” désignent les enfants d’Ismaël (9), ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXIII, 2° : “ Le Seigneur est venu de Sinaï ; il s’est levé sur nous de Séïr ; il a paru sur le mont Pharan, et des millions de saints avec lui. ” Que signifie : “ ... Et des millions de saints avec lui ” ? Une tradition nous apprend que, lorsque le Saint, béni soit-il, voulut donner la Loi à Israël, de nombreuses armées et des légions supérieures se présentèrent devant lui et lui dirent (Ps., VIII, 2) : “ Seigneur, notre Maître, que la gloire de ton nom est admirable sur toute la terre ! Fais éclater ta beauté au-dessus des cieux. ” Les anges voulaient que la Loi fût confiée à eux, et non pas à Israël.
Le Saint, béni soit-il, leur répondit : “ A quoi la Loi vous servirait-elle ? Y a-t-il des morts parmi vous ? ” Par contre, l’Écriture (Nomb., XIX, 14) dit : “ Voici la loi sur un homme qui meurt dans sa tombe. ” Et ailleurs (Deut., XXI, 22) : “ Lorsqu’un homme aura commis un péché passible de la peine de mort, et qu’il aura été exécuté, etc. ” Or, y a-t-il des péchés parmi vous, et avez-vous besoin de juges ? Commettez-vous des vols, pour que vous puissiez appliquer à vous les paroles de l’Écriture (Ex., XX, 44) : “ Tu ne voleras point” ? Y a-t-il parmi vous des femmes pour appliquer à vous le précepte de l’Écriture (ibid.) : “ Tu ne commettras point de fornication ” ? Connaissezvous le mensonge, pour appliquer à vous le précepte : “ Tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton prochain ” ? Connaissez-vous l’envie, pour appliquer à vous le précepte : “ Tu ne désireras pas la maison de ton prochain ” ? Aussi, à quoi l’Écriture vous servirait-elle ? Aussitôt après cette réponse de Dieu, les anges s’écrièrent (Ps., VIII, 10) : “ Seigneur, notre Maître, que la gloire de votre nom est admirable sur toute la terre ! ”
Mais ils n’ont plus ajouté : “ Fais éclater ta beauté au-dessus des cieux. ” Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Deut., XXXIII, 2) : “ ... Et des millions de saints avec lui ; il porte en sa main droite la Loi de feu. ” Rabbi Yossé applique (10) le verset précité des Cantiques à la Schekhina, lorsqu’elle descendit près d’Israël dans sa captivité en Égypte. Rabbi Siméon applique ce verset à la foi dans l’unité de Dieu. Les mots : “ Viens du Liban, mon épouse ” signifient que la “ Voix ” dit au “ Verbe ” Viens. Car la “ Voix ” ne forme avec le “ Verbe ” qu’une unité (11) ; la “ Voix ” constitue le genre, et le “ Verbe ” l’espèce. Or, le genre a besoin de l’espèce et l’espèce du genre (12) ; car il n’y a point de “ Voix ” sans “ Verbe ” et de “ Verbe ” sans “ Voix ”. Tel est le sens des paroles : “ Viens du Liban, mon épouse ” ; car tous deux, la “ Voix ” et le “ Verbe ”, nous viennent du Liban. - Les mots : “ Tu regarderas du sommet d’Amana ” désignent le larynx d’où sort la voix cachée. Les mots : “ ... Du haut des monts Sanir et Hermon ” désignent la langue, organe principal pour l’articulation du verbe. Les mots : “ ... Des cavernes des lions ” désignent les dents. Les mots : “ ... Et des montagnes des, léopards ” désignent les lèvres qui contribuent à l’articulation du verbe.
“ Voici les noms des enfants d’Israël. ”
Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XXIII, 6) : “ Ne mange point le pain d’un homme envieux, et ne désire point de ses viandes. ” Car il ne convient pas de manger le pain ou de profiter d’une manière quelconque d’un homme envieux. Si les Israélites n’avaient pas goûté le pain des Égyptiens, lors de leur séjour en Égypte, ceux-ci n’auraient jamais eu le pouvoir de les opprimer. Rabbi Isaac objecta : La captivité d’Égypte était pourtant ordonnée par le ciel ?
Rabbi Hiyâ lui répondit : Bien que le ciel eût décrété la captivité d’Israël, il n’avait pas décrété que ce fût en Égypte ; car l’Écriture (Gen., XV, 13) ne dit pas : “ Sache que ta postérité demeurera dans la terre d’Égypte ”, mais “ dans une terre étrangère ”.
Rabbi Isaac dit en outre : Il ne convient pas à un homme de bien de manger ensemble avec un individu qui a besoin de plus de nourriture qu’un homme ordinaire, ou avec un gourmet ; il est préférable de se tuer que de manger le pain d’un homme envieux ; nul pain n’est plus nuisible que celui d’un homme envieux. L’Écriture (Gen., XLIII, 32) dit des Égyptiens : “ ... Car les Égyptiens ont horreur de manger le pain ensemble avec les Hébreux. ” Le pain reçu des Égyptiens était donc le pain des envieux. Trois péchés éloignent la Schekhina d’ici-bas et sont cause que le Saint, béni soit-il, n’élit point domicile en ce monde ; ils empêchent aussi la prière des hommes d’être exaucée. Ces trois péchés sont : En premier lieu : [...]
(Ⅰ)
[3b]  
דְּשָׁכִיב בַּנִּדָּה, בְּגִין דְּלֵית מִסְאֲבוּ תַּקִּיף בְּעָלְמָא בַּר מִסְּאֲבוּ דְּנִדָּה. מִסְאֲבוּ דְּנִדָּה קַשְׁיָא מִכָּל מִסְאֲבוּ דְּעָלְמָא, אִסְתְּאַב אִיהוּ, וְכָל דְּמִתְקָרְבִין בַּהֲדֵיהּ יִסְתַּאֲבוּן עִמֵּיהּ, בְּכָל אֲתָר דְּאַזְלִין אִתְדַּחְיָיא שְׁכִינְתָּא מִן קַמַיְיהוּ. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא דְּגָרִים מַרְעִין בִּישִׁין עַל גַּרְמֵיהּ, וְעַל הַהוּא זַרְעָא דְּיוֹלִיד, דְּכֵיוָן דְּיִקְרַב בַּר נָשׁ לְגַבֵּי נִדָּה, הַהוּא מִסְאֲבוּ דָּלִיג עֲלוֹי, וְיִשְׁתָּאַר בְּכָל שַׁיְיפִין דִּילֵיהּ, זַרְעָא דְּיוֹלִיד בְּהַהוּא שַׁעֲתָא, (ס''א מסאבו) מַשְׁכִין עֲלוֹי רוּחַ מִסְאֲבוּ. וְכָל יוֹמוֹי יְהֵא בִּמְסָאֲבוּ, דְּהָא בִּנְיָנָא וִיסוֹדָא דִּילֵיהּ אִיהוּ בִּמְסָאֲבוּ רַב וְתַקִּיף מִכָּל מְסַאֲבָא דְּעָלְמָא, דְּמִיָּד דְּקָרִיב בַּר נָשׁ לְגַבֵּי נִדָּה, הַהוּא מִסְאֲבוּ דָּלִיג עֲלוֹי, דִּכְתִּיב, (ויקרא ט''ו) וּתְהִי נִדָּתָהּ עָלָיו.

מַאן דְּשָׁכִיב בְּבַת אֵל נֵכָר, דְּאָעִיל בְּרִית קוֹדֶשׁ וְאָת קַיָּימָא בִּרְשׁוּ אַחֲרָא, דִּכְתִּיב, (מלאכי ב') וּבָעַל בַּת אֵל נֵכָר. וְתָנֵינָן, לֵית קִנְאָה קָמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, בַּר קִנְאָה דִּבְרִית קַדִּישָׁא, דְּאִיהוּ קַיָּימָא דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא, וְרָזָא דִּמְהֵימָנוּתָא. מָה כְּתִיב (במדבר כ''ה) וַיָּחֶל הָעָם לִזְנוֹת אֶל בְּנוֹת מוֹאָב מִיַּד וַיִּחַר אַף ה' בְּיִשְׂרָאֵל.

רֵישֵּׁי עַמָּא דְּיָדְעוּ וְלא מִחוּ בִּידַיְיהוּ, אִתְעַנְשׁוּ בְּקַדְמִיתָא, דִּכְתִיב, (במדבר כ''ה) קַח אֶת כָּל רָאשֵׁי הָעָם וְהוֹקַע אוֹתָם לָה' נֶגֶד הַשָּׁמֶשׁ. רִבִּי אַבָּא אָמַר, מַאי נֶגֶד הַשָּׁמֶשׁ. נֶגֶד הַבְּרִית דְּאִקְרֵי שֶׁמֶשׁ, וַעֲלֵיהּ אִתְּמַר (תהלים פ''ד) כִּי שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן ה' אֱלהִים. שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן (רכ''ד ב'): דָּא בְּרִית קַדִּישָׁא. מַה שֶׁמֶשׁ זָרַח וְאַנְהִיר עַל עָלְמָא, אוּף הָכִי בְּרִית קַדִּישָׁא זָרַח וְאַנְהִיר גּוּפָא דְּבַּר נָשׁ. מָגֵן: מַה מָגֵן אִיהוּ לְאַגָּנָא עֲלֵיהּ דְּבַּר נָשׁ, אוּף הָכִי בְּרִית קַדִּישָׁא מָגֵן עֲלֵיהּ דְּבַּר נָשׁ, וּמַאן דְּנָטִיר לֵיהּ, לֵית נִזְקָא בְּעָלְמָא, דְּיָכִיל לְמִקְרַב בַּהֲדֵיהּ וְדָא הוּא נֶגֶד הַשָּׁמֶשׁ.

רֵישֵׁי עַמָּא, יִתָּפְסוּן בְּכָל דָּרָא וְדָרָא בְּחוֹבָא דָּא, אִי יָדְעִין וְלָא מְקַנְאִין לֵיהּ. בְּגִין דְּחוֹבָא דָּא עָלַיְיהוּ, לְקַנָאָה לֵיהּ לְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּהַאי בְּרִית, מַאן דְּאָעִיל קְדוּשָׁה דָּא בִּרְשׁוּתָא אַחֲרָא, עֲלֵיהּ כְּתִיב (שמות כ') לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנַי. לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם וְלֹא תָעָבְדֵם כִּי אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ אֵל קַנָּא וְכֹלָּא קִנְאָה חֲדָא. וְעַל דָּא אִתְדַחְיָיא שְׁכִינְתָּא מִקָמֵיהּ. מַאן דִּמְשַׁקֵּר בִּבְרִית קַדִּישָׁא דְחָתִים בִּבְשָׂרֵיהּ דְּבַּר נָשׁ, כְּאִילּוּ מְשַׁקֵּר בִּשְׁמָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, מַאן דִּמְשַׁקֵּר חוֹתָמָא דְּמַלְכָּא, מְשַׁקֵּר בֵּיהּ בְּמַלְכָּא, לֵית לֵיהּ חוּלָקָא בֶּאֱלָהָא דְּיִשְׂרָאֵל, אִי לָא בְּחֵילָא דְתִיוּבְתָּא תָּדִיר. (ס''א יתיר)

ר' יוֹסֵי פָּתַח וְאָמַר, (שמואל א', י''ב) וַיִּשְׁכְּחוּ אֶת ה' אֱלֹהֵיהֶם וְגוֹ', וַיַעֲזְבוּ אֶת ה'. מַאי וַיִּשְׁכְּחוּ וַיַעֲזְבוּ. דְּדָחוּ מִנַּיְיהוּ בְּרִית קַיָימָא קַדִּישָׁא, הֲווֹ גַּזְרִין וְלָא פַּרְעִין, עַד דְּאָתַת דְּבוֹרָה וּנְדִיבַת בְּהַאי לְכָל יִשְׂרָאֵל כְּמָּה דִּכְתִיב, (שופטים ה') בִּפְרוֹעַ פְּרָעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל בְּהִתְנַדֵּב עָם בָּרַכוּ ה'.

מַאן דְּקָטִיל בְּנוֹי, הַהוּא עוֹבָּרָא דְּמִתְעַבְּרָא אִתְּתֵיהּ, וְגָרִים לְקַטָלָא לֵיהּ בִּמְעָהָא, דְּסָתִיר בִּנְיָינָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְאוּמָנוּתָא דִּילֵיהּ. אִית מַאן דְּקָטִיל בַּר נָשׁ. וְהַאי קַטִּיל בְּנוֹי. תְּלָתָא בִּישִׁין עָבִיד דְּכָל עָלְמָא לָא יָכִיל לְמִסְבַּל, וְעַל דָּא עָלְמָא מִתְמוֹגְגָא זְעֵיר זְעֵיר, וְלֹא יְדִיעַ, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִסְתָּלִק מֵעָלְמָא, וְחַרְבָּא וְכַפְנָא וּמוֹתָנָא אַתְיָין עַל עָלְמָא. וְאִלֵּין אִינּוּן: קָטִיל בְּנוֹי, סָתִיר בִּנְיָינָא דְּמַלְכָּא. דָּחֵיא שְׁכִינְתָּא, דְּאַזְלָא וּמְשַׁטְּטָא בְּעָלְמָא, וְלָא אַשְׁכָּחַת נַיְיחָא. וְעַל (דא) אִלֵּין, רוּחָא (ס''א רוחין) דְּקוּדְשָׁא (עביד) בָּכְיָה. וְעָלְמָא אִתְדָן בְּכָל הָנֵי דִּינִין. וַוי לְהַהוּא בַּר נָשׁ, וַוי לֵיהּ, טָב לֵיהּ דְּלָא יִתְבְּרֵי בְּעָלְמָא.

זַכָּאִין אִינּוּן יִשְׂרָאֵל, דְאַף עַל גַּב דַּהֲווּ בְּגָלוּתָא דְּמִצְרַיִם, אִסְתָּמָרוּ מִכָּל הָנֵי תְּלָתָא, מִנִּדָּה, וּמִבַּת אֵל נִכָר, וּמִקְּטּוֹל זַרְעָא, וְאִשְׁתָּדָּלוּ בְּפַרְהֶסְיָא בְּפִרְיָה וּרְבִיָּה. דְּאַף עַל גַּב דִּגְזֵרָה אִתְגַזְרָת (שמות א') כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְּאוֹרָה תַּשְׁלִיכוּהוּ, לָא אִשְׁתְּכַח בֵּינֵיהוֹן מַאן דְּקָטִיל עוּבָּרָא בִּמְעָהָא דְּאִתְּתָא, כָּל שֶׁכֵּן לְבָתַר. וּבִזְכוּתָא דָּא נָפְקוּ יִשְׂרָאֵל מִן גָּלוּתָא.

מִנִּדָּה: דְּתָנֵי רִבִּי חִיָּיא מַאי
- [...] avoir des relations avec la femme à l’époque des menstrues, car il n’y a pas de plus grande impureté dans le monde que celle des menstrues. L’impureté des menstrues est plus grande que toute autre sorte d’impureté, puisque les menstrues ne rendent pas seulement impure la femme, mais aussi tous ceux qui l’approchent. Partout où la femme se trouve à l’époque de ses menstrues, la Schekhina n’y est pas, car elle s’éloigne de l’impureté. Mais il y a plus : l’enfant qui naît de l’union avec la femme pendant les menstrues sera accablé de graves maladies ; il en est de même de l’homme lui-même. L’enfant né d’une telle union restera dans l’impureté durant toute sa vie, attendu qu’il a été formé dans la plus grande de toutes les impuretés.
Aussitôt que l’homme s’approche d’une femme à l’époque des menstrues, l’esprit impur s’empare de lui, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XV, 24) : “Lorsqu’un homme s’approche de la femme à l’époque des menstrues, l’impureté de la femme se transmettra à l’homme (13). ” Le deuxième péché consiste à cohabiter avec la fille du “ dieu étranger”, c’est-à-dire la fille d’un païen ; car, en agissant ainsi, on introduit la marque sacrée de l’Alliance dans un domaine étranger, ainsi qu’il est écrit (Malachie, II, 11) : “ Il a pris pour femme la fille d’un dieu étranger. ”
Une tradition nous apprend que le Saint, béni soit-il, ne se venge que de celui qui profane la marque sacrée de l’Alliance, qui constitue la base du Nom sacré et du mystère de la Foi. L’Écriture (Nomb., XXV, 1) dit : “ Et Israël tomba dans la fornication avec les filles de Moab ” ; et aussitôt après (ibid. 3) elle ajoute : “ ... Et le Seigneur s’en était irrité. ” Les grands, qui avaient connaissance de ce péché d’Israël et ne l’ont point empêché, avaient été punis les premiers, ainsi qu’il est écrit (Nomb., XXV, 4) : “ Prenez tous les princes du peuple, et pendez-les à des potences en face du soleil, afin que ma colère contre Israël s’apaise. ”
Rabbi Abba dit : “ En face du soleil ” signifie “ en raison de l’Alliance ” appelée “ soleil ”. C’est à la marque de l’Alliance que s’applique le verset suivant (Ps., LXXXIV, 12) : “ ... Car le Seigneur Dieu est le soleil et le bouclier. ” “ Le soleil et le bouclier ” désignent la marque sacrée de l’Alliance (V. fol. 224b) ; de même que le soleil éclaire le monde, de même la marque sacrée de l’Alliance éclaire le corps de l’homme ; et de même que le bouclier sert à protéger l’homme, de même la marque sacrée de l’Alliance protége l’homme ; aucun esprit malfaisant ne peut approcher de l’homme qui conserve la marque de l’Alliance dans sa pureté. Tel est le sens des mots : “ ... En face du soleil. ” A chaque génération, les grands sont punis quand, ayant connaissance d’un péché de la nature de celui dont on vient de parler, ils ne s’entremettent pas pour le faire cesser ; car c’est aux grands de venger le Saint, béni soit-il, de ce péché, attendu que c’est à celui qui introduit la marque sacrée de l’Alliance dans un domaine étranger que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Ex., XX, 3) : “ Vous n’aurez point de dieux étrangers devant moi. ” Et plus loin : “ Vous ne les adorerez point, et vous ne leur rendrez point le culte ; car je suis le Seigneur votre Dieu, le Dieu fort et jaloux qui venge l’iniquité. etc. ”
C’est pourquoi la Schekhina s’éloigne à la suite de ce péché. Celui qui profane la marque sacrée de l’Alliance imprimée à la chair de l’homme est aussi coupable que celui qui nie la vérité du Nom sacré ; car celui qui conteste l’authenticité du cachet du Roi conteste également l’autorité du Roi. Un tel homme n’aura aucune part au Dieu d’Israël, à moins qu’il ne fasse grande pénitence.
Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (I Rois, XII, 9) : “ Ils oublièrent le Seigneur leur Dieu. ” Que signifie le mot : “ Ils oublièrent” ? Cela veut dire : Ils pratiquèrent la circoncision sans mettre le gland à nu (peroua’) ; ce n’est que Débora qui apprit à Israël ce second acte de la circoncision, ainsi qu’il est écrit (Juges, V, 2) : “ Vous qui êtes signalés (biphroà peraôth) parmi les enfants d’Israël, en exposant volontairement votre vie au péril, bénissez le Seigneur (14). ” Le troisième péché est celui qui consiste à faire avorter la femme et à tuer ainsi l’enfant dans le sein de sa mère. L’homme qui commet ce crime renverse l’édifice bâti par le Saint, béni soit-il, et en détruit l’œuvre. Il y a des criminels qui tuent les hommes étrangers ; mais celui qui se rend coupable du crime d’avortement tue ses propres enfants (15). L’homme qui commet ce crime amène dans le monde trois maux auxquels le monde ne peut résister : d’abord, le monde se désagrège petit à petit, sans qu’on s’en aperçoive ; ensuite, le Saint, béni soit-il, se détourne du monde ; et, enfin, ce crime amène dans le monde la guerre, la famine et la peste. Celui qui tue ses enfants de cette manière détruit l’édifice bâti par le Roi et éloigne d’ici-bas la Schekhina qui s’en va, parcourant les mondes et ne trouvant de repos nulle part.
L’Esprit Saint pleure sur ce crime et le monde est châtié pour ce méfait. Malheur à l’homme qui se rend coupable d’un des trois crimes énumérés ; il aurait mieux valu pour lui de ne pas avoir été créé. Heureux le sort d’Israël qui, même dans la captivité d’Égypte, s’était gardé de ces trois péchés : des relations avec une femme à l’époque des menstrues, de l’union avec une fille d’un “ dieu étranger ”, c’est-à-dire une femme païenne, et du meurtre des enfants dans le sein de leur mère. Au contraire, Israël s’était appliqué avec ostentation à accomplir le précepte : “ Croissez et multipliez-vous. ” Car, bien qu’il ait été décrété (Ex., I, 22) : “ Jetez dans le fleuve tous les enfants mâles qui naîtront ”, il ne s’est pas trouvé un seul homme en Israël qui tuât l’enfant dans le sein de sa mère, et moins encore qui tuât l’enfant après sa naissance. C’est grâce à ce mérite qu’Israël fut affranchi de la captivité d’Égyptec. Nous savons qu’Israël s’était préservé en Égypte de l’impureté des menstrues, par l’enseignement des paroles suivantes de Rabbi Hiyâ : [...]
(Ⅰ)
[4a]  
דִּכְתִּיב, (שמות ל״ח:ז׳-ח׳) וַיַּעַש אֶת הַכִּיּוֹר נְחֹשֶׁת וְאֶת כַּנּוֹ נְחֹשׁת בְּמַרְאוֹת הַצּוֹבְאוֹת. מִפְּנֵי מַה זָּכוּ נָשִׁין לְהַאי, בְּגִין דְּאִסְתָּמָרוּ גַרְמַיְיהוּ בְּגָלוּתָא דְּמִצְרַיִם, דִּלְבָתַר דְּאִתְדַּכְיָין הֲווֹ אַתְיָין מִתְקַשְּׁטָן וּמִסְתַּכְּלָן בַּמַּרְאָה בִּבְעָלֵיהוֹן, וּמְעוֹרְרָן לוֹן בְּפִרְיָה וּרְבִיָּה.

מִבַּת אֵל נֵכָר, דִּכְתִּיב, (שמות י״ב:מ״א) יָצְאוּ כָּל צִבְאוֹת ה' וְגוֹ'. וּכְתִיב (תהילים קכ״ב:ד׳) שִׁבְטֵי יָהּ עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל. עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל וַדַּאי. וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנִי יִשְׂרָאֵל. שִׁבְטֵי בְּנִי יִשְׂרָאֵל. דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

וְאִי תֵּימָא וְהָא כְּתִיב וְהוּא בֶּן אִישׁ מִצְרִי. הָא וַדַּאי חַד הֲוָה, וּפִרְסְמוֹ קְרָא, דִּכְתִּיב, (ויקרא כ״ד:י״א) וְהוּא בֶּן אִישׁ מִצְרִי וְגוֹ' וְשֵׁם אִמּוֹ שְלוֹמִית בַּת דִּבְרִי לְמַטֵּה דָּן. פִּרְיָה וְרִבְיָה דִּכְתִּיב, (שמות א׳:ז׳) וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וְגוֹ'. וּמִכָּל הָנֵי אִסְתָּמָרוּ יִשְׂרָאֵל. בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (ז' א') עָאלוּ, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל נָפְקוּ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנִי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ'.

וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. רִבִּי אֶלְעָזָר וְרִבִּי יוֹסֵי הֲווֹ אַזְלֵי בְּאוֹרְחָא, עַד דַּהֲווֹ אַזְלֵי, אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר לְרִבִּי יוֹסֵי, אַפְתַּח פּוּמָךְ, וְיִנְהֲרוּן מִילָךְ אָמַר לֵיהּ נִיחָא קָמֵיהּ דְּמַר, דְּאֶשְׁאַל מִלָּה חֲדָא דְּקַשְׁיָא לִי, (אחורי דף זה) הָא שְׁמַעְנָא מִבּוּצִינָא קַדִּישָׁא, דְּהֲוָה אָמַר, וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנִי יִשְׂרָאֵל, יִשְׂרָאֵל סָבָא. כָּל אִינּוּן חֵילִין וּמַשְׁרְיָין דְּהֲווֹ נַחְתִּין לְגָלוּתָא בַּהֲדֵי יַעֲקֹב, דִּכְתִּיב, אֵת יַעֲקֹב. מַהוּ דִּכְתִּיב אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ. אָמַר לֵיהּ, וַדַּאי הָכִי הוּא. אֶלָּא הָא תָּנֵינָן, כָּל דִּמְקַבֵּל מֵאָחֲרָא, אִיהוּ בֵּיתָא מֵהַהוּא דְּיָהִיב, וְעַל דָּא אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ.

פָּתַח רִבִּי אֶלְעָזָר וְאָמַר, (מלכים א ט׳:א׳) וַיְהִי כְּכַלּוֹת שְׁלֹמֹה לִבְנוֹת אֶת בֵּית ה' וְאֶת בֵּית הַמֶּלֶךְ וְגוֹ'. וְכִי כֵּיוָן דְּאָמַר אֶת בֵּית ה', מַהוּ וְאֶת בֵּית הַמֶּלֶךְ, אִי בְּגִין שְׁלֹמֹה אִתְּמַר, לָאו הָכִי, אֶלָּא אֶת בֵּית ה' דָּא בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וְאֶת בֵּית הַמֶּלֶךְ דָּא קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים.

בֵּית ה' דְּאִיהוּ בֵּית הַמִּקְדָּשׁ כְּגוֹן: עֲזָרוֹת וּלְשָׁכוֹת וּבֵית הָאוּלָם וְהַדְּבִיר, דָּא בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וַדַּאי אִקְרֵי בֵּית ה'. בֵּית הַמֶּלֶךְ: דָּא קֹדֶשׁ הַקָּדָשִׁים, דְּאִיהוּ פְּנִימָאָה דְּכֹלָּא, הַמֶּלֶךְ סְתָם. מֶלֶךְ דָּא, אַף עַל גַּב דְּאִיהוּ מֶלֶךְ עִלָּאָה, אִיהוּ נוּקְבָּא לְגַבֵּי נְקוּדָה עִלָּאָה, סְתִימָא דְּכֹלָּא. וְאַף עַל גַּב דְּאִיהוּ נוּקְבָּא, אִיהוּ דְּכוּרָא לְגַבֵּי מֶלֶךְ דִּלְתַתָּא, וּבְגִין כָּךְ כֹּלָּא כְּגַוְונָא דָּא וְעַל דָּא, תַּתָּאֵי, בְּרָזָא דָּא כְּתִיב בְּהוּ, אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ.

וְאֵלֶּה שְׁמוֹת, רִבִּי (אלעזר) יוֹסֵי פָּתַח וְאָמַר, (שיר השירים ד׳:י״ב) גַּן נָעוּל אֲחוֹתִי כַלָּה גַּל נָעוּל מַעְיָן חָתוּם. גַּן נָעוּל: דָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁהִיא גַּן נָעוּל. דְּאָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, מַה הַגַּן הַזֶּה צָרִיךְ לִשְׁמוֹר, לַעְדּוֹר, וּלְהַשְׁקוֹת, וְלִזְמוֹר. כַּךְ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, צְרִיכָה לַעְדּוֹר, וְלִשְׁמוֹר, וּלְהַשְׁקוֹת, וְלִזְמוֹר, וְנִקְרֵאת גַּן, וְנִקְרֵאת כֶּרְם, מַה הַכֶּרֶם הַזֶּה צָרִיךְ לַעְדּוֹר וּלְהַשְׁקוֹת וְלִזְמוֹר וְלַחְפּוֹר, כַּךְ יִשְׂרָאֵל, הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (ישעיהו ה׳:ז׳) כִּי כֶּרֶם ה' צְבָאוֹת בֵּית יִשְׂרָאֵל וּכְתִיב, (ישעיהו ה׳:ז׳) וַיְעַזְקֵהוּ וַיְסַקְּלֵהוּ וְגוֹ'.

תוספתא

מַתְנִיתִין: אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן, אֲנַן פַּתְחִין עֵינָנָא חֲמָאן, גַּלְגַּלֵּי רְתִיכָתָא קַדִּישָׁתָא נַטְלִין בְּמַטְלָנוֹי, וְקַל שִׁירָתָא בְּסִימָא לְאוּדְנִין, יָאֶה לְלִבָּא, סַלְּקָא וְנַחְתָּא, אַזְלָא וְלָא נַטְלָא, מִזְדַעְזְעִין אֶלֶף אַלְפִין, וְרִבּוֹא רִבְבָן וּפַתְחִין שִׁירָתָא מִלְרַע לְעֵילָּא. לְקָל נְעִימוּתָא הַהוּא, קַיְימִין מַאן דְּקַיְימִין, וּמִתְכַּנְּפִין בִּכְנוּפְיָא לְסִטְרָא דִּימִינָא, אַרְבַּע מְאָה וְחַמְשִׁין אַלְפִין מָארֵי דְּעַיְינִין. חַמָּאן וְלָא חַמָּאן, קַיְימִין בְּקִיּוּמֵיהוֹן. תְּרֵין סִטְרִין אָחֳרָנִין אִתְחַוְּורוּ (ס''א אתחזרו) בְּגִינֵיהוֹן. וּלְסִטְרָא דִּשְׂמָאלָא מָאתָן וְחַמְשִׁין אַלְפִין. אִינּוּן מָארֵיהוֹן דִּיבָבָא, מְיַבְּבִין וּמְיַלְּלִין מֵאֲתַר בֵּית מוֹתְבֵיהוֹן, פַּתְחִין בְּדִינָא וּמְסַיְּימִין בְּדִינָא. מְיַבְּבִין תִּנְיָינוּת, וְדִינָא יָתִיב, וְסִפְרִין פְּתִיחוּ. בֵּיהּ שַׁעֲתָא, סָלִיק מָארֵיהּ דְּדִינָא, דְּקָאִים עֲלֵיהוֹן, וְיָתִיב בְּכוּרְסַיָּיא דְּדִינָא, וְשִׁירָתָא אִשְׁתְּכַךְ, עַד לָא תִּסְתַּיָּים דִּינָא סָחֲרָן מָארֵי דְּעַיְינִין דִּלְסִטְרָא יְמִינָא, וְעִמְּהוֹן
- [...] Il est écrit : “ Il fit un bassin d’airain et sa base avec les miroirs des femmes. ” Pourquoi les femmes avaient-elles été jugées dignes de cet honneur (16) ? - Parce qu’elles s’étaient gardées, durant leur séjour, dans la captivité d’Égypte, de cohabiter avec leurs maris pendant l’époque des menstrues. Après la purification, les femmes d’Israël se paraient et se miraient avec leurs maris, pour éveiller les désirs de ceux-ci et les déterminer à accomplir le précepte : “ Croissez et multipliez-vous. ” Nous savons qu’Israël a été préservé du péché de l’union avec une fille d’un “ dieu étranger ”, par les paroles de l’Écriture (Ex., XII, 41) “ Toutes les armées du Seigneur sont sorties d’Égypte en ce même jour (17). ” Et ailleurs il est écrit (Ps., CXXII, 4) : “ ... Car c’est là que sont montées toutes les tribus, les tribus du Seigneur, témoignages donnés à Israël. ”
En effet, la pureté des naissances servait de témoignage à Israël, comme il est dit : “ Voici les noms des enfants d’Israël ” ; puis : “ ... Les tribus des enfants d’Israël ” ; puis encore : “ Parle aux enfants d’Israël. ” Mais, objectera-t-on, il est pourtant écrit (Lévit., XXIV, 10) : “ Il arriva que le fils d’une femme israélite (qu’elle avait eu d’un Égyptien parmi les enfants d’Israël) eut une dispute dans le camp avec un Israélite. ” Ce cas était unique parmi les Israélites ; et c’est pourquoi l’Écriture l’a rendu public, ainsi qu’il est écrit (ibid.) : “ Sa mère s’appelait Salumith, et elle était fille de Dabri, de la tribu de Dan. ” Nous savons enfin que les Israélites se sont appliqués durant leur séjour en Égypte, à accomplir le précepte : “ Croissez et multipliez-vous ”, par les paroles de l’Écriture (Ex., I, 7) : “ Et les enfants d’Israël s’accrurent et se multiplièrent extraordinairement, etc. ” Ainsi, les Israélites étaient préservés de ces trois péchés ; “ enfants d’Israël ” ils sont venus en Égypte ; et “ enfants d’Israël ” ils en sont sortis ; et c’est pourquoi l’Écriture (Ex., I, 1) dit : “ Voici les noms des enfants d’Israël, etc. ” “ Voici les noms des enfants d’Israël ” Rabbi Éléazar et Rabbi Yossé firent un voyage ensemble. En marchant, Rabbi Éléazar dit à Rabbi Yossé : Fais-moi entendre de tes paroles lumineuses.
Rabbi Yossé lui répondit : Qu’il plaise à mon maître de me permettre que je lui pose une question qui m’embarrasse. J’ai entendu dire à la “ Lampe sainte ”(18), c’est-à-dire à Rabbi Siméon, que les mots : “ Voici les noms des enfants d’Israël ” s’appliquent à Israël le Vieillard ; car toutes les légions célestes (enfants d’Israël Céleste) étaient descendues en Égypte avec Jacob. D’après cette interprétation, comment expliquer les paroles suivantes : “ ... Et qui y entrèrent chacun avec sa maison (famille) ” ? Rabbi Éléazar lui dit. C’est ainsi, en effet ; car nous savons par une tradition que quiconque reçoit son existence d’un autre devient la “ maison ” de celui de qui il tient son existence.
Et c’est pourquoi l’Écriture dit : “ ... Et qui y entrèrent chacun avec sa maison. ”
Rabbi Éléazar commença ensuite à expliquer ces paroles de la manière suivante : Il est écrit (III Rois, IX, 1) : “ Salomon ayant achevé de bâtir la maison du Seigneur et la maison du roi, etc. ” Du moment où l’Écriture dit déjà “ ... La maison du Seigneur ”, pourquoi a-t-elle besoin de répéter “ ... Et la maison du roi ” ? Car il est certain que ces dernières paroles ne peuvent pas désigner la maison de Salomon lui-même. Mais la “ maison du Seigneur ” désigne le temple, et la “ maison du roi ” désigne le Saint des saints. Le temple comprend les compartiments où étaient réunis les Israélites, où étaient dressés les autels et les parvis ; c’est ce que l’Écriture appelle “ maison du Seigneur ”. Quant à la “ maison du roi ”, elle désigne le Saint des saints qui formait le centre de tous les compartiments. Lorsque l’Écriture parle du “ Roi ”, sans autre spécification, elle désigne ce Roi qui, bien que suprême, forme le Principe femelle à côté du “ Point ” suprême, le plus mystérieux de tous. Et, bien que ce Roi soit le Principe femelle en comparaison du “ Point ” suprême qui constitue le Principe mâle, il est mâle en comparaison du Roi d’en bas. Comme il en est de même des anges, l’Écriture dit de ceux-ci : “ ... Et qui y entrèrent chacun avec sa maison. ” “ Voici les noms des enfants d’Israël... ”
Rabbi Yossé ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Cant., IV, 12) : “ Ma sœur, mon épouse, est un jardin fermé ; elle est un jardin fermé et une fontaine scellée. ” “ Un jardin fermé ” désigne la “ Communauté d’Israël ” qui est comparable à un jardin ; car Rabbi Éléazar a dit : De même qu’un jardin a besoin d’être gardé, sarclé, arrosé et entretenu, de même la “ Communauté d’Israël ” a besoin d’être gardée, sarclée, arrosée et entretenue. La “ Communauté d’Israël ” est appelée tantôt “ jardin ” et tantôt “ vigne ” ; car, semblable à la vigne, elle a besoin d’être sarclée, arrosée, taillée et buttée.
C’est pourquoi l’Écriture (Is., V, 7) dit : “ La maison d’Israël est la vigne du Seigneur des armées ” ; et un peu plus haut (ibid., 2) : “ Il l’environna d’une haie, il en ôta les pierres, etc. (19) ” [...]
(Ⅰ)
[4b]  
תַּמְנֵיסַר אַלְפִין אַחֲרָנִין תַּקְעִין, וְלָא מְיַבְּבִין וְלָא מְיַלְּלִין (ס''א לא מיללין ולא מיבבין) פַּתְחִין שִׁירָתָא, מִזְדַּעְזְעָן מָאתָן וְחַמְשִׁין אַלְפִין מָארֵי דִּיבָבָא.

תַּקַע תִּנְיָינוּת וְלָא מְיַבְּבִין (ס''א ולא מיבבין ולא מיללין) נָטִיל פַּטְרוֹנָא, מֵהַהוּא כּוּרְסַיָּיא וְיָתִיב בְּכוּרְסַיָּיא דְּוַותְּרָנוּתָא. בֵּיהּ זִמְנָא הַוָה (נ''א הוא) מִדְכַּר שְׁמָא קַדִּישָׁא עִלָּאָה רַבָּא, דִּבְהַהוּא שְׁמָא חַיִּים לְכֹלָּא.

פָּתַח וְאָמַר זִמְנָא חֲדָא יוֹ''ד הֵ''א וָי''ו הֵ''א (ס''א יו''ד ה''א וא''ו ה''א) כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (שמות ל״ד:ה׳) וַיִּקְרָא בְשֵׁם יְהוָֹה. פַּתְחִין כִּקַדְמֵיתָא מָארֵי גַּלְגַּלֵּי קַדִּישִׁין. וְאֶלֶף אַלְפִין, וְרִבּוֹא רִבְבָן, וְאַמְרֵי שִׁירָתָא, מְשַׁבְּחִין וְאָמְרִין, בְּרִיךְ יְקָרָא דְה' מֵאֲתָר בֵּית שְׁכִינְתֵּיהּ.

אַתְיָא הַהוּא גִּנְתָּא, דְהַוָת (נ''א דאיהי) טְמִירָא בְּמָאתָן וְחַמְשִׁין עָלְמִין, הוּא שְׁכִינְתָּא יְקָרָא בְּזִיוָהּ, דְּנָפִיק מִזִּיוָא לְזִיוָא, וְזִיוָהּ נָגִיד מִנֵיהּ, לְד' סִטְרִין רֵישִׁין, לְקַדְמָאֵי (ס''א לקיימא), מֵהַהוּא זִיוָא נַפָק (ס''א אתמשך) לְכֻלְּהוּ דְּאִינּוּן לְתַתָּא, וְהַהִיא אִקְרֵי גִּנְתָּא דְּעֵדֶן.

פָּתַח תִּנְיָינוּת הַהוּא סָבָא, פַּטְרוֹנָא דְּכֹלָּא וּמִדְכַּר שְׁמֵיהּ יוֹ''ד הֵ''א וָא''ו הֵ''א, וְכֻלְּהוּ פַּתְחֵי בִּתְלֵיסָר מְכִילָן דְּרַחֲמֵי. מַאן חָמֵי כָּל אִלֵּין תַּקִּיפִין, רָאמִין דְּרָאמִין, תַּקִּיפִין דְתַקִּיפִין, רְתִיכִין קַדִּישִׁין, וּשְׁמַיָא, וְכָל חֵילֵהוֹן, מִזְדַּעְזְעִין וּמִתְחַלְחְלָן בְּאֵימָתָא סַגְיָא, מְשַׁבְּחָן שְׁמָא קַדִּישָׁא, וְאַמְרִין שִׁירָתָא. זַכָּאִין אִינּוּן נִשְׁמָתְהוֹן דְּצַדִּיקַיָּיא, דְּאִינּוּן בְּהַהוּא עִדּוּנָא, וְיַדְעִין דָּא, עַל הַאי אִיתְּמַר (ירמיהו י׳:ז׳) מִי לֹא יִירָאֲךָ מֶלֶךְ הַגּוֹיִם כִּי לְךָ יָאָתָה וְגוֹ'. (ע''כ תוספתא)

אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן, כַּד נַחְתַּת שְׁכִינְתָּא לְמִצְרַיִם, נַחְתַּת חַיָּה חֲדָא, דִּשְׁמָהּ יִשְׂרָאֵל, בְּדִיּוּקְנָא דְּהַהוּא סָבָא, וְאַרְבְּעִין וּתְרֵין שַׁמָּשִׁין קַדִּישִׁין עִמֵּיהּ, וְכָל חַד וְחַד אָת קַדִּישָׁא עִמֵּיהּ, מִשְּׁמָא קַדִּישָׁא, וְכֻלְּהוּ נַחְתָּן עִם יַעֲקֹב לְמִצְרַיִם, הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב. אָמַר רִבִּי יִצְחָק, מִמַּשְׁמַע דְּקָאָמַר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאַחַר כָּךְ אֵת יַעֲקֹב, וְלא נְאֱמַר אִתּוֹ.

שָׁאַל רִבִּי יְהוּדָה לְרִבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, (אמר ליה) כֵּיוָן דְּשַׁמְעַת מֵאָבוּךְ, פָּרָשַׁת וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּרָזָא עִלָּאָה, מַאי קָאָמַר אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ. אָמַר לֵיהּ, הַהוּא מִלָּה דְּהֲוָה אָמַר אַבָּא, אִינּוּן הָווּ מַלְאָכִין עִלָּאִין, דְּאִינּוּן לְעֵילָּא עַל תַּתָּאֵי מִנְהוֹן, הַיְינוּ דִּכְתִּיב אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ, וְהָכִי אָמַר אַבָּא, כָּל אִינּוּן מַלְאָכִין דִּבְדַרְגָּא עִלָּאָה, אִקְרוּן גּוּבְרִין דּוּכְרִין, וְאִינּוּן דִּבְדַרְגָּא תַּתָּאָה מִנְהוֹן, אִתְקְרוּן (נוקבתא) בַּיִת, דְּאִתְּתָא נוּקְבָּא דִּמְקַבְּלָא מִן דְּכוּרָא.

רִבִּי יִצְחָק הֲוָה קָאִים קָמֵיהּ דְּרִבִּי אֶלְעָזָר בַּר רִבִּי שִׁמְעוֹן, אָמַר לֵיהּ שְׁכִינְתָּא נַחְתַּת לְמִצְרַיִם עִם יַעֲקֹב. אֲמַר לֵיהּ וְלָא, וְהָא כְּתִּיב (בראשית מ״ו:ד׳) אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ. אָמַר לֵיהּ תָּא חֲזֵי, שְׁכִינְתָּא נַחְתַּת לְמִצְרַיִם אֵת יַעֲקֹב וְשִׁית מְאָה אַלְפִין רְתִיכִין קַדִּישִׁין (אחרנין) עִמָּהּ, וְהַיְינוּ דִּכְתִּיב כְּשֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלִי, תָּנֵינָן שִׁית מֵאָה אַלְפִין רְתִיכִין קַדִּישִׁין נַחְתּוּ עִם יַעֲקֹב לְמִצְרַיִם, וְכֻלְּהוּ סְלִיקוּ מִתַּמָּן, כַּד נָפְקוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם. הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (שמות י״ב:ל״ז) וַיִּסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵרַעְמְסֵס סֻכּוֹתָה כְּשֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלִי וְגוֹ'. שֵׁשׁ מֵאוֹת לא נֶאֱמַר, אֶלָּא כְּשֵׁשׁ מֵאוֹת, כְּגַוְונָא דְּנָפְקוּ אִלֵּין, כַּךְ נָפְקוּ אִלֵּין.

וְתָא חֲזֵי רָזָא דְּמִלָּה, בְּעִדָנָא דְּנָפְקוּ אִלֵּין רְתִיכִין קַדִּישִׁין, מַשִּׁירְיָיתָא קַדִּישָׁתָא, חָמוּ יִשְׂרָאֵל וְיָדְעוּ, דַּהֲווּ מִתְעַכְּבִין בְּגִינֵיהוֹן, וְכֻלְּהוּ בְּהִילוּ דְּעָבְדוּ יִשְׂרָאֵל, בְּגִינֵיהוֹן הֲוָה, וְהַיְינוּ דִּכְתִּיב, (שמות י״ב:ל״ט) וְלֹא יָכְלוּ לְהִתְמַהְמֵהַּ, הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר וְלָא רָצוּ לְהִתְמַהְמֵהַּ אֲבָל לָא כְּתִּיב אֶלָּא וְלֹא יָכְלוּ. וְאִתְיְידַעוּ (ס''י ואיתנדע) מַמָּשׁ, דְּכֻלְּהוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, הֲווּ בְּנִי יִשְׂרָאֵל דִּרְקִיעָא, וְהַיְינוּ דִּכְתִּיב, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב, וְעַל דָּא לָא נֶאֱמַר וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אִתּוֹ, אֶלָּא וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב, הַבָּאִים מִצְרָיְמָה בְּקַדְמִיתָא וְעִם מִי, אֵת יַעֲקֹב.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, (נ''א רבי יצחק נ''א רבי יוסי) קַל וָחוֹמֶר, וּמַה כַּד אִשְׁתְּזִיב יַעֲקֹב מִלָּבָן, כְּתִּיב, (בראשית ל״ב:ב׳) וְיַעֲקֹב הָלַךְ לְדַרְכּוֹ וַיִּפְגְעוּ בוֹ מַלְאֲכֵי אֱלהִים. כַּד נָחַת בְּגָלוּתָא, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אָמַר, אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרָיְמָה,
- [...] Rabbi Siméon dit : Lorsque la Schekhina descendit en Égypte, elle prit la forme d’une Hayâ qui porte le nom d’Israël, et dont l’image ressemble à celle du Vieillard (d’en haut) (20). Quarante-deux anges sacrés destinés au service de la Schekhina sont descendus avec elle. Chacun de ces anges porte une lettre sacrée du Nom divin composé de quarante-deux lettres.
C’est pourquoi l’Écriture (Ex., I, 1) dit : “ Voici (véeleh) (21) les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. ”
Rabbi Isaac dit : Nous inférons ce qui précède du fait que l’Écriture se sert du terme “ enfants d’Israël ” tout en ajoutant après : “ ... Qui vinrent en Égypte avec Jacob ”, au lieu de dire (22) “ avec lui ”. Rabbi Yehouda demanda à Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Siméon : Quelle est la signification que ton père prête aux mots : “ ... Qui y vinrent chacun avec sa maison ” ? Comme tu as entendu de ton père le sens anagogique de ce chapitre de l’Écriture, tu connais sans doute aussi le sens qu’il donne aux mots précités.
Rabbi Éléazar lui répondit : Mon père interprète ces mots dans ce sens que les anges supérieurs vinrent en Égypte accompagnés d’anges qui sont au-dessous d’eux. Les mots : “ ... Qui y vinrent chacun avec sa maison ” signifient donc, d’après mon père, que les anges supérieurs appelés mâles y vinrent chacun accompagnés des anges inférieurs appelés femelles, parce qu’ils reçoivent leur lumière des premiers. L’Écriture désigne ainsi les anges inférieurs sous le nom de “ maison ”. Rabbi Isaac se trouvait une fois en présence de Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Siméon, à qui il dit : La Schekhina descendit en Égypte avec Jacob. Bien que l’Écriture (Gen., XLVI, 4) dise : “ J’irai là avec toi ”, la Schekhina descendit en Égypte avec Jacob accompagnée de six cent mille anges sacrés qui ont, plus tard, quitté l’Égypte en même temps que les Israélites.
C’est pourquoi l’Écriture (Ex., XII, 37) dit : “ Les enfants d’Israël partirent de Ramsès et vinrent à Socoth, comme les six cent mille hommes de pied. ” Il n’est pas dit : “ ... Six cent mille hommes de pied ”, mais : “ Comme six cent mille ” ; car l’Écriture veut dire que les enfants d’Israël, c’est-à-dire les anges supérieurs, dont le nombre était de six cent mille, avaient quitté l’Égypte en même temps que les six cent mille hommes de pied.
Remarquez que ce mystère se trouve également exprimé d’une autre façon dans l’Écriture. Lorsque les Israélites virent que les six cent mille anges supérieurs étaient sur le point de quitter l’Égypte, ils comprirent que le départ des anges ne dépendait que de leur propre départ ; c’est pourquoi ils étaient pressés de partir. Aussi l’Écriture (Ex., XII, 39) dit-elle : “... Et ils ne pouvaient tarder plus longtemps. ” Mais elle ne dit pas : “ ... Et ils ne voulaient pas tarder plus longtemps. ” Car ils étaient réellement forcés de quitter l’Égypte sans retard, pour permettre le départ des anges supérieurs. Ainsi, les “ enfants d’Israël ” désignent les anges, qui sont les enfants d’Israël Céleste ; et c’est pourquoi l’Écriture ne dit pas : “ Voici les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec lui ”, mais : “ Voici les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. ” Car les anges, au nombre de six cent mille, vinrent en Égypte avec Jacob avant qu’il y ait eu un nombre égal d’Israélites. Rabbi Yehouda, dit : Ce qui précède résulte de la déduction suivante : Lorsque Jacob quitta Laban, l’Écriture (Gen., XXXII, 2) dit : “ Jacob, continuant son chemin, rencontra les anges de Dieu. ” Or, au moment de prendre le chemin de l’exil où le Saint, béni soit-il, était avec Jacob, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVI, 4) : “ J’irai là avec toi ”, [...]
(Ⅰ)
[5a]  
לָאו דִּינָא, הוֹאִיל וּפַטְרוֹנָא נַחְתָא דְּיְיִחְתוּן שַׁמָּשׁוֹי עִמֵּיהּ, הַיְינוּ דִּכְתִּיב הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב. רִבִּי יַעֲקֹב דִּכְפַר חָנָן אָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְר' אַבָּא, מַאן אִינּוּן בְּנִי יִשְׂרָאֵל דְּהָכָא. אִינּוּן דְּאִתְקְרוּן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מַמָּשׁ.

ר' אַבָּא פָּתַח וְאָמַר, (בראשית נ''ח ב') (תהלים מ''ו) לְכוּ חֲזוּ מִפְעֲלוֹת יְיָ' אֲשֶׁר שָׂם שַׁמוֹת בָּאָרֶץ. אַל תִּקְרֵי שַׁמּוֹת. אֶלָּא שֵׁמוֹת. וְאַזְלָא הָא כְּהָא דְּאָמַר ר' חִיָּיא, כְּגַוְונָא דִּרְקִיעָא, עָבַד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּאַרְעָא בִּרְקִיעַ אִית שְׁמָהָן קַדִּישִׁין, בְּאַרְעָא אִית שְׁמָהָן קַדִּישִׁין.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה (נ''א רבי יוסי) בְּהַהוּא יוֹמָא דְּנָחַת יַעֲקֹב לְמִצְרַיִם, נָחְתוּ עִמֵּיהּ שִׁתִּין רִבּוֹא דְּמַלְאֲכֵי עִלָּאֵי. ר' יְהוּדָה פָּתַח, (שיר השירים ג׳:ז׳) הִנֵּה מִטָּתוֹ שֶׁלִּשְׁלֹמֹה שִׁשִּׁים גִּבּוֹרִים סָבִיב וְגוֹ' קוּזְמִיטִין דִּגְלִיפִין בְּקַנְדִיטָא (ס''א בקלדיטא), סָחֲרָן בְּדוּכְתֵּיהּ קוּזְמִיטִין בִּשְׁבִיעָאָה, גְּלִיפִין בִּשְׁתִיתָאָה, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, שִׁשִּׁים גִּבּוֹרִים סָבִיב לָהּ.

הִנֵּה מִטָּתוֹ: דָּא אִיהִי (בראשית רכ''ה) שְׁכִינְתָּא. שֶׁלִּשְׁלֹמֹה: מַלְכָּא דִּשְׁלָמָא דִּילֵיהּ. שִׁשִּׁים גִּבּוֹרִים סָבִיב לָהּ: אִלֵּין אִינּוּן שִׁתִּין רִבּוֹא דְּמַלְאֲכֵי עִלָּאֵי, דְּאִינּוּן מֵחֵילָא דִּשְׁכִינְתָּא, דְּנַחְתָּת עִם יַעֲקֹב לְמִצְרַיִם. מִגִּבּוֹרֵי יִשְׂרָאֵל: יִשְׂרָאֵל דִּלְעֵילָּא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנִי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ', אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ: אִינּוּן וְנִימוּסֵיהוֹן.

ר' חִיָּיא הֲוָה אָזִיל מֵאוּשָׁא לְלוּד, וַהֲוָה רָכִיב עַל חֲמָרָא, וַהֲוָה ר' יוֹסֵי עִמֵּיהּ, נָחִית ר' חִיָּיא, וְשַׁקְלֵיהּ בִּידוֹי לְר' יוֹסֵי, אֲמַר לֵיהּ, אִי בְּנִי עָלְמָא יַדְעִין יְקָרָא סַגִּיאָה דְּיַעֲקֹב, בְּשַׁעְתָּא דְּאֲמַר לֵיהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרָיְמָה, הָווּ מְלַחֲכֵי עַפְרָא, תְּלַת פַּרְסֵי קָרִיב לְקִבְרֵיהּ, דְּהָכִי מְפַרְשֵׁי מָרָנָא רַבְרְבֵי עָלְמָא, מָארֵיהוֹן דְּמַתְנִיתָא, כְּתִיב (שמות י״ח:ז׳) וַיֵּצֵא מֹשֶׁה לִקְרַאת חוֹתְנוֹ, אַהֲרֹן חָמָא לְמֹשֶׁה דְּנָפַק, וְנָפַק עִמֵּיהּ, וְאֶלְעָזָר וּנְשִׂיאֵי וְסָבֵי נַפְקוּ עִמֵּיהּ, רָאשֵׁי אֲבָהָן, וּמְעַרְעֵי כְּנִשְׁתָּא, וְכָל יִשְׂרָאֵל נַפְקוּ עִמְּהוֹן, אִשְׁתַּכְּחוּ דְּכָל יִשְׂרָאֵל כֻּלְּהוּ, נָפְקוּ לְקָבְלֵיהּ דְּיִתְרוֹ, מַאן חָמָא לְמֹשֶׁה דְּנָפִיק וְלָא יִפּוּק, לְאַהֲרֹן וּלְרַבְרְבֵי דְּנַפְקֵי, וְלָא יִפּוּק. אִשְׁתְּכַח, דִּבְגִין מֹשֶׁה נָפְקוּ כּוּלְהוֹן. וּמָה, אִי בְּגִין מֹשֶׁה כַּךְ, בְּגִין קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כַּד אָמַר אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה, עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה.

עַד דַּהֲווּ אַזְלֵי, פָּגַע בְּהוּ ר' אַבָּא. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, הָא שְׁכִינְתָּא הָכָא, דְּחָד מִמָארֵיהוֹן דְּמַתְנִיתִין עִמָּנָא. אָמַר ר' אַבָּא, בְּמָאי עַסְקִיתּוּ. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, בְּהַאי קְרָא, דִּכְתִּיב אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה וְגוֹ'. כַּד נָחַת יַעֲקֹב לְמִצְרַיִם, דִּכְתִּיב, וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה, אַתְּ אוֹלִיף, דְּכֻלְּהוּ נָחְתוּ עִם יַעֲקֹב לְמִצְרַיִם.

אֲמַר לֵיהּ ר' אַבָּא, וְדָא לְחוּד הֲוַת. פָּתַח וְאָמַר (יחזקאל א׳:ג׳) הָיֹה הָיָה דְּבַר יְיָ' אֶל יְחֶזְקֵאל בֶּן בּוּזִי הַכֹּהֵן בְּאֶרֶץ כַּשְׂדִּים עַל נְהַר כְּבָר. תְּלַת פְּלוּגְתָן הָכָא. חֲדָא, דְּתָנֵינָן, אֵין שְׁכִינָה שׁוֹרָה בְּחוּצָה לָאָרֶץ. וַחֲדָא, דְּלָא הֲוָה מְהֵימָן כְּמֹּשֶׁה, דִּכְתִּיב בֵּיהּ, (במדבר י״ב:ז׳) בְּכָל בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא, וְהוּא, גַּלֵּי וּפַרְסֵם כָּל גִּנְזַיָּיא דְּמַלְכָּא. וַחֲדָא, דְּאִתְחָזֵי כְּמַאן דְּלָא שְׁלִים בְּדַעְתֵּיהּ.

אֶלָּא הָכִי אַסִיקְנָא בְּמַתְנִיתָא דִּילָן, חַס וְשָׁלוֹם דְּהָא יְחֶזְקֵאל נְבִיאָה שְׁלֵימָא הֲוָה, וּבִרְשׁוּתָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא גַּלֵּי כָּל מַה דְּגַלֵּי. וְכֻלְּהוּ אִצְטְרִיךְ דִּיגַלֵּי וִיפַרְסֵם, עַל חַד תְּרֵין מִמַּה דְּגַלֵּי, דְּהָכִי תְּנַן, מַאן דְּרָגִיל לְמִסְבַּל צַעֲרָא וכו'. (עיין לעיל ד' א' ב' שורה ד' עד מה דגלי) וְכֹלָּא אִצְטְרִיךְ, וּמֵעָלְמִין לָא שָׁבִיק קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא, עַד דְּהֲוָה אָתֵי לְמֵידַר דִּיוֹרֵיהּ עִמְּהוֹן, כָּל שֶׁכֵּן בְּיַעֲקֹב, דְּהֲוָה נָחִית בְּגָלוּתָא, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ, וְקַדִּישִׁין עִלָּאִין, (ותתאין) וּרְתִיכִין, דְּנָחְתוּ כֻּלְּהוּ עִם יַעֲקֹב, הֲדָא הוּא דִכְתִיב הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב.

דָבָר אַחֵר ר' אַבָּא פָּתַח וְאָמַר, (שיר השירים ד׳:ח׳) אִתִּי מִלְּבָנוֹן כַּלָּה אִתִּי מִלְּבָנוֹן תָּבוֹאִי. תָּא חֲזֵי, וַוי לוֹן בְּנֵי נָשָׁא דְּלָא יַדְעִין, וְלָא מַשְׁגִּיחִין בְּפוּלְחָנָא דְּמָארֵיהוֹן, דְּתַנְיָא אָמַר רִבִּי יִצְחָק, בְּכָל יוֹמָא וְיוֹמָא בַּת קוֹל נַפְקַת מִטּוּרָא דְּחוֹרֵב, וְאָמַר, וַוי לוֹן לִבְנֵי נָשָׁא מִפּוּלְחָנָא דְּמָארֵיהוֹן, וַוי לוֹן לִבְנֵי נָשָׁא מֵעֶלְבּוֹנָהּ
- [...] les anges serviteurs ne devaient-ils pas à plus forte raison y accompagner leur Maître (23) ? C’est pourquoi l’Écriture dit : “ ... Qui vinrent en Égypte avec Jacob. ” Rabbi Jacob, du village de Hanen, dit au nom de Rabbi Abba : Les “ enfants d’Israël ” désignent les anges, en cet endroit de l’Écriture ; car ceux-ci sont réellement appelés “ enfantsd’Israël ”.
Rabbi Abba commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XLVI, 9) : “Venez, et voyez les œuvres de Jéhovah (24), les prodiges (schamoth) qu’il fait sur la terre. ” Il ne faut pas lire “ schamoth ”, mais “ schemoth ”(25) (noms). Ceci corrobore les paroles de Rabbi Hiyâ, d’après lesquelles le Saint, béni soit-il, a formé la terre sur le modèle du ciel. Il y a des noms sacrés au ciel et des noms sacrés sur la terre (26).
Rabbi Yehouda dit : Le jour où Jacob descendit en Égypte, soixante fois dix mille anges descendirent avec lui.
Rabbi Yehouda commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., III, 7) : “ Voici le lit de Salomon environné de soixante hommes des plus vaillants d’entre les forts d’Israël. ” Six lumières forment un cercle, et une septième lumière est placée au centre. Les six lumières de la périphérie prêtent la vie aux soixante anges vaillants qui entourent le lit de Salomon. Le “ lit de Salomon ” désigne la Schekhina. Car “ Schelomô ” signifie le Roi de la paix. Les “ soixante vaillants ” sont les anges supérieurs qui entourent la Schekhina et dont chacun a dix mille anges inférieurs sous ses ordres. Ce sont les Six cent mille anges qui vinrent avec Jacob en Égypte. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : “ ... Qui vinrent chacun avec sa maison ”, ce qui veut dire que chacun des soixante anges supérieurs y est venu avec les dix mille anges qui lui sont subordonnés. Rabbi Hiyâ se rendait une fois, monté à dos d’âne, d’Ouschâ à Loud. Rabbi Yossé l’accompagnait.
Au cours du voyage, Rabbi Hiyâ mit pied à terre, saisit la main de Rabbi Yossé et lui dit : Si les hommes savaient à quel degré de gloire Jacob était arrivé lorsque le Saint, béni -oit-il, lui dit (Gen., XLVI, 4) : “ J’irai en Égypte avec toi ”, ils baiseraient la tombe de Jacob ainsi que la terre environnante dans un rayon de trois lieues. Car voici ce que les illustres docteurs, les maîtres éminents de la Mischna, ont dit à ce sujet : Il est écrit (Ex., XVIII, 7) : “ Et Moïse est allé au-devant de son beau-père. ” Lorsque Aaron vit Moïse sortir pour se rendre au-devant de Jethro, il sortit avec lui ; son fils Éléazar, les princes, les vieillards, les chefs de tribus, ainsi que tous les Israélites, en firent autant. Il en résulta que, lorsque Moïse se trouva devant Jethro, tout Israël l’accompagna. Or, si cela s’est passé en l’honneur de Moïse, à plus forte raison en était-il ainsi en l’honneur du Saint, béni soit-il, lorsqu’il a dit : “ J’irai avec toi en Égypte. ” En continuant leur chemin, ils rencontrèrent Rabbi Abba. Rabbi Yossé s’écria : La Schekhina est avec nous, puisque nous comptons parmi nos compagnons de voyage un des maîtres de la Mischna. Rabbi Abba demanda aux voyageurs le sujet de leur conversation.
Rabbi Yossé lui répondit : Nous parlons du verset : “ J’irai avec toi en Égypte, etc. ”, et nous disons qu’il résulte de ce verset que tous les anges célestes ont accompagné Jacob lorsqu’il se rendit en Égypte. Rabbi Abba lui dit : Et ne vous êtes-vous entretenus que sur ce seul sujet ? Rabbi Abba commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Éz., I, 3) : “ La parole du Seigneur fut fut (haïô haïà) adressée à Ézéchiel, prêtre, fils de Busi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de C’bar (Chobar). ” Ce verset offre trois difficultés. D’abord, Une tradition nous apprend que la Schekhina ne se manifeste pas hors de la Palestine ; ensuite, il résulte de ce verset qu’Ézéchiel était moins fidèle que Moïse, dont l’Écriture (Nomb., XI, 7) dit : “ ... Serviteur très fidèle dans toute ma maison ”, alors qu’Ézéchiel a divulgué tous les trésors du Roi ; enfin, il paraît résulter des paroles d’Ézéchiel que sa narration lui était dictée par un autre, et qu’elle ne venait pas de lui-même. Mais la vérité est que, ainsi que cela a été dit dans notre Mischna, Ézéchiel avait été un prophète véritable ; Dieu nous préserve de penser autrement. Si Ézéchiel a révélé tous les détails de sa vision, c’est que le Saint, béni soit-il, l’y autorisa ; car c’était nécessaire, attendu que celui qui est accouttuné à souffrir est moins accablé des maux nouveaux que celui qui est accoutumé de vivre dans la paix et la joie (27). Ainsi, la révélation était nécessaire, pour montrer à Israël que le Saint, béni soit-il, ne laisse jamais Israël en exil, sans venir habiter à côté de lui. A plus forte raison, était-ce le cas chez Jacob, lorsqu’il prit le chemin de l’exil : le Saint, béni soit-il, sa Schekhina, les saints d’en haut, ainsi que tous les anges célestes, vinrent avec lui en Égypte. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : “ ... Qui vinrent en Égypte avec Jacob. ”
Rabbi Abba commença en outre à parler ainsi : Il est écrit (Cant., IV, 8) : “ Viens du Liban, mon épouse, - viens du Liban ; viens. ” Malheur aux hommes qui ne veulent contempler les œuvres de leur Maître ; car Rabbi Isaac dit que chaque jour une voix céleste retentit au mont Horeb et fait entendre ces paroles : Malheur aux hommes qui négligent le service de leur Maître ! malheur aux hommes qui profanent [...]
(Ⅰ)
[5b]  
דְּאוֹרַיְיתָא. דְּאָמַר ר' יְהוּדָה, כָּל מַאן דְּאִשְׁתַּדַּל בְּאוֹרַיְיתָא בְּהַאי עָלְמָא, וּמְסַגֵּל עוֹבָדִין טָבִין יָרִית עָלְמָא שְׁלֵימָא. וְכָל מַאן דְּלָא אִשְׁתַּדַּל בְּאוֹרַיְיתָא בְּהַאי עָלְמָא, וְלָא עָבִיד עוֹבָדִין טָבִין, לָא יָרִית לָא הַאי וְלָא הַאי. וְהָא תְּנַן, אִית מַאן דְּיָרִית עַלְמֵיהּ כְּפוּם אַתְרֵיהּ, וּכְפוּם מַה דְּחָזֵי לֵיהּ. אָמַר רִבִּי יִצְחָק, לָא תְּנַן, אֶלָּא מַאן דְּלֵית לֵיהּ עוֹבָדִין טָבִין כְּלָל.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, אִלְמָלֵי הֲווֹ יַדְעִין בְּנִי נָשָׁא, רְחִימוּתָא דְּרָחִים קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל, הֲווֹ שָׁאֲגִין כִּכְפִירַיָּא לְמִרְדַּף אֲבַתְרֵיהּ. דְּתַנְיָא, בְּשַׁעֲתָא דְּנָחַת יַעֲקֹב לְמִצְרַיִם, קָרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְפָּמַלְיָא דִּילֵיהּ אָמַר לְהוֹן, כֻּלְּכוֹן חוּתוּ לְמִצְרַיִם, וַאֲנָא אֵיחוּת עִמְּכוֹן. אָמְרָה שְׁכִינְתָּא רִבּוֹנָא דְּעָלְמָא, אִית צְבָאוֹת בְּלֹא מַלְכָּא, אָמַר לָהּ, אִתִּי מִלְּבָנוֹן כַּלָּה, מִלְּבָנוֹן: מֵאַתְרָא דְּעֵדֶן, דִּמְלוּבָּן בְּכָל עוֹבָדוֹי. כַּלָּה: דָּא שְׁכִינְתָּא, דְּהִיא כַּלָּה בְּחוּפָּה. וְאַזְלָא הָא כְּהָא דְּתַנְיָא אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, מַאי דִּכְתִּיב, (במדבר ז׳:א׳) וַיְהִי בְּיוֹם כַּלֹּת מֹשֶׁה, כַּלַּת כְּתִיב, בְּיוֹמָא דְּעָאלָת כַּלָּה לַחוּפָּה, וּשְׁכִינְתָּא דָּא הִיא כַּלָּה.

אִתִּי מִלְּבָנוֹן תָּבוֹאִי, מֵאֲתָר בֵּי מַקְדְּשָׁא דִּלְעֵילָּא. תָּשוּרִי מֵרֹאשׁ אֲמָנָה, מֵרֵישָׁא דְּמַאן. מֵרָאשֵׁיהוֹן דִּבְנִי מְהֵימָנוּתָא. וּמַאן נִינְהוּ. יַעֲקֹב וּבְנוֹי. מֵרֹאשׁ שְׂנִיר וְחֶרְמוֹן, דְּאִינּוּן עֲתִידִין לְקַבְּלָא אוֹרַיְיתָא דִּילִי, מִטּוּרָא דְּחֶרְמוֹן, וּלְאַגָּנָא עָלַיְיהוּ בְּגָלְוּתְהוֹן. מִמְּעוֹנוֹת אֲרָיוֹת: אִלֵּין אִינּוּן עַמִּין עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, (נ''א בני נשא דמהימנותא) דְּדַמְיָין לְאַרְיָוָותָא וּנְמֵרִין, דִּמְעַנִּין לְהוֹן בְּכָל פּוּלְחָנָא דְּקַשְׁיוּ.

ר' אַבָּא אָמַר, אִתִּי מִלְּבָנוֹן כַּלָּה וְגוֹ'. וְכִי מִלְּבָנוֹן אָתַת, וַהֲלֹא לַלְּבָנוֹן עוֹלָה. אֶלָּא אָמַר רִבִּי אַבָּא, בְּשַׁעֲתָא דְּנַחְתַת שְׁכִינְתָּא לְמִצְרַיִם, נַחְתּוּ בַּהֲדָהּ שִׁתִּין רִבּוֹא שֶׁל מַלְאֲכֵי הַשָׁרֵת, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּקַדְמִיתָא הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (מיכה ב׳:י״ג) וַיַּעֲבוֹר מַלְכָּם לִפְנֵיהֶם וה' בְּרֹאשָׁם.

ר' יִצְחָק אָמַר, אִתִּי מִלְּבָנוֹן כַּלָּה, דָּא אִיהִי שְׁכִינְתָּא. אִתִּי מִלְּבָנוֹן תָּבֹאִי, מֵאֲתָר בֵּי מַקְדְּשָׁא דִּלְעֵילָּא. תָּשוּרִי מֵרֹאשׁ אֲמָנָה, מֵאֲתָר בֵּי מַקְדְּשָׁא דִּלְעֵילָּא, וּמֵאֲתָר בֵּי מַקְדְּשָׁא דִּלְתַתָּא דְּאָמַר ר' יְהוּדָה, מֵעוֹלָם לא זָזָה שְׁכִינְתָּא מִכּוֹתְלֵי דְּמָעַרְבָא, דְּבֵי מַקְדְּשָׁא, דִּכְתִּיב, (שיר השירים ב׳:ט׳) הִנֵּה זֶה עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ. וְהוּא רֹאשׁ אֲמָנָה לְכָל עָלְמָא. מֵרֹאשׁ שְׂנִיר וְחֶרְמוֹן מֵאַתְרָא דְּאוֹרַיְיתָא נַפְקַת לְעָלְמָא, וְלָמָּה. לְאַגָּנָא עַל יִשְׂרָאֵל, מִמְּעוֹנוֹת אֲרָיוֹת: אִלֵּין עַמִּין עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. ר' יוּדָן אוֹמֵר, מִמְּעוֹנוֹת אֲרָיוֹת: אִלֵּין אִינּוּן תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, דְּעַסְקֵי בְּאוֹרַיְיתָא בִּמְעוֹנוֹת הַמִּדְרָשׁוֹת, וּבְבָתֵּי כְּנֵסִיּוֹת, דְּאִינּוּן אַרְיָוָן וּנְמֵרִים בְּאוֹרַיְיתָא.

ר' חִיָּיא הֲוָה יָתִיב קָמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, אֲמַר לֵיהּ, מַה חָמָת אוֹרַיְיתָא לְמִמְנֵי בְּנוֹי דְּיַעֲקֹב, דְּאִינּוּן תְּרֵיסָר בְּקַדְמִיתָא, וּלְבָתַר כֵּן שִׁבְעִים דִּכְתִּיב, (בראשית מ״ו:כ״ז) כָּל הַנֶּפֶשׁ לְבֵית יַעֲקֹב הַבָּאָה מִצְרַיְמָה שִׁבְעִים. וּמַאי טַעְמָא שִׁבְעִים וְלַא יַתִּיר. אָמַר לֵיה, לְקָבֵּיל ע' אוּמִין, דְאִינוּן בְּעָלְמָא, וְאִינוּן הַווּ אוּמָה יְחִידָאָה לְקַבֵּל כֻּלְהוֹן. וְתּוּ אָמַר לֵיה, תָּא חָזֵי, קַלְדִיטִין דְנַהֲרִין (גוברין) עֲנַפִין יַתְבִין בְּמַטְלְנֵיהוֹן, (נ''א במטולהון) מְמַנָן עַל שִׁבְעִין עַמָמִין, נָפְקִין מִתְּרֵיסָר גְּלִיפִין קְטוּרִין דְּאִסְתַּחֲרָן בְּמַטַּלְנֵיהוֹן, לְמִתְקְלָן לְאַרְבַּע רוּחֵי עָלְמָא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים ל״ב:ח׳) יַצֵּב גְּבוּלוֹת עַמִּים לְמִסְפַּר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. וְהַיְינוּ דִּכְתִּיב, (זכריה ב׳:י׳) כִּי כְּאַרְבַּע רוּחוֹת הַשָּׁמַיִם פֵּרַשְׂתִּי אֶתְכֶם, לְאַחֲזָאָה דְּאִינּוּן קַיְימִין בְּגִין יִשְׂרָאֵל. בְּאַרְבַּע לָא נְאֱמַר, אֶלָּא כְּאַרְבַּע. כְּמָה דְּאִי אֶפְשָׁר לְעָלְמָא בְּלא אַרְבַּע רוּחוֹת כַּךְ אִי אֶפְשָׁר לְעָלְמָא בְּלא יִשְׂרָאֵל. (שמות א׳:ח׳) וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ. ר' אַבָּא פָּתַח (ישעיהו ל״ב:כ׳) אַשְׁרֵיכֶם זוֹרְעֵי עַל כָּל מָיִם מְשַׁלְּחֵי רֶגֶל הַשּׁוֹר וְהַחֲמוֹר, זַכָּאִין אִינּוּן יִשְׂרָאֵל, דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִתְרְעֵי בְּהוּ מִכָּל שְׁאַר עַמִּין, וְקָרִיב לוֹן לְגַבֵּיהּ, דִּכְתִּיב, (דברים י״ד:ב׳) וּבְךָ בָּחַר יְיָ' לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגוּלָה וְגוֹ', וּכְתִיב (דברים ל״ב:ט׳) כִּי חֵלֶק יְיָ' עַמּוֹ יַעֲקֹב חֶבֶל נַחֲלָתוֹ, יִשְׂרָאֵל מִתְדַּבְּקִין בֵּיהּ בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דִּכְתִּיב, (דברים ד׳:ד׳) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כּוּלְּכֶם
- [...] la Loi !
Rabbi Yehouda dit : Quiconque se consacre en ce monde à l’étude de la Loi et aux bonnes œuvres héritera du monde futur et parfait ; mais celui qui ne se consacre en ce monde ni à la Loi, ni aux bonnes œuvres n’héritera de rien dans le monde futur. Comment ! l’homme qui ne se consacre pas à la doctrine et aux bonnes œuvres n’héritera point du monde futur ? Nous savons pourtant par une tradition que chacun héritera du monde futur, s’il a agi en ce monde selon ses capacités et selon ses moyens ? Rabbi Isaac veut dire que celui qui n’a pas accompli une seule bonne œuvre durant toute sa vie n’héritera pas du monde futur.
Rabbi Yehouda dit : Si les hommes savaient combien est grand l’amour du Saint, béni soit-il, pour Israël, ils courraient après lui et pousseraient des cris comme les petits des léopards lorsqu’ils courent après leur mère. Car une tradition nous apprend que, lorsque Jacob prit le chemin de l’exil pour l’Égypte, le Saint, béni soit-il, convoqua les membres de sa famille et leur dit : Allez tous en Égypte, et j’irai avec vous. La Schekhina lui dit : Maître de l’univers, les armées peuvent-elles se mettre en marche sans avoir le Roi à leur tête ! Le Saint, béni soit-il, lui répondit : “ Viens du Liban, mon épouse ”, ce qui veut dire : Sors, mon épouse, toi dont toutes les œuvres sont parfaites (28). Car la Schekhina est désignée sous le nom d’ “ épouse ” du Saint, béni soit-il, et de “ Fiancée ” sous le dais nuptial (29). Ce qui précède corrobore les paroles de Rabbi Yehouda qui dit : Il est écrit (Nomb., VII, 1) : “ ... Lorsque Moïse eut achevé (caloth) le tabernacle. ” Le mot “ caloth ” est écrit sans Vav (30), de manière à être lu “ calath ” (fiancée), parce que l’Écriture fait allusion à la Schekhina qui est la Fiancée de Dieu et pour qui le tabernacle forme le dais nuptial. Aussi Dieu dit-il à la Schekhina : “ Viens du Liban, mon épouse ”, ce qui veut dire : viens du sanctuaire d’en haut ; etc.
L’Écriture ajoute : “ Tu regarderas du sommet d’Amana ”, ce qui veut dire “ du sommet des croyants ” qui sont Jacob et ses enfants. L’Écriture ajoute en outre : “ ... Du haut des monts Sanir et Hermon. ” Ces paroles désignent les hommes qui ont reçu la Loi au mont Sinaï, pour qu’elle les protégeât dans l’exil. Enfin, L’Écriture ajoute : “ ... Des cavernes des lions et des montagnes des léopards. ” Ces paroles désignent les peuples païens qui sont semblables aux lions et aux léopards et qui oppriment les Israélites (31). Rabbi Abba demanda : Pourquoi donc l’Écriture dit-elle : “ Viens du Liban, mon épouse ”, alors qu’elle aurait dû dire : “ Viens au Liban, mon épouse ”, attendu que la Schekhina repose dans le Tabernacle ? Mais lorsque la Schekhina descendit en Égypte, elle était accompagnée de soixante fois dix mille anges à la tête desquels marchait le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Michée, II, 13) : “ Leur roi passera devant eux, et le Seigneur sera à leur tête. ” Aussi Rabbi Isaac dit-il que les paroles : “Viens du Liban, mon épouse ” désignent la Schekhina que le Saint, béni soit-il, appela du sanctuaire d’en haut dans celui d’en bas. Les paroles : “ Tu regarderas du sommet d’Amana ” désignent le temple d’en haut et le temple d’en bas ; car
Rabbi Yehouda dit : La Schekhina n’a jamais quitté le mur occidental du temple, ainsi qu’il est écrit (Cant., II, 9) : “ Le voici qui se tient derrière notre mur. ” C’est ce mur que l’Écriture désigne sous le nom de “ sommet d’Amana ” ; car c’est de là que la Foi se répandait dans tout le monde. Les mots : “ ... Du haut des monts Sanir et Hermon ” désignent le mont Sinaï d’où émane la Loi donnée au monde pour préserver Israël des peuples païens que l’Écriture désigne sous le nom de “ cavernes des lions et montagnes des léopards ”.
Rabbi Yodan dit : Les “cavernes des lions et les montagnes des léopards” désignent les docteurs qui se consacrent à la Loi dans les maisons d’études et dans les maisons de prières et déploient des forces pareilles à celles des lions et des léopards. Assis un jour devant Rabbi Siméon, Rabbi Hiyâ lui demanda : Pourquoi l’Écriture a-t-elle besoin de nous apprendre d’abord que les enfants de Jacob étaient au nombre de douze et que leurs descendants s’élevaient au nombre de soixante-dix, ainsi qu’il est écrit (Ex., I, 5) : “ Tous ceux qui étaient sortis de Jacob s’élevaient au nombre de soixante-dix personnes ” ? Et pourquoi soixante-dix et non pas plus ?
Rabbi Siméon lui répondit : C’était pour correspondre aux soixante-dix peuples du monde ; l’Écriture nous indique ainsi qu’Israël à lui seul tient lieu des soixante-dix autres peuples. Rabbi Siméon lui dit en outre : Remarquez qu’il y a douze anges supérieurs, anges nés des douze lumières formant un cercle et jaillissant des douze lettres du Nom sacré ; ces anges sont les chefs des anges inférieurs qui régissent les soixante-dix peuples. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze, trois à chacun des quatre points cardinaux, pour contrebalancer les soixante-dix peuples païens, habitant les quatre points cardinaux du monde.
C’est pourquoi l’Écriture (Deut., XXXII, 8) dit : “ Il a marqué les limites des peuples selon le nombre des enfants d’Israël. ” Et ailleurs (Zac., II, 10) il est écrit : “ ... Parce que je vous ai dispersés comme les quatre vents du ciel. ” Ces dernières paroles nous indiquent que les peuples païens ne subsistent que grâce à Israël. L’Écriture ne dit point : “ ... Vers les quatre vents du ciel ”, mais : “ ... Comme les quatre vents du ciel (32) ” Car, de même. que le monde ne saurait subsister sans les vents, de même il ne saurait subsister sans Israël.
“ Etc il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ” Rabbi Abba ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., XXXII, 20) : “ Vous êtes heureux, vous qui semez sur toutes les eaux, et qui y envoyez le bœuf et l’âne. ” Heureux le sort d’Israël que le Saint, béni soit-il, a choisi entre tous les peuples et s’est attaché, ainsi qu’il est écrit (Deut., XIV, 2) : “ ... Et qu’il t’a choisi de toutes les nations qui sont sur la terre, afin que tu sois particulièrement son peuple. ” Et ailleurs (Deut., XXXII, 9) : “ ... Car il a choisi son peuple pour être particulièrement à lui ; il a pris Jacob pour son partage. ” Nous savons qu’Israël est attaché au Saint, béni soit-il, car il est écrit (Deut., IV, 4) : “ Et vous qui êtes attachés au Seigneur votre Dieu, vous avez tous été conservés en vie [...]
(Ⅰ)
[6a]  
הַיּוֹם.

וְעַל דָּא זַכָּאִין אִינּוּן קָמֵיהּ, בְּגִין דְּאִינּוּן זַרְעִין עַל כָּל מָיִם. מַאי עַל כָּל מָיִם. דְּזַרְעִין לִצְדָקָה. וּמַאן דְּזָרַע לִצְדָקָה, כְּתִיב בֵּיהּ (תהלים נ''ז) (הדא הוא דכתיב, (תהלים כ''ח) כי גדול עד שמים על כל מים) אִיהוּ הֲוֵי, וּמַאן אִיהוּ מֵעַל שָׁמַיִם. (ויקרא ט''ז ע''א ס''ד ב') דָּא עָלְמָא דְּאָתֵי. וְיִשְׂרָאֵל זַרְעֵי זַרְעָא עַל כָּל מַיִם.

בְּסִפְרָא דְּרַב יֵיבָא סָבָא הָכִי אָמַר, כְּתִּיב (דניאל ד') בְּגִזְרַת עִירִין פִּתְגָּמָא וּמֵאמַר קַדִּישִׁין שְׁאֵלְתָּא, כָּל דִּינִין דְהַאי עָלְמָא, וְכָל גִּזְרִין, וְכָל שְׁאֵלְתִּין, כֻּלְּהוּ קַיְימֵי בְּחַד הֵיכָלָא, דְּתַמָּן ע''ב סַנְהֶדְרִין מְעַיְּינִין בְּדִינִין דְּעָלְמָא. וְהַהוּא הֵיכָלָא אִקְרֵי הֵיכָל (פקודי רנ''א ע''א) זְכוּתָא, בְּגִין, דְּכַד דַּיְינִין דִּינָא, מְהַפְּכִין בִּזְכוּתָא דְּבַר נָשׁ בְּקַדְמִיתָא.

מַה דְּלָאו הָכִי, בְּדַרְגָּא דְּהַהוּא סִטְרָא אַחֲרָא, דְּתַמָּן אִיהוּ אֲתָר דְּאִקְרֵי (רס''ה א') חוֹבָ''ה, בְּגִין דְּכָל עוֹבָדוֹי דְּהַהוּא אֲתָר, דְּנָחָשׁ אֵשֶׁת זְנוּנִים, לָא אִיהוּ אֶלָּא לִמְהַפְּכָא בְּחוֹבָה דְּבַּר נָשׁ, וּלְמִלְשָׁן עַבְדָּא לְמָארֵיהּ.

אִינּוּן דְּהֵיכְלָא דְּזְכוּתָא, אִקְרוּן מַיִם מְתוּקִים, מַיִם צְלוּלִין. אִינּוּן דְּהֵיכָלָא דְּחוֹבָה, אִקְרוּן מַיִין מְרִירִין, (במדבר ה') מֵי הַמָּרִים הַמְאָרַרִים. בְּהַהוּא הֵיכָלָא דִּזְכוּתָא, לָא קַיְימֵי אִלֵּין תְּלַת (בראשית קפ''א א'): בְּנֵי, חַיֵּי, וּמְזוֹנֵי. וְלָאו בְּהַהוּא אֲתָר (רס''ו א') דְּחוֹבָה, לָא בְּמַיִם מְתִיקָן וּצְלִילָן, וְלָאו בְּמַיִם מְרִירִין מְלַטְּטִין.

וְעַל דָּא, יִשְׂרָאֵל זַרְעֵי עַל כָּל מַיִם, זַרְעָא קַדִּישָׁא דְּאוֹלִידוּ עַל כָּל מַיִם, אִיהוּ, דְּהָא לָאו נָכוֹן זַרְעָא דִּילְהוֹן אֶלָּא לְעֵילָּא. וְעַל דָּא אוּקְמוּהָ מִכָּל מָקוֹם, בְּנִי חַיֵּי וּמְזוֹנֵי, לָאו בִּזְכוּתָא תַּלְיָא מִלְּתָא, אֶלָּא בְּמַזָּלָא קַדִּישָׁא תַּלְיָא מִלְּתָא, וַאֲתָר דָּא עַל כָּל מַיָּא אִיהוּ.

מְשַׁלְּחֵי רֶגֶל הַשּׁוֹר וְהַחֲמוֹר, דְּלָא אִית לוֹן בְּהַהוּא סִטְרָא בִּישָׁא כְּלוּם, וּמְשַׁדְּרָן מִנַּיְיהוּ כָּל חוּלָקִין בִּישִׁין, וּמִתְדַּבְּקִין בְּהַהוּא סִטְרָא טָבָא, דְּכָל קְדוּשִׁין (בראשית קס''ו ב') עִלָּאִין, שׁוֹר וַחֲמוֹר כַּד מִזְדַּוְּוגָן כַּחֲדָא, תְּרֵין פִּגְעִין בִּישִׁין אִינּוּן לְעָלְמָא. שׁוֹר: סִטְרָא דְּדִינָא קַשְׁיָא אִיהוּ, וְאִתְדַּבְּקוּתָא דִּסְטָר קַדִּישָׁא אִיהוּ. חֲמוֹר: כַּד אִזְדְּוַוג בַּהֲדֵיהּ, דְּאִיהוּ מִסִּטְרָא אַחֲרָא, תְּרֵין פִּגְעִין בִּישִׁין אִינּוּן לְעָלְמָא.

וְעַל דָּא, שִׁמְעוֹן תּוּקְפָא דְּדִינָא קַשְׁיָא הֲוָה בֵּיהּ, וְכַד מִזְדַּוְּוגָן כַּחֲדָא, לָא יָכִיל עָלְמָא לְמִסְבַּל, וּבְגִין כָּךְ, (דברים כ''ב) לֹא תַחֲרוֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמוֹר יַחְדָּו. וְעַל דָּא, שָׁדַר יַעֲקֹב לְעֵשָׂו מִלָּה דָּא, דִּכְתִּיב, (בראשית ל''ב) וַיְהִי לִי שׁוֹר וַחֲמוֹר. וְאִי לָאו דְּמָאִיךְ יַעֲקֹב גַּרְמֵיהּ, דְּחִילוּ סַגְיָא נָפַל בֵּיהּ בְּעֵשָׂו.

וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם. בְּסִפְרָא דְּרַב הַמְנוּנָא סָבָא הָכִי אִתְּמַר, מַאי דִּכְתִּיב וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם, תָּא חֲזֵי, כָּל עַמִּין דְּעָלְמָא, וְכָל מַלְכִין דְּעָלְמָא, לָא אִתְתְּקָפוּ בְּשׁוּלְטָנִיהוֹן, אֶלָּא בְּגִינַיְיהוּ דְּיִשְׂרָאֵל, מִצְרַיִם לָא הֲווֹ שַׁלְטִין עַל כָּל עָלְמָא, עַד דְּאָתוּ יִשְׂרָאֵל, וְעָאלוּ תַּמָּן בְּגָלוּתָא, כְּדֵין אִתְתָּקָפוּ עַל שְׁאַר (בשלח ע''ט א') עַמִּין דְּעָלְמָא. בָּבֶל לָא אִתְתָּקָפוּ עַל כָּל עַמִּין דְּעָלְמָא, אֶלָּא בְּגִין דְּיִשְׂרָאֵל דִּלֶּהֶוְיָין בְּגָלְוּתְהוֹן. אֱדוֹם לָא אִתְתָּקָפוּ עַל כָּל עַמִּין דְּעָלְמָא אֶלָּא בְּגִינֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל, דִּלֶּהֶוְיָין בְּגָלְוּתְהוֹן. דְּהָא עַמִּין אִלֵּין בְּשִׁפְלוּתָא הֲווֹ בִּשְׁאַר עַמִּין, וּמְאִיכִין הֲווֹ מִכֻּלְּהוּ, וּבְגִין יִשְׂרָאֵל אִתְתָּקָפוּ.

מִצְרַיִם: דִּכְתִּיב, (שמות כ׳:ב׳) מִבֵּית עֲבָדִים. עֲבָדִים אִקְרוּן מַמָּשׁ, דְּהָא (שמות י''ז ע''א) מִצְרַיִם בְּשִׁפְלוּתָא דִּשְׁאַר עַמִּין הֲווֹ. בָּבֶל: דִּכְתִּיב, (ישעיהו כ״ג:י״ג) הֵן אֶרֶץ כַּשְׂדִּים זֶה הָעָם לא הָיָה. אֱדוֹם: דִּכְתִּיב, (עבדיה א') הִנֵּה קָטֹן נְתַתִּיךָ בַּגּוֹיִם בָּזוּי אַתָּה מְאֹד.

וְכֻלְּהוּ לָא נַטְלוּ תּוּקְפָּא אֶלָּא בְּגִינֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל. דְּכַד יִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתְהוֹן מִיַּד מִתְתַּקְפֵי עַל כָּל שְׁאַר עַמִּין דְּעָלְמָא. מַאי טַעְמָא, בְּגִין דְּיִשְׂרָאֵל אִינּוּן בִּלְחוֹדַיְיהוּ, לָקֳבֵל כָּל (ט''ז א') עַמִּין דְּעָלְמָא. כַּד עָאלוּ יִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא דְּמִצְרַיִם, מִיָּד הֲוָה קִימָה לְמִצְרַיִם, וְאִתְתָּקַף שׁוּלְטָנוּתָא דִּלְהוֹן לְעֵילָּא עַל כָּל שְׁאַר עַמִּין, דִּכְתִּיב וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם, וַיָּקָם: קִימָה הֲוָה לוֹן, דְּאִתְתָּקַף וְקָם הַהוּא מְמָנָא שׁוּלְטָנָא דְּמִצְרַיִם, וְאִתְיְיהִיב לֵיהּ תּוּקְפָּא וְשֻׁלְטָנוּתָא, עַל כָּל מְמָנָן דִּשְׁאַר עַמִּין דְּהָא בְּקַדְמִיתָא אִית שׁוּלְטָנוּתָא לְהַהוּא מְמָנָא דִּלְעֵילָּא, וּלְבָתַר לְעַמָּא דִּילֵיהּ
- [...] jusqu’aujourd’hui. ” C’est pourquoi l’Écriture dit qu’Israël est heureux, lui qui sème sur toutes les eaux. Que signifie “ semer sur toutes les eaux ” ? Ce sont ceux qui pratiquent la charité ; car ceux-là sèment dans les régions supérieures, ainsi qu’il est écrit (Ps., CVIII, 5) : “ ... Car ta miséricorde est plus élevée que les cieux (33). ” On entend, par cette région d’ “ au-dessus des eaux ”, le monde futur. Et c’est sur les eaux qu’Israël sème (34).
Dans le livre de Rabbi Yebba le Vieillard, on lit ce qui suit : Il est écrit (Dan., IV, 14) : “ C’est ce qui a été ordonné par ceux qui veillent ; c’est la parole et la demande des saints, jusqu’à ce que les vivants connaissent que c’est le Très-Haut qui a la domination sur les royaumes et les hommes. ” Tous les jugements des hommes, tous les décrets célestes et les examens concernant les demandes des hommes sont faits dans un des palais célestes où siègent soixante-douze Sanhédrin chargés d’examiner les affaires des humains. Ce palais est appelé “ palais de la défense ” (35) ; car, dans ce palais, on cherche constamment la défense de l’homme égaré, ce qui n’est pas le cas de l’“ autre côté ” qui est appelé “ région de la culpabilité ” (36) ; car, dans cette région du “ serpent ” et de la “ femme adultère ”, on ne cherche qu’à faire ressortir la culpabilité de l’homme et à le calomnier auprès de son Maître. Le “ palais de la défense ” renferme des esprits appelés “ eaux douces ”, “ eaux limpides ”, alors que ceux qui siè gent dans le “ palais de la culpabilité ” sont appelés “ eaux amères ”, ainsi qu’il est écrit (Nomb., V, 22) : “ Ces eaux amères de malédiction... ” Dans le “ palais de la défense ”, on ne dispose pas des trois faveurs : celle d’avoir des enfants, celle de la longévité et celle des moyens d’existence (37). Ces trois faveurs ne peuvent non plus être refusées à l’homme dans le “ palais de la culpabilité ”. Ainsi, ces trois biens ne dépendent ni des “ eaux douces ”, ni des “ eaux amères”.
C’est pourquoi l’Écriture (Is., XXXII, 20) dit : “ Vous êtes heureux, vous qui semez sur toutes les eaux ”, ce qui veut dire que les hommes peuvent s’estimer heureux de ce que leur semence est au-dessus de toutes les eaux ; car la faveur d’avoir des enfants (38) ne dépend ni des “ eaux douces ” ni des “ eaux amères ”. Ceci correspond à la tradition, aux termes de laquelle la faveur d’avoir des enfants, celle de la longévité et celle des moyens d’existence ne dépendent point des mérites de l’homme, mais de son “ sort ”.
L’Écriture ajoute : “ ... Et qui y envoyez le bœuf et l’âne ”, ce qui veut dire qu’Israël n’a aucune part dans le mauvais côté, ne participant que du côté saint supérieur. Quand l’esprit du démon appelé “ bœuf ” et celui appelé “ âne ” s’unissent ensemble, le mal arrive dans le monde (39).
C’est pourquoi l’Écriture (Deut., XXII, 10) dit : “ Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. ” Aussi Siméon, qui était l’image du bœuf, amena le mal dans le monde lorsqu’il s’unit à Lévi, image de l’âne. C’est pour la même raison que Jacob fit dire à Esaü (Gen., XXXII, 6) : “ J’ai des bœufs et des ânes. ” Si Jacob n’avait pas par ces mots inspiré une grande crainte à Esaü (40), il serait tombé entre les mains de celui-ci. “ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau (Ex., I, 8). ” Dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard, on lit ce qui suit : Que signifie : “ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau ” ? Remarquez qu’aucun peuple et qu’aucun roi n’arrive à étendre son pouvoir que grâce à Israël. L’Égypte n’étendait point son pouvoir sur tout le monde avant l’arrivée d’Israël ; mais, aussitôt qu’Israël y fut en captivité, l’Égypte devint maîtresse de tous les autres peuples (41). Babylone également ne prit d’ascendant sur les autres peuples du monde qu’en raison de la captivité d’Israël. Et il en est de même d’Édom. Tous ces trois peuples n’étaient à l’origine que très humbles ; et ils n’arrivèrent au pouvoir et à la puissance que grâce à Israël. Nous savons que ces trois peuples étaient très humbles à leur origine des paroles suivantes de l’Écriture. De l’Égypte, l’Écriture (Ex., XX, 2) dit : “Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ai tiré de l’Égypte, de la maison de servitude. ”
L’Écriture entend par-là que l’Égypte elle-même était dans la servitude ; car elle était le plus humble de tous les autres pays (42). De Babylone, l’Écriture (Is., XXIII, 13) dit : “ Considérez l’empire des Chaldéens ; il n’y eut un tel peuple. ” Enfin, d’Édom, l’Écriture (Abdias, I, 2) dit : “ Je t’ai rendu l’un des moindres peuples, et tu n’es digne que de mépris. ” Ainsi, tous ces peuples ne parvinrent à la prépondérance sur les autres peuples du monde qu’après qu’Israël y fut exilé. Pourquoi ? Parce qu’Israël à lui seul vaut autant que tous les autres peuples du monde. Aussitôt qu’Israël fut exilé en Égypte, ce pays s’éleva au-dessus des autres peuples de la terre. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : “ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ” Par le mot “ il s’éleva ”, l’Écriture désigne l’élévation du chef céleste des Égyptiens qui reçut le pouvoir en haut ; et ce n’est qu’après cela que le peuple exerce son pouvoir [...]
(Ⅰ)
[6b]  
דִּלְתַתָּא. וּבְגִין כָּךְ, וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם. דָּא הוּא מְמָנָא דִּלְהוֹן, חָדָשׁ הֲוָה, דְּעַד יוֹמָא הָדֵין לָא הֲוָה לֵיהּ שׁוּלְטָנָא עַל שְׁאַר עַמִּין, וְהַשְּׁתָּא אִתְּקַם לְשַׁלְטָאָה עַל כָּל שְׁאַר עַמִּין דְּעָלְמָא, וּכְדֵין אִתְקָיָּים (משלי ל׳:כ״ב) תַּחַת שָׁלשׁ רָגְזָה אֶרֶץ תַּחַת עֶבֶד כִּי יִמְלוֹךְ.

ר' חִיָּיא אָמַר, תְּלָתִין יוֹמִין עַד לָא יֵיתֵי תּוּקְפָּא לְעַמָּא בְּאַרְעָא, אוֹ עַד לָא תֵּיתֵי תְּבִירוּ לְעַמָּא בְּאַרְעָא, מַכְרִזֵי בְּעָלְמָא הַהוּא מִלָּה, וּלְזִמְנִין דְּאִתְּמְסַר הַהוּא מִלָּה בְּפוּמָא דְּרַבְיֵיא, וּלְזִימְנִין לְאִינוּן בְּנֵי נָשָׁא דְּלֵית בְּהוּ דַּעְתָּא וּלְזִמְנִין מָסַר הַהוּא מִלָּה אִתְמְסַר בְּפוּמָא דְּעוֹפֵי וּמַכְרִיזֵי בְּעָלְמָא, וְלֵית מַאן דְּיִשְׁגַּח בְּהוּ. כַּד עַמָּא זַכָּאִין, אִתְמְסַר הַהוּא מִלָּה לְאִינוּן רֵישִׁין זַכָּאִין דְּעָלְמָא, בְּגִין דְּיוֹדִיעוּ לוֹן, וִיתוּבוּן לְמָארֵיהוֹן, וְכַד לָאו אִינּוּן זַכָּאִין, הֲוֵי כִּדְקָאמְרַן.

ר' אֶלְעָזָר, הֲוָה יָתִיב יוֹמָא חַד אַתַּרְעָא דְלוּד, וַהֲוָה יָתִיב עִמֵּיהּ רִבִּי אַבָּא, וְרִבִּי יְהוּדָה, וְרִבִּי יוֹסֵי. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי אֵימָא לְכוּ, מַה דְּחָמִית יוֹמָא דָּא. בְּצַפְרָא קָמֵית בִּנְהוֹרָא, חָמִית חַד עוֹפָא, דְּהֲוָה טָאִיס זָקַף לְעֵילָּא תְּלַת זִמְנֵי, וּמָאִיךְ חַד, וַהֲוָה אָמַר, עִלָּאֵי עִלָּאֵי, בְּיוֹמָא דָּא טָסֵי (ס''א דקיקין) רְקִיעִין (לימינא) תְּלַת מְמָנָן זַקְפִין שָׁלְטָנִין עַל אַרְעָא, חָד יָתִיב דְּלָא יָתִיב, אַעְבְּרוּ לֵיהּ בְּנוּרָא דְּדָלִיק, מְעַבְּרִין קַיָּימֵיהּ, מְעַבְּרִין שֻׁלְטָנֵיהּ, תְּלַת סַמְכִין שַׁלִּיטִין עִלָּאִין, קַיְימִין עַל עָלְמָא.

רָמֵינָא לְהַהוּא עוֹפָא קַלָּא, אֲמֵינָא לֵיהּ עוֹפָא עוֹפָא, אֵימָא לִי תְּלַת דְּקַיְימִין מְמָנָן, וְחַד דְּמְעַבְּרִין שֻׁלְטָנֵיהּ, מַאן אִינּוּן. רָמָא לִי תְּלַת גִּירִין אִלֵּין מִגַּדְפָא יְמִינָא, וְדֵין חַד מִשְּׂמָאלָא, (ס''א ומגדפא שמאלא חד) וְלָא יָדַעְנָא מַאי רְמִיזָא.

נָסִיב לְהוּ רִבִּי אֶלְעָזָר, נָחֵית לְהוֹ לִנְחִירוֹי, נָפַק דָּמָא מִנְּחִירוֹי. אָמַר, וַדַּאי תְּלַת שָלְטָנֵי עֲמְמִין קַיְימִין בְּרוֹמִי בְּאַרְעָא, וּזְמִינִין לְמֶעְבַּד גִּזְרִין בִּישִׁין לְיִשְׂרָאֵל, מִסִּטְרָא דְּרוֹמָאֵי. נָסִיב הַהוּא גִּירָא דְּמִגַּדְפָא שְׂמָאלָא, אָרַח, וְנָפַק אֶשָּׁתָא אוּכָמָא מִנֵּיהּ, אָמַר שֻׁלְטָנָא דְּמִצְרָאֵי אַעְדִּיאוּ וְזַמִּין חַד מַלְכָּא דְּרוֹמָאֵי, לְאַעְבְרָא בְּכָל אַרְעָא (ס''א דמצרים), (ס''א וזמין חד מלכא מאינון תלת דקאמרן למשלט בה וסתיר בנינא ובני בה בנינא) וּלְמַנָּאָה בְּמִצְרַיִם רַבְרְבֵי תְּרִיסִין, וְסָתִיר בִּנְיַן, וּבָנִי סְתִירִין. רָמָא לוֹן ר' אֶלְעָזָר לְאַרְעָא, נַפְלוּ אִלֵּין תְּלַת עַל חַד דְּמִסְטְרָא שְׂמָאלָא.

עַד דְּהֲווּ יַתְבֵי, אַעְבַּר חַד יְנוֹקָא, וַהֲוָה קָארֵי (ישעיהו י״ט:א׳) מַשָּׂא מִצְרָיִם הִנֵּה ה' רוֹכֵב עַל עָב קַל וּבָא מִצְרַיִם. אַעְבַּר תִּנְיָינָא חַבְרֵיהּ, וְאָמַר, וְאֶרֶץ מִצְרַיִם תִּהְיֶה שְׁמָמָה. אַעְבַּר תְּלִיתָאָה חַבְרֵיהּ, וְאָמַר, וְאָבְדָה חָכְמַת מִצְרַיִם. חָמוּ הַהוּא גִּירָא דְּגַדְפָא שְׂמָאלָא דְּאִתּוֹקַד, וּתְלַת אַחֲרָנִין דְּהֲווּ עָלֵיהּ לָא אִתּוֹקְדָן.

אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, הַאי דְעוֹפָא, וְהַאי דְּדַרְדְּקֵי כֹּלָּא הוּא חַד, וְכֹלָּא נְבוּאָה עִלָּאָה הוּא, (ס''א כלא איהו ברזא דחכמתא) וּבָעָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְאַחֲזָאָה לָן, סִתְרֵי עִלָּאֵי דְּהוּא עָבִיד, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (עמוס ג׳:ז׳) כִּי לא יַעֲשֶׂה ה' אֱלֹהִים דָּבָר כִּי אִם גָּלָה סוֹדוֹ אֶל עֲבָדָיו הַנְּבִיאִים.

וְחַכִּימֵי עֲדִיפֵי מִנְּבִיאֵי בְּכָל זְמָן, דְּהָא לִנְבִיאֵי לְזִמְנִין שָרַת עָלַיְיהוּ רוּחַ קוּדְשָׁא, וּלְזִמְנִין לָא, וְחַכִּימִין לָא אַעְדֵּי מִנְּהוֹן רוּחַ קוּדְשָׁא אֲפִילוּ רִגְעָא חֲדָא, (זעיר) דְּיַדְעִין מַה דִּי לְעֵילָּא וְתַתָּא, וְלָא בָּעוּ לְגַלָּאָה. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי (יהודה) כֹּלָּא חָכְמְתָא, וְחָכְמְתָא דר' אֶלְעָזָר יַתִּיר מִכֻּלְּהוּ. רִבִּי אַבָּא אָמַר, אִלְמָלֵא לָא הֲווֹ חַכִּימִין, לָא הֲווֹ יַדְּעִין בְּנֵי נָשָׁא, מַהוּ אוֹרַיְיתָא, וּמַה פִּקּוּדוֹי דְּמָארֵי עָלְמָא, וְלָא אִתְפָּרְשָׁא רוּחָא דִּבְנֵי נָשָׁא, מֵרוּחָא דִּבְעִירָא.

אָמַר רִבִּי יִצְחָק, כַּד אַיְיתֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא דִּינָא עַל עַמָּא, בְּקַדְמִיתָא עָבִיד דִּינָא, בְּהַהוּא מְמָנָא דְּמְמָנָא עָלַיְיהוּ לְעֵילָּא, דִּכְתִּיב, (ישעיהו כ״ד:כ״א) יִפְקוֹד ה' עַל צְבָא הַמָּרוֹם בַּמָּרוֹם וְעַל מַלְכֵי הָאֲדָמָה עַל הָאֲדָמָה.

בְּמַאי דִּינָא אִתְּדָּן הַהוּא מְמָנָא דִּלְעֵילָּא. אַעְבְּרוּ לֵיהּ בְּהַהוּא נְהַר דִּינוּר דְּנָגִיד וְנָפִיק, וּכְדֵין אַעְדִּיוּ הַהוּא שׁוּלְטָנוּתָא דִּילֵיהּ, וּמִיַּד מַכְרִיזֵי עָלֵיהּ בִּרְקִיעָא, שׁוּלְטָנוּתָא דִּמְמָנָא פְּלַנְיָא אַעְדִּיוּ מִנֵּיהּ
- [...] ici-bas.
C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ” Le chef céleste des Égyptiens est appelé “ roi nouveau ”, parce que jusqu’à ce jour il n’avait point de pouvoir sur les autres peuples du monde. C’est alors que s’accomplirent les paroles de l’Écriture (Prov., XXX, 21) : “ La terre est troublée par trois choses, etc., par l’esclave lorsqu’il règne... ”
Rabbi Hiyâ dit : Trente jours avant qu’un peuple n’arrive au pouvoir ou ne tombe en décadence, l’événement est proclamé dans le monde. Parfois l’événement est inspiré aux enfants, parfois il est inspiré aux insensés, et parfois aussi il est annoncé par le pépiement des oiseaux (43), ; mais personne n’y fait attention. Lorsqu’un peuple a quelque mérite, sa chute est révélée à ses chefs afin que, averti par ceux-ci, il ait le temps de faire pénitence ; sinon, les choses se passent de la manière qui a été précédemment exposée. Rabbi Éléazar se trouvait un jour assis à la porte de la ville de Loud en compagnie de Rabbi Abba, de Rabbi Yehouda et de Rabbi Yossé.
Rabbi Yossé dit à ses compagnons : Je vais vous communiquer ce que j’ai vu ce matin. M’étant levé à l’aube du jour, j’ai vu un oiseau faire trois vols à une très grande hauteur et, s’approchant ensuite de la terre, il fit un vol plus bas. Puis l’oiseau s’écria : Vous qui parcourez le ciel au vol, apprenez qu’on vient de conférer des pouvoirs à trois chefs nouveaux et qu’on vient d’ôter le pouvoir à un chef qui le possédait jusqu’aujourd’hui. C’est précisément le pouvoir ôté à ce chef qui sera partagé entre les trois chefs nouveaux. Élevant ma voix je criai à l’oiseau : Oiseau, oiseau, dis-moi quels sont les trois chefs nouveaux à qui on vient de conférer le pouvoir, et quel est le chef à qui on vient de l’ôter. L’oiseau me jeta trois plumes de son aile droite et une de son aile gauche ; je ne sais ce que cela signifie. Rabbi Éléazar prit les trois plumes et les introduisit dans ses narines. Aussitôt le sang s’échappa de ses narines. Rabbi Éléazar s’écria alors : Il est certain que les trois chefs nouveaux se partageront l’empire romain, qui sera divisé entre trois peuples, lesquels opprimeront Israël. Ayant pris en main la plume de l’aile gauche, une flamme noire s’en échappa.
Rabbi Éléazar dit : Ceci prouve que le pouvoir a été ôté au peuple d’Égypte ; un souverain romain s’emparera de toute l’Égypte ; il y enverra de nombreuses troupes sous la conduite de leurs chefs ; il y renversera les édifices et élèvera les ruines. Rabbi Éléazar jeta alors les plumes par terre. Les trois plumes de l’aile droite vinrent à tomber sur celle de l’aile gauche. Pendant qu’ils étaient encore assis, un enfant qui passait récitait le verset (Is., XIX, 1) suivant : “ Prophétie contre l’Égypte. Le Seigneur montera sur un nuage léger et Il entrera dans l’Égypte. ” Un deuxième enfant passa et récita le verset (Joël, IV, 19) suivant : “ L’Égypte sera désolée. ” Enfin un troisième enfant qui passa récitait le verset suivant : “ Je ferai perdre la sagesse de l’Égypte. ” En même temps, les voyageurs virent que la plume gauche était consumée par le feu, alors que les trois plumes posées dessus ne brûlaient point.
Rabbi Éléazar dit à ses collègues : L’indice de l’oiseau et celui des versets récités par les enfants se rapportent aux mêmes événements. Le Saint, béni soit-il, voulait nous montrer les décisions qui ont été prises en haut, ainsi qu’il est écrit (Amos, III, 7) : “ Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret aux prophètes ses serviteurs. ” Or, les sages sont au-dessus des prophètes, attendu que l’Esprit Saint ne se pose sur les prophètes que, de temps à autre, alors qu’il ne s’éloigne jamais des sages à qui il révèle tout ce qui se passe en haut et en bas ; mais ceux-ci ne veulent point le divulguer.
Rabbi Yossé dit : Nous voyons que la sagesse de Rabbi Éléazar surpasse celle de ses collègues.

Rabbi Abba dit : S’il n’y avait pas de sages dans le monde, les hommes ne connaîtraient pas les commandements du Maître de l’univers, et l’esprit de l’homme ne se distinguerait pas de celui de la bête.
Rabbi Isaac dit : Quand le Saint, béni soit-il, veut châtier un peuple, il commence par en châtier le chef céleste, ainsi qu’il est écrit (Is., XXIV, 21) “ En ce temps-là le Seigneur visitera les armées d’en haut qui sont sur les cieux, et les rois du monde qui sont sur la terre (44). ” En quoi consiste le châtiment des chefs célestes ? - On les fait passer par le “ fleuve du feu ” (45). Une fois sortis du fleuve, on les prive du pouvoir. Aussitôt on proclame dans les cieux : Le pouvoir de tel et tel chef lui a été ôté. [...]
(Ⅰ)
[7a]  
עַד דְּמָטֵי הַהוּא קַלָּא בְּכָל אִינּוּן רְקִיעִין עַד דְּמָטֵי בְּאִינוּן דְּשַׁלְטִין בְּהַאי עָלְמָא, וְנָפִיק קָלָא וְאַכְרִיז בְּכָל עָלְמָא, עַד דְּמָטֵי לְעוֹפֵי וְלִינוֹקֵי, וּלְאִינוּן טִפְּשִׁין דִּבְנֵי נָשָׁא דְּלָא יַדְעִין.

וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ. רִבִּי חִיָּיא אָמַר, מֶלֶךְ חָדָשׁ, חָדָשׁ מַמָּשׁ הֲוָה. רִבִּי יוֹסֵי אָמַר דְּהֲוָה מְחַדֵּשׁ גְּזֵירִין, דְּלָא חִידֵשׁ מַלְכָּא אַחֲרָא מִקַּדְמָת דְּנָא. אֲשֶׁר לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף. כָּל הַהוּא טִיבוּ, דְּעָבַד יוֹסֵף בְּאַרְעָא דְּמִצְרַיִם, דִּכְתִּיב, (בראשית מ״ז:י״ד) וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת כָּל הַכֶּסֶף בֵּיתָה פַרְעֹה. וְקִיֵּים לוֹן בִּשְׁנִי כַּפְנָא, כָּל הַאי לָא דָּכִיר, וְעָבִיד גַּרְמֵיהּ דְּלָא יָדַע בֵּיהּ.

רִבִּי יוֹסֵי וְרִבִּי יְהוּדָה, הֲווֹ יַתְבִי וְלָעָאן בְּאוֹרַיְיתָא קָמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, הַאי דִּכְתִּיב וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם, וְתָנֵינָן, דְּאִיהוּ קָם מִגַּרְמֵיהּ, מַה דְּהֲוָה שָׁפַל, קָם, וְלָא אִתְחָזֵי לְמַלְכָּא, וּבְעוּתְרָא קָם. אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן, כֹּלָּא הָכִי הוּא, כְּגַוְונָא דְּאֲחַשְׁוֵרוֹשׁ דְּלָא אִתְחָזֵי לְמַלְכָּא, וְקָם מִגַּרְמֵיהּ, וְקָם בְּעוּתְרָא, וּבָעָא לְאוֹבָדָא לְיִשְׂרָאֵל מֵעָלְמָא, אוּף הָכָא, הַאי לָא אִתְחָזֵי לְמַלְכָּא, וְקָם מִגַרְמֵיהּ, וּבָעָא לְאוֹבָדָא לְיִשְׂרָאֵל מֵעָלְמָא, דִּכְתִּיב וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ וְגוֹ', הָבָה נִּתְחַכְּמָה לוֹ וְגוֹ', וְכַד הֲוָה קָם מַלְכָּא לְעֵילָּא, קָם מַלְכָּא לְתַתָּא.

רִבִּי אֶלְעָזָר וְרִבִּי אַבָּא וְרִבִּי יוֹסֵי, הֲווֹ אַזְלֵי מִטְּבֶרְיָא לְצִפּוֹרִי, עַד דַּהֲווּ אַזְלֵי, פָּגַע בְּהוּ חַד יוּדָאִי, פָּתַח וְאָמַר, (ישעיהו י״ט:א׳) מַשָּׂא מִצְרָיִם הִנֵּה ה' רוֹכֵב עַל עָב קַל וּבָא מִצְרַיִם וְנָעוּ אֱלִילֵי מִצְרַיִם מִפָּנָיו. תָּא חֲזֵי, כָּל מַלְכִין דְּעָלְמָא, וְכָל עַמִּין דְּעָלְמָא, לָא חֲשִׁיבֵי כְּלוּם קָמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דִּכְתִּיב, (דניאל ד׳:ל״ב) וְכָל דַּיְּירֵי אַרְעָא כְּלָא חֲשִׁיבִין וּכְמִצְבְּיֵהּ עָבִיד בְּחֵיל שְׁמַיָּא. וְהָכָא בְּמִצְרַיִם, אַף עַל גַּב דְּכָל אִינּוּן גְּבוּרָאן, וְדַרְעָא מְרֹמְמָא גַּלֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּמִצְרַיִם, מַה כְּתִיב הִנֵּה ה' רוֹכֵב עַל עָב קַל וּבָא מִצְרַיִם. מַאי שְׁנָא, בְּכָל עַמִּין דְּעָלְמָא, דְּלָא הֲוָה הָכִי, דְּהָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא גָּזַר גְּזֵרָה וְאִתְעָבִיד, וְהָכָא אִיהוּ אָתָא, דִּכְתִּיב וּבָא מִצְרַיִם. וּכְתִיב, (שמות י״ב:י״ב) וְעָבַרְתִּי בְאֶרֶץ מִצְרַיִם וְגוֹ' אֲנִי ה'.

אֶלָּא, בְּגִין דְּמַלְכָּא הֲוָה אָתֵי, לְאַפָּקָא לְמַטְרוֹנִיתָא דַּהֲוַות תַּמָּן. וּבְגִין יְקָרָא דְּמַטְרוֹנִיתָא הֲוָה אָתֵי. וְעַל דָּא הֲוָה קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בָּעֵי בִּיקָרָהּ, וְאָתֵי לְגַבָּהּ לַאֲקָּמָא לָהּ, וּלְמֵיהַב לָהּ יְדָא, וּלְזַקְפָא לָהּ, כְּמָה דְּזַמִּין קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְמֶעְבַּד בְּסוֹף גָּלוּתָא דֶּאֱדוֹם.

אָמַר רִבִּי יֵיסָא, אִי הָכִי, דִּבְגִין דְּמַטְרוֹנִיתָא הֲוָה, הָא בְּגָלוּתָא דְּבָבֶל, מַטְרוֹנִיתָא תַּמָּן הֲוַת, אֲמַאי לָא הֲוָה כַּךְ. אָמַר לֵיהּ, הָא תָּנֵינָן, דְּחַטָּאָה גָּרַם, דְּנָטְלוּ נָשִׁים נָכְרִיּוֹת, וְאָעִילוּ בְּרִית קַיָּימָא קַדִּישָׁא בִּרְשׁוּתָא אָחֲרָא. וּבְגִין כַּךְ אִתְאֲבִידוּ מִנְּהוֹן נִסִּין, וְאַתְוָון, דְּאִתְחָזֵי לְמֶעְבַּד לְהוּ, מַה דְּלָא הֲוָה הָכִי בְּגָלוּתָא דְּמִצְרַיִם, דְּכֻלְּהוּ הֲווֹ שִׁבְטֵי יָהּ, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (ד' א') עָאלוּ, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל נָפְקוּ.

בְּגָלוּתָא דֶּאֱדוֹם, בָּעֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְאִתְיַקְּרָא בְּעָלְמָא, וּלְמֵיתֵי אִיהוּ לְאַקָּמָא לְמַטְרוֹנִיתָא, וּלְנַעֲרָא לָהּ מֵעַפְרָא. וַוי לְמַאן דִּיעֲרַע תַּמָּן קָמֵיהּ, בְּשַׁעֲתָא דְּיֵימָא (ישעיהו נ״ב:ב׳) הִתְנַעֲרִי מֵעָפָר קוּמִי שְׁבִי יְרוּשָׁלַיִם הִתְפַּתְּחִי מוֹסְרֵי צַוָּארֵךְ. מַאן הוּא מַלְכָּא וְעַמָּא דְּיֵיקוּם קָמֵיהּ. (ישעיהו י״ט:א׳) וְנָעוּ אֱלִילֵי מִצְרַיִם מִפָּנָיו, אֱלִילֵי מִצְרַיִם, לָאו עַל אֲבָנִין וְאָעִין אִתְּמַר, אֶלָּא עַל כָּל אִינּוּן דַּרְגִּין מְמָנָן עִלָּאִין, וְעַל אִינּוּן פּוּלְחָנִין תַּתָּאִין דִּלְהוֹן. וּבְכָל אֲתָר דְּגָלוּ יִשְׂרָאֵל, קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בָּעֵי עָלַיְיהוּ, וְאִתְקָבִיל מֵאִינוּן עַמִּין.

תָּא חֲזֵי, מַה כְּתִּיב, (ישעיהו נ״ב:ד׳) כֹה אָמַר ה' מִצְרַיִם יָרַד עַמִּי בָרִאשׁוֹנָה לָגוּר שָׁם וְאַשּׁוּר בְּאֶפֶס עֲשָׁקוֹ תּוּרְעֲמָא דְּאִתְרְעַם קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עַל אַשּׁוּר, וְאָמַר, חָמוּ מַה עָבֵד לִי אַשּׁוּר, דְּהָא מִצְרַיִם דַּאֲנָא עֲבָדִית בְּהוּ כָּל אִינּוּן דִּינִין, וְעַמִּי (אינון) נַחְתּוּ תַּמָּן, לְדַיָּירָא בֵּינֵיהוֹן, וְקִבְּלוּם מִצְרָאֵי בֵּינַיְיהוּ, וְיָהֲבוּן לוֹן שְׁפַר אַרְעָא אֶרֶץ גּוֹשֶן, וְאַף עַל גַּב דְּאָעִיקוּ לוֹן בְּגָלוּתָא, לָא אַעְדוּ אַרְעָא מִנְּהוֹן, דִּכְתִּיב, (שמות ט׳:כ״ו) רַק בְּאֶרֶץ גּוֹשֶן אֲשֶׁר שָׁם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ'. וּמֵיטַב אַרְעָא דְּמִצְרַיִם הֲוָה, דִּכְתִּיב, (בראשית מ״ו:כ׳) בְּמֵיטַב הָאָרֶץ בְּאֶרֶץ רַעְמְסֵס. וְתוּ, דְּלָא אַעְדּוּ מִדִּלְהוֹן כְּלוּם, דִּכְתִּיב, (שמות ט׳:ו׳) וּמִמִּקְנֵה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ'. וְעִם כָּל דָּא אִתְדָּנוּ בְּכַמָּה דִּינִין.

אֲבָל אַשּׁוּר בְּאֶפֶס עֲשָׁקוֹ, אַטִּיל
- [...] Une fois proclamé dans les cieux, l’événement parvient jusqu’à ceux qui règnent ici-bas, soit par le pépiement des oiseaux, soit par les enfants, soit par les insensés. “ Et (Ex., I, 8) il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ”
Rabbi Hiyâ dit : Par les mots “ roi nouveau ”, l’Écriture entend un roi nouvellement arrivé au pouvoir.
Rabbi Yossé dit : Par ces mots, l’Écriture entend un roi qui décréta des lois nouvelles qu’aucun roi précédent n’avait jamais faites.
L’Écriture ajoute : “ ... A qui Joseph était inconnu ”, ce qui veut dire : il ne se souvenait pas du bien que Joseph avait fait au pays d’Égypte, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVII, 14) : “ Et Joseph rapporta tout l’argent dans la maison de Pharaon. ” Joseph nourrissait le pays pendant les années de famine. De tout cela, le “ roi nouveau ” ne se souvenait pas ; il faisait semblant de ne pas s’en souvenir. Rabbi Yossé et Rabbi Yehouda étudiaient une fois en présence de Rabbi Siméon. Rabbi Yehouda dit à Rabbi Siméon : Une tradition nous apprend que les mots : “Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau” signifient que, de basse extraction, le roi d’Égypte était indigne de la royauté, mais qu’il y était arrivé grâce à sa richesse.
Rabbi Siméon lui répondit : En effet, le roi d’Égypte se trouvait dans le même cas qu’Assuérus ; celui-ci non plus n’était pas digne de la royauté ; mais il y était parvenu grâce à ses richesses ; aussi voulait-il exterminer Israël de la terre. De même le roi d’Égypte n’avait point les qualités nécessaires ; c’est pourquoi il méditait la perte d’Israël, ainsi qu’il est écrit (Ex., I, 10) : “ Opprimons-les donc avec sagesse, etc. ” D’ailleurs, aussitôt que le chef céleste s’est élevé en haut, le roi ici-bas s’éleva également. Rabbi Éléazar, Rabbi Abba et Rabbi Yossé se rendaient une fois ensemble de Tibériade à Tsipori. Ils rencontrèrent un juif qui s’exprima de la manière suivante : Il est écrit (Is., XIX, 1) : “ Prophétie contre l’Égypte. Le Seigneur montera sur un nuage léger, et il entrera dans l’Égypte ; et les idoles d’Égypte seront ébranlées devant sa face. ” Remarquez que tous les rois du monde, ainsi que tous les peuples de l’univers, sont nuls en présence du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Dan., IV, 32) : “ Tous les habitants de la terre sont devant lui comme un néant, et il fait tout ce qu’il lui plaît, soit dans les armées célestes, soit parmi les habitants de la terre. ” Bien que tous les anges supérieurs et puissants aient été envoyés par le Saint, béni soit-il, en Égypte, Dieu ne s’est pas contenté de ces armées célestes ; mais il a tenu à s’y rendre lui-même, ainsi qu’il est écrit : “ Le Seigneur montera sur un nuage léger, et il entrera dans l’Égypte. ” Pour quelle raison Dieu, qui se borne toujours à décréter les châtiments des peuples, avait-il tenu à se rendre lui-même en Égypte, ainsi qu’il est écrit (Ex., XII, 12) : “ Je passerai cette nuit-là par l’Égypte, etc..., moi qui suis le Seigneur. ” Mais c’était parce que le Roi voulait faire sortir d’Égypte la Matrona qui y séjournait ; c’était pour la gloire de la Matrona que le Saint, béni soit-il, se rendit lui-même en Égypte. Désireux de glorifier la Matrona, le Saint, béni soit-il, a tenu à s’y rendre lui-même, à lui tendre la main et à la relever. Il en sera de même à la fin de l’exil d’Édom (46).
Rabbi Yessa (47) objecta : S’il en est ainsi, pourquoi Dieu ne s’était-il rendu lui-même à Babylone où la Matrona était également ? Le juif lui répondit : Une tradition nous apprend que Dieu ne s’était pas rendu lui-même à Babylone à cause du péché des Israélites, qui y avaient contracté des unions avec des femmes païennes et introduit ainsi la marque sacrée de l’Alliance dans le “ domaine étranger ”. C’est pour cette raison qu’à Babylone Dieu s’était contenté de faire des miracles en faveur des Israélites, en faisant apparaître des signes prédisant leur avenir ; alors qu’il n’en était pas de même dans la captivité d’Égypte, où tous les Israélites méritaient le nom de “ tribus du Seigneur ” ; “ enfants d’Israël ” ils sont venus en Égypte, et “ enfants d’Israël ” ils en sont sortis (48). Dans la captivité d’Édom, le Saint, béni soit-il, tiendra à glorifier la Matrona et il viendra lui-même pour la relever de la terre. Malheur à ceux qui vivront à cette époque où Dieu dira (Is., LII, 2) : “ Sors de la poussière, lève-toi et retourne à Jérusalem ; romps les chaînes de ton cou, etc. ” Quel est le roi et quel est le peuple qui pourraient lui résister ? L’Écriture (Is., XIX, 1) dit : “ Et les idoles d’Égypte seront ébranlées devant sa face. ” L’Écriture ne parle pas des pierres qui formaient les idoles, mais des chefs célestes qui dirigent tous les actes des peuples ici-bas. Et partout où Israël est exilé Dieu le recherchera et châtiera ses oppresseurs.
Remarquez que l’Écriture (Is., LII, 4) dit : “ Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mon peuple descendit autrefois en Égypte pour habiter dans ce pays étranger ; et Assur l’a opprimé sans aucun sujet. ” Le Saint. béni soit-il, récrimine contre les actes d’Assur. Les Égyptiens, dit le Saint, béni soit-il, ont accordé l’hospitalité à Israël et lui ont donné la meilleure de leurs terres ; et, bien que plus tard ils l’aient opprimé, ils ne lui ont pas repris la terre, ainsi qu’il est écrit (Ex., IX, 26) : “ Il n’y eut qu’au pays de Gessen, où étaient les enfants d’Israël, que cette grêle ne tomba point. ” Nous voyons donc que, même pendant la captivité, les Israélites ont demeuré à Gessen. Or Gessen était la meilleure terre de toute l’Égypte, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVII, 11) : “ Ramsès le pays le plus fertile de l’Égypte... ” En outre, les Égyptiens n’ont pas enlevé aux Israélites leurs biens, ainsi qu’il est écrit (Ex., IX, 6) : “ Et nulle bête de celles des enfants d’Israël ne périt. ” Et malgré cette bienveillance des Égyptiens à l’égard des Israélites, ils ont été châtiés sévèrement ; qu’en sera-t-il d’Assur qui opprima les Israélites sans aucun sujet, qui les [...]
(Ⅰ)
[7b]  
לוֹן בְּאַרְעָא דְּסַיְיפֵי עָלְמָא, וְנָטַל לוֹן אַרְעָא דִּלְהוֹן. וּמַה מִצְרָאֵי, דְּעָבְדֵי כָּל הָנֵי טָבָאן לְיִשְׂרָאֵל, אִתְדָּנוּ בְּכָל אִינּוּן דִּינִין. אַשּׁוּר וְאֱדוֹם וּשְׁאַר עַמִּין, דִּמְעִיקִין לוֹן, וְקַטְלִין לוֹן, וְנַטְלִין לוֹן מָמוֹנֵיהוֹן, עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בָּעֵי לְיַקָּרָא שְׁמֵיהּ עָלַיְיהוּ, דִּכְתִּיב, (יחזקאל ל״ח:כ״ג) וְהִתְגַּדִּלְתִּי וְהִתְקַדִּשְׁתִּי וְנוֹדַעְתִּי. הָתָם בְּמִצְרַיִם בְּמַלְכָּא חַד, וְהָכָא בְּכָל מַלְכִין דְּעָלְמָא.

רִבִּי שִׁמְעוֹן זָקַף יְדוֹי וּבָכָה, וְאָמַר, וַוי מַאן דְּיִזְדָּמַן בְּהַהוּא זִמְנָא, וְזַכָּאָה חוּלָקֵיהּ מַאן דְּיִזְדָּמַן וְיִשְׁתְּכַּח בְּהַהוּא זִמְנָא, וַוי מַאן דְּיִזְדָּמַן בְּהַהוּא זִמְנָא, בְּגִין דְּכַד יֵיתֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְפַקְדָּא לְאַיַּילְתָּא, יִסְתָּכַּל מַאן אִינּוּן דְּקַיְימִין בַּהֲדָהּ, בְּכָל אִינּוּן דְּמִשְׁתַּכְּחֵי עִמָּהּ, בְּכָל עוֹבָדוֹי דְּכָל חַד וְחָד, וְלָא יִשְׁתְּכַּח זַכָּאי. דִּכְתִּיב, (ישעיהו ס״ג:ה׳) וְאַבִּיט וְאֵין עוֹזֵר. וְכַמָּה עַקְתִּין עַל עַקְתִּין לְיִשְׂרָאֵל.

זַכָּאָה מַאן דְּיִזְדָּמַן וְיִשְׁתְּכַּח בְּהַהוּא זִמְנָא, בְּגִין דְּהַהוּא דְּיִתְקָיָּים בְּהַהוּא זִמְנָא בִּמְהֵימָנוּתָא, יִזְכֶּה לְהַהוּא נְהִירוּ דְּחֶדְוָה דְּמַלְכָּא. וְעַל הַהוּא זִמְנָא כְּתִּיב, (זכריה י״ג:ט׳) וּצְרַפְתִּים כִּצְרוֹף אֶת הַכֶּסֶף וּבְחַנְתִּים כִּבְחוֹן אֶת הַזָּהָב וְגוֹ'.

לְבָתַר דְּאִינּוּן עַקְתִּין מִתְעָרֵי עַל יִשְׂרָאֵל, וְכָל עַמִּין וּמַלְכֵיהוֹן יִתְיַיעֲטוּן כַּחֲדָא עָלַיְיהוּ, וּמִתְעָרֵי כַּמָּה גְּזֵירִין בִּישִׁין, כֻּלְּהוּ סַלְקֵי בְּעֵיטָא חֲדָא עָלַיְיהוּ, וְיֵיתוּן עַקְתָּא עַל עַקְתָּא, בַּתְרַיְיתָא מְשַׁכְּחָן קָמַיְיתָא. כְּדֵין יִתְחָזֵי חַד עַמּוּדָא דְּאֶשָׁא, קָאִים מֵעֵלָּא לְתַתָּא, אַרְבְּעִין יוֹמִין, וְכָל עַמִּין דְּעָלְמָא חָמָאן לֵיהּ.

בְּהַהוּא זִמְנָא, יִתְּעַר מַלְכָּא מְשִׁיחָא, לְנַפְקָא מִגּוֹ גִּנְתָּא דְּעֵדֶן, מֵהַהוּא אֲתָר (בלק ק''ד ע''ב) דְּאִתְקְרֵי קַ''ן צִפּוֹ''ר, וְיִתְּעָר בְּאַרְעָא (ויקרא רי''ב ב') דְּגָלִיל, וְהַהוּא יוֹמָא דְּיִפּוּק לְתַמָּן, יִתְרָגַּז כָּל עָלְמָא, וְכָל בְּנֵי עָלְמָא מִתְחַבְּאִין גּוֹ מְעַרְתֵי וְטִנָּרֵי, דְּלָא יַחְשְׁבוּן לְאִשְׁתְּזָבָא. וְעַל הַהוּא זִמְנָא כְּתִּיב, (ישעיהו ב׳:י״ט) וּבָאוּ בִּמְעָרוֹת צוּרִים וּבִמְחִלּוֹת עָפָר מִפְּנֵי פַּחַד ה' וּמֵהֲדַר גְּאוֹנוֹ בְּקוּמוֹ לַעֲרוֹץ הָאָרֶץ.

מִפְּנֵי פַּחַד ה', דָּא הַהוּא רְגִיזוּ דְּכָל עָלְמָא. וּמֵהֲדַר גְּאוֹנוֹ דָּא מָשִׁיחַ. בְּקוּמוֹ לַעֲרֹץ הָאָרֶץ, כַּד יְקוּם וְיִתְגְּלֵי בְּאַרְעָא (וירא קי''ט ע''א, רכ''א) דְּגָלִיל, בְּגִין דְּאִיהוּ הוּא אֲתָר קַדְמָאָה דְּאִתְחָרְבָא בְּאַרְעָא קַדִּישָׁא, וּבְגִין כָּךְ, יִתְגְּלֵי תַּמָּן קַדְמָאָה לְכָל אֲתָר, וּמִתַּמָּן יִתְּעַר קְרָבִין לְכָל עָלְמָא.

לְבָתַר אַרְבְּעִין יוֹמִין, דְעַמּוּדָא יְקוּם מֵאַרְעָא לִשְׁמַיָּא, לְעֵינֵיהוֹן דְּכָל עָלְמָא, וּמָשִׁיחַ יִתְגְּלֵי, יְקוּם מִסְּטָר מִזְרָח, חַד (ויקרא רי''ב ע''ב, בראשית קי''ט א') כּוֹכָבָא מְלַהֲטָא בְּכָל גַּוְונִין, וְשִׁבְעָה כּוֹכָבִין אַחֲרָנִין דְּסַחֲרָן לְהַהוּא כּוֹכָבָא, וְיַגִּיחוּן בֵּיהּ קְרָבָא בְּכָל סִטְרִין, תְּלַת זִמְנִין בְּיוֹמָא, עַד שִׁבְעִין יוֹמִין, וְכָל בְּנֵי עָלְמָא חָמָאן.

וְהַהוּא כּוֹכָבָא, יַגִּיחַ בְּהוּ קְרָבָא, בְּטִיסִין דְּנוּרָא, מְלַהֲטִין מְנַצְּצִין לְכָל עֵבֶר, וּבָטַשׁ בְּהוּ, עַד דְּבָלַע לוֹן, בְּכָל רַמְשָׁא וְרַמְשָׁא, וּבְיוֹמָא אַפִּיק לוֹן. וְיַגִּיחוּן קְרָבָא לְעֵינֵיהוֹן דְּכָל עָלְמָא, וְכֵן בְּכָל יוֹמָא, עַד שִׁבְעִין יוֹמִין. לְבָתַר שִׁבְעִין יוֹמִין, יִתְגְּנִיז הַהוּא כּוֹכָבָא, וְיִתְגְּנִיז מָשִׁיחַ, עַד תְּרֵיסָר יַרְחִין, וְיִתְהַדָּר הַהוּא עַמּוּדָא דְּאֶשָׁא כְּמִלְּקַדְמִין, וּבֵיהּ יִתְגְּנִיז מָשִׁיחַ, וְהַהוּא עַמּוּדָא לָא יִתְחָזֵי. לְבָתַר תְּרֵיסָר יַרְחִין, יְסַלְקוּן לֵיהּ לְמָשִׁיחַ, בְּהַהוּא עַמּוּדָא, לְגוֹ רְקִיעָא, וְתַמָּן יְקַבֵּל תּוּקְפָּא וְעִטְרָא דְּמַלְכוּתָא. וְכַד נָחִית, יִתְחָזֵי הַהוּא עַמּוּדָא דְּאֶשָׁא כְּמִלְּקַדְּמִין, לְעֵינֵיהוֹן דְּכָל עָלְמָא, וְיִתְגְּלֵי לְבָתַר מָשִׁיחַ, וְיִתְכַּנְּשׁוּן לְגַבֵּיהּ עַמִּין סַגִּיאִין, וְיִתְּעַר קְרָבִין בְּכָל עָלְמָא. וּבְהַהוּא זִמְנָא יִתְּעַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא גְּבוּרְתֵּיהּ לְכָל עַמִּין דְּעָלְמָא, וּמַלְכָּא מְשִׁיחָא יִתְיְדַע בְּכָל עָלְמָא, וְכָל מַלְכִין דְּעָלְמָא יִתְעָרוּן לְאִתְחַבְּרָא לְאַגָּחָא קְרָבָא בֵּיהּ.

וְכַמָּה (עמין) מִפְּרִיצֵי יְהוּדָאִין יִתְהַפְּכוּ לְאָהַדְּרָא לְגַבַּיְיהוּ, וְיֵיתוּן עִמְּהוֹן, לְאַגָּחָא קְרָבָא עַל מַלְכָּא מְשִׁיחָא. כְּדֵין יִתְחָשַּׁךְ כָּל עָלְמָא חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה יוֹמִין, וְסַגִּיאִין מֵעַמָּא דְּיִשְׂרָאֵל יְהוֹן מֵתִין בְּהַהוּא חֲשׁוֹכָא. וְעַל דָּא כְּתִיב, (ישעיהו ס׳:ב׳) כִּי הִנֵּה הַחֹשֶׁךְ יְכַסֶּה אֶרֶץ וַעֲרָפֶל לְאוּמִּים.

פָּתַח וְאָמַר (דברים כ''ב) כִּי
- [...] a dépouillés de leur terre ! Si les Égyptiens, qui ont fait tant de bien à Israël, ont été accablés de tant de maux pour l’avoir opprimé, à plus forte raison le Saint, béni soit-il, voudra-t-il être glorifié par un châtiment exemplaire qu’il infligera à Assur, Edom et à tous les autres qui oppriment Israël, le massacrent et le dépouillent de son argent, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXXVIII, 22) : “Je ferai voir ma grandeur et je signalerai ma sainteté et ma toute-puissance. ” En Égypte, il ne s’agissait que d’un seul roi, alors qu’ici il s’agit de tous les rois du monde. Rabbi Siméon, élevant ses mains en haut, s’écria en pleurant : Malheur à ceux qui vivront à cette époque, et heureux le sort de ceux qui seront trouvés dignes à cette époque ; car, lorsque le Saint, béni soit-il, viendra pour visiter sa “ biche ” (49), il examinera les actes de tous les hommes et comptera tous ceux qui ont conformé leurs œuvres à celles de sa biche ; mais il n’en trouvera aucun, ainsi qu’il est écrit (Is., LXIII, 5) : “ J’ai regardé autour de moi, et il n’y avait personne pour m’aider. ”
Aussi Dieu infligera-t-il des châtiments nouveaux aux Israélites. Mais heureux le sort de ceux qui vivront à cette époque et qui resteront fermes dans la Foi, car ils seront jugés dignes de la joie que procure la lumière du Roi. C’est à cette époque que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Zac., XIII, 9) : “ Je les ferai passer par le feu, et je les épurerai comme on épure l’argent, et je les éprouverai comme on éprouve l’or, etc. ” Après que les châtiments seront infligés à Israël, et que tous les peuples et tous les rois se ligueront contre lui et lui feront subir maux sur maux, de telle façon que les derniers maux lui feront oublier les premiers, une colonne de feu s’élevant de la terre au ciel sera visible pendant quarante jours de tous les peuples du monde. A cette époque, le Roi Messie quittera cette région du Jardin de l’Éden qui est appelée “ nid d’oiseau ” (50) et se révèlera sur la terre de Galilée (51).
A cette époque, le monde sera tourmenté, et tous les habitants de la terre se cacheront dans des grottes et des cavernes. C’est à cette époque que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Is;, II, 19) : “ Les hommes finiront au fond des cavernes, des grottes et dans les antres les plus creux de la terre, pour se mettre à couvert de la terreur du Seigneur, et de la gloire de sa majesté, lorsqu’il se lèvera pour frapper la terre. ” Les mots : “ ... Pour se mettre à couvert de la terreur du Seigneur ” désignent les souffrances qui tourmenteront les hommes à cette époque. Les mots : “ ... Et de la gloire de sa majesté ” désignent le Messie. Les mots : “ ... Lorsqu’il se lèvera pour frapper la terre ” désignent le moment où le Messie se révélera pour la première fois sur la terre de Galilée. Galilée était la première ville détruite lors de la destruction du temple, et Galilée est aussi la ville où le Messie se révélera pour la première fois ; c’est de Galilée que viendra la déclaration de guerre que le Messie fera à tout le monde.
Quarante jours après l’apparition du Messie et de la colonne de feu qui s’élèvera de la terre jusqu’au ciel et sera visible à tout le monde, une étoile resplendissantes apparaîtra du côté de l’orient, composée de toutes les couleurs. Cette étoile combattra trois fois par jour sept autres étoiles disposées en cercle autour d’elle. Cette apparition visible à tout le monde durera soixante-dix jours. Le combat que l’étoile du centre livrera aux sept étoiles circonvoisines se fera de cette façon : des fusées de feu sortiront de l’étoile du milieu qui anéantiront les autres étoiles. Celles-ci disparaîtront tous les soirs et reparaîtront tous les matins. Les combats se renouvelleront ainsi aux yeux de tout le monde pendant soixante-dix jours. Au bout de cet espace de temps, l’étoile brillante du milieu sera cachée, et le Messie sera caché pendant douze mois ; la colonne de feu réapparaîtra de nouveau comme auparavant ; c’est dans cette colonne que le Messie sera caché.
Au bout des douze mois, la colonne redeviendra invisible, et le Messie montera par cette colonne au ciel où il recevra le pouvoir et la couronne de la royauté. Quand le Messie redescendra du ciel, la colonne de feu redeviendra visible pour tout le monde comme auparavant, le Messie se manifestera alors, et de nombreux peuples s’inclineront devant lui. Il déclarera la guerre à tout le monde. A cette époque, le Saint, béni soit-il, montrera la puissance du Messie à tous les peuples du monde, et le Messie sera connu sur toute la terre. Tous les rois du monde finiront par déclarer la guerre au Messie, et d’innombrables juifs éhontés, abandonnant le Messie, se rangeront du côté de ceux qui déclareront la guerre au Roi Messie. Des ténèbres couvriront la terre pendant quinze jours, et une grande partie du peuple d’Israël mourra dans les ténèbres. C’est à cet événement que font allusion les paroles de l’Écriture (Is., LX, 2) : “ Car les ténèbres couvriront la terre, et une nuit sombre enveloppera les peuples. ”
Rabbi Siméon commença ensuite à parler ainsi : Il est écrit (Deut., XXII, 6) : “ Lorsque, [...]
(Ⅰ)
[8a]  
יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנְיךָ בַּדֶּרֶךְ בְּכָל עֵץ אוֹ עַל הָאָרֶץ אֶפְרוֹחִים אוֹ בֵּיצִים וְהָאֵם רוֹבֶצֶת וְגוֹ', שַׁלֵּח תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְגוֹ', הַאי קְרָא אוֹקִימְנָא לֵיהּ, וְאִיהוּ חַד מִפִּקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא גְּנִיזִין, וַאֲנָן אִית לָן בֵּיהּ רָזִיִ דְּאוֹרַיְיתָא גְּנִיזִין, שְׁבִילִין וְאָרְחִין יְדִיעָן לְחַבְרַיָּיא, בְּאִינוּן תְּלָתִין וּתְרֵין שְׁבִילִין דְּאוֹרַיְיתָא.

אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן לְרִבִּי אֶלְעָזָר בְּרֵיהּ, אֶלְעָזָר, בְּזִמְנָא דְּיִתְּעַר מַלְכָּא מְשִׁיחָא, כַּמָּה אָתִין וְנִסִּין אָחֲרָנִין יִתְּעֲרוּן בְּעָלְמָא. תָּא חֲזֵי, בְּגִנְתָא דְּעֵדֶן דִּלְתַתָּא, אִית אֲתָר חַד גָּנִיז וְטָמִיר דְּלָא אִתְיְדַע, וְאִיהוּ מְרֻקְּמָא בְּכַמָּה גַּוְונִין, וּבֵיהּ גְּנִיזִין אֶלֶף הֵיכָלִין דְּכִסּוּפִין. וְלֵית מַאן דְּעָיִיל בְּהוּ, בַּר מָשִׁיחַ, דְּאִיהוּ קָאִים תָּדִיר בְּגִנְתָא דְּעֵדֶן.

וְכָל גִּנְתָּא מְסַחֲרָא בִּרְתִיכִין סַגִּיאִין דְּצַדִיקַיָּא, וּמָשִׁיחַ קָאִים עָלַיְיהוּ, וְעַל כַּמָּה חֵילִין וּמַשִׁירְיָין דְּנִשְׁמָתִין דְּצַדִיקַיָּא תַּמָּן, וּבְרָאשֵׁי יַרְחֵי, וּבִזְמַנֵּי, וּבְשַׁבָּתֵי, מָשִׁיחַ עָאל בְּהַהוּא אֲתָר לְאִשְׁתַּעְשְׁעָא בְּכָל אִינּוּן הֵיכָלִין.

לְגוֹ לְגוֹ מִכָּל אִינּוּן הֵיכָלִין, אִית אֲתָר אַחֲרָא טָמִיר וְגָנִיז דְּלָא אִתְיְדַע כְּלָל, וְאִקְרֵי עֵדֶן. וְלֵית מַאן דְּיָכִיל לְמִנְדַּע בֵּיהּ. וּמָשִׁיחַ אַגְנִיז (ס''א יתגלי) לְבַר, סַחֲרָנֵיהּ דְּהַהוּא אֲתָר, עַד דְּאִתְגְלֵי לֵיהּ חַד אֲתָר. דְּאִקְרֵי קַן צִפּוֹר, וְאִיהוּ אֲתָר דְּכָרִיז עָלֵיהּ הַהוּא צִפּוֹר. דְּאִתְּעַר בְּגִנְתָא דְּעֵדֶן בְּכָל יוֹמָא.

וּבְהַהוּא אֲתָר, מְרֻקְּמָן דְּיּוּקְנִין דְּכָל שְׁאַר עַמִּין, דְּאִתְכְּנָשׁוּ עָלַיְיהוּ דְּיִשְׂרָאֵל לְאַבְאָשָא לוֹן. עָאל בְּהַהוּא אֲתָר, זָקִיף עֵינוֹי, וְחָזֵי אֲבָהָן, דְעָאלִין בְּחָרְבַּן בֵּית אֱלָהָא, עַד דְּחָמֵי לְרָחֵל (שמות י''ב ע''א) דְּדִמְעָהָא בְּאַנְפָּהָא, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מְנַחֵם לָהּ, וְלָא צְבִיאַת לְקַבְּלָא תַּנְחוּמִין, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר, (ירמיהו ל״א:ט״ו) מֵאֲנָה לְהִנָּחֵם עַל בָּנֶיהָ. כְּדֵין. מָשִׁיחַ אָרִים קַלֵיהּ וּבָכֵי, וְאִזְדַּעְזַע כָּל גִּנְתָּא דְּעֵדֶן, וְכָל אִינּוּן צַדִּיקַיָּא דְּתַמָּן גָּעוּ וּבָכוּ עִמֵּיהּ.

גָּעֵי וּבָכֵי זִמְנָא תִּנְיָינָא, וְאִזְדַּעְזַע הַהוּא רְקִיעַ דְּעַל גַּבֵּי גִּנְתָּא, אֶלֶף וְחָמֵשׁ מֵאָה רִבּוֹא מַשְׁרְיָין עִלָּאִין, עַד דְּמָטֵי לְגוֹ כֻּרְסְיָיא עִלָּאָה. כְּדֵין, קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא רָמִיז לְהַהוּא צִפָּרָא, וְעָאל לְהַהוּא קֵן דִּילָהּ, וְיָתְבָא לְגַבֵּי מָשִׁיחַ, וְקָרֵי מַה דְּקָרֵי, וְאִתְּעַר מַה דְּאִתְּעַר.

עַד דְּמִגּוֹ כֻּרְסְיָיא קַדִּישָׁא, אִתְקְרֵי תְּלַת זִמְנִין הַהוּא קַן צִפּוֹר, וּמָשִׁיחַ, וְכֹלָּא סַלְּקִין לְעֵילָּא, וְאוּמֵי לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, לְאַעְבְּרָא מָלְכוּ חַיָּיבָא מִן עָלְמָא, עַל יְדָא דְּמָשִׁיחַ, וּלְנָקְמָא נַקְמִין דְּיִשְׂרָאֵל. וְכָל אִינּוּן טַבְוָון, דְּזָמִין קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְמֶעְבַּד לְעַמֵּיהּ. וְתָב הַהוּא קַן צִפּוֹר וּמָשִׁיחַ לְדוּכְתֵּיהּ. וְתָב מָשִׁיחַ וְאִתְגְּנִיז גּוֹ הַהוּא אֲתָר כְּמִלְּקַדְּמִין.

וּבְזִמְנָא דְּיִתְּעַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְאַתְקְנָא עָלְמִין, וְאִתְנְהִירוּ אַתְוָון דִּשְׁמֵיהּ בִּשְׁלִימוּ, יוֹ''ד בְּהֵ''א, (לאתקנא) וָא''ו בְּהֵ''א, לְמֶהֱוֵי כֹּלָּא בִּשְׁלִימוּ חַד. כְּדֵין יִתְּעַר חַד כֹּכָבָא דְּחִילָּא, בְּאֶמְצַע רְקִיעָא, כְּגָוֶן אַרְגְּוָונָא, לָהִיט וְנָצִיץ בִּימָמָא לְעֵינֵיהוֹן דְּכָל עָלְמָא.

וִיקוּם חַד שַׁלְהוֹבָא דְּאֶשָּׁא מִסִּטְרָא דְּצָפוֹן, גּוֹ רְקִיעָא, וִיקוּם דָּא לָקֳבֵל דָּא אַרְבְּעִין (קע''ב ב') יוֹמִין וְיִתְבָּהֲלוּן כָּל בְּנֵי עָלְמָא. לְסוֹף אַרְבְּעִין יוֹמִין, יַגִּחוּן קְרָבָא, כֹּכָבָא וְשַׁלְהוֹבָא, לְעֵינֵיהוֹן דְּכֹלָּא, וְיִתְפָּשַּׁט הַהוּא שַׁלְהוֹבָא בִּיקִידוּ דְּאֶשָּׁא, מִסִּטְרָא דְּצָפוֹן, גּוֹ רְקִיעָא, וְיַחֲשׁוֹב לְמִבְלַע הַהוּא כֹּכָבָא, וְכַמָּה שַׁלִּיטִין וּמַלְכִין וְאוּמַיָּא וְעֲמַמְיָא, יִתְבָּהֲלוּן מֵהַאי.

כְּדֵין יִסְתַּלַּק הַהוּא כֹּכָבָא לִסְטַר דָּרוֹם, וְיִשְּׁלוֹט עַל הַהוּא שַׁלְהוֹבָא, וְהַהוּא שַׁלְהוֹבָא יִתְבְּלַע זְעֵיר זְעֵיר בִּרְקִיעָא, מִקָּמֵי הַהוּא כֹּכָבָא, עַד דְּלָא יִתְחָזֵי כְּלָל. כְּדֵין, הַהוּא כֹּכָבָא יַעְבֵיד אוֹרְחִין בִּרְקִיעַ, בִּתְרֵיסַר תְּחוּמִין, וְקַיְימִין אִינּוּן נְהוֹרִין בִּרְקִיעָא תְּרֵיסַר יוֹמִין.

לְבָתַר תְּרֵיסַר יוֹמִין יִזְדַּעְזְעוּן כָּל בְּנֵי עָלְמָא, וְיִתְחַשַּׁךְ שִׁמְשָׁא בְּפַלְגוּת יוֹמָא, כְּמָה דְּאִתְחַשַּׁךְ יוֹמָא דְּאִתְחָרַב בֵּי מַקְדְּשָׁא, עַד דְּלָא יִתְחֲזוּן שְׁמַיָּא וְאַרְעָא. וְיִתְּעַר חַד קָלָּא בְּרַעַם וְזִיקִין, וְאִתְחַלְחַלָא אַרְעָא מֵהַהוּא קָלָּא, וְכַמָּה חֵילִין וּמַשִׁירְיָין יְמוּתוּן מִנֵּיהּ.

וְהַהוּא יוֹמָא, יִתְּעַר בְּקַרְתָּא דְּרוֹמִי רַבְּתָא, חַד שַׁלְהוֹבָא דְּאֶשָּׁא, בְּהַהוּא קָלָּא דְּיִתְּעַר בְּכָל
- [...] marchant dans un chemin, tu trouves sur un arbre ou à terre le nid d’un oiseau et la mère qui est sur ses petits ou sur ses oeufs, tu ne retiendras pas la mère avec ses petits ; mais ayant pris les petits, tu renverras la mère, afin que tu sois heureux, etc. ” Ce verset a été déjà expliqué ; il renferme un des commandements qui cachent des mystères. Les collègues qui connaissent les trente-deux sentiers (52) de la Loi, savent le mystère que ce commandement renferme.
Rabbi Siméon dit à Rabbi Éléazar, son fils : Éléazar, sache qu’au moment de l’apparition du Roi Messie, de nombreux signes célestes seront visibles et de nombreux miracles seront faits. Dans le Jardin de l’Éden inférieur, il y a un endroit caché et inconnu des légions célestes. Cet endroit contient mille palais cachés formés de toutes les couleurs. Nul ne peut y pénétrer, sinon le Messie qui séjourne souvent dans le Jardin de l’Éden qui est entouré de trônes splendides sur lesquels sont assis les justes. Le Messie est au-dessus de toutes les armées formées des âmes des justes assemblées autour du Jardin de l’Éden. Les premiers de chaque mois et les jours de fête, le Messie pénètre dans tous ces palais. Au centre de ces palais, se trouve un endroit appelé “ Éden ” ; c’est l’endroit le plus caché, et inconnu de tout ange ; nul ne peut arriver à le connaître. Le Messie est caché dans cet endroit, jusqu’au jour où il se révèlera au monde. C’est cet endroit qui est appelé “ nid d’oiseau ”, en raison de l’ “ oiseau ” qui y est renfermé avec le Messie et qui en proclame la gloire tous les jours. Dans cet endroit, se trouvent reproduites les images de tous les peuples qui se sont ligués dans le but d’anéantir Israël. Chaque fois que le Messie entre dans ce palais, il lève ses yeux et aperçoit les patriarches qui pénètrent dans les ruines de la maison du Seigneur. Enfin, il aperçoit Rachel qui a les larmes aux yeux.
Le Saint, béni soit-il, la console ; mais elle ne veut point recevoir de consolations, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXXI, 15) : “ ... Qui ne peut se consoler de leur perte. ” Alors le Messie lève sa voix et pleure, et tout le Jardin de l’Éden est ébranlé. Tous les justes qui y sont présents pleurent avec lui. Le Messie commence à gémir et à pleurer une seconde fois de telle façon que le firmament étendu au-dessus de l’Éden en est ébranlé, ainsi que les mille cinq cents fois dix mille anges placés sur ce firmament. Le bruit arrive enfin jusqu’au trône suprême. Alors, le Saint, béni soit-il, fait signe à l’ “ oiseau ” qu’il rentre dans son nid d’où sort le Messie. Il s’opère alors des choses qui sont au-dessus de l’entendement humain. On voit ensuite trois figures sur le trône suprême, parmi lesquelles se trouvent celle de l “ oiseau ” et celle du Messie ; car tous montent en haut. Le Saint, béni soit-il, conjure alors l’ “ oiseau ” et le Messie de faire disparaître du monde la royauté coupable, de venger Israël et de répandre dans le monde tout le bien que le Saint, béni soit-il, a réservé aux siens. L’“oiseau ” et le Messie retournent ensuite à leur place.
Mais le Messie sera de nouveau caché après son apparition, au même endroit qu’auparavant. Lorsque le Saint, béni soit-il, décidera de perfectionner (sauver) le monde et lorsque les lettres du Nom sacré seront complètes, que le Yod sera uni au Hé, et le Vav au Hé final, une étoile de couleur de pourpre apparaîtra au milieu du firmament et sa vive lumière sera visible à tout le monde. En même temps une trainée de lumière apparaîtra au nord en face de l’étoile mentionnée (53). Cette apparition durera quarante jours et tout le monde en sera effrayé. Au bout des quarante jours, l’étoile et la traînée de lumière se livreront bataille, la traînée de lumière s’efforcera de détruire l’étoile. De nombreux souverains et de nombreux peuples seront épouvantés de cette apparition.
Enfin, l’étoile se retirera du milieu du firmament et se placera du côté sud où elle remportera la victoire sur la traînée de lumière, laquelle s’effacera petit à petit au point de ne plus être visible. L’étoile sillonnera l’espace en douze endroits différents où elle laissera douze traces lumineuses qui seront visibles pendant douze jours. Au bout de ces douzes jours, il y aura un tremblement de terre, et une éclipse du soleil aura lieu au milieu du jour, pareille à celle qui eut lieu au jour de la destruction du temple. L’obscurité résultant de cette éclipse sera si grande qu’on ne verra ni le ciel ni la terre. Alors un grand orage s’élèvera qui fera trembler la terre et qui fera périr de nombreuses armées. En ce même jour, dans la grande ville de Rome, éclatera un orage épouvantable dont le bruit sera entendu dans [...]
(Ⅰ)
[8b]  
עָלְמָא. וְיוֹקִיד כַּמָּה מִגְדָּלִין, וְכַמָּה הֵיכָלִין, וְכַמָּה מִגְדָּלִין יִפְּלוּן, וְכַמָּה פַּרְדַּשְׁכֵּי וְרַבְרְבֵי יִפְּלוּן בְּהַהוּא יוֹמָא וְכֻלְּהוּ, יִתְכַּנְּשׁוּן עָלָּה לְבִישׁ. וְכָל בְּנֵי עָלְמָא לָא יַכְלִין (ס''א יחשבון) לְאִשְׁתְּזָבָא.

מֵהַהוּא יוֹמָא, עַד תְּרֵיסַר יַרְחִין, יִתְיַעֲטוּן כָּל מַלְכַיָא, וְיִגְזְרוּן כַּמָּה גְּזֵרוֹת, וְכַמָּה שְׁמָדוֹת עַל יִשְׂרָאֵל, וְיִצְלְחוּן בֵּיהּ (נ''א בהון), כְּמָה דְּאִתְּמַר זַכָּאָה אִיהוּ מַאן דְּיִעְרַע תַּמָּן, וְזַכָּאָה אִיהוּ מַאן דְּלָא יִעֲרַע תַּמָּן וְכָל עָלְמָא יְהֵא בְּעִרְבוּבְיָא סַגְיָא.

לְסוֹף תְּרֵיסַר יַרְחֵי, יָקוּם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל, דָּא מַלְכָּא מְשִׁיחָא, דְּיִתְּעַר גּוֹ גִּנְתָּא דְּעֵדֶן. וְכָל אִינּוּן צַדִּיקַיָּא יַעְטְרוּן לֵיהּ תַּמָּן, וְיַחְגְּרוּן לֵיהּ מָאנֵי זַיְינָא, בְּאַתְוָון רְשִׁימָן דְּמָאנֵי דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא.

וְקָלָא יִתְפּוֹצֵץ בְּעַנְפֵי אִילָּנִין דְּגִנְתָא, קָרֵי בְּחַיִל, וְאָמַר, אִתְעֲרוּ קַדִּישֵׁי עֶלְיוֹנִין, קוּמוּ מִקָּמֵי מְשִׁיחָא, הָא עִדָנָא לְאִתְחַבְּרָא אִיתְּתָא בְּבַעְלָהּ, וּבַעְלָהּ בָּעֵי לְנַקְמָא לָהּ נוּקְמִין דְּעָלְמָא, וּלְאָקָמָא לָהּ, וּלְאַנְעָרָה לָהּ מֵעַפְרָא.

כְּדֵין יְקוּמוּן כֻּלְּהוּ, וְיַחְגְּרוּן לֵיהּ כְּמִלְּקַדְּמִין מָאנֵי זַיְינֵיהּ, אַבְרָהָם מִימִינֵיהּ, יִצְחָק מִשּׂמָאלֵיהּ, יַעֲקֹב קָמֵיהּ, מֹשֶׁה רַעְיָא מְהֵימְנָא, עַל כָּל אִלֵּין צַדִּיקַיָּא, אָזִיל וְרָקִיד גּוֹ גִּנְתָּא דְּעֵדֶן.

כֵּיוָן דְּאִתְקַן מָשִׁיחַ, עַל יְדָא דְּצַדִיקַיָּא בְּגִנְתָּא דְּעֵדֶן. יֵעוּל בְּהַהוּא דּוּכְתָּא דְּאִקְרֵי קַ''ן צִפּוֹ''ר כְּמִלְּקַדְּמִין, וְחָמֵי תַּמָּן הַהוּא דִּיּוּקְנָא דְּחָרְבַּן בֵּית מַקְדְּשָׁא, וְכֻלְּהוּ צַדִּיקַיָּא דְּאִתְקְטָלוּ בֵּיהּ. כְּדֵין נָטִיל מִתַּמָּן (ס''א עשר) לְבוּשִׁין, וְאִינּוּן (נ''א ואקרון) עֶשֶׂר לְבוּשֵׁי קִנְאָה. וְיִתְגְּנִיז תַּמָּן אַרְבְּעִין יוֹמִין, דְּלָא אִתְגַּלְיָא כְּלָל.

לְסוֹף אַרְבְּעִין יוֹמִין, קָלָא חַד יִתְּעַר, וְיִתְקְרֵי מִגּוֹ כּוּרְסְיָּיא עִלָּאָה, הַהוּא קַ''ן צִפּוֹ''ר בְּמַלְכָּא מְשִׁיחָא דְּאִתְגְּנִיז בֵּיהּ. וּכְדֵין סַלְּקִין לֵיהּ לְעֵילָּא, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא חָמֵי לֵיהּ לְמַלְכָּא מְשִׁיחָא, מִתְלָבַשׁ בִּלְבוּשָׁא נוּקְמָא, וְחָגִיר מָאנֵי זַיְינֵי נָטִיל לֵיהּ, וְנָשִׁיק לֵיהּ עַל רֵישֵׁיהּ.

כְּדֵין, מִזְדַּעְזְעָן ג' מְאָה וְתִשְׁעִין רְקִיעִין, וְאַרְמִיז קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְחַד רְקִיעָא מֵאִינוּן דְּהֲוָה גָּנִיז מִשֵׁשֶׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית, וְאַפִּיק מֵחַד הֵיכְלָא דִּבְהַהוּא רְקִיעָא (תרומה קל''ב א') חַד כִּתְרָא גְּלִיפָא, מְחַקְּקָא בִּשְׁמָהָן קַדִּישִׁין. בְּהַהוּא עִטְרָא אִתְעַטַּר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כַּד עָבְרוּ יִשְׂרָאֵל יַת יַמָּא, לְמֵיטַל נוּקְמִין מִכָּל רְתִיכֵי פַּרְעֹה וּפָרָשׁוֹי, וְאַעְטַר לֵיהּ לְמַלְכָּא מְשִׁיחָא.

כֵּיוָן דְּאִתְעַטָּר וְאִתְתָּקַּן בְּכָל הָנֵי תִּקּוּנִין, נָטִיל לֵיהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְנָשִׁיק לֵיהּ כְּמִלְּקַדְּמִין. מַאן חָמֵי, רְתִיכִין קַדִּישִׁין, וּמַשִׁרְיָין עִלָּאִין, דְּסָחֲרִין לֵיהּ, וְיָהֲבִין לֵיהּ מַתְּנָן וּנְבִזְבְּזָן סַגִּיאִין, וְיִתְעַטָּר מִכֻּלְּהוּ.

עָאל תַּמָּן בְּחַד הֵיכְלָא, וְחָמֵי כָּל אִינּוּן מַלְאֲכֵי עִלָּאֵי, דְּאִקְרוּן אֲבֵלֵי צִיּוֹן, אִינּוּן דְּבָכוּ עַל חָרְבַּן בֵּי מַקְדְּשָׁא, וּבָכָאן תָּדִיר, וְאִינּוּן יַהֲבִין לֵיהּ חַד פּוּרְפִירָא סוּמָקָא, לְמֶעְבַּד נוּקְמִין. כְּדֵין, קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא גָּנִיז לֵיהּ בְּהַהוּא קַן צִפּוֹר, וְאִתְכַּסֵּי תַּמָּן תְּלָתִין יוֹמִין.

לְבָתַר תְּלָתִין יוֹמִין, בְּהַהוּא קַן צִפּוֹר, יֵחוּת מְעֻטָר בְּכָל אִינּוּן תִּקּוּנִין מֵעֵילָּא וּמִתַּתָּא, כַמָּה מַשִׁרְיָין קַדִּישִׁין סַחֲרָנֵיהּ, וְיֵחְמוּן כָּל עָלְמָא, חַד נְהִירוּ, תָּלֵי מֵרְקִיעָא לְאַרְעָא, וְיֵקוּם שִׁבְעָה יוֹמִין, וְכָל בְּנֵי עָלְמָא יִתְמְהוּן וְיִתְבָּהֲלוּן, וְלָא יִנְדְּעוּן כְּלַל, בַּר אִינּוּן חַכִּימִין, דְּיַדְעִין בְּרָזִין אִלֵּין, זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן.

וְכָל אִינּוּן שִׁבְעָה יוֹמִין יִתְעַתֶד (ס''א יתעטר) בְּאַרְעָא, בְּהַהוּא קַ''ן צִפּוֹ''ר. בְּאָן אֲתָר. בַּדֶּרֶךְ, דָּא קְבוּרַת רָחֵל, דְּאִיהִי קַיְּימָא בְּפָרָשַׁת אוֹרְחִין. וִיבַשֵּׂר לָהּ, וַיִּנָחֵם לָהּ, וּכְדֵין תְּקַבֵּל תַּנְחוּמִין, וְתָקוּם וְתְנַשִׁיק לֵיהּ.

לְבָתַר יֵקוּם הַהוּא נְהִירוּ מֵהַהוּא אֲתָר, וְשָׁרֵי בִּיְרִיחוֹ קַרְתָּא דְּאִילָנֵי. בְּכָל עֵץ דָּא יְרִיחוֹ. אוֹ עַל הָאָרֶץ, דָּא יְרוּשְׁלֵים. וִיְהֵא גָּנִיז בְּהַהוּא נְהִירוּ דְּקַ''ן צִפּוֹ''ר תְּרֵיסַר יַרְחֵי.

בָּתַר תְּרֵיסַר יַרְחֵי, יִזְדְּקַף הַהוּא נְהִירוּ בֵּין שְׁמַיָּא וְאַרְעָא, וְיִשְׁרֵי (שמות ז' ע''ב) בְּאַרְעָא דְּגָלִיל, דְּתַמָּן הֲוָה שֵׁירוּתָא דְּגָלוּתָא דְּיִשְׂרָאֵל. וְתַמָּן יִתְגְּלֵי מֵהַהוּא נְהִירוּ דְּקַן צִפּוֹר, וְתָב לְאַתְרֵיהּ. וְהַהוּא יוֹמָא יִזְדַּעְזַע כָּל אַרְעָא כְּמִלְּקַדְּמִין, מִסַּיְיפֵי שְׁמַיָּא עַד
- [...] le monde entier. La foudre tombera à Rome et incendiera plusieurs tours et plusieurs palais ; de nombreux princes périront en ce jour (54). L’épouvante qui se répandra dans le monde sera si grande que les hommes croiront la fin de leur vie arrivée. A partir de ce jour, tous les rois de la terre feront des décrets iniques contre Israël et s’efforceront de le détacher de sa foi. Ils réussiront dans leur dessein. Ceci durera douze mois.
C’est pourquoi il a été dit précédemment (55) : Heureux le sort de ceux qui vivront à cette époque, et heureux le sort de ceux qui n’y vivront pas. Tous les peuples du monde vivront à cette époque dans une terreur indicible. Au bout des douze mois, le sceptre d’Israël s’élèvera, ce qui veut dire : le Roi Messie s’élèvera dans le Jardin de l’Éden. Tous les justes poseront le diadème sur sa tête et le ceindront d’armes composées des lettres du Nom sacré. Une voix sortira des branches de l’Arbre du Jardin de l’Éden et fera entendre avec force ces paroles : Levez-vous, saints supérieurs ; allez au-devant du Messie ; car le moment est arrivé où l’Épouse céleste s’unit à l’Époux céleste ; et l’Époux veut venger son Épouse en châtiant le monde qui ne voulait la reconnaître ; il veut relever son Épouse de la terre. Tous les saints du ciel se lèveront et ceindront le Messie d’armes, ainsi que cela a été dit. Abraham se tiendra à sa droite, Isaac à sa gauche et Jacob au-devant de lui. Moïse, le Pasteur fidèle, dansera à la tête des justes dans le Jardin de l’Éden.
Le Messie, ainsi entouré des justes, entrera dans le palais appelé “ nid d’oiseau ”. Il y verra la reproduction des images de ceux qui ont vécu à l’époque de la destruction du sanctuaire, ainsi que les images des justes morts pour la Foi. Il prendra dans ce palais les dix habits appelés “ habits de la vengeance ” et s’en vêtira. Il restera caché quarante jours dans ce palais et ne se montrera à personne. Au bout des quarante jours, une voix venant du trône suprême appellera le Messie et le fera sortir du “ nid d’oiseau ”. Le Messie sera alors enlevé au ciel ; et lorsque le Saint, béni soit-il, le verra vêtu des “ habits de vengeance ” et ceint d’armes, il l’embrassera et le baisera sur la tête. Trois cent quatre-vingt-dix firmaments seront ébranlés dans ce moment. Le Saint, béni soit-il, fera signe à un des firmaments restés cachés dès le jour de la création du monde ; et un palais situé sur ce firmament s’ouvrira ; et une couronne sur laquelle sont gravés les Noms sacrés en sortira. Cette couronne a été portée par le Saint, béni soit-il, lui-même, lorsque les Israélites ont passé la mer Rouge, et lorsqu’il s’est vengé du Pharaon et de ses armées ; c’est cette même couronne que le Saint, béni soit-il, posera sur la tête du Roi Messie. Après que tout cela aura eu lieu, le Saint, béni soit-il, l’embrassera de nouveau.
Tous les anges du ciel qui l’entoureront offriront au Messie des présents. Il entrera ensuite dans le palais où séjournent les anges appelés “ ceux qui pleurent Sion ” ; car ils pleurent constamment la destruction du sanctuaire. Ceux-ci offriront au Messie un manteau de pourpre, pour qu’il se venge des peuples païens. Le Saint, béni soit-il, cachera de nouveau le Messie pendant trente jours dans le “ nid d’oiseau ”. Au bout de ces trente jours, le Roi Messie quittera le “ nid d’oiseau ” et descendra sur la terre, la couronne sur la tête et accompagné d’innombrables légions sacrées. Tout le monde verra à cette époque une lumière qui s’étendra du ciel jusqu’à la terre et sera visible pendant sept jours. Tous les hommes vulgaires en seront effrayés ; car ils n’en sauront pas la raison.
Mais les initiés aux mystères de la Sagesse éternelle en sauront la signification. Heureux le sort de ceux-ci. Pendant ces sept jours, le Messie marchera sur la terre accompagné du “ nid d’oiseau ”. Où marchera-t-il ? L’Écriture (Deut., XXII, 6) répond : “ Dans un chemin ”, ce qui est une allusion au tombeau de Rachel qui se trouve à la bifurcation des chemins. Le Messie ira la consoler. Elle ne voulait pas recevoir la consolation du Saint, béni soit-il ; mais elle recevra les consolations du Messie ; elle se lèvera et l’embrassera. La lumière se répandra alors dans le monde en commençant par la ville de Jéricho, la ville des arbres. L’Écriture (ibid;) ajoute : “ ... Sur un arbre ou à terre. ” Cet “ arbre ” désigne la ville de Jéricho ; “ à terre ” désigne Jérusalem. Le Messie sera enveloppé de la lumière qui se dégage du “ nid d’oiseau ” pendant douze mois. Au bout de ce temps, le Messie répandra cette lumière entre le ciel et la terre, et il commencera sa mission sur la terre de Galilée, terre où avait commencé l’exil d’Israël (56). C’est là que le Messie révèlera la lumière qui émane du “ nid d’oiseau ” ; et ensuite il retournera à sa place. En ce jour, il y aura un tremblement de terre pareil au précédent ; il s’étendra d’un bout du monde [...]
(Ⅰ)
[9a]  
סַיְיפֵי שְׁמַיָּא, וּכְדֵין יֶחזוּן (ינדעון) כָּל עָלְמָא, דְּהָא אִתְגְּלֵי מַלְכָּא מְשִׁיחָא, בְּאַרְעָא דְּגָלִיל.

וְיִתְכַּנְּשׁוּן לֵיהּ כָּל אִינּוּן דְּלָעָאן בְּאוֹרַיְיתָא, וְאִינּוּן זְעִירִין בְּעָלְמָא. וּבִזְכוּת יְנוּקֵי דְּבֵי רַב, יִתְתַּקֵף חֵילֵיהּ לְאִתְגַּבְּרָא, וְרָזָא דָּא אֶפְרוֹחִים. וְאִי לָא יִשְׁתְּכְּחוּן אִלֵּין, הָא יְנוּקֵי דְּיַתְבִין בְּתוּקְפָּא דְּאִמְּהוֹן וְיַנְקֵי, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (ישעיהו כ״ח:ט׳) גְּמוּלֵי מֵחָלָב עַתִּיקֵי מִשָּׁדָיִם. וְהַיְינוּ אוֹ בֵיצִים, דִּבְגִין אִלֵּין, שַׁרְיָא שְׁכִינְתָּא עִמְּהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא.

דְּהָא חַכִּימִין זְעִירִין אִינּוּן דְּיִשְׁתַּכְּחוּן בְּהַהוּא זִמְנָא, וְהַיְינוּ (דברים כ״ב:ו׳) וְהָאֵם רוֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרוֹחִים אוֹ עַל הַבֵּצִים, לא תִּקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים (דהא ביה לא קיימא מילא לאפקא מגלותא אלא במלכא עילאה, דכיון דאינון רביין וינוקין יהבין תוקפא למלכא משיחא כדין אימא עילאה דהיא רביעא עלייהו יתערת לגבי בעלה) וְיִתְעַכָּב (הכי) עַד תְּרֵיסַר יַרְחִין אַחֲרָנִין. לְבָתַר, יֵיתֵי בַּעְלָהּ, וְיוֹקִים לָהּ מֵעַפְרָא, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (עמוס ט׳:י״א) אָקִים אֶת סֻכַּת דָּוִד הַנֹּפָלֶת.

בְּהַהוּא יוֹמָא, מַלְכָּא מְשִׁיחָא שָׁאֲרֵי וְיִכְנוֹשׁ גָּלוּתָא, מִסַּיְיפֵי עָלְמָא עַד סַיְיפֵי עָלְמָא, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (דבהם ל') אִם יִהְיֶה נִדַּחֲךָ בִּקְצֵה הַשָּׁמָיִם וְגוֹ'. מֵהַהוּא יוֹמָא, כָּל אָתִין וְנִסִּין וּגְבוּרָאן דְּעָבַד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּמִצְרַיִם, יַעֲבִיד לוֹן לְיִשְׂרָאֵל, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (מיכה ז׳:ט״ו) כִּימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, אֶלְעָזָר בְּרִי, כָּל אִלֵּין מִלִּין תִּשְׁכַּח בְּרָזָא דִּתְּלָתִין וּתְרֵין שְׁבִילִין דְּבִשְׁמָא קַדִּישָׁא, וְעַד דְּנִסִּין אִלֵּין לָא יִתְּעֲרוּן בְּעָלְמָא, לָא יִשְׁתְּלִים רָזָא דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא, וְלָא תִּתְּעַר לְאַהֲבָה, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (שיר השירים ב׳:ז׳) הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלַיִם בִּצְבָאוֹת. בִּצְבָאוֹת: דָּא מַלְכָּא (נ''א משיחא) דְּאִקְרֵי צְבָאוֹת. אוֹ בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה שְׁאָר חֵילִין וּמַשִּׁרְיָין דִּלְתַתָּא. אִם תָּעִירוּ וְאִם תְּעוֹרְרוּ אֶת הָאַהֲבָה: דָּא יְמִינָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דְּאִקְרֵי אַהֲבָ''ה. עַד שֶׁתֶּחְפָּץ הַהִיא דִּשְׁכִיבַת לְעַפְרָא, וִיהֵא רְעוּתָא דְּמַלְכָּא בָּהּ. זַכָּאָה אִיהוּ מַאן דְּיִזְכֵּי לְהַהוּא דָּרָא, זַכָּאָה אִיהוּ בְּעָלְמָא דֵּין, וְזַכָּאָה אִיהוּ בְּעָלְמָא דְּאָתֵי.

ר' שִׁמְעוֹן אָרִים יְדוֹי בִּצְלּוֹ לְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְצַלֵּי צְלוֹתֵיהּ, לְבָתַר דְּצַלֵּי צְלוֹתֵיהּ, אָתוּ ר' אֶלְעָזָר בְּרֵיהּ, וְר' אַבָּא וְיָתְבוּ קָמֵיהּ. עַד דְּהֲווּ יַתְבֵי קָמֵיהּ, חָמוּ חַד נְהִירוּ דִּימָמָא דְּאִתְחֲשָׁךְ, וְאִשְׁתְּקַע חַד צִנּוֹרָא (צרורא) דְּשַׁלְהוֹבָא דְּאֶשָּׁא גּוֹ יַמָּא דִּטְבֶרְיָה, וְאִזְדַּעְזַע כָּל הַהוּא אֲתָר.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, וַדַּאי הַשְּׁתָּא הוּא עִדָנָא, דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִדְכַּר לִבְנוֹי, וְאָחִית תְּרֵין דִּמְעִין לְגוֹ יַמָּא רַבָּא. וְכַד נַחְתִּין, פַּגְעִין בְּהַאי צִנּוֹרָא דְּשַׁלְהוֹבָא דְּאֶשָּׁא, וְיִשְׁתַּקְעוּ דָּא בְּדָא בְּיַמָּא. בָּכָה רַבִּי שִׁמְעוֹן וּבָכוּ חַבְרַיָּיא.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, הָא אִתְּעַרְנָא בְּרָזֵי דְּאַתְוָון דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא, בְּסִתְרָא דְּאִתְעָרוּתָא דִּילֵיהּ, לְגַבֵּי בְּנוֹי, אֲבָל הַשְׁתָּא, אִית לִי לְגַלָּאָה, מַה דְּלָא אִתְיְהִיב רְשׁוּ לְבַּר נָשׁ אַחֲרָא לְגַלָּאָה. אֶלָּא זְכוּ דְּדָרָא דָּא, יְקַיֵּים עָלְמָא עַד דְּיֵיתֵי מַלְכָּא מְשִׁיחָא. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן לְר' אֶלְעָזָר בְּרֵיהּ וּלְרִבִּי אַבָּא, קוּמוּ בְּקִיוּמַיְיכוּ. קָמוּ ר' אֶלְעָזָר ור' אַבָּא. בָּכָה רַבִּי שִׁמְעוֹן זִמְנָא אַחֲרָא, אָמַר וַוי מַאן יְקוּם בְּמַה דְאַמִינָא (נ''א דחמינא) גָּלוּתָא יִתְמְשַׁךְ, מַאן יָכִיל לְמִסְבַּל.

אוּף אִיהוּ קָם וְאָמַר (ישעיהו כ״ו:י״ג) ה' אֱלֹהֵינוּ בְּעָלוּנוּ אֲדֹנִים זוּלָתֶךָ לְבַד בְּךָ נַזְכִּיר שְׁמֶךָ הַאי קְרָא אוּקְמוּהָ. אֲבָל בְּהַאי קְרָא אִית רָזָא עִלָּאָה, גּוֹ מְהֵימָנוּתָא. ה' אֱלֹהֵינוּ: דָּא הוּא שֵׁירוּתָא דְּרָזִין עִלָּאִין, אֲתָר דְּמִתַּמָּן נָפְקִין כָּל נְהִירוּ דְּשְׁרָגִּין כֻּלְּהוּ לְאַדְלְקָא. וְתַמָּן תַּלְיָא כָּל רָזָא דִּמְהֵימָנוּתָא, שְׁמָא דָּא שַׁלִּיט עַל כֹּלָּא.

בְּעָלוּנוּ אֲדֹנִים זוּלָתֶךָ. דְּהָא עַמָּא דְּיִשְׂרָאֵל, לֵית מַאן דְּשַׁלִּיט עָלֵיהּ בַּר שְׁמָא עִלָּאָה דָּא. וְהַשְׁתָּא בְּגָלוּתָא שַׁלִּיט עָלֵיהּ סִטְרָא אַחֲרָא.

לְבַד בְּךָ נַזְכִּיר שְׁמֶךָ. רָזָא דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא, כְּלָלָא דְּעֶשְׂרִין וּתְרֵין אַתְוָון, וּכְנְסֶת יִשְׂרָאֵל לָא מִתְבָּרְכָא אֶלָּא מִגּוֹ שְׁמָא דָּא דְּאִקְרֵי בְּךָ, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (שמות ל״ב:י״ג) אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ (בראשית מ״ח:כ׳) בְּךָ יְבָרֵךְ יִשְׂרָאֵל. (תהילים י״ח:ל׳) כִּי בְּךָ אָרוּץ גְּדוּד. וּבִזְמְנָא דִּשְׁלִימוּ אִשְׁתְּכַח, לָא הֲוָה מִתְפְּרַשׁ דָּא מִן דָּא. וְאָסִיר
- [...] à l’autre. Tout le monde verra alors que le Roi Messie s’est révélé dans le pays de Galilée. Le Messie aura pour adeptes tous ceux qui se consacrent à l’étude de la Loi ; mais leur nombre sera minime. Il appellera à lui les jeunes écoliers ; car c’est le mérite des jeunes enfants qui lui donnera la force. Ce sont les enfants qui vont à l’école que l’Écriture (Deut., XXII, 6) désigne sous le terme de “ petits ”. A défaut d’écoliers, le Messie sera fortifié par l’innocence des enfants qui tettent au sein de leurs mères, ainsi qu’il est écrit (Is., XXVIII, 9) : “ Ce sont des enfants qu’on ne fait que de sevrer, qu’on vient d’arracher de la mamelle. ” Ce sont ces enfants que l’Écriture (Deut., l. c.) désigne sous le nom d’ “ oeufs ”. C’est grâce à ces enfants que la Schekhina réside avec Israël dans l’exil ; car peu nombreux seront à l’époque messianique les sages véritables (57). Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Deut., l. c.) : “ Et la mère qui est sur ses petits ou sur ses oeufs. ”
Au bout de douze autres mois, la Schekhina s’unira avec son époux céleste qui s’élèvera de la terre, ainsi qu’il est écrit (Amos, IX, 11) : “ En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui sera tombé. ” C’est à cette époque que le Roi Messie rassemblera ceux qui sont dispersés d’un bout de la terre à l’autre, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXX, 4) : “ Même si tu es dispersé jusqu’aux extrémités du monde, le Seigneur ton Dieu te rassemblera. ” A partir de ce jour, le Saint, béni soit-il, fera de nouveau des miracles pareils à ceux qu’il avait faits en Égypte en faveur d’Israël, ainsi qu’il est écrit (Michée, VII, 15) : “ Je ferai voir des merveilles, comme lorsque j’ai tiré Israël de l’Égypte. ”
Rabbi Siméon dit à son fils : Éléazar, mon fils, tout ce que je viens de dire résulte du mystère des trente-deux sentiers du Nom sacré (58) ! Tant que ces miracles ne seront pas accomplis, le Nom sacré ne sera pas parfait, et l’Amour ne règnera pas dans le monde, ainsi qu’il est. écrit (Cant., III, 7) : “ Filles de Jérusalem, je vous conjure par les chevreuils et par les cerfs de la campagne de ne point réveiller celle qui est la bien-aimée, et de ne la point tirer de son repos, jusqu’à ce qu’elle le veuille. ” “ Les chevreuils ” désignent le Roi Messie appelé “ chevreuil ”(59). “ Les cerfs ” désignent les anges inférieurs qui entourent constamment le premier. Les mots : “ ... De ne point réveiller celle qui est la bienaimée ” désignent la droite du Saint, béni soit-il, appelé “ amour ” (60). Les mots : “ ... Et de ne la point tirer de son repos, jusqu’à ce qu’elle le veuille ” désignent celle qui est couchée dans la poussière (terre) et que le Roi désirera (pour s’unir à elle). Heureux le sort de l’homme qui sera jugé digne de vivre dans cette génération ; heureux son sort dans ce monde et dans le monde futur. Rabbi Siméon leva ses mains vers le Saint, béni soit-il, et fit sa prière. Après la prière, Rabbi Éléazar, son fils, et Rabbi Abba vinrent s’asseoir devant lui. En ce moment, la lumière du jour s’obscurcit, et ils remarquèrent qu’une colonne de leu venait se précipiter dans le lac de Tibériade avec une telle violence que toute la région en fut ébranlée. Rabbi Siméon dit alors : En vérité, c’est l’heure où le Saint, béni soit-il, se souvient de ses enfants, et où il laisse tomber deux larmes dans le grand Océan (61). Lorsque ces larmes tombent, elles se rencontrent avec la colonne de feu et tombent ensemble dans l’océan. Rabbi Siméon se mit à pleurer, et les collègues qui étaient avec lui suivirent son exemple. Rabbi Siméon dit : Je vous ai révélé les mystères du Nom sacré, les mystères qui s’accompliront, lorsque Dieu délivrera ses enfants. Je vais vous révéler maintenant un mystère qu’il n’est donné à aucun autre homme de révéler. Cette révélation sera connue des justes de la génération qui précédera celle de l’avènement du Roi Messie. Rabbi Siméon dit ensuite à son fils Éléazar et à Rabbi Abba : Levez-vous. Ceux-ci se levèrent. Rabbi Siméon se mit de nouveau à pleurer en s’écriant : Malheur ! car aucun de nous ne verra la réalisation des choses que je prédis. L’exil d’Israël durera longtemps ; comment le supportera-t-il ? Se levant à son tour,
Rabbi Siméon dit : Il est écrit (Is., XXVI, 13) : “ Jéhovah Élohim, des maîtres nous ont possédés sans toi ; mais grâce à toi (bekha), nous nous souvenons de ton Nom seul. ” Ce verset a été déjà expliqué (62) ; mais il renferme encore un mystère suprême de la Foi. “ Jéhovah Élohénou ” est la source des mystères suprêmes ; c’est de là qu’émanent toutes les lumières ; c’est là que réside le mystère de la Foi ; ce Nom domine tout. L’Écriture dit : “ Des maîtres nous ont possédés sans toi ” ; car Israël ne devait être dominé que par ce Nom suprême “ Jéhovah Élohénou ”. Mais maintenant, pendant l’exil, Israël est dominé par le mauvais côté.
C’est pourquoi L’Écriture ajoute : “ Fais que, grâce à toi (bekha), nous nous souvenions de ton Nom seul. ” Ce mot “ bekha” désigne le Nom sacré de “Jéhovah Élohénou ” qui est la synthèse de toutes les vingt-deux lettres (63) ; et la “ Communauté d’Israêl ” n’est bénie que par ce nom “ bakh ”, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXII, 13) : “ ... Auxquels tu as juré par toi-même (bakh) ” ; et ailleurs (Gen., XLVIII, 30) : “ Israël sera béni en toi (bekha) ” ; et ailleurs (Ps., XVIII, 30) encore : “ Car c’est par toi (bekha) que je serai délivré de la tentation. ” Lorsqu’Israël deviendra parfait, il ne fera aucune distinction entre “ Jéhovah ” et “ Élohénou ” ; et il est défendu [...]
(Ⅰ)
[9b]  
לְאַפְרְשָׁא דָּא מִן דָּא, אִתְּתָא מִבַּעְלָהּ, לָאו בְּרַעְיוֹנִי, וְלָאו בִּדְכִירוּ, בְּגִין דְּלָא לְאַחֲזָאָה פִּרוּדָא, וְהַשְּׁתָּא בְּגָלוּתָא פִּרוּדָא אִשְׁתְּכַח, דְּמִגּוֹ עָאקוּ דְּכָל זִמְנָא וְזִמְנָא, אֲנָן עַבְדִין פִּרוּדָא, לְאַדְכְּרָא הַהוּא שֵׁם, בַּר מִבַּעְלָהּ, בְּגִין דְּאִיהִי שְׁכִיבַת לְעַפְרָא, וְהַיְינוּ לְבַד בְּךָ נַזְכִּיר שְׁמֶךָ.

בַּר מִבַּעְלָהּ, אֲנָן דַּכְרִין לְהַאי שֵׁם בְּפֵרוּדָא, בְּגִין דַּאֲנַן רְחִיקִין מִינָךְ, וְשַׁלְטִין אַחֲרָנִין עֲלָן, וּשְׁמֶךָ אִיהוּ בְּפֵרוּדָא מִן שְׁמָא דְּאִקְרֵי בְּךָ, וְהַאי בְּיוֹמֵי דְּגָלוּתָא.

בְּגִין דְּגָלוּתָא קַדְמָאָה הֲוָה מִבַּיִת רִאשׁוֹן, וּבַיִת רִאשׁוֹן הוּא רָזָא דְּה' קַדְמָאָה, וְלָקֳבֵל ע' שְׁנִין דִּילָהּ, גָּלוּתָא דְּבַיִת רִאשׁוֹן הֲוָה ע' שְׁנִין, וְאִינּוּן ע' שְׁנִין לָא אִשְׁתְּכַחַת אִימָא רְבִיעָא עָלַיְיהוּ, וַהֲוָה פִּרוּדָא מִן שְׁמָא עִלָּאָה, רָזָא דְּה' עִלָּאָה. וּכְדֵין יוֹ''ד, רָזָא עִלָּאָה, אִסְתַּלָּק לְעֵילָּא לְעֵילָּא לְאֵין סוֹף, וּבַיִת רִאשׁוֹן עִלָּאָה קַדִּישָׁא, לָא נְבִיעַ נְבִיעוּ דְּמַיִין חַיִּין, דְּהָא מְקוֹרָא דִּילָהּ אִסְתַּלָּק.

וְאִיהִי ע' (בראשית רמ''ח א') שְׁנִין בְּגָלוּתָא, בְּגִין דְּאִיהִי ז' שְׁנִין אִקְרֵי, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (מלכים א ו׳:ל״ח) וַיִּבְנֵהוּ שֶׁבַע שָׁנִים. וְאִי תֵּימָא, דְּשָׁלְטָא מַלְכוּת בָּבֶל לְעֵילָּא בְּרָזָא דְּע' שְׁנִין, חַס וְשָׁלוֹם. אֶלָּא בְּזִמְנָא דְּהֲוָה בֵּי מַקְדְּשָׁא קַיָּים, נְהוֹרָא וּנְבִיעוּ דְּאִמָא עִלָּאָה, הֲוָה נָהִיר וְנָחִית לְתַתָּא. כֵּיוָן דְּחָטוּ יִשְׂרָאֵל, וְאִתְחָרַב מַקְדְּשָׁא, וְשָׁלְטָא מַלְכוּת בָּבֶל, הֲוָה חָפֵי, וְאַחְשִׁיךְ הַהוּא נְהִירוּ, וְתַתָּאֵי קַדִּישִׁין לָא הֲווֹ נְהִירִין.

כֵּיוָן דְּתַתָּאֵי לָא הֲווֹ נְהִירִין, בְּגִין (מגו) שָׁלְטָנוּ דְּמַלְכוּתָא דְּבָבֶל. אִסְתַּלָּק הַהוּא נְהוֹרָא, וְהַהוּא מַבּוּעָא עִלָּאָה דְּהֲוָה נְבִיעַ רָזָא דְּי', אִסְתַּלָּק לְעֵילָּא לְעֵילָּא בְּאֵין סוֹף, כְּדֵין אִינּוּן ע' שְׁנִין לָא הֲווֹ נְהִירִין, בְּגִין הַהוּא נְהִירוּ דְּאִתְמְנַע. וְדָא הוּא ודַּאי גָּלוּתָא דְּע' שְׁנִין.

כֵּיוָן דְּאַעְדִּיאוּ שֻלְטָנוּ דְּבָבֶל, וְשָׁרִיאַת הֵ''א תַּתָּאָה לְאַנְהָרָא. יִשְׂרָאֵל כֻּלְּהוּ, לָא אָהַדְרוּ לְאַדְכָּאָה (נ''א לשלטאה) לְמֶהֱוֵי סְגוּלָה שְׁלֵימָתָא כְּמִלְּקַדְּמִין, אֶלָּא זְעֵיר זְעֵיר, (בערבוביא) וְכֵיוָן דִּשְׁלִימוּ לָא אִשְׁתְּכַח, (ושריאת ה''א תתאה לשלטאה) כְּדֵין, י' נְבִיעוּ עִלָּאָה לָא נָחִית כָּל כַּךְ לְאַנְהֲרָא, כְּמָה דְּהֲוָה כְּמִלְּקַדְּמִין, אֶלָּא זְעֵיר זְעֵיר בְּעִרְבּוּבְיָא, דְּלָא הֲווֹ דַּכְיָין כְּמִלְּקַדְּמִין כְּמָה דְּאִתְחָזֵי, וְעַל כָּךְ נְבִיעוּ עִלָּאָה, וְלָא נְבִיעַ, וְלָא נָהִיר, אֶלָּא דְּאַהֲדָר לְאַנְהָרָא זְעֵיר זְעֵיר, מִגּוֹ דֹּחֲקָא (דשמאלא) דִּשְׁמָא. (נ''א דגלותא ודינא)

וְעַל דָּא, אִתְגָּרוּ בְּהוּ בְּיִשְׂרָאֵל קְרָבִין סַגִּיאִין, עַד דְּהַחֹשֶׁךְ יְכַסֶּה אֶרֶץ, וְה' תַּתָּאָה אִתְחֲשָׁךְ, וְנַפְלַת לְאַרְעָא, וּנְבִיעוּ עִלָּאָה אִסְתַּלָּק כְּמִלְּקַדְּמִין, בְּגִין דְמַלְכוּת אֱדוֹם אִתְתַּקַּף, וְיִשְׂרָאֵל אָהַדְרוּ לְסַרְחָנַיְיהוּ.

וְעַל דָּא, ה' בַּיִת שֵׁנִי אִתְחָרַב, וְכָל אִינּוּן תְּרֵיסַר שְׁבָטִין דִּילָהּ, כְּחוּשְׁבָּן מַשִׁרְיָין דִּלְהוֹן, אִינּוּן בְּגָלוּתָא דְּמַלְכוּת אֱדוֹם. וּנְבִיעוּ עִלָּאָה, אִסְתַּלָּק מֵהַהוּא נְבִיעוּ, דְּקַיְּימָא עָלָהּ, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (ישעיהו נ״ז:א׳) הַצַּדִיק אָבָד, אֲבַד הַהוּא נְבִיעוּ דִּמְקוֹרָא עִלָּאָה, דְּהֲוָה נָגִיד וּמָשִׁיךְ מִלְּעֵילָּא. (נ''א ק1רבין סגיאין ומלכות יון שלטא עלייהו לבתר דהדרו בתיובתא אתתקפו עלייהו ואתקיפיאו לון ובגין דישראל הדרו לסרחנייהו מלכות אדום אתתקף ובית שני אתחרב וה''א תתאה אתחשכת ונפלת לארעא ונביעו עלאה אסתלק מההוא מבועא דקיימא עליה כמה דאת אמרז הצדיק אבד, אבד ההוא נביעו דמקורא עילאה דהוה נגידו משוך עליה, מאי טעמא, דין דהחשך יכסה ארץ)

וּכְדֵין הֲוָה פִּרוּדָא בְּהֵ''א, בַּיִת שֵׁנִי, וְאִיהִי בְּגָלוּתָא דֶּאֱדוֹם, בְּכָל אִינּוּן תְּרִיסַר שְׁבָטִין (נ''א דילה) וּמַשְׁרְיָין דִּילְהוֹן, תְּרֵיסַר שְׁבָטִין סַלְּקִין (בראשית רמ''ז א') לְחוּשְׁבַּן סַגִּי, וְעַל דְרָזָא (נ''א ועל דא) דְּה' הֲוָה בְּהוּ, (ועל דא וה') בְּכָל הַהוּא חוּשְׁבָּנָא, (נ''א חשוכא) גָּלוּתָא אִתְמְשַׁךְ.

רָזָא דְּרָזִין לְחַכִּימֵי לִבָּא אִתְמְסָר. י' שְׁבָטִין אֶלֶף שְׁנִין, תְּרֵין שְׁבָטִין מָאתַן שְׁנִין. שָׁארוּ דִּמְעִין לְמִנְפַּל, פָּתַח וְאָמַר, (איכה א') בָּכוֹ תִבְכֶּה בַּלַּיְלָה וְדִמְעָתָהּ עַל לֶחיָהּ. לְסוֹף תְּרֵיסַר שְׁבָטִין דְּגָלוּתָא, לֵילְיָא יִתְחֲשַׁךְ לְיִשְׂרָאֵל, עַד דְּיִתְּעַר וָא''ו, לִזְמַן שִׁתִּין וְשִׁית שְׁנִין.

לְבָתַר תְּרֵיסַר שְׁבָטִין, דְּאִינּוּן אֶלֶף וּמָאתָן שְׁנִין דְּגָלוּתָא, וּלְבָתַר (ע''ד) שִׁתִּין וְשִׁית שְׁנִין בְּחָשׁוֹכָא דְּלֵילְיָא, כְּדֵין, (ויקרא כ״ו:מ״ב) וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקֹב. דָּא אִתְעָרוּתָא דְּאָת ו', דְּאִיהוּ נֶפֶשׁ דְּבֵית יַעֲקֹב. וְרָזָא דָּא, (בראשית מ״ו:כ״ו) כָּל הַנֶּפֶשׁ הַבָּאָה לְיַעֲקֹב מִצְרַיְמָה וְגוֹ' שִׁשִּׁים וָשֵׁשׁ, וְאִיהוּ ו', נֶפֶשׁ דְּבַיִת שֵׁנִי, רָזָא דְּה' תַּתָּאָה, וְדָא ו' רָזָא דְּשִׁשִּׁים וָשֵׁשׁ, שִׁשִּׁים: לְאִתְעָרוּתָא דְּיַעֲקֹב. וְשֵׁשׁ: לְאִתְעָרוּתָא דְּיוֹסֵף. וְעַל דָּא אִיהוּ וָ''ו, דְּאִנּוּן תְּרֵין בְּחִבּוּרָא חֲדָא, וְרָזָא חֲדָא.

מִתַּמָּן וּלְהָלְאָה, יִתְּעַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְאִינוּן נִסִּין וְאָתִין
- [...] de séparer un nom de l’autre, de séparer l’Épouse de l’Époux céleste, ne fût-ce que par la pensée ; car il ne doit y avoir aucune séparation entre eux. Mais maintenant, pendant qu’Israël est en exil, la séparation existe à cause de ses souffrances ; car nous faisons une séparation lorsque nous mentionnons ce nom sans celui de l’Époux ; car l’Épouse est maintenant couchée dans la terre. C’est pourquoi Israël dit à Dieu (Is., XXVI, 13) : “ Mais grâce à toi (bekha) nous nous souvenons de ton Nom seul. ” Nous faisons maintenant une séparation parce que nous sommes bien éloignés de toi, ô Dieu, et que nous sommes dominés par d’autres maîtres, et ton Nom est séparé du nom appelé “ bakh ”. Cette séparation se fait toujours par Israël en exil. Le premier exil d’Israël, c’est-à-dire l’exil de Babylone, était d’une durée de soixante-dix ans, égale à la durée de l’existence du premier temple. P
endant ces soixante-dix ans, la Mère céleste ne couvrait pas ses petits ; aussi y avait-il une séparation entre le Yod qui est l’image du mystère suprême de l’Infini, et le Hé suprême (premier Hé) du Nom sacré. Pendant l’exil de Babylone, les eaux vivantes de la source céleste ne jaillissaient point ; car la source était tarie. Les soixante-dix ans de l’exil de Babylone correspondaient aux soixante-dix ans de l’existence du premier temple , appelé lui-même “ sept ans ”, ainsi qu’il est écrit (III Rois, VI, 38) : “ ... Et Salomon bâtit sept ans (64). ”. ” Qu’on ne croie pas que l’exil de Babylone ait eu une influence défavorable sur le ciel même ; Dieu nous préserve d’une pareille opinion. Tant que le temple subsista, la lumière et l’eau vivante qui émanent de la Mère céleste parvenaient jusqu’ici-bas. Mais quand Israël eut péché, le temple fut détruit et le royaume de Babylone subjugua Israël ; cette lumière s’obscurcit et les saints de ce monde ne furent plus éclairés. Car ceux qui étaient en bas n’étaient éclairés que grâce aux chefs du royaume de Babylone. Pendant l’exil, la lumière partit et cette source suprême cessa de couler. Même après les soixante-dix ans d’exil, le Yod, source de lumière céleste, ne descendait pas pour éclairer comme auparavant, mais ne revenait ici-bas que faiblement et petit à petit ; car tous les Israélites ne s’étaient pas purifiés et n’étaient pas aussi parfaits qu’autrefois.
C’est pourquoi Israël a toujours eu à soutenir de nombreuses guerres depuis cette époque, comme l’Écriture le dit : “ Et l’obscurité couvre la terre. ” Le Hé d’ici-bas (deuxième Hé) a été obscurci et est tombé bas, et la source céleste a cessé de faire jaillir ses eaux comme auparavant, parce qu’Édom domine et qu’Israël est retourné à ses péchés. C’est pourquoi le second temple symbolisé par le “ Hé ” fut détruit, et toutes les douze tribus menées en captivité sous la domination d’Édom. La source céleste a cessé de faire jaillir ses eaux, ainsi qu’il est écrit (Is., LVII, 1) : “ Le juste a péri, et personne n’y fait réflexion en lui-même ”, ce qui veut dire que les eaux de la source céleste, qui coulaient jadis, ont tari. Ainsi la séparation du Hé existait déjà pendant le second temple ; elle continue pendant l’exil d’Édom pour toutes les douze tribus ; et elles y demeureront un temps équivalent au nombre de douze et de Hé (65). Ce mystère des mystères est confié aux sages initiés. Dix tribus correspondent à mille ans, deux tribus en plus correspondent à deux cents ans. Les collègues commencèrent à verser des larmes. Rabbi Siméon leur dit (Lament., I, 2) : “ Elle pleurera pendant la nuit, et ses larmes couleront sur ses joues. ” Après les douze cents ans d’exil, qui correspondent aux douze tribus, la nuit s’obscurcira davantage pour Israël, jusqu’à ce que se soient écoulés six (Vav) et soixante-six ans.
Ainsi, c’est à l’époque qui arrivera après les mille deux cents ans de l’exil proprement dit, et de la nuit d’Israël qui finira avec l’année soixante-six, que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Lévit., XXVI, 42) : “ Et je me souviendrai de l’Alliance que j’ai faite avec Jacob. ” Le mot “ vezacarthi ” signifie “ zacarthi ve ” (je me souviendrai du ve) ; car le “ ve ” constitue les âmes sorties de la maison de Jacob. Tel est le mystère exprimé dans les paroles de l’Écriture (Gen., XLVI, 26) : “ Toutes les âmes qui vinrent en Égypte avec Jacob et qui étaient sorties de lui, étaient au nombre de soixante-six. ” Ainsi, le second temple est symbolisé parle Hé d’ici-bas (final) du nom de “ Jéhovah ” et le Vav est le symbole des soixante-six ans, au bout desquels l’exil prendra fin. Les soixante ans correspondent à Jacob, et les six à Joseph. C’est pour cette raison que la lettre Vav se prononce de manière à faire entendre deux fois le son de V, pour faire allusion au nombre de soixante-six. A partir de cette époque, le Saint, béni soit-il, fera les miracles [...]
(Ⅰ)
[10a]  
דְּקָאַמַרָן, וְיִתְעָרוּן עַל יִשְׂרָאֵל אִינּוּן עַקְתִּין דְּקָאַמָרָן, וּכְדֵין, (ס''א ורזא דא) וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק. וּלְבָתַר כַּד יַגִּיחַ מַלְכָּא מְשִׁיחָא קְרָבִין בְּכָל עָלְמָא בִּימִינָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (שמות ט''ו) יְמִינְךָ ה' נֶאְדָּרִי בַּכֹּחַ. כְּדֵין, וְאַף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכּוֹר, וּלְבָתַר וְהָאָרֶץ אֶזְכּוֹר, דָּא ה' בַּתְרָאָה, בְּהַהוּא זִמְנָא כְּתִיב, (זכריה י''ד) וְהָיָה ה' לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיוֹם הַהוּא יִהְיֶה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד.

לְסוֹף שִׁתִּין וְשִׁית שְׁנִין אַחֲרָנִין, דְּאִינּוּן מֵאָה וּתְלָתִין וּתְרֵין שְׁנִין, יִתְחֲזוּן אַתְוָון בִּשְׁמָא קַדִּישָׁא, גְּלִיפָן בִּשְׁלִימוּ, עֵילָא וְתַתָּא כְּדְקָא יֵאוֹת. וְרָזָא דָּא ה''ה עִלָּאָה וְתַתָּאָה, וְכָל אִינּוּן שְׁבִילִין, דְּאִינּוּן תְּלָתִין וּתְרֵין שְׁנִין דִּכְלִילָן בְּרָזָא דְּאָת ו', הו''ה, (נ''א יוה''ה) רָזָא דִּשְׁלִימוּ דְּמֵאָה וּתְלָתִין וּתְרֵין.

לְסוֹף מֵאָה וּתְלָתִין וּתְרֵין שְׁנִין אַחֲרָנִין, יִתְקַיֵּים, לֶאֱחוֹז בְּכַנְפוֹת הָאָרֶץ וְיִנָּעֲרוּ רְשָׁעִים מִמֶּנָּה. וְיִתְדַכֵּי אַרְעָא קַדִּישָׁא. וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יִתְּעַר מֵתַיָּיא דְּאַרְעָא קַדִּישָׁא, וִיקוּמוּן חַיָּילִין חַיָּילִין בְּאַרְעָא דְּגָלִיל.

וּכְדֵין יִתְּעַר סְתִימוּ דִּנְבִיעוּ עִלָּאָה אָת י', וְיִתְקַיְּימוּן תְּלָתִין וּתְרֵין שְׁבִילִין בִּשְׁלִימוּ, לְנַגְדָּא לְתַתָּא, וְיִתְקַיְּימוּן אַתְוָון דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא כֻּלְּהוּ בְּקִיּוּמַיְיהוּ ידו''ד, דְּעַד כְּעַן לָא יְהוֹן בִּשְׁלִימוּ. עַד זְמָן דְּיַנְגִּיד וְיִתְמְשַׁךְ הַהוּא נְבִיעוּ עִלָּאָה, בְּחִבּוּרָה דְּאַתְוָון, גּוֹ ה' (נ''א ו''ה) בַּתְרָאָה, וְדָא אִיהוּ לְסוֹף תַּשְׁלוּם מֵאָה וְאַרְבְּעִין וְאַרְבְּעָה שְׁנִין אַחֲרָנִין דְּיִשְׁתַּלְּמוּן. וְיִתְעָרוּן שְׁאַר מְתֵי יִשְׂרָאֵל דְּבִשְׁאַר אַרְעָאן.

דְּיִשְׁתְּכַח כָּל דָּא (תולדות קל''ט ע''ב במדרש הנעלם) בְּחֻשְׁבַּן חֵ''ת, דְּאִתְיְישִׁיב עָלְמָא וְיִתְבָּסַם, וְיִתְעֲבָר סִטְרָא אָחֲרָא (חויא בישא) מֵעָלְמָא. וְהֵ''א תַּתָּאָה תִּתְמְלֵי מִגּוֹ נְבִיעוּ עִלָּאָה, וְתִתְעֲטָר וְתִתְנְהִיר בִּשְׁלִימוּ. וּכְדֵין כְּתִיב, (ישעיה ל') וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה וְאוֹר הַחַמָּה יִהְיֶה שִׁבְעָתַיִם.

עַד דִּיהֵא שַׁבָּת לַה', לְאַלְקָטָא נַפְשִׁין בְּתַעֲנוּגֵי קְדוּשָּׁא, (דא ה' בתראה) כָּל הַהוּא אֶלֶף שְׁבִיעָאָה, וְדָא אִיהוּ אִתְעָרוּתָא דְּרוּחִין קַדִּישִׁין, דְּעַמָּא דְּיִשְׂרָאֵל, לְאִתְלַבְּשָׁא לְבָתַר שַׁבָּת, בְּגוּפִין אַחֲרָנִין קַדִּישִׁין, לְאִתְקְרֵי קַדִּישִׁין, דִּכְתִּיב, (ישעיה ד') וְהָיָה הַנִּשְׁאָר בְּצִיּוֹן וְהַנּוֹתָר בִּיְרוּשָׁלַם קָדוֹשׁ יֵאָמֶר לוֹ. עַד כָּאן מִלִּין דְּרָזִין סְתִימִין.

וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ. ר' יוֹסִי אָמַר, בְּכָל יוֹמָא, קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָבִיד מַלְאָכִין שְׁלִיחָן עַל עָלְמָא, דִּכְתִּיב, (תהלים ק''ד) עוֹשֶׂה מַלְאָכָיו רוּחוֹת. עָשָׂה לָא כְּתִיב, אֶלָּא עוֹשֶׂה, בְּגִין דְּכָל יוֹמָא וְיוֹמָא עוֹשֶׂה. וּבְהַהוּא זִמְנָא אִתְמָנָא מְמָנָא חַד עַל מִצְרַיִם, וְדָא אִיהוּ דִּכְתִּיב וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ, חָדָשׁ וַדַּאי.

אֲשֶׁר לָא יָדַע אֶת יוֹסֵף: דְּהָא מֵאֲתָר דְּפֵרוּדָא הֲווֹ, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (בראשית ב׳:י׳) וּמִשָּׁם יִפָּרֵד וְקַדְמָאָה מֵהַהוּא פִּרוּדָא, נַהֲרָא דְּמִצְרַיִם אִיהוּ. וּבְגִין כַּךְ אֲשֶׁר לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף, אֲתָר דְּכָל יִחוּדָא שַׁרְיָא בֵּיהּ, דְּאִקְרֵי צַדִּיק.

ר' אֶלְעָזָר ור' יוֹסֵי הֲווֹ אַזְלֵי בְּאוֹרְחָא, וּקְדִימוּ בִּנְהוֹרָא לְמֵיזָל. חָמוּ חַד כּוֹכָבָא דְּהֲוָה רָהִיט מִסִּטְרָא דָּא, וְכוֹכָבָא אַחֲרָא מִסִּטְרָא דָּא. אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, הַשְׁתָּא מָטָא זִמְנָא דְּכוֹכְבֵי בֹּקֶר לְשַׁבְּחָא לְמָארִיהוֹן, וְרַהֲטֵי מִדְּחִילוּ וְאֵימָתָא דְּמָארֵיהוֹן, לְשַׁבְּחָא וּלְזַמְּרָא לֵיהּ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (איוב ל''ח) בְּרָן יַחַד כּוֹכְבֵי בֹּקֶר וַיָּרִיעוּ כָּל בְּנִי אֱלהִים. בְּגִין דְּכֻלְּהוּ בְּיִחוּדָא חֲדָא קָא מְשַׁבְּחָן לֵיהּ.

פָּתַח וְאָמַר, (תהילים כ״ב:א׳) לַמְנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר מִזְמוֹר לְדָוִד. אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר: דְּכָד נְהִירוּ אַנְפּוֹי דְּמִזְרָח, וְאִתְפַּרְשָׁא חֲשׁוֹכָא דְּלֵילְיָא, חַד מְמָנָא אִית לִסְטַר מִזְרָח, וּמָשִׁיךְ חַד חוּטָא דִּנְהִירוּ דִּסְטַר דָּרוֹם, עַד דְּאָתֵי וְנָפִיק שִׁמְשָׁא, וּבָקַע בְּאִינוּן כַּוֵּי רְקִיעָא, וְאַנְהִיר עָלְמָא, וְהַהוּא חוּטָא אַפְרִישׁ חֲשׁוֹכָא דְּלֵילְיָא.

כְּדֵין אַיַּלְתָּא דְּשַׁחְרָא אָתֵי, וְאָתֵי נְהִירוּ אוֹכָמָא בְּקַדְרוּ, לְאִתְחַבְּרָא בִּימָמָא, וְנָהִיר יְמָמָא. וּנְהִירוּ דִּימָמָא, כָּלִיל וְשָׁאִיב בְּגַוֵּיהּ, לְהַהוּא אַיַּלְתָּא וְעַל הַאי אַיַּלְתָּא, כַּד אִתְפְּרַשׁ מִיּוֹמָא, לְבָתַר דְּכָלִיל לָהּ, אָמַר דָּוִד שִׁירָתָא, דִּכְתִּיב לַמְנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר.

וּמָאי קָא אָמַר
- [...] indiqués précédemment, et Israël sera accablé des maux dont il a été parlé. C’est à cette époque que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Lévit., XXVI, 42) : “ Et je me souviendrai aussi de mon alliance avec Isaac. ” Les paroles : “ Et je me souviendrai également de mon alliance avec Abraham ” s’appliquent à l’époque où le Roi Messie déclarera la guerre à tout le monde, aidé par la droite du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 6) : “ Ta droite, Seigneur, s’est signalée et a fait éclater sa force. ” Enfin l’Écriture (Lévit., l. c.) ajoute : “ Et je me souviendrai aussi de la terre. ” Ces paroles s’appliquent au Hé final. C’est à cette époque que s’accompliront les paroles de l’Écriture (Zac., XIV, 9) : “ Le Seigneur sera le roi de toute la terre : en ce jour-là, Jéhovah sera Un, et son nom sera Un. ”
Au bout d’autres soixante-six ans (ce qui fait cent trente-deux avec les soixante-six précédents) les lettres du Nom sacré apparaîtront gravées dans toute leur perfection, en haut aussi bien qu’en bas. Et voilà le mystère du Hé d’en haut et du Hé d’en bas. Le nombre trente-deux, qui constitue les dizaines et les unités de ce nombre, se retrouve dans les sentiers de la Loi qui sont également au nombre de trente-deux. Ce nombre se retrouve également dans les deux lettres Yod et Hé (66).
Au bout d’autres cent trente-deux ans s’accompliront les paroles de l’Écriture (Job, XXXVIII, 13) : “ ... Tenant les extrémités de la terre pour l’ébranler et en secouer et en rejeter les impies. ” La terre sera alors épurée et sanctifiée. Le Saint, béni soit-il, fera ensuite ressusciter les morts ensevelis dans la terre sainte, qui se lèveront par légions en Galilée. C’est à cette époque que les eaux de la source céleste symbolisée par le Yod recommenceront à couler, que les trente-deux sentiers conduiront librement de haut en bas, et que toutes les lettres du Nom sacré seront complètes, ce qui n’aura pas été le cas jusqu’à ce jour.
Au bout de cent quarante-quatre autres années, la source céleste symbolisée par le Yod sera unie avec le Hé final ; et c’est à cette époque que les morts d’Israël ensevelis dans les autres pays ressusciteront. Ainsi, c’est après l’année huit (67) que le monde atteindra à la perfection et que le mauvais côté en sera ôté. Le Hé d’ici-bas sera désormais alimenté par la source supérieure, il sera couronné et répandra toute sa lumière, ainsi qu’il est écrit (Is., XXX, 26) : “ Et la lumière de la lune sera aussi grande que la lumière du soleil ; et la lumière du soleil sera sept fois plus grande, comme la lumière de sept jours. ” Ces paroles font allusion au septième millénaire, qui constituera le sabbat du Seigneur ; car toutes les âmes se délecteront saintement. Le septième millénaire verra le relèvement des âmes sacrées d’Israël qui, après ce sabbat, seront revêtues d’autres corps saints, pour mériter le nom de saintes, ainsi qu’il est écrit (Is., IV, 3) : “ Alors tous ceux qui seront restés dans Sion et qui auront demeuré dans Jérusalem seront appelés saints. ” Toutes les paroles qu’on vient d’exprimer sont basées sur des mystères cachés (68). “ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ”
Rabbi Yossé dit : Le Saint, béni soit-il, crée chaque jour des anges destinés à porter des messages en ce monde, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 4) : “ Toi qui fais tes anges aussi prompts que les vents... ” Ainsi, l’Écriture dit : “ Toi qui fais ”, et non pas : “ Toi qui fis ”, parce que Dieu en fait tous les jours. Or, à l’époque dont parle l’Écriture, Dieu créa un ange destiné à être le chef de l’Égypte ; et c’est pourquoi l’Écriture dit : “ Un roi nouveau ” ; car l’ange était, en effet, nouveau.
L’Écriture ajoute : “ ... A qui Joseph était inconnu. ” Car cet ange était de la région où règne la division, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 10) : “ ... Et de là ce fleuve se divise en quatre canaux. ” Or le premier de ces canaux désigne le fleuve d’Égypte. C’est pourquoi Joseph était inconnu à cet ange, attendu que Joseph émanait de la région appelée “ le Juste ” où règne l’union parfaite. Rabbi Éléazar et Rabbi Yossé s’étaient levés une fois à l’aube du jour pour se mettre ensemble en voyage. Ils virent une étoile accourir d’une direction du firmament, et une autre étoile accourir d’une direction opposée.
Rabbi Éléazar dit alors à son compagnon : C’est maintenant le moment où les astres du matin accourent pour louer leur Maître ; leur précipitation est causée par la crainte qu’ils ont d’arriver trop tard parmi les astres qui entonnent les hymnes en l’honneur du Maître, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXVIII, 7) : “ Lorsque les astres du matin s’assemblent pour me louer, et que tous les enfants de Dieu l’acclament... ” Ainsi, les louanges des astres se font à l’unisson.
Rabbi Éléazar commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XXII, 1) : “ Un Psaume de David chanté à la biche du matin... ” Que signifient les mots “ biche du matin ” ? - Lorsque l’Orient commence à s’éclairer et à dissiper les ténèbres de la nuit, un chef céleste qui se trouve du côté de l’Orient fait jaillir un rayon de lumière du côté du Midi qui éclaire le monde jusqu’au moment où le soleil, se précipitant hors des fenêtres du firmament, inonde l’espace de sa lumière. Ainsi, c’est le premier rayon de lumière qui dissipe les ténèbres de la nuit, déjà avant le lever du soleil. C’est ce rayon que l’Écriture désigne sous le nom de “ biche du matin ”. Lorsque le soleil se lève et inonde le monde de sa lumière éclatante, le rayon, ou “ la biche du matin ”, s’y trouve en quelque sorte incorporé, attendu qu’on ne saurait distinguer entre la lumière due au soleil et celle due à la “ biche du matin ”. Si, pendant le jour, la “biche du matin ” est confondue avec la lumière du jour, elle s’en sépare de nouveau lorsque le jour est achevé. C’est à cette “ biche du matin ” que David a chanté son Psaume. Et qu’a-t-il chanté ? [...]
(Ⅰ)
[10b]  
אֵלִי אֵלִי לָמָּה עֲזַבְתָּנִי. דְּהָא אִתְפְּרַשׁ אַיַּלְתָּא דְּשַׁחְרָא, מִנְּהִירוּ דִּימָמָא. עַד דַּהֲווּ אַזְלֵי, נָהִיר יְמָמָא, וּמַטָּא עִידָן צְלוֹתָא, אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, נְצַלֵּי צְלוֹתָא וְנִיזִיל, יָתְבוּ וְצַלּוּ. לְבָתַר קָמוּ וְאָזְלוּ.

פָּתַח ר' אֶלְעָזָר וְאָמַר (קהלת ח׳:י״ד) יֶשׁ הֶבֶל אֲשֶׁר נַעֲשָׂה עַל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יֶשׁ צַדִּיקִים אֲשֶׁר מַגִּיעַ אֲלֵיהֶם כְּמַעֲשֵׂה הָרְשָׁעִים וְגוֹ' אָמַרְתִּי שֶׁגַּם זֶה הָבֶל. הַאי קְרָא (בראשית ט''ז ע''ב) אוּקְמוּהָ וְאִתְּמַר, אֲבָל יֵשׁ הֶבֶל, שְׁלֹמֹה מַלְכָּא עָבֵד סִפְרָא דָּא, וְאוֹקִים לֵיהּ עַל שִׁבְעָה הֲבָלִים, דְּעָלְמָא קַיְּימָא עָלַיְיהוּ.

וְאִינּוּן שִׁבְעָה עַמּוּדִין סַמְכִין דְּעָלְמָא, לָקֳבֵל שִׁבְעָה רְקִיעִים, וְאִלֵּין אִינּוּן: וִילוֹ''ן. רָקִי''עַ, שְׁחָקִי''ם זְבוּ''ל. מָעוֹ''ן. מָכוֹ''ן. עֲרָבוֹ''ת. וּלֳקָבְלַיְיהוּ הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל.

כְּמָה דְּאִינּוּן שִׁבְעָה רְקִיעִין, וְאִית אַחֲרָנִין דְּדַבְקֵי בְּהוּ, וּמִתְפַּשְּׁטֵי וְנַפְקֵי מִנַּיְיהוּ, הָכִי נָמֵי אִית הֲבָלִים אַחֲרָנִין, דְּמִתְפַּשְּׁטֵי וְנַפְקֵי מֵאִלֵּין, וְכֻלְּהוּ אָמַר שְׁלֹמֹה.

וְהָכָא רָזָא דְּחָכְמְתָא אִית בֵּיהּ. יֵשׁ הֶבֶל, דְּנַפְקָא מֵאִינוּן הֲבָלִים עִלָּאִין, דְּעָלְמָא קַיְּימָא עָלַיְיהוּ, וְדָא נַעֲשָׂה עַל הָאָרֶץ, וְאִתְקַיַּים בְּקִיוּמֵיהּ, וְאִתְתַּקַּף בְּתוּקְפֵּיהּ בְּעוֹבְדֵי אַרְעָא, וּבִסְלִיקוּ דְּסַלְּקָא מֵאַרְעָא, וְדָא אִתְמָנָא עַל אַרְעָא, וְכָל תּוּקְפָּא וְקִיּוּמָא דִּילֵיהּ, בְּאִינוּן נִשְׁמָתִין דְּצַדִּיקַיָּא, דְּאִתְלְקִיטוּ מֵאַרְעָא, כַּד אִינּוּן זַכָּאִין, עַד לָא סָרְחוּ, בְּעוֹד דְּיָהֲבֵי רֵיחָא טָב, כְּגוֹן חֲנוֹךְ, דִּכְתִּיב בֵּיהּ, (בראשית ה׳:כ״ד) וְאֵינֶנּוּ כִּי לָקַח אוֹתוֹ אֱלהִים. וְנָטַל לֵיהּ עַד לָא מָטָא זִמְנֵיהּ, וְאִשְׁתַּעֲשַׁע בֵּיהּ, וְכֵן שְׁאַר זַכָּאִין דְּעָלְמָא.

דְּתָנֵינָן, עַל תְּרֵין מִלִּין, צַדִּיקַיָּא מִסְתַּלְּקֵי מֵעָלְמָא עַד לָא יִמְטֵי זִמְנַיְיהוּ, חַד, עַל חוֹבֵי דָּרָא, דְּכַד אַסְגִּיאוּ חַיָּיבַיָּא בְּעָלְמָא, אִינּוּן זַכָּאִין דְּמִשְׁתַּכְּחֵי בֵּינַיְיהוּ, אִתָּפְסוּן בְּחוֹבֵיהוֹן, וְחַד כַּד אִתְגְּלֵי קָמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא דְּיִסְרְחוּן לְבָתַר, סָלִיק לוֹן מֵעָלְמָא, עַד לָא מָטָא זִמְנַיְיהוּ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (קהלת ח׳:י״ד) אֲשֶׁר יֵשׁ צַדִּיקִים אֲשֶׁר מַגִּיעַ אֲלֵיהֶם כְּמַעֲשֵׂה הָרְשָׁעִים, מָטֵי עָלַיְיהוּ דִּינָא דִּלְעֵילָּא, כְּאִילּוּ עָבְדוּ חוֹבִין וְעוֹבָדִין דְּרַשִׁיעַיָּיא.

דְּהָא זִמְנָא חֲדָא, שָׁאִיל רִבִּי יוֹסֵי בֶּן רִבִּי יַעֲקֹב, אִישׁ כְּפַר אוֹנוֹ בְּזִמְנָא דְּרִבִּי עֲקִיבָא וְחַבְרוֹי אִסְתָּלָקוּ מֵעָלְמָא, וּמִיתוּ בְּהַהוּא גַּוְונָא, לְרִבִּי מֵאִיר, אָמַר לֵיהּ, וְכִי כְּתִיב דָּא בְּכָל אוֹרַיְיתָא כֻּלָהּ, אָמַר לֵיהּ וְלָא, וְהָא אָמַר שְׁלֹמֹה, אֲשֶׁר יֵשׁ צַדִּיקִים אֲשֶׁר מַגִּיעַ אֲלֵיהֶם כְּמַעֲשֵׂה הָרְשָׁעִים. מָטֵי עָלַיְיהוּ דִּינָא מִלְּעֵילָּא, כְּאִילּוּ עָבְדוּ חוֹבִין וְעוֹבָדִין דְּרַשִׁיעַיָּיא. וְיֵשׁ רְשָׁעִים שֶׁמַּגִּיעַ אֲלֵיהֶם כְּמַעֲשֵׂה הַצַּדִּיקִים, יַתְבֵי בְּשֶׁקֶט וּשְׁלָם בְּהַאי עָלְמָא, דִינָא לָא מָטָא עָלַיְיהוּ, כְּאִילּוּ עָבְדוּ עוֹבָדִין דְּצַדִּיקַיָּיא.

אֲמַאי, אִי בְּגִין דְּאִתְגְלֵי קָמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דִּיתוּבוּן בְּתִיוּבְתָּא, אוֹ דְּיִפּוֹק מִנַיְיהוּ זַרְעָא, דִּיְהֵא קְשׁוֹט בְּעָלְמָא, כְּגוֹן תֶּרַח דְּנָפַק מִנִּיהּ זַרְעָא דִּקְשׁוֹט, אַבְרָהָם. אָחָז, דְּנָפַק מִנֵּיהּ חִזְקִיָּהוּ. וּשְׁאַר חַיָּיבִין דְּעָלְמָא. וּבְגִין כַּךְ, בְּסִטְרָא דָּא, וּבְסִטְרָא דָּא, הֶבֶל דְּקָאַמְרָן, נַעֲשָׂה וְאִתְתָּקַף עַל הָאָרֶץ, כִּדְקָאמְרַן.

דָּבָר אַחֵר יֵשׁ הֶבֶל אֲשֶׁר נַעֲשָׂה עַל הָאָרֶץ, כִּדְקָאמְרַן דְּאִתְתָּקַּף (ואתתקף) עַל עָלְמָא. בְּמַאי, בְּגִין דְּיֵשׁ צַדִּיקִים אֲשֶׁר מַגִּיעַ אֲלֵיהֶם כְּמַעֲשֵׂה הָרְשָׁעִים, מָטָאן לִידַיְיהוּ כְּאִינּוּן עוֹבָדִין דְּחַיָּיבַיָּא, כְּגוֹן בַּת עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה, אוֹ חַד מֵאִינוּן עוֹבָדִין, דְּאִינּוּן מִמַּעֲשֵׂה הָרְשָׁעִים, וְאִינּוּן קַיְימֵי בְּקִיּוּמַיְיהוּ, מִדְּחִילוּ דְּמָארֵיהוֹן, וְלָא בָּעָאן לְאִסְתַּאֲבָא, כְּגוֹן כַּמָּה זַכָּאֵי קְשׁוֹט דְּמָטוּ לִידַיְיהוּ כְּעוֹבָדִין אִלֵּין, וְאִינּוּן גִּבּוֹרֵי כֹחַ, דְּעַבְדֵי רְעוּתָא דְּמָארֵיהוֹן, וְלָא חָטְאוּ. וְעַל דָּא, הֶבֶל נַעֲשָׂה עַל הָאָרֶץ וְאִתְתָּקַף בְּתוּקְפֵּיהּ.

וְיֵשׁ רְשָׁעִים שֶׁמַּגִּיעַ אֲלֵיהֶם כְּמַעֲשֵׂה הַצַּדִּיקִים, מָטֵי לִידַיְיהוּ חַד מִצְוָה, דְּאִיהוּ עוֹבָדָא דְּצַדִּיקַיָּא, וְזַכָּאן בָּהּ, וְעַבְדִין יָתָהּ. כְּגוֹן לִסְטִים מְקַפְּחָא הֲוָה מִשְׁתְּכַח בְּטוּרַיָיא, בַּהֲדֵי אִינּוּן לִסְטִים עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה, וְכַד הֲוָה יוּדָאי אַעְבַר תַּמָּן, הֲוָה מַשְׁזִיב לֵיהּ, וְנָטִיר לֵיהּ מִנַּיְיהוּ, וַהֲוָה קָרֵי עָלֵיהּ רִבִּי עֲקִיבָא, יֵשׁ רְשָׁעִים אֲשֶׁר מַגִּיעַ אֲלֵיהֶם כְּמַעֲשֵׂה הַצַּדִּיקִים.

וּכְגוֹן הַהוּא חַיָּיבָא, דְּהֲוָה
- [...] - “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ” La “ biche du matin ” se plaint ainsi d’avoir été séparée de la lumière du jour. Pendant qu’ils continuaient leur route, il fit jour et l’heure de la prière arriva.
Rabbi Éléazar dit à son compagnon : Faisons notre prière et nous continuerons notre voyage après. Ils s’arrêtèrent et firent leur prière, et ensuite ils continuèrent leur voyage.
Rabbi Éléazar commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés;? VIII, 14) : “ Il y a encore une vanité (hebel) sur la terre. Il y a des justes à qui les malheurs arrivent, comme s’ils avaient fait les actions des méchants, et il y a des méchants qui vivent dans l’assurance comme s’ils avaient fait les œuvres des justes. ” Ce verset a été déjà expliqué ailleurs (69). Mais en voici une autre explication. Le mot “ hebel ” désigne une des sept colonnes sur lesquelles le monde est basé. Le roi Salomon qui est l’auteur de ce livre a fait allusion à ces sept colonnes qui correspondent aux sept firmaments dont voici les noms : Vilon, Raqia, Sehaqim, Zeboul, Mahon, Macon, Araboth. C’est pour désigner ces sept firmaments que Salomon a dit (Ecclés., I, 2) : “ Vanité des vanités (hebel habalim). ” De même qu’outre les sept firmaments il y en a d’autres qui en émanent, de même il y a d’autres colonnes qui émanent des sept colonnes mentionnées (70). C’est pourquoi Salomon a dit : “ Hebel habalim. ” Ces paroles cachent un mystère suprême. Tel est également le sens des paroles : “ Hebel sur la terre ”, car le “ hebel ” se fortifie des œuvres qui montent de la terre au ciel ; toute sa force provient des âmes des justes qu’on enlève de la terre pendant qu’elles sont encore en état de grâce, et avant qu’elles ne soient corrompues. Tel était le cas de Henoch dont l’Écriture (Gen., V, 24) dit : “ ... Et il ne parut plus ; car Élohim l’enleva. ” Ainsi Dieu enleva Henoch avant le temps ; et ceci arrive également à d’autres justes ; Dieu les enlève de la terre pendant qu’ils exhalent encore des parfums agréables dont il se délecte.
Une tradition nous apprend que les justes quittent ce bas monde prématurément pour deux causes. Si la génération est coupable, ce sont les justes qui sont punis les premiers. L’autre cause pour laquelle le Saint, béni soit-il, enlève les justes prématurément, c’est qu’il prévoit qu’ils seraient corrompus s’ils restaient en vie ; aussi les enlève-t-il du monde avant le temps, ainsi qu’il est écrit : “ Il y a des justes à qui les malheurs arrivent comme s’ils avaient fait les actions des méchants. ” Car, lorsque Dieu prévoit qu’un homme finirait par être corrompu, il fait exercer sur lui la rigueur comme s’il avait déjà fait les actions des méchants. Rabbi Yossé, fils de Rabbi Jacob, du village d’Ono, demanda à Rabbi Meïr, à l’époque où Rabbi Aqiba et ses collègues avaient été massacrés : - Trouve-t-on dans l’Écriture un indice d’un pareil châtiment ? Rabbi Meïr lui répondit : - Certes, on le trouve, puisque Salomon a dit : “ Il y a des justes à qui les malheurs arrivent comme s’ils avaient fait les actions des méchants. ” Lorsque Dieu prévoit la corruption future des justes, il les accable de rigueur, comme s’ils avaient déjà commis de mauvaises actions.
L’Écriture ajoute : “ ... Et il y a des méchants qui vivent dans l’assurance comme s’ils avaient fait les œuvres des justes. ” Pourquoi ? Ceci arrive pour deux causes : parfois c’est parce que le Saint, béni soit-il, prévoit qu’ils feront pénitence, et parfois c’est parce qu’il prévoit qu’ils auront des enfants qui répandront la vérité dans le monde. Tharé engendra Abraham qui sema la vérité dans le monde ; Ahaz engendra Ézéchias ; et il en est de même des autres coupables. De ce qui précède, il résulte que, du côté des méchants, le traitement ici-bas n’est pas toujours proportionné à la manière de vivre ; et c’est pourtant grâce au traitement que Dieu fait subir aux hommes que la terre subsiste.
C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Il y a encore un hebel sur la terre. ”
D’après une autre interprétation, les paroles : “ Il y a des justes à qui il arrive comme les actions des méchants ” signifient que les justes sont parfois tentés de commettre une des actions des méchants, par exemple de s’unir à la fille d’un païen ; mais les justes résistent à la tentation ; car ils craignent leur Maître et ne veulent pas se souiller. Nombreux sont les amis de la vérité qui ont été tentés de commettre de mauvaises actions ; mais ils étaient vaillants et, se conformant à la volonté de leur Maître, ils n’ont pas succombé.
L’Écriture ajoute : “ ... Et il y a des méchants à qui il arrive comme les actions des justes. ” Cela veut dire que, même aux méchants, il arrive parfois de faire une action des justes qui leur vaut le salut. Tel était le cas de ce bandit qui guettait dans la montagne les passants païens ; mais, quand il rencontrait un voyageur juif, il le laissait continuer son chemin et le préservait de toute attaque de la part de ses compagnons. C’est à ce bandit que Rabbi Aqiba appliqua les paroles du verset : “ Il y a des méchants à qui il arrive comme les actions des justes. ” Tel était le cas également de ce méchant qui habitait [...]
(Ⅰ)
[11a]  
בְּשִׁבְבוּתֵיהּ דְּרִבִּי חִיָּיא, דְּלֵילְיָא חַד פָּגַע בָּהּ בְּהַהִיא אִתְּתָא דַּהֲוַת אַזְלַת לְבֵי בְּרַתָּהּ. בָּעָא לְמִתְקַף בָּהּ, אָמְרָה לֵיהּ, בְּמָטוּ מִינָךְ, אוֹקִיר לְמָרָךְ, וְלָא תֶּחֶטָא גַּבָּאי. שַׁבְקָהּ וְלָא חָב בָּהּ. הוֵי אוֹמֵר, וְיֵשׁ רְשָׁעִים אֲשֶׁר מַגִּיעַ אֲלֵיהֶם כְּמַעֲשֵׂה הַצַּדִּיקִים אָמַרְתִּי שֶׁגַּם זֶה הָבֶל, כְּמָה דְּאִתְתָּקַּף הַהוּא הֶבֶל, בַּהֲדֵי אִינּוּן צַדִּיקַיָּא, דְּמָטוּ לִידַיְיהוּ עוֹבְדֵי דְּחַיָּיבַיָּא, וְלָא חָטָאן. אוּף הָכִי, אִתְתַּקַּף בַּהֲדֵי אִינּוּן חַיָּיבַיָּא, דְּמָטֵי לִידַיְיהוּ עוֹבָדֵי דְּאִינּוּן צַדִּיקַיָּא, וְעַבְדֵי לְהוּ.

דְּתָנֵינָן עָבֵד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא צַדִּיקִים וּרְשָׁעִים בְּעָלְמָא. וְכַמָּה דְּאִתְיָיקַר אִיהוּ בְּעָלְמָא, בְּעוֹבְדֵי דְּצַדִּיקַיָּא, הָכִי נָמֵי אִתְיָיקַר אִיהוּ בְּרַשִׁיעַיָּיא, כַּד עַבְדֵי עוֹבָדָא טָבָא בְּעָלְמָא. כְּמָה דְּאַתְּ אָמֵר, (קהלת ג׳:י״א) אֶת הַכֹּל עָשָׂה יָפֶה בְעִתּוֹ. וַוי לַחַיָּיבָא, כַּד עָבִיד גַּרְמֵיהּ רַע, וְאִתְתָּקַּף בְּחוֹבֵיהּ, כְּמָה דְּאַתְּ אָמֵר, (ישעיהו ג׳:י״א) אוֹי לָרָשָׁע רָע וְגוֹ'.

תּוּ פָּתַח וְאָמַר, אֶת הַכֹּל רָאִיתִי בִּימֵי הֶבְלִי וְגוֹ'. הַאי קְרָא אוּף הָכִי אוּקְמוּהָ חַבְרַיָּיא, אֲבָל כַּד אִתְיְהִיב חָכְמָה לִשְׁלֹמֹה, חָמָא כּוֹלָּא, בְּזִמְנָא דְּשַׁלְטָא סִיהֲרָא, יֵשׁ צַדִּיק דָּא עַמּוּדָא דְּעָלְמָא. אוֹבֵד: כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (ישעיה ג') הַצַּדִּיק אָבָד, בְּזִמְנָא דְּגָלוּתָא בְּצִדְקוֹ: בְּגִין דְּהִיא שְׁכִיבַת לְעַפְרָא, צֶדֶק דָּא, כָּל זִמְנָא דְּיִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא, אִיהִי עִמְּהוֹן בְּגָלוּתָא, וּבְגִין כַּךְ, (קהלת ז׳:ט״ו) צַדִּיק אוֹבֵד בְּצִדְקוֹ. דְּהָא לָא מָטָאן לְגַבֵּיהּ אִינּוּן בִּרְכָּאן עִלָּאִין.

וְיֵשׁ רָשָׁע מַאֲרִיךְ בְּרָעָתוֹ, דָּא סמאל, דְּאוֹרִיךְ שֶׁקֶט וְשַׁלְוָה לֶאֱדוֹם, בְּמַאי בְּרָעָתוֹ. בְּהַהִיא רָעָה אִתְתֵּיהּ, (נ''א אשה רעה אשת זנונים) (הושע א') נָחָשׁ תַּקִּיפָא, דְּהָא לָא מָטָא עָלַיְיהוּ שֶׁקֶט וְשַׁלְוָה, אֶלָּא בְּגִין דְּאִתְדַּבָּק בְּהַהִיא נוּקְבָּא. כְּגַוְונָא דָּא לִשְׁאַר מַלְכְּוָון, עַד דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יָקִים מֵעַפְרָא, לְהַהִיא סוּכַּת דָּוִד הַנּוֹפֶלֶת, דִּכְתִּיב, (עמוס ז') אָקִים אֶת סֻכַּת דָּוִד הַנֹּפָלֶת. (שמות ב׳:א׳) וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי. רִבִּי יוֹסֵי פָּתַח (שיר השירים ו׳:ב׳) דּוֹדִי יָרַד לְגַנּוֹ לַעֲרוּגוֹת הַבּוֹשֶׂם וְגוֹ'. לְגַנּוֹ: דָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, בְּגִין דְּהִיא עֲרוּגַת הַבּוֹשֶׂם, דְּאִיהִי כְּלִילָא מִכָּל סִטְרִין (נ''א זיני) בּוּסְמִין וְרֵיחִין דְּעָלְמָא דְּאָתֵי. בְּשַׁעֲתָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא נָחִית לְגִנְתָּא דָּא (נ''א דעדן) כָּל אִינּוּן נִשְׁמָתְהוֹן דְּצַדִּיקַיָּא, מִתְעַטְּרָן תַּמָּן, כֻּלְּהוּ יַהֲבֵי רֵיחָא, כְּמָה דְאַת אָמֵר וְרֵיחַ שְׁמָנַיִךָ מִכָּל בְּשָׂמִים, (נ''א וריח אפך כתפוחים) אִלֵּין אִינּוּן נִשְׁמָתְהוֹן דְּצַדִּיקַיָּא, דְּאָמַר רִבִּי יִצְחָק, כָּל אִינּוּן נִשְׁמָתִין דְּצַדִּיקַיָּא, דְּהֲווּ בְּהַאי עָלְמָא, וְכָל אִינּוּן נִשְׁמָתִין, דִּזְמִינִין לְנַחְתָא לְהַאי עָלְמָא, כֻּלְּהוּ בְּגִנְתָּא (דא קיימין בגנתא) דִּי בְּאַרְעָא, (כלהו) קַיְימִין בְּדִיּוּקְנָא וְצִיּוּרָא דְּהֲווּ קַיְימִין בְּהַאי עָלְמָא, וְסִתְרָא וְרָזָא דָּא אִתְמְסַר לְחַכִּימֵי. רוּחָא דְּנָחִית לִבְנֵי נָשָׁא, (תזריע מ''ה ע''ב) דְּאִיהוּ מִסִּטְרָא דְּנוּקְבָּא, מִתְגַּלְּפָא תָּדִיר בְּגִלּוּפָא כְּהַאי חוֹתָם. צִיּוּרָא דְּגוּפָא דְּבַר נָשׁ בְּהַאי עָלְמָא, (ע''ג ע''ב) בָּלִיט לְבַר, וְרוּחָא אִתְגְּלִיף לְגוֹ. כַּד אִתְפָּשַׁט רוּחָא מִן גּוּפָא, הַהוּא רוּחַ בָּלִיט בְּגִנְתָּא דְּאַרְעָא, בְּצִיּוּרָא וּדְיוּקְנָא דְּגוּפֵיהּ מַמָּשׁ דִּבְּהַאי עָלְמָא, בְּגִין דְּהֲוָה תָּדִיר כַּחוֹתָם.

וְעַל דָּא אָמְרָה אִיהִי, (שיר השירים ח׳:ו׳) שִׂימֵנִי כַּחוֹתָם, מַה חוֹתָם גָּלִיף בְּגִלּוּפָא לְגוֹ, וְאִתְצָיָּיר בְּצִיּוּרָא בְּלִיטָא לְבַר. אוּף הָכִי אִיהִי רוּחָא, דְּהֲוָה מִסִּטְרָא דִּילָהּ, כְּהַאי גַּוְונָא מַמָּשׁ בְּהַאי עָלְמָא, גָּלִיף בְּגִלּוּפָא לְגוֹ, וְכַד אִתְפָּשַׁט מִן גּוּפָא, וְעָאל בְּגִנְתָּא דְּאַרְעָא, אֲוִירָא דְּתַמָּן בָּלִיט הַהוּא גִּלּוּפָא לְאִתְצַיְּירָא לְבַר, וְאִתְצַיָּיר בְּצִיּוּרָא בְּלִיטָא לְבַר, כְּגַוְונָא דְּצִיּוּרָא דְּגוּפָא בְּהַאי עָלְמָא (לעילא).

נִשְׁמְתָא, דְּאִיהִי מֵאִילָנָא דְּחַיָיא, אִתְצַיָּיר תַּמָּן לְעֵילָּא, בְּהַהוּא צְרוֹרָא דְּחַיֵּי, לְאִתְעַנְגָּא בְּנוֹעַם יְיָ', כְּמָה דְּאַתְּ אָמֵר (תהילים כ״ז:ד׳) לַחֲזוֹת בְּנוֹעַם יְיָ' וּלְבַקֵּר בְּהֵיכָלוֹ.

וַיֵּלֶךָ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי, (שמות י''ט ע''א, בראשית קע''ד ע''א, תזריע מ''ד) דָּא גַּבְרִיאֵל, כְּמָה דְאַת אָמֵר (דניאל ט׳:כ״א) וְהָאִישׁ גַּבְרִיאֵל אֲשֶׁר רָאִיתִי בֶחָזוֹן וְגוֹ'. מִבֵּית לֵוִי: דָּא כְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, דְּאַתְיָא מִסִּטְרָא דִּשְׂמָאלָא. וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי דָּא נִשְׁמְתָא.

דְּתָנִינָן, בְּשַׁעֲתָא דְּאִתְיְילִיד גּוּפָא דְּצַדִּיק, בְּהַאי עָלְמָא,
- [...] dans le voisinage de Rabbi Hiyâ. Ce méchant ayant rencontré un soir une femme qui se rendait auprès de sa fille, voulut la violenter. - Je te supplie, lui disait la femme, de glorifier ton Maître et de ne pas pécher avec moi. Il la laissa aller et ne commit point de péché. Voilà un homme auquel s’appliquent les paroles : “ ... Et il y a des méchants à qui il arrive comme les actions des justes. ” Or, le monde est autant fortifié par les justes qui s’abstiennent de mauvaises actions que par les méchants qui s’en abstiennent. Car Une tradition nous apprend que le Saint, béni soit-il, a créé dans le monde des justes et des méchants, et de même qu’il est glorifié par les œuvres des justes, de même il est glorifié par les bonnes actions des méchants. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Ecclés., III, 11) : “ Il a tout bien fait en son temps. ” Malheur au coupable qui se rend lui-même méchant, ainsi qu’il est écrit (Is., III, 11) : “ Malheur à l’impie qui se rend lui-même méchant. ”
Rabbi Éléazar commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés., VII, 15) : “ J’ai vu encore ceci dans les jours de ma vanité : Le juste périt dans sa justice et le méchant vit longtemps dans sa malice. ” Ce verset a été également interprété par les collègues ; mais il a encore un autre sens. Lorsque la sagesse a été conférée à Salomon, il a prévu tout ce qui se passera à, l’époque où la lune dominera. Le terme : “ Le juste périt ” désigne la Colonne du monde, ainsi qu’il est écrit (Is., LVII, 1) : “ Le juste périt et personne n’y fait réflexion en lui-même. ” Quand périt-il ? - A l’époque de l’exil. L’Écriture dit : “ Le juste périt dans sa justice ”, car le Juste est couché dans la poussière tout le temps qu’Israël est dans l’exil ; pendant tout ce temps, la Schekhina existe et est près d’Israël ; mais les bénédictions d’en haut ne parviennent pas jusqu’à Israël. Les paroles : “ ... Et le méchant vit longtemps dans sa malice ” désignent Samaël qui procure la tranquillité et l’assurance à Édom dans sa malice. La tranquillité d’Édom vient de cette méchante femme que l’Écriture (Osée, I, 2) désigne sous le nom de “ femme prostituée et méchante ” ; car les peuples païens n’obtiennent le bonheur et la prospérité que grâce à l’union de Samaël avec cette “ femme prostituée ”. Ceci sera également le cas des autres rois jusqu’au jour où le Saint, béni soit-il, relèvera la Tente tombée de David, ainsi qu’il est écrit (Amos, IX, 11) : “ En ce jour-là je relèverai la tente de David qui sera tombée. ” “ Et (Ex., II, 1) un homme de la maison de Lévi avait épousé une femme de la maison de Lévi. ”
Rabbi Yossé ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Cant., VI, 1) : “ Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, dans le parterre des plantes aromatiques. ” Le “ jardin ” désigne la “Communauté d’Israël” qui, semblable un parterre, renferme toutes espèces de parfums et d’odeurs du monde futur. Au moment où le Saint, béni soit-il, descend dans ce “ jardin ”, tous les justes qui y sont réunis, portant le diadéme sur leur tête, exhalent des parfums, ainsi qu’il est écrit (Cant., IV, 10) : “Et l’odeur de tes parfums est plus suave que celle de tous les aromates. ” Ces paroles s’appliquent aux âmes des justes ; car
Rabbi Isaac dit : Les âmes, aussi bien celles qui ont été déjà revêtues d’un corps que celles destinées à l’être, sont présentes dans le Paradis terrestre ; toutes ont une forme semblable à celle des corps qu’elles animaient sur la terre. Ce mystère est connu des initiés. L’âme qui anime le corps, émane du principe femelle (71) ; elle prend l’empreinte du corps ; la forme du corps, tant que l’homme vit ici-bas, constitue les traits en relief, alors que la forme de l’âme constitue les traits en creux. Mais quand l’âme est séparée du corps, ses traits qui étaient auparavant en creux se transforment en relief, de sorte que sa forme est exactement semblable à celle du corps qu’elle avait animé ici-bas, et qui exerçait sur elle l’effet d’un cachet (72).
C’est pourquoi l’âme dit à Dieu (Cant., VIII, 6) : “ Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. ” De même que le sceau porte des lettres en creux, afin que celles qu’il reproduit soient en relief, de même l’âme demande à Dieu de servir de sceau au corps, afin que les lettres que celui-ci lui imprime sortent en relief lorsqu’elle retournera en haut près de l’Arbre de Vie qui constitue le Centre de toute vie, pour jouir de la présence de Dieu, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXVII, 4) : “ ... Afin que je contemple les délices du Seigneur, et que je considère son temple. ” Les paroles : “ ... Et un homme de la maison de Lévi ” désignent l’ange Gabriel (73) appelé homme, ainsi qu’il est écrit (Dan., IX, 21) : “ Et l’homme Gabriel que j’avais vu au commencement dans une vision, etc. ” Les mots : “... De la maison de Lévi ” désignent la “ Communauté d’Israël ” qui émane du côté gauche. Les paroles : “ ... Avait épousé une fille de Lévi” désignent l’âme ; car une tradition nous apprend qu’au moment où le corps d’un juste naît dans ce monde, [...]
(Ⅰ)
[11b]  
קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא קָרֵי לֵיהּ לְגַּבְרִיאֵל, וְנָטִיל הַהִיא נִשְׁמְתָא (דצדיק) דִּי בְּגִנְתָּא, וְנַחְתָּא לָהּ לְהַאי גּוּפָא דְּצַדִּיקַיָּא, דְּאִתְיְילִיד בְּהַאי עָלְמָא, וְאִיהוּ אִתְפְּקַד עָלָה וְנָטִיר לָהּ.

וְאִי תֵּימָא, הַהוּא מַלְאָכָא דְּאִתְמָנָא עַל רוּחֵיהוֹן דְּצַדִּיקַיָּא, לַיְלָה שְׁמֵיהּ, וְאַתְּ אַמָרְתְ דְּאִיהוּ גַּבְרִיאֵל. הָכִי הוּא וַדַּאי, בְּגִין דְּאָתֵי מִסִּטְרָא דִּשְׂמָאלָא, וְכָל מַאן דְּאָתֵי מִסִּטְרָא דִּשְׂמָאלָא הָכִי אִקְרֵי.

וַיֵּלֶךָ אִישׁ: דָּא עַמְרָם. וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי: דָּא יוֹכֶבֶד. וּבַת קוֹל נַחְתַּת וְאַמְרַת לֵיהּ לְאִזְדַּוְּוגָא בָּהּ, דְּהָא קָרִיב זִמְנָא דְּפוּרְקָנָא דְּיִשְׂרָאֵל, עַל יְדָא דִּבְּרָא דְּאִתְיְלִיד מִנַּיְיהוּ.

וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא סִיֵּיעַ בֵּיהּ, דְּתָנֵינָן, שְׁכִינְתָּא שַׁרְיָא עַל עַרְסַיְיהוּ וּרְעוּתָא דִּלְהוֹן בִּדְבֵקוּתָא חֲדָא, הֲוָה בָּהּ בִּשְׁכִינְתָּא, וְעַל דָּא, לָא אִתְעָדֵי שְׁכִינְתָּא, מֵהַהוּא בְּרָא דְּאוֹלִידוּ לְקַיְּימָא, דִּכְתִּיב, (ויקרא י''א) וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדוֹשִׁים. בַּר נָשׁ דִּמְקַדֵּשׁ גַּרְמֵיהּ מִלְּרַע, קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מְקַדֵּשׁ לֵיהּ לְעֵילָּא, כְּמָה דִּרְעוּתָא דִּלְּהוֹן הֲוָה בִּדְבֵקוּתָא דִּשְׁכִינְתָּא. הָכִי אִתְדַּבְּקָא שְׁכִינְתָּא, בְּהַהוּא עוֹבָדָא מַמָּשׁ דְּעָבְדוּ.

אָמַר רִבִּי יִצְחָק, זַכָּאִין אִינּוּן צַדִּיקַיָּא דִּרְעוּתָא דִּלְּהוֹן בִּדְבֵקוּתָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא תָּדִיר, וְכְמָה דְּאִינּוּן מִתְדַּבְּקִין בֵּיהּ תָּדִיר, הָכִי נָמֵי אִיהוּ אִתְדַּבָּק בְּהוּ, וְלָא שָׁבִיק לוֹן לְעָלְמִין. וַוי לְרַשִׁיעַיָּיא, דִּרְעוּתָא דִּלְּהוֹן, וּדְבֵקוּתָא דִּלְּהוֹן, מִתְרַחֲקָא מִנֵּיהּ. וְלָא דַּי לְהוּ דְּמִתְרַחֲקָן מִנֵּיהּ, אֶלָּא דְּמִתְדַּבְּקָן בְּסִטְרָא אַחֲרָא. תָּא חֲזֵי, עַמְרָם דְּאִתְדַּבָּק בֵּיהּ בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. נָפַק מִנֵּיהּ מֹשֶׁה, דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לָא אַעְדֵי מִנֵּיהּ לְעָלְמִין, וּשְׁכִינְתָּא אִתְדַּבְּקַת בַּהֲדֵיהּ (בראשית כ''א ע''ב) תָּדִיר, זַכָּאָה חוּלָקֵיהּ. (שמות ב') וַתַּהַר הָאִשָׁה וַתֵּלֶד בֶּן וַתֵּרֶא אוֹתוֹ כִּי טוֹב הוּא. מַאי כִּי טוֹב הוּא. אָמַר רִבִּי חִיָּיא, דְּאִתְיְילִיד מָהוּל. בְּגִין, דְרָזָא דִּבְרִית, טוֹב אִקְרֵי, דִּכְתִּיב, (ישעיה ג') אִמְרוּ צַדִּיק כִּי טוֹב.

רִבִּי יוֹסֵי אָמַר, נְהִירוּ דִּשְׁכִינְתָּא דְּנָהִיר בֵּיהּ חָמָאת, דִּבְשַׁעֲתָא דְּאִתְיְלִיד אִתְמַלְיָא כָּל בֵּיתָא נְהוֹרָא, דִּכְתִּיב וַתֵּרְא אוֹתוֹ כִּי טוֹב הוּא, וּכְתִיב (בראשית א׳:ד׳) וַיַּרְא אֱלהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב. וְעַל דָּא כִּי טוֹב הוּא כְּתִיב, וְכֹלָּא הֲוָה.

וַתִּצְפְּנֵהוּ שְׁלֹשָׁה יְרָחִים, ג' יְרָחִים מַאי קָא מַיְירֵי. אָמַר ר' יְהוּדָה, רֶמֶז הוּא דְּקָא רָמַז, דְּלָא אִשְׁתְּמוֹדָע מֹשֶׁה בְּזִהֲרָא עִלָּאָה, עַד ג' יְרָחִים. דִּכְתִּיב, (שמות י''ט) בַּחֹדֶשׁ הַשְׁלִישִׁי, דְּהָא כְּדֵין אִתְיְהִיבַת תּוֹרָה עַל יְדוֹי, וּשְׁכִינְתָּא אִתְגַּלְיָא, וְשַׁרְיָא עֲלוֹי לְעֵינֵיהוֹן דְּכֹלָּא, דִּכְתִּיב, (שמות י''ט) וּמֹשֶׁה עָלָה אֶל הָאֱלהִים וַיִּקְרָא אֵלָיו יְיָ'. (שמות ב') וְלא יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ, דְּעַד הַהוּא שַׁעְתָא, לָא אִשְׁתְּמוֹדַע מִלּוּלֵיהּ בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וּכְתִיב מֹשֶׁה יְדַבֵּר וְהָאֱלֹהִים יַעֲנֶנוּ בְּקוֹל.

וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גּוֹמֶא, רֶמֶז עַל הָאָרוֹן, דְּלוּחוֹת קַיָּימָא עָאלִין בְּגַוֵּיהּ, תֵּיבַת גּוֹמֶא, אֲרוֹן הַבְּרִית אִיהוּ. וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת (דההיא תיבה דאיהו) דְּהָא הָאָרוֹן הֲוָה מְחוּפֶּה מִלְּגָו וּמִלְּבַר. רִבִּי יְהוּדָה אָמַר, דָּא הִיא אוֹרַיְיתָא, דְּהֶחמִירָה קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּמִצְוֹת עֲשֵׂה וּבְמִצְוֹת לא תַּעֲשֶׂה.

וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד, אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (הושע י״א:א׳) כִּי נַעַר יִשְׂרָאֵל וָאֹהֲבֵהוּ. וַתָּשֶׂם בַּסּוּף דְּלָא הֲווֹ פִּקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא חוּמְרָא לְמֶעְבַּד, (ויקרא רפ''ו ע''א) עַד סוֹף, דְּעָאלוּ יִשְׂרָאֵל לְאַרְעָא, לְסוֹף אַרְבְּעִין שְׁנִין. עַל שְׂפַת הַיְאוֹר: עַל מֵימְרָא דְּאִינּוּן דְּמוֹרִים אוֹרַיְיתָא וְחוּקָּה לְיִשְׂרָאֵל. (נ''א רבי חזקיה אמרז הכי אוליפנא)

דָּבָר אַחֵר וַיֵּלֶךְ אִישׁ, דָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דִּכְתִּיב, (שמות ט''ו) יְיָ' אִישׁ מִלְחָמָה. מִבֵּית לֵוִי, דָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, אֲתָר דְּחָכְמָה עִלָּאָה, וְהַהוּא נָהָר, מִתְחַבְּרָן כַּחֲדָא, וְלָא מִתְפָּרְשִׁין לְעָלְמִין. מִבֵּית לֵוִי דְּאַשְׁרֵי לִוְיָתָן (נ''א כל חידו) לְחִידוּ בְּעָלְמָא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (תהלים ק''ד) לִוְיָתָן זֶה יָצַרְתָּ לְשַׂחֶק בּוֹ. וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי, דָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, אֲתָר דִּנְהִירוּ דְּסִיהֲרָא נָהִיר.

וַתַּהַר הָאִשָּׁה וַתֵּלֶד בֵּן. הָאִשָּׁה וַדַּאי, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (בראשית ב') לְזֹאת יִקָּרֵא אִשָּׁה. בְּקַדְמִיתָא בַּת לֵוִי, וְהָכִי הוּא וַדַּאי, וְכִי בַּת לֵוִי בְּקַדְמִיתָא,
- [...] le Saint, béni soit-il, appelle l’ange Gabriel qui prend au “Jardin ” l’âme de ce juste, la fait descendre ici-bas dans le corps de l’enfant qui vient de naître et la garde constamment.
Mais, objectera-t-on peut-être : L’ange préposé aux âmes des justes porte pourtant le nom de Nuit (Laïla), et non pas Gabriel ! C’est ainsi, en effet ; comme Gabriel émane du côté gauche, il porte le nom de Nuit (Laïla), et tous les anges qui émanent du côté gauche portent le même nom. Les mots : “... Et un homme de la maison de Lévi ” désignent Amram. Les mots : “ ... Avait épousé la fille de Lévi ” désignent Jocabed. Une voix céleste ordonna à Amram d’épouser Jocabed ; car le moment était proche où la délivrance d’Israël devait s’opérer par le fils destiné à naître de leur union. Le Saint, béni soit-il, leur est venu en aide ; car Une tradition nous apprend que la Schekhina reposait sur leur lit nuptial, ce qui veut dire que l’intention des époux était dirigée sur la Schekhina, et c’est pourquoi celle-ci ne s’est jamais séparée du fils qu’ils ont mis au monde, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XI, 44) : “ Soyez saints et sanctifiez-vous. ” L’Écriture veut dire que l’homme qui se sanctifie ici-bas est sanctifié en haut par le Saint, béni soit-il ; et quiconque accomplit une œuvre dans le but de s’attacher à la Schekhina attire la Schekhina sur cette œuvre même.
Rabbi Isaac dit : Heureux le sort des justes animés constamment du désir de s’attacher au Saint, béni soit-il ; car Dieu aussi s’attache à eux et ne les abandonne jamais. Malheur aux coupables animés du désir de s’éloigner de Dieu ; non seulement ils s’éloignent de Dieu, mais ils s’attachent à l’autre côté.
Remarquez que c’est parce qu’Amram s’était attaché au Saint, béni soit-il, qu’il engendra Moïse dont Dieu ne s’est jamais séparé, et à qui la Schekhina resta constamment attachée (74). Heureux son sort ! “ Et (Ex., II, 2) la femme conçut et enfanta un fils ; et voyant qu’il était beau, elle le cacha pendant trois mois. ” Que signifient les mots : “ ... Qu’il était beau” ?
Rabbi Hiyà dit : Ces paroles signifient que l’enfant était né circoncis ; car le mystère de l’Alliance est appelé “ beau ” (tob), ainsi qu’il est écrit (Is., III, 10) : “ Dites au juste qu’il est beau (tob). ”
Rabbi Yossé dit : Elle a vu la lumière de la Schekhina qui éclairait l’enfant ; car, au moment de sa naissance, toute la maison se remplit de lumière. Ici l’Écriture dit : “ ... Et voyant qu’il était beau (tob). ” Et ailleurs il est écrit (Gen., I, 4) : “ Et Élohim vit que la lumière était bonne (tob). ” L’Écriture ajoute : “ Elle le cacha pendant trois mois, ”Dans quel but l’Écriture nous apprend-elle quelle le cacha pendant trois mois ?
Rabbi Yehouda dit : C’est une allusion à ce fait que Moïse ne sera éclairé de la lumière céleste qu’au troisième mois de la sortie d’Israël d’Égypte, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIX, 1) : “ Le troisième jour du troisième mois, etc. ” C’est à cette époque seulement que la Loi fut donnée par l’intermédiaire de Moïse et que la Schekhina s’attacha à lui en présence de tout le monde, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIX, 3) : “ Et Moïse monta auprès d’Élohim et Jéhovah l’appela. ” “ Et elle ne pouvait plus tenir la chose secrète (Ex., II, 3). ” Car, jusqu’à ce moment, la parole du Saint, béni soit-il, n’était point adressée à Moïse. Car ce n’est qu’à cette époque que l’Écriture (Ex., XIX, 19) dit : “ Moïse parlait à Dieu, et Dieu lui répondait. ” L’Écriture ajoute : “ Elle prit un panier de jonc. ” C’est une allusion à l’Arche de l’Alliance ; car les mots “ thebath gomè ” font allusion à “ aron ha-brith ” (arche de l’alliance). “ Et elle l’a enduit de bitume et de poix ” ; car l’Arche de l’Alliance était également recouverte intérieurement et extérieurement.
Rabbi Yehouda dit : C’est une allusion à la Loi dans laquelle sont enfermés des préceptes positifs et des préceptes négatifs. Les mots : “ Et elle mit dedans l’enfant ” désignent Israël, ainsi qu’il est écrit (Osée, XI, 1) : “ Car Israël était un enfant, et je l’ai aimé. ” Enfin L’Écriture ajoute : “... Et elle l’exposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. ” Par ces paroles, l’Écriture nous indique que les commandements de la Loi n’entrèrent en vigueur que lorsqu’Israël entra en terre sainte (75), au bout de quarante ans. Les mots : “ ... Sur le bord du fleuve ” signifient que la Loi doit être exécutée selon l’interprétation qu’en donnent les maîtres de la doctrine. Les mots : “ ... Et un homme ” (Ex., II, 1) (76) désignent le Saint, béni soit-il, appelé homme, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 3) : “ Jéhovah est un homme de guerre. ” Les mots : “ ... De la maison de Lévi ” désignent le Saint, béni soit-il, au degré de la Sagesse suprême ; car la lumière de ces deux degrés ne forme qu’une unité et ne présente jamais aucune séparation. La “ maison de Lévi ”, c’est le Léviathan qui fera la joie du monde, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 26) : “ Tu as formé le Léviathan (77), pour te délecter avec lui. ” Les mots : “ ... Épousa une femme de la maison de Lévi ” désignent le Saint, béni soit-il, au degré de “ la lumière de la lune (78) ”.
L’Écriture ajoute : “ Et la femme conçut et enfanta un fils. ” Précédemment l’Écriture se sert du terme de “ fille de Lévi ” [...]
(Ⅰ)
[12a]  
וְהַשְׁתָּא אִשָׁה. אֶלָּא הָכִי הוּא וַדַּאי, וְהָכִי אוֹלִיפְנָא, אִתְּתָא עַד לָא אִזְדַּוְּוגַת, אִתְקְרִיאַת בַּת פְּלוֹנִי, בָּתַר דְּאִזְדַּוְּוגַת אִתְקְרִיאַת אִשָּׁה. וְהָכָא, בַּת, וְאִשָּׁה, וְכַלָּה, חַד דַּרְגָּא אִיהוּ. (שמות ב׳:ב׳) וַתִּצְפְּנֵהוּ (בראשית ל''א ע''ב) שְׁלשָׁה יְרָחִים. אִלֵּין תְּלַת יַרְחִין, דְּדִינָא קַשְׁיָא שַׁרְיָא בְּעָלְמָא וּמָאי נִינְהוּ. תַּמּוּז, אָב, טֵבֵת, (נ''א שבט) מַאי מַשְׁמַע. דְּעַד לָא נָחַת מֹשֶׁה לְעָלְמָא, שְׁכִיחַ הֲוָה אִיהוּ לְעֵילָּא, וְעַל דָּא אִזְדַּוְּוגַת בֵּיהּ שְׁכִינְתָּא, מִיּוֹמָא דְּאִתְיְלִיד. מִכָּאן אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן, רוּחֵיהוֹן דְּצַדִּיקַיָּא, (ויחי ר''ב ע''ב) שְׁכִיחִין אִינּוּן לְעֵילָּא, עַד לָא יֶחתוּן לְעָלְמָא. (שמות ב׳:ג׳) וְלא (שלח ל''ח קע''ד ע''א) יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ וְגוֹ'. מַאי וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גּוֹמֶא. דְּחָפַת לֵיהּ בְּסִימָנָהָא, לְמֶהוֵי נָטִיר מֵאִינוּן נוּנֵי יַמָּא, דְּשָׁאטִין בְּיַמָּא רַבָּא, דִּכְתִּיב, (תהילים ק״ד:כ״ה) שָׁם רֶמֶשֹׁ וְאֵין מִסְפָּר. וְהִיא חָפַת לֵיהּ, לְמֶהוֵי נָטִיר מִנַּיְיהוּ, בְּחָפוּ (בסטרא דיובלא) (נ''א דטיסת רוכלא) (נ''א דטיס רובילא) יַקִּירָא, דִּתְרֵין גַּוְונִין חִוָּור וְאוּכָם, וְאָנַח לֵיהּ לְמֹשֶׁה בֵּינַיְיהוּ, דְּיִשְׁתְּמוֹדָע עִמְּהוֹן, בְּגִין דְּזָמִין לְסַלְּקָא (בינייהו) זִמְנָא אַחֲרָא, לְקַבְּלָא אוֹרַיְיתָא. (שמות ב׳:ה׳) וַתֵּרֶד בַּת פַּרְעֹה לִרְחוֹץ עַל הַיְאוֹר. דָּא אִיהִי דְּאַתְיָא מִסִּטְרָא דִּשְׂמָאלָא דְּדִינָא קַשְׁיָא, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר, לִרְחוֹץ עַל הַיְאוֹר, עַל הַיְאוֹר דַּיְיקָא, וְלֹא עַל הַיָּם.

וְאִי תֵּימָא, וְהָא כְּתִיב, (שמות י״ז:ה׳) וּמַטְּךָ אֲשֶׁר הִכִּיתָ בּוֹ אֶת הַיְאוֹר, וּמֹשֶׁה לָא מָחָא אֶלָּא יַמָּא, וְקַרְיֵיהּ יְאוֹר. אֶלָּא יְאוֹר הֲוָה דְּמָחָא אַהֲרֹן עַל יְדֵי דְּמֹשֶׁה, וְשַׁוְיֵיהּ קְרָא דְּאִיהוּ עָבִיד.

כְּהַאי גַּוְונָא, (שמות ז׳:כ״ה) וְיִמָּלֵא שִׁבְעַת יָמִים אַחֲרֵי הַכּוֹת ה' אֶת הַיְאוֹר. וְאַהֲרֹן הִכָּהוּ. אֶלָּא עַל דְּאָתָא מִסִּטְרָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, קַרְיֵיהּ קְרָא אַחֲרֵי הַכּוֹת ה', לְבָתַר קַרְיֵיהּ בִּשְׁמָא דְּמֹשֶׁה. וְנַעֲרוֹתֶיהָ הוֹלְכוֹת עַל יַד הַיְאוֹר, אִלֵּין שְׁאַר מַשִּׁרְיָין דְּאַתְיָין מִסִּטְרָא דָּא. (שמות ב׳:ו׳) וַתִּפְתַּח וַתִּרְאֵהוּ אֶת הַיֶּלֶד. וַתִּרְאֵהוּ וַתֵּרֶא מִבָּעֵי לֵיהּ. מַאי וַתִּרְאֵהוּ. אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן, לֵית לָךְ מִלָּה בְּאוֹרַיְיתָא, דְּלֵית בָּהּ רָזִין עִלָּאִין וְיַקִּירִין. אֶלָּא הָכִי אוֹלִיפְנָא, רְשִׁימָא דְּמַלְכָּא וּמַטְרוֹנִיתָא אִשְׁתְּכַח בֵּיהּ, וְאִיהוּ רְשִׁימָא דְּוָא''ו הֵ''א. וּמִיַּד וַתַּחְמוֹל עָלָיו וְגוֹ'. עַד כָּאן לְעֵילָּא, מִכָּאן וּלְהָלְאָה לְתַתָּא, בַּר מֵהַאי קְרָא. (שמות ב׳:ד׳) וַתֵּתַצַּב אֲחוֹתוֹ מֵרָחוֹק וְגוֹ'. וַתֵּתַצַּב אֲחוֹתוֹ, אֲחוֹתוֹ דְּמַאן. אֲחוֹתֵיה, דְּהַהוּא דְּקָרָא לִכְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל אֲחוֹתִי. כְּמָה דְּאַתְּ אָמֵר, (שיר השירים ה׳:ב׳) פִּתְחִי לִי אֲחוֹתִי רַעְיָתִי. מֵרָחוֹק: כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (ירמיהו ל״א:ג׳) מֵרָחוֹק ה' נִרְאָה לִי. (מאי) מַשְׁמַע, דְּאִינּוּן זַכָּאִין, עַד לָא נַחְתּוּ לְעָלְמָא, אִשְׁתְּמוֹדָעָאן אִינּוּן לְעֵילָּא, לְגַבֵּי כֹּלָּא, וְכָל שֶׁכֵּן מֹשֶׁה. וּמַשְׁמַע נָמֵי, דְּנִשְׁמָתֵהוֹן דְּצַדִּיקַיָּא, אִתְמְשָׁכוּ מֵאֲתָר עִלָּאָה, כְּמָה דְּאוֹקִימְנָא. וְרָזָא דְּמִלָּה אוֹלִיפְנָא, דְּמַשְׁמַע, דְּאָב וָאֵם אִית לְנִשְׁמְתָא, כְּמָה דְּאִית אָב וָאֵם לְגוּפָא בְּאַרְעָא, וּמַשְׁמַע, דִּבְכָּל סִטְרִין, בֵּין לְעֵילָּא, בֵּין לְתַתָּא, מִדְכַר וְנוּקְבָּא אַתְיָין כֹּלָּא וּמִשְׁתַּכְחֵי. וְהָא אוּקְמוּהָ רָזָא, דִּכְתִּיב, תּוֹצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה. הָאָרֶץ: דָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. נֶפֶשׁ חַיָּה: (ויקרא ל''ט ע''ב) נַפְשָׁא דְּאָדָם קַדְמָאָה עִלָּאָה, כְּמָה דְּאִתְּמַר. אָתָא רִבִּי אַבָּא וּנְשָׁקֵיהּ. אָמַר וַדַּאי שַׁפִּיר קָאֲמַרְתְ, וְהָכִי הוּא וַדַּאי זַכָּאָה חוּלָקֵיהּ דְּמֹשֶׁה נְבִיאָה מְהֵימָנָא, עַל כָּל שְׁאַר נְבִיאֵי עָלְמָא. (ע''כ) (סתרי תורה) דָּבָר אַחֵר וַתֵּתַצַּב אֲחוֹתוֹ דָּא הִיא חָכְמָה, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר, (משלי ז׳:ד׳) אֱמוֹר לַחָכְמָה אֲחוֹתִי אָתְּ. אָמַר רִבִּי יִצְחָק, מֵעוֹלָם לָא אִתְעֲדִיאַת (נ''א אתער) גִּזְרַת דִּינָא מֵעָלְמָא, דְּהָא בְּכָל שַׁעְתָא דְּהֲווּ יִשְׂרָאֵל חָטָאן, הֲוָה דִּינָא מְקַטְרְגָא עִמְּהוֹן, וּכְדֵין, וַתֵּתַצַּב אֲחוֹתוֹ מֵרָחוֹק. (ד''א מרחוק) כְּמָה דְּאַתְּ אָמֵר מֵרָחוֹק ה' נִרְאָה לִי. (ע''כ)

וַתֵּרֶד בַּת פַּרְעֹה לִרְחוֹץ עַל הַיְאוֹר. בְּשַׁעֲתָא דַּהֲווּ פַּסְקֵי יִשְׂרָאֵל מֵאוֹרַיְיתָא, מִיָּד וַתֵּרֶד בַּת פַּרְעֹה לִרְחוֹץ עַל הַיְאוֹר. הֲוָת נַחְתַּת מִדַּת הַדִּין,
- [...] et maintenant elle emploie le terme de “ femme ”. Nous en inférons que, tant que la femme n’est pas mariée, elle est appelée la fille d’un tel, mais qu’on la désigne sous le nom de “ femme ” dès qu’elle est mariée. Ainsi “ fille de Lévi ” et “ femme ” désignent le même degré. “ Elle le cacha (79) pendant trois mois. ” C’est une allusion aux trois mois pendant lesquels la rigueur sévit dans le monde ; ce sont les mois Thamouz, Ab et Tebeth. Il en résulte que, même avant sa naissance, Moïse était attaché à la Schekhina en haut. C’est pourquoi la Schekhina s’attacha à lui dès le jour de sa naissance. C’est de ce fait que Rabbi Siméon déduit (80) que les âmes des justes sont présentes en haut avant leur descente en ce bas monde. “ Et (Ex., I, 3) comme elle ne pouvait plus le tenir caché, elle prit un panier de jonc ; et l’ayant enduit de bitume et de poix, elle mit dedans le petit enfant. ” Que (81) signifient les mots : “ Elle prit un panier de jonc ” ? Elle l’a couvert d’insignes pour qu’il fût préservé des poissons qui nagent dans le grand Océan, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 25) : “ Dans cette mer si grande et d’une si vaste étendue se trouve un nombre infini de poissons. ” Elle l’a marqué des deux couleurs, le blanc et le noir, et a présagé ainsi que Moïse en serait marqué plus tard lorsqu’il recevrait la Loi. “ Et (Ex., II, 5) la fille de Pharaon vint au fleuve pour se baigner. ” Ces paroles désignent les esprits émanant du côté gauche où règne la grande rigueur.
C’est pourquoi l’Écriture dit : “ ... Vint au fleuve ”, mais non pas “... Vint à la mer. ” Mais, objectera-t-on, il est pourtant écrit (Ex., XVII, 5) : “ Prends en ta main la verge dont tu as frappé le fleuve ” ! Or, Moïse n’avait frappé que la mer, et pourtant l’Écriture se sert du terme “fleuve”! Mais la vérité est que la verge dont parle l’Écriture (Ex., VII, 19 et 20) était celle d’Aaron qui avait frappé le fleuve, et que l’Écriture attribue à Moïse, parce que c’était lui qui avait donné cet ordre à son frère. De même nous voyons que l’Écriture (Ex., VII, 25) dit : “ Et il se passa sept jours entiers depuis que le Seigneur avait frappé le fleuve. ” Or, c’était Aaron qui l’avait frappé. Mais comme il l’avait fait par ordre du Saint, béni soit-il, l’Écriture attribue cet acte à Dieu lui-même, de même que, plus loin (Ex., XVII, 5), elle l’attribue à Moïse. L’Écriture (Ex., II, 5) ajoute : “ ... Et ses compagnes la suivaient au bord du fleuve. ” Ces paroles désignent les autres légions émanant du même côté. “ Et (Ex., II, 6) elle l’ouvrit, et elle le vit l’enfant. ” Pourquoi l’Écriture dit-elle : “ ... Et elle le vit (va-thirèhou) ”, au lieu de : “ ... Et elle vit (va-therè) ” ?
Rabbi Siméon dit : Il n’y a pas un seul mot dans l’Écriture qui ne cache des mystères suprêmes et précieux ; et voici ce que j’ai appris au sujet du mot en question : l’enfant portait la marque du Roi et de la Matrona, marques symbolisées par les lettres Vav et Hé. Et aussitôt qu’elle vit ces marques, “ elle fut touchée de compassion ”. Jusqu’ici, les paroles de l’Écriture désignent les mystères d’en haut ; à partir d’ici, elles concernent les choses d’ici-bas, excepté toutefois le verset suivant : “ Et sa sœur se tenait loin de là, pour voir ce qui en arriverait. ” La sœur de qui ? La sœur de Celui qui appelle la “ Communauté d’Israël ” du nom de “ Sœur ”, ainsi qu’il est écrit (Cant., V, 2) : “ Ouvre-moi, ma sœur, ma bien-aimée, ma colombe, toi qui es mon épouse sans tache. ” L’Écriture dit : “ ... Se tenait loin de là. ” Ces paroles expriment le même mystère caché dans le verset suivant (Jér, XXXI, 3) : “ Le Seigneur m’a paru de loin. ”
Nous inférons de ce qui précède que les âmes des justes sont connues dans le monde d’en haut, même avant leur descente en ce bas monde, et à plus forte raison était-ce le cas de Moïse. Il résulte également de ce qui précède que les âmes des justes sont tirées d’une région supérieure, ainsi que cela a été déjà dit. Nous avons aussi appris que, de ce qui précède, il résulte que l’âme a un père et une mère, de même que le corps sur la terre a un père et une mère ; enfin, il en résulte que les naissances en haut, aussi bien qu’ici-bas, s’opèrent par l’union du mâle avec la femelle. Il a été déjà dit que ce mystère est exprimé dans les paroles de l’Écriture (Gen., I, 24) : “ Que la terre produise des âmes vivantes (nephesch haïâ). ” La “ terre ” désigne la “ Communauté d’Israël” ; les “ âmes vivantes ” désignent l’âme du premier homme céleste (82). Rabbi Abba s’approcha de Rabbi Siméon et lui dit en l’embrassant : Tu as bien parlé et tes paroles sont exactes. Le sort de Moïse est plus heureux que celui de tous les autres prophètes du monde. -
D’après une autre interprétation, “ sa sœur ” désigne “ Hocmâ ”, ainsi qu’il est écrit (Prov., VII, 4) : “ Dis à la Sagesse (Hocmâ) : Tu es ma sœur. ”
Rabbi Isaac dit : “ La rigueur n’a jamais cessé de sévir dans le monde, attendu que toutes les fois qu’Israël pèche, les anges de la rigueur requièrent contre lui. Et c’est dans de telles situations que “ sa sœur se tient de loin ”, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXVI, 20) : “ Le Seigneur m’a paru de loin (83). ” - “ Et (Ex., II, 5) la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. ” Dès qu’Israël cessa de se consacrer à l’étude de la Loi, la fille du Pharaon descendit au fleuve, ce qui veut dire : la Rigueur descendit [...]
(Ⅰ)
[12b]  
לְאִסְתַּחֲאָה מִדָּמָא דְּיִשְׂרָאֵל, עַל עֶלְבּוֹנָה דְּאוֹרַיְיתָא. וְנַעֲרוֹתֶיהָ הוֹלְכוֹת עַל יַד הַיְאוֹר, אִלֵּין אוּמַיָּא, דְּאִינּוּן אַזְלִין וְרַדְפִין אֲבַּתְרַיְיהוּ, עַל יַד הַיְאוֹר, עַל סִבַּת עֶלְבּוֹנָה דְּאוֹרַיְיתָא, וְאִינּוּן דְּמוֹרִים (נ''א דמיכין) בָּהּ, דְּרָפוּ יְדַיְיהוּ מִינָהּ.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, כָּל מִלִּין דְּעָלְמָא, תַּלְיָין בִּתְשׁוּבָה, וּבִצְלוֹתָא דְּצַלֵּי בַּר נָשׁ לְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְכָל שֶׁכֵּן, מַאן דְּאוֹשִׁיד דִּמְעִין בִּצְלוֹתֵיהּ, דְּלֵית לָךְ תַּרְעָא, דְּלָא עָאלִין אִינּוּן דִּמְעִין. מַה כְּתִיב וַתִּפְתַּח וַתִּרְאֵהוּ אֶת הַיֶּלֶד. וַתִּפְתַּח, דָּא שְׁכִינְתָּא, דְּקַיְּימָא עָלַיְיהוּ דְּיִשְׂרָאֵל, כְּאִימָּא עַל בְּנִין, וְהִיא פָּתְחָה תָּדִיר בִּזְכוּתֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל.

כֵּיוָן שֶׁפָּתְחָה, וַתִּרְאֵהוּ אֶת הַיֶּלֶד, (ירמיהו ל״א:כ׳) יֶלֶד שַׁעֲשׁוּעִים. דְּאִינּוּן יִשְׂרָאֵל, דְּמִתְחַטָּאן קָמֵי מַלְכֵיהוֹן (נ''א מאביהון) בְּכֹלָּא, וּמִיָּד דְּמִתְחַנְּנָן קָמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, הַדְרֵי בִּתְשׁוּבָה, וּבָכָאן קָמֵיהּ, כִּבְרָא דְּבָכֵי קָמֵי אֲבוֹי, מַה כְּתִיב, וְהִנֵּה נַעַר בּוֹכֶה. כֵּיוָן דְּבָכֵי, אִתְעַדוּ (ס''א מתתברי) כָּל גִּזְרִין בִּישִׁין דְּעָלְמָא, מַה כְּתִיב וַתַּחְמוֹל עָלָיו, אִתְּעַר עֲלוֹי בְּרַחֲמִים, וּמְרַחֵם לֵיהּ.

וַתֹּאמֶר מִיַּלְדֵי הָעִבְרִים זֶה, דְּאִינּוּן רַכֵּי לִבָּא, וְלָא מִיַּלְדֵי הַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, דְּאִינּוּן קְשֵׁי קְדַל, וּקְשֵׁי לִבָּא. מִיַּלְדֵי הָעִבְרִים רַכֵּי לִבָּא מֵאֲבָהָן וּמֵאִמָּהָן לְאָתָבָא קָמֵי מָארֵיהוֹן. וַתִּקְרָא אֶת אֵם הַיָּלֶד. שֶׁהָיְתָה בּוֹכָה, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (ירמיהו ל״א:ט״ו) קוֹל בְּרָמָה נִשְׁמָע נְהִי (ח' ע''א) בְּכִי תַמְרוּרִים רָחֵל מְבַכָּה עַל בָּנֶיהָ וְגוֹ', הוּא בּוֹכֶה וְאֵם הַיֶּלֶד הִיא בּוֹכָה.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, לְזִמְנָא דְּאָתֵי מַה כְּתִיב, (ירמיהו ל״א:ט׳) בִּבְכִי יָבוֹאוּ וּבְתַחֲנוּנִים וְגוֹ'. מַהוּ בִּבְכִי יָבוֹאוּ. בִּזְכוּת בְּכִי דְּאֵם הַיֶּלֶד, שֶׁהִיא רָחֵל, יָבוֹאוּ וְיִתְכַּנְשׁוּן מִן גָּלוּתָא. וְאָמַר רִבִּי יִצְחָק, פּוּרְקָנָא דְּיִשְׂרָאֵל לָא תַּלְיָא אֶלָּא בִּבְכִי, כַּד יִשְׁתַּלְּמוּן וְיִכְלוּן, בְּכִי דְּמָעוֹת דְּבָכָה עֵשָׂו קָמֵי אָבִיו, דִּכְתִּיב, (בראשית כ״ז:ל״ח) וְיִשָּׂא עֵשָׂו קוֹלוֹ וַיֵּבְךְ. (אמר רבי יוסי אותו בכי דבכה עשו) וְאִינּוּן דִּמְעִין, אֲחִיתוּ לְיִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתֵיהּ. כֵּיוָן דְּיִכְלוּן אִינּוּן דִּמְעִין בְּבִכְיָה דְּיִשְׂרָאֵל, יִפְקוּן מִגָּלוּתֵיהּ, הֲדָא הוּא (ירמיהו ל״א:ט׳) דִכְתִיב בִּבְכִי יָבוֹאוּ וּבְתַחֲנוּנִים אוֹבִילֵם. (שמות ב׳:י״ב) וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה. חָמָא בְּאִלֵּין נ' אַתְוָון, דִּמְיַחֲדִין לֵיהּ יִשְׂרָאֵל בְּכָל יוֹמָא, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל פַּעֲמַיִם, דְּאִית בְּהוֹן כ''ה כ''ה תְּרֵי זִמְנֵי, וְלָא חָמָא בֵּיהּ. וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וְגוֹ'. כֹּה וָכֹה, אָמַר רִבִּי אַבָּא, כֹּה חָמָא, אִי הֲווֹ בֵּיהּ עוֹבָדִין דְּכַשְׁרָן. וָכֹה אִי זַמִין לְנָפְקָא מִנֵּיהּ בְּרָא מְעַלְיָא, מִיָּד וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ. חָמָא בְּרוּחַ קוּדְשָׁא, דְּלָא זַמִין לְנָפְקָא מִנֵּיהּ בְּרָא מְעַלְיָא.

דְּאָמַר רִבִּי אַבָּא, כַּמָּה חַיָּיבִין אִינּוּן בְּעָלְמָא, דְּמָפְקֵי בְּנִי מְעַלְיָא, יַתִּיר מֵאִינוּן זַכָּאִין. וְהַהוּא בְּרָא מְעַלְיָא דְּנָפַק מִן חַיָּיבָא, אִיהוּ מְעַלְיָא יַתִּיר, לְמֶהֱוֵי טָהוֹר מִטָּמֵא. נְהוֹרָא מִגּוֹ חֲשׁוֹכָא. חָכְמְתָא מִגּוֹ טִפְּשׁוּתָא. וְדָא אִיהוּ מְעַלְיָא מִכֹּלָּא.

וַיַּרְא. ויַּרְא דְּהָכָא, כֹּלָּא בְּרוּחַ קוּדְשָׁא אִסְתָּכַל וְחָמָא, וּבְגִין כַּךְ אִסְתָּכַּל בֵּיהּ וְקָטַל לֵיהּ, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא סִבֵב כֹּלָּא, לִמְהַךְ לְהַהוּא בֵּירָא, כְּמָה דְּאָזַל יַעֲקֹב לְגַבֵּי הַהוּא בֵּירָא, דִּכְתִּיב, (שמות ב׳:ט״ו) וַיֵּשֶׁב עַל הַבְּאֵר. בְּיַעֲקֹב כְּתִיב, (בראשית כ״ט:ב׳) וַיַּרְא וְהִנֵּה בְּאֵר. בְּמֹשֶׁה כְּתִיב, וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ מִדְיָן וַיֵּשֶׁב עַל הַבְּאֵר. בְּגִין דְּמֹשֶׁה וְיַעֲקֹב, אַף עַל גַּב דִּבְדַרְגָּא חֲדָא הֲווֹ, אִסְתָּלַק מֹשֶׁה בְּהַאי יַתִּיר מִנֵּיהּ.

רִבִּי יוֹסֵי וְרִבִּי יִצְחָק הֲווֹ אַזְלֵי בְּאוֹרְחָא. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, הַהוּא בְּאֵר דְּחָמָא יַעֲקֹב, וְחָמָא מֹשֶׁה, אִי דָּא הֲוָה הַהוּא בֵּירָא, דְּחָפַר אַבְרָהָם וְיִצְחָק. אֲמַר לֵיהּ לָאו. אֶלָּא, בְּשַׁעֲתָא דְּאִתְבְּרֵי עָלְמָא, אִתְבְּרֵי הַאי בֵּירָא. וּבְעֶרֶב שַׁבָּת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, אִתְבְּרֵי פּוּמָא דִּילֵיהּ, וְהַאי אִיהוּ בְּאֵר דְּחָמוּ יַעֲקֹב וּמֹשֶׁה.

מַתְנִיתִין. אִינּוּן דְּרֹדְפֵי קְשׁוֹט, אִינּוּן דְּתַבְעֵי רָזָא דִּמְהֵימָנוּתָא. אִינּוּן דְּאִתְדְּבָקוּ בְּקִשּׁוּרָא מְהֵימָנָא. אִינּוּן דְּיָדְעִין אוֹרְחוֹי דְּמַלְכָּא עִלָּאָה. קְרִיבוּ שִׁמְעוּ.

כַּד סְלִיקוּ תְּרֵין, וְנַפְקוּ לְקַדְמוּת חַד, מְקַבְּלִין לֵיהּ בֵּין תְּרֵין דְּרוֹעִין. תְּרֵין נַחְתֵּי לִתְלַתָא (נ''א לתתא) תְּרֵין אִינּוּן, חַד מִינָיְיהוּ חַקְלָא דְּתַפּוּחִין קַדִּישִׁין אִיהוּ מֵהַאי בֵּירָא יַתְבֵי (תרין יתבי) מוֹתְבָא דִּנְבִיאֵי (ס''א בנוי) יַנְקִין בְּהוּ. חַד בֵּינַיְיהוּ, חִבּוּרָא אִיהוּ דְּכֹלָּא, אִיהוּ נָטִיל מִכֹּלָּא
- [...] pour se venger du sang d’Israël de l’affront fait à la Loi. Les paroles : “ ... Et ses compagnes marchaient au bord du fleuve ” désignent les peuples qui courent après Israël et le persécutent en raison del’affront fait à la Loi. Ce n’est que par les larmes d’Israël que ses persécuteurs diminuent la persécution.
Rabbi Yehouda dit : Tout s’obtient par la pénitence de l’homme et par la prière adressée au Saint, béni soit-il, à plus forte raison par la prière accompagnée de larmes, attendu qu’il n’y a aucune porte qui ne s’ouvre devant les larmes.
L’Écriture ajoute : “ ... Et elle l’ouvrit, et elle vit l’enfant. ” Les mots : “ Elle l’ouvrit ” désignent la Schekhina qui veille toujours sur Israël, telle une mère sur ses enfants, et plaide constamment en sa faveur (84). L’Écriture ajoute encore : “ Et elle vit l’enfant. ” Cela correspond aux paroles suivantes (Jér., XXXI, 20) : “ ... Un enfant que j’ai élevé avec tendresse. ” Car Israël se plaint devant son Roi toutes les fois qu’il est en détresse ; et en même temps qu’il prie le Saint, béni soit-il, il fait pénitence et pleure, comme un enfant qui pleure devant son père. C’est ce que l’Écriture (Ex., II, 6) ajoute : “ ... Et l’enfant pleurait. ” Car, quand Israël pleure, toute la rigueur qui sévit dans le monde disparaît. Aussi l’Écriture ajoute-t-elle : “ Elle fut touchée de compassion. ” L’Écriture ajoute : “ Et elle dit : c’est un des enfants des Hébreux ”, un des enfants d’Israël qui ont le cœur tendre, mais non des enfants des païens qui ont l’esprit rétif et le cœur endurci ; c’est un des enfants des Hébreux qui ont le cœur tendre et susceptible de pénitence, comme leur père et leur mère. L’Écriture (Ex., II, 8) ajoute : “ Et elle appela la mère de l’enfant. ” Ces paroles désignent Rachel qui pleure toujours ses enfants, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXI, 15) : “ Voici ce que dit le Seigneur : Un grand bruit s’est élevé à Ramah, on y a entendu des cris mêlés de plaintes et de soupirs de Rachel qui pleure ses enfants, etc. ”
Rabbi Yehouda dit : Du temps de l’avenir, l’Écriture (Jér., XXXI, 9) dit : “ Ils viendront en pleurant, et je les ramènerai dans ma miséricorde. ” Que signifient les mots : “ Ils viendront en pleurant (bibkhi) ” ? Par le mérite des larmes de la mère de l’enfant qui est Rachel, Israël sera délivré de l’exil. Rabbi Isaac dit également que la délivrance d’Israël ne dépend que des pleurs. Lorsque sera effacé l’effet que produisirent les larmes qu’Esaü a versées devant son père, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVII, 38) : “ Et Esaü éleva sa voix et pleura ”, lorsque, disons-nous, l’effet de ces larmes, qui déterminèrent l’exil d’Israël, sera effacé, Israël sera délivré de l’exil ; car ce seront alors les larmes de ce dernier qui l’emporteront sur celles d’Esaü. Tel est le sens des paroles : “ Ils reviendront en pleurant, et je les ramènerai dans ma miséricorde. ” “ Et il se tourna d’un côté et de l’autre côté (coh va-coh), et il vit qu’il n’y avait personne, et il tua l’Égyptien (Ex., II, 12). ” Les mots : “ Coh va-coh ” désignent les cinquante lettres (85) par lesquelles Israël proclame tous les jours l’unité de Dieu ; car le verset (Deut., VI, 4) : “ Écoute, Israël ” est composé de vingt-cinq lettres ; or, ce verset est récité deux fois par jour. Moïse regarda donc pour voir si ces cinquante lettres étaient imprimées sur l’individu qu’il avait devant lui, et il constata qu’elles ne l’étaient point.
Rabbi Abba dit : Les mots : “ Et il tourna son regard d’un côté et d’un autre côté (coh va-coh) ” signifient qu’il tourna son regard d’un côté, pour voir si cet homme avait des œuvres méritoires, et, de l’autre côté, pour voir s’il était prédestiné à donner naissance à un enfant de biens. Et L’Écriture ajoute : “ ... Et il vit qu’il n’y avait personne. ” Il vit, par l’Esprit Saint, que cet homme ne donnerait jamais naissance à un enfant de bien. Car
Rabbi Abba dit : Nombreux sont les coupables en ce monde dont les enfants sont plus dignes que ceux des justes. L’enfant de bien né d’un père coupable est supérieur à l’enfant de bien né d’un juste ; car c’est la pureté sortie de l’impureté, la lumière sortie des ténèbres, la sagesse sortie de la démence ; aussi un tel enfant est-il meilleur que tous les autres. Le mot “ et il vit ” (vaïare) signifie qu’il vit par l’Esprit Saint ; c’est pourquoi Moïse a tué l’Égyptien. Le Saint, béni soit-il, a fait en sorte que Moïse fût obligé de fuir l’Égypte et d’arriver près du puits, de même que Jacob avait rencontré sa compagne près du même puits, ainsi qu’il est écrit (Ex., II, 15) : “ Et il s’assit près du puits. ” Pour Jacob, l’Écriture (Gen., XXIX, 2) dit : “ Et il vit un puits dans le camp ”, alors que, pour Moïse, elle dit : “ Et il se retira au pays de Madian, et il s’assit près du puits. ” Bien que Moïse et Jacob fussent arrivés au même degré, Moïse était supérieur à Jacob, et c’est pourquoi le dernier n’a pu que voir le puits, alors que le premier a pu s’asseoir à côté. Rabbi Yossé et Rabbi Isaac firent une fois un voyage ensemble.
Rabbi Yossé demanda : Est-ce que le “ Puits ” que Jacob et Moïse ont vu était le même que celui qu’Abraham et Isaac avaient creusé ?
Rabbi Isaac lui répondit : Non ; le “ Puits ” que Jacob et Moïse ont vu fut créé en même temps que le monde ; son orifice fut créé à la veille du sabbat, au moment du crépuscule du soir. _______________ MATHNITIN. - Que ceux qui aspirent à connaître la vérité, que ceux qui désirent pénétrer le mystère de la Foi, que ceux qui souhaitent fortifier leur Foi, que ceux qui veulent connaître les voies du Roi suprême approchent et écoutent ce qui suit : Quand deux vont au-devant d’un, ils le reçoivent au milieu d’eux, entre les deux bras (les deux complètent ainsi trois). Deux descendent ici-bas. L’un de ces deux est la source près de laquelle les prophètes s’asseoient et s’abreuvent. L’autre forme le trait d’union de tout ; il tient tout en son pouvoir. [...]
(Ⅰ)
[13a]  
הַהוּא בֵּירָא קַדִּישָׁא, קָאִים תְּחוֹתַיְיהוּ, חַקְלָא דְּתַפּוּחִין קַדִּישִׁין אִיהוּ מֵהַאי בֵּירָא אִתְשַׁקְיָין עֲדָרַיָּיא, דְרַעֵי מֹשֶׁה בְּמָדְבְּרָא, מֵהָאִי בֵּירָא אִתְשַׁקְיָין עֲדָרִיָיא דְבָּרִיר יַעֲקֹב כָּד בָּרִיר לוֹן לְגּוֹ חוּלָקֵיה כָּל אִינּוּן רְתִיכִין, כָּל אִינּוּן מָארֵי דְּגַדְפִּין. תְּלַת קַיְימִין רְבִיעִין עַל הַאי בֵּירָא. הַאי בֵּירָא מִנַּיְיהוּ אִתְמְלֵי. אֲדֹנָ''י אִתְקְרֵי, עַל דָּא כְּתִּיב, (דברים ג׳:כ״ד) אֲדֹנָי יֶיִ' אַתָּה הַחִלּוֹתָ וְגוֹ'. וּכְתִיב (דניאל ט׳:י״ז) וְהָאֵר פָּנֶיךָ עַל מִקְדָּשְׁךָ הַשָּׁמֵם לְמַעַן אֲדֹנָי, אֲדוֹן כָּל הָאָרֶץ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (יהושע ג׳:י״א) הִנֵּה אֲרוֹן הַבְּרִית אֲדוֹן כָּל הָאָרֶץ. בֵּיהּ גָּנִיז חַד מְקוֹרָא קַדִּישָׁא, דִּנְבִיעַ בֵּיהּ תָּדִיר, וְאַמְלֵי לֵיהּ, יְיָ' צְבָאוֹת אִקְרֵי. בְּרִיךְ הוּא לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמִין. (ע''כ)

וּלְכֹהֵן מִדְיָן שֶׁבַע בָּנוֹת וַתָּבֹאנָה וַתִּדְלֶנָה וְגוֹ'. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, אִי בֵּירָא דָּא, אִיהוּ בֵּירָא דְּיַעֲקֹב, הָא כְּתִיב בֵּיהּ, (בראשית כ״ט:ג׳) וְנֶאֱסְפוּ שָׁמָּה כָל הָעֲדָרִים וְגָלֲלוּ וְגוֹ'. וְהָכָא בְּנוֹת יִתְרוֹ לָא אִצְטְרִיכוּ לְהַאי. אֶלָּא וַתָּבֹאנָה וַתִּדְלֶנָה בְּלא טוֹרַח אַחֲרָא.

אָמַר רִבִּי חִיָּיא, יַעֲקֹב אַעְדֵי לָהּ מִן בֵּירָא, דְּהָא כְּתִיב, כַּד מִתְכַּנְשֵׁי תַּמָּן כָּל עֲדָרַיָיא, וְהֵשִׁיבוּ אֶת הָאֶבֶן. וּבְיַעֲקֹב, לָא כְּתִיב וַיָּשֶׁב אֶת הָאֶבֶן, דְּהָא לָא אִצְטְרִיךְ לְבָתַר כֵּן, דְּהָא בְּקַדְמִיתָא מַיָּא לָא הֲווֹ סַלְּקִין, כֵּיוָן דְּאָתָא יַעֲקֹב, סְלִיקוּ מַיָּא לְגַבֵּיהּ, (ומשה אוף הכי סליקו מיא לגביה) וְהַהוּא אַבְנָא, לָא הֲוָה עַל פּוּם בֵּירָא, וּבְגִין כַּךְ וַתָּבֹאנָה וַתִּדְלֶנָה.

ר' אֶלְעָזָר ור' אַבָּא הֲווֹ אַזְלֵי מִטְּבֶרְיָא לְצִפֹּרִי. עַד דַּהֲווּ אַזְלֵי, פָּגַע בְּהוּ חַד יוּדָאי, אִתְחַבָּר בַּהֲדַיְיהוּ, אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, כָּל חַד לֵימָא מִלָּה דְּאוֹרַיְיתָא.

פָּתַח אִיהוּ וְאָמַר, (יחזקאל ל״ז:ד׳) וַיֹּאמֶר אֵלַי הִנָּבֵא בֶּן אָדָם הִנָּבֵא אֶל הָרוּחַ וְאָמַרְתָּ אֶל הָרוּחַ וְגוֹ'. מֵהַאי קְרָא יְדַעְנָא, אֲתַר דְּהָרוּחַ נַפְקָא מִנֵּיהּ, וְכִי יָכִיל הֲוָה יְחֶזְקֵאל לְנַבְּאָה עַל הָרוּחַ, וְהָא כְּתִיב (קהלתח') אֵין אָדָם שַׁלִּיט בָּרוּחַ לִכְלוֹא אֶת הָרוּחַ. אֶלָּא, בַּר נָשׁ לָא יָכִיל לְשַׁלְּטָאָה בָּרוּחַ, אֲבָל קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִיהוּ שַׁלִּיט בְּכֹלָּא, וְעַל מֵימְרֵיהּ הֲוָה מִתְנַבֵּי יְחֶזְקֵאל. וְתוּ דְּהָא רוּחַ הֲוָה בְּגוּפָא בְּהַאי עָלְמָא, וּבְגִין כַּךְ אִתְנַבֵּי עָלֵיהּ, (בראשית ק''ל, ע''א במדרש הנעלם) מֵאַרְבַּע רוּחוֹת בּוֹאִי הָרוּחַ, מֵהַהוּא אֲתַר דְּאִתְּחָם בְּסַמְכוֹי בְּאַרְבַּע סִטְרִין דְּעָלְמָא.

דָּלִיג הַהוּא יוּדָאִי קָמֵיהּ, אָמַר לֵיהּ רִבִּי אֶלְעָזָר, מַאי חָמִית. אָמַר מִלָּה חֲמֵינָא. אָמַר לֵיהּ מַאי הִיא. אָמַר לֵיהּ רוּחַ בְּנֵי אָדָם, אִי אִתְלָבַשׁ בְּגַּן עֵדֶן בִּלְבוּשָׁא דְּדִיּוּקְנָא בְּגוּפָא דְהַאי עָלְמָא, הֲוָה לֵיהּ לְמִכְתַּב, כֹּה אָמַר ה' מִגַּן עֵדֶן בּוֹאִי הָרוּחַ, מַהוּ מֵאַרְבַּע רוּחוֹת.

אֲמַר לֵיהּ, רוּחָא לָא נַחְתָּא לְהַאי עָלְמָא, עַד דְּסַלְּקָא מִגִּנְתָּא דְּאַרְעָא, לְגוֹ כּוּרְסְיָיא, דְּקַיְּימָא (שמות ט''ו ע''ב) עַל אַרְבַּע סַמְכִין. כֵּיוָן דְּסַלְּקָא תַּמָּן, אִסְתַּאֲבָא מִגּוֹ הַהוּא כּוּרְסְיָיא דְּמַלְכָּא, וְנַחְתָּא לְהַאי עָלְמָא, גּוּפָא אִתְנְטִיל מֵאַרְבַּע סִטְרֵי עָלְמָא, רוּחַ אוּף הָכִי אִתְנְטִיל מֵאַרְבַּע סִטְרֵי דְּכוּרְסְיָּיא, דְּמִתַּתְקְנָא עָלַיְיהוּ.

אָמַר לֵיהּ הַהוּא בַּר נָשׁ, דְּלִיגָא דְּקָא דָּלִיגְנָא קָמַיְיכוּ, מִלָּה חֲמֵינָא מֵהַאי סִטְרָא. בְּגִין דְּיוֹמָא חֲדָא הֲוֵינָא אָזִיל בְּמַדְבְּרָא, וַחֲמֵינָא אִילָנָא חַד דְּמִרְגַּג לְמֵחזֵי, וְחַד מְעַרְתָּא תְּחוֹתֵיהּ, קָרִיבְנָא גַּבֵּיהּ וַחֲמֵינָא הַהִיא מְעַרְתָּא, דְּסַלְּקָא רֵיחִין מִכָּל זִינֵי רֵיחִין דְּעָלְמָא. אִתְתָּקַפְנָא בְּגַרְמָאי וְאָעִילְנָא בְּהַהִיא מְעַרְתָּא, וְנָחִיתְנָא בְּדַרְגִּין יְדִיעָן בְּגוֹ דּוּכְתָּא חֲדָא, דְּהֲווּ בֵּיהּ אִלָּנִין סַגִּיאִין וְרֵיחִין וּבוּסְמִין, דְּלָא יָכִילְנָא לְמִסְבַּל.

וְתַמָּן חֲמֵינָא חַד בַּר נָשׁ, וְשַׁרְבִיטָא חַד בִּידֵיהּ. וַהֲוָה קָאִים בְּחַד פִּתְחָא, כֵּיוָן דְּחָמָא לִי, תָּוַה וְקָם לְגַבָּאי. אָמַר לִי, מָה אַתְּ הָכָא, וּמֵאָן אַתְּ, אֲנָא דָּחִילְנָא סַגְיָא, אֲמֵינָא לֵיהּ, מָארִי, מִן חַבְרַיָּיא אֲנָא, כַּךְ וְכַךְ חֲמֵינָא בְּמַדְבְּרָא, וְעָאלָנָא בְּהַאי מְעַרְתָּא, וְנָחִיתְנָא הָכָא.

אָמַר לִי, הוֹאִיל וּמִן חַבְרַיָּיא אַנְתְּ, טוֹל הַאי קִיטְרָא דִּכְתָבָא, וְהָב לֵיהּ לְחַבְרַיָּיא, אִינּוּן דְּיַדְעִין רָזִין דְּרוּחֵיהוֹן דְּצַדִּיקַיָּא
- [...] C’est le “ Puits ” sacré situé au-dessous des deux autres, c’est le champ des pommiers sacrés. C’est à ce “ Puits ” que Moïse abreuva ses troupeaux dans le désert ; c’est à ce “ Puits ” que s’abreuvaient les troupeaux que Jacob avait choisis pour son partage, ce qui veut dire : tous les trônes célestes et tous les chefs des anges ailés. Ce “ Puits ” est ainsi veillé par les trois, et c’est des trois qu’il est rempli. Son nom est “ Adonaï ”. C’est de lui que parle l’Écriture (Deut., III, 24) : “ Seigneur Dieu (Adonaï Jéhovah), tu as commencé à signaler ta grandeur et ta main toute-puissante devant ton serviteur, etc. ” C’est au même “ Puits ” que s’appliquent les paroles suivantes (Josué, III, 11) : “ Fais reluire ta face sur ton sanctuaire qui est désert, pour le Seigneur, le Maître de toute la terre. ” Enfin, c’est ce “ Puits ” qui est désigné dans les paroles suivantes (Josué, III, 11) : “ L’Arche de l’Alliance du Maître de toute la terre... ” Dans ce “ Puits ” se trouve cachée une source sacrée dont les eaux, jaillissant toujours, le remplissent. Le nom de cette source sacrée est “ Jéhovah Çebaoth ”. Béni soit le “ Puits ” en toute éternité.
– Fin de la Mathnitin.
_______________
“ Et (Ex., II, 16) le prêtre de Madian avait sept filles qui étaient venues puiser de l’eau ; elles remplirent les canaux et donnèrent à boire aux troupeaux de leur père. ”
Rabbi Yehouda demanda : Si le puits de Moïse était le même que celui de Jacob, comment expliquer que là l’Écriture (Gen., XXIX, 3) dise : “ Et tous les bergers s’assemblèrent et levèrent la pierre qui couvrait le puits ”, alors que les filles de Yethro n’avaient pas besoin d’autre aide pour ôter la pierre ? Rabbi Hiyâ répondit : Jacob avait ôté la pierre de l’ouverture du puits ; et la preuve en est que, des bergers, l’Écriture (ibid.) dit : “ Et ils remirent la pierre sur l’ouverture du puits ”, alors que, de Jacob, elle dit seulement (Gen., XXIX, 10) : “ Il ôta la pierre qui fermait le puits ”, et n’ajoute plus après qu’il l’avait remise à sa place ; ceci était en effet devenu inutile ; car, avant, les, eaux ne montaient point, alors que, dès l’arrivée de Jacob, l’eau du puits montait au-devant de lui ; aussi la pierre ne fut-elle plus remise sur l’ouverture du puits. Voilà pourquoi les filles de Yethro n’avaient besoin d’aucune aide pour puiser l’eau. Rabbi Éléazar et Rabbi Abba se rendant une fois de Tibériade à Tsiporis rencontrèrent un juif qui se joignit à eux.
Rabbi Eléazar dit : Que chacun de nous fasse entendre une sentence relative à la Loi. Lui-même commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Éz., XXXVII, 9) : “ Et le seigneur me dit : Prophétise, fils de l’homme, prophétise à l’esprit, et dis à l’esprit Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Esprit, viens des quatre vents, et souffle sur ces morts, afin qu’ils revivent, ” Ce verset nous apprend la région d’où émane l’esprit. Mais, comment Ézéchiel aurait-il pu prophétiser à l’esprit, alors que l’Écriture (Ecclés., VIII, 8) dit : “ L’homme n’a point de pouvoir sur l’esprit. ” Mais le Saint, béni soit-il, en a ; or, Ézéchiel a prophétisé au nom du Seigneur. Outre cela, l’homme n’a point de pouvoir sur l’esprit, lorsque celui-ci a quitté ce monde ; mais il a bien le pouvoir sur lui tant qu’il est encore attaché au corps. Or, Ézéchiel a prophétisé à l’esprit attaché au corps : “ Esprit, viens des quatre vents ”, ce qui veut dire de cette région qui est marquée aux quatre points cardinaux du monde. Le juif qui s’était joint aux voyageurs bondit au-devant de Rabbi Éléazar. Celui-ci lui demanda ce qu’il avait. Le juif répondit : J’ai été témoin oculaire d’un fait. Rabbi Éléazar lui demanda la nature de ce fait. Mais le juif commença d’abord à demander à Rabbi Éléazar : Si la sentence est exacte suivant laquelle l’esprit de l’homme est revêtu dans le Paradis d’une enveloppe ayant une forme semblable à celle du corps que l’âme avait animé sur la terre, l’Écriture aurait dû dire : “ Esprit, viens du Paradis. ” Mais que signifie : “ Viens des quatre vents ” ?
Rabbi Éléazar lui répondit : L’esprit ne descend pas en ce bas monde avant d’être monté du Paradis terrestre au trône suprême appuyé sur quatre pieds. Quand l’esprit arrive là, il est purifié par son contact avec le trône du Roi, et ce n’est qu’après qu’il descend dans ce bas monde. Le corps de l’homme est composé d’éléments des quatre points cardinaux du monde (86) ; et l’âme pareillement est composée des quatre côtés du trône. Le juif dit à Rabbi Éléazar : Si j’ai bondi tout à l’heure, c’est que j’ai été témoin d’un fait se rapportant à ce sujet. Me trouvant un jour dans le désert, j’y ai vu un arbre agréable à la vue, au-dessous duquel se trouvait une caverne. M’étant approché de la caverne. j’ai senti toutes les bonnes odeurs connues au monde qui s’échappaient de cette caverne. Je me suis armé de courage et j’ai pénétré dans la caverne. Après avoir descendu plusieurs marches, je suis arrivé à un endroit où il y avait plusieurs grands arbres répandant des odeurs et des parfums si forts que je ne pus les supporter. J’y ai vu un homme tenant une verge en sa main. Il se tenait à une porte. Aussitôt qu’il m’eut vu, il s’approcha de moi et parut fort étonné. Il me dit : Que fais-tu ici, et-qui es-tu ? Saisi d’une grande frayeur, je lui répondis : Je suis un des collègues, et, comme j’avais vu dans le désert l’arbre et la caverne, j’ai pénétré dans celle-ci et je suis arrivé jusqu’ici. Il me dit : Puisque tu es un des collègues, prends cet écrit plié et donne-le à ceux de tes collègues qui connaissent le mystère touchant les âmes des justes. [...]
(Ⅰ)
[13b]  
בָטַשׁ בִּי בְּהַהוּא שַׁרְבִיטָא, וְדָמִיכְנָא. אַדְּהָכִי, חֲמֵינָא כַּמָּה חֵילִין וּמַשִּׁירְיָין גּוֹ שֵׁינָתָא, דַּהֲווֹ אַתְיָין בְּאוֹרְחָא, לְהַהוּא דּוּכְתָּא. וְהַהוּא גַּבְרָא בָּטַשׁ בְּהַהוּא שַׁרְבִיטָא, וְאָמַר בְּאוֹרְחָא דְּאִילָנִי זִילוּ. אַדְּהָכִי דַּהֲווֹ אַזְלִי, פַּרְחֵי בַּאֲוִירָא וְסַלְקֵי, וְלָא יְדַעְנָא לְאָן אֲתָר. וּשְׁמַעְנָא קָלִין דְּמַשִּׁירְיָין סַגִּיאִין, וְלָא יְדַעְנָא מֵאָן (ס''א לאן אתר) אִיהוּ. אִתְּעַרְנָא, וְלָא חֲמֵינָא מִידִי, וְדָחִילְנָא בְּהַהוּא אֲתָר.

אַדְּהָכִי, חֲמֵינָא לְהַהוּא בַּר נָשׁ, אָמַר לִי, חָמִית מִידִי, אֲמֵינָא לֵיהּ, חֲמֵינָא גּוֹ שֵׁינָתָא כַּךְ וְכָךְ. אָמַר, בְּהַהוּא אָרְחָא אַזְלֵי רוּחֵיהוֹן דְּצַדִּיקַיָּא, גּוֹ גִּנְתָּא דְּעֵדֶן לְאָעָלָא תַּמָּן. וּמַה דְּשַׁמְעַת מִנַּיְיהוּ, הוּא, דְּקַיְימֵי בְּגִנְתָּא בְּדִיּוּקְנָא דְהַאי עָלְמָא וְחַדָּאן בְּרוּחֵיהוֹן דְּצַדִּיקַיָּא דְּעָאלִין תַּמָּן.

וּכְמָה דְּגוּפָא אִתְבְּנִי בְּהַאי עָלְמָא, מִקְּטוּרָא דְּאַרְבַּע יְסוֹדֵי, וְאִתְצָיַיר בְּהַאי עָלְמָא. אוּף הָכִי רוּחָא, אִתְצָיָיר בְּגִינְתָּא, מִקְּטוּרָא דְּאַרְבַּע רוּחִין דְּקַיְּימָא בְּגִנְתָּא, וְהַהוּא רוּחָא, אִתְלַבְּשָׁא תַּמָּן, וּמִתְצַיְרַת מִנַּיְיהוּ, בְּצִיּוּרָא דְּדִיּוּקְנָא דְּגוּפָא, דְּאִתְצַיָּיר בְּהַאי עָלְמָא. וְאִלְמָלֵא אִינּוּן אַרְבַּע רוּחִין, דְּאִינּוּן אֲוִירִין דְּגִנְתָּא, רוּחָא לָא מִתְצַיְּירָא בְּצִיּוּרָא כְּלָל, וְלָא אִתְלַבְּשָׁא בְּהוּ.

אִינּוּן ד' רוּחִין, קְטִירִין אִלֵּין בְּאִלֵּין כַּחֲדָא, וְהַהוּא רוּחַ אִתְצַיָּיר וְאִתְלָבַשׁ בְּהוּ, כְּגַוְונָא דְּגוּפָא אִתְצַיָיר בְּקִטּוּרֵי, דְּד' יְסוֹדֵי עָלְמָא. וּבְגִין כַּךְ, מֵאַרְבַּע רוּחוֹת בּוֹאִי הָרוּחַ, מֵאִינוּן אַרְבַּע רוּחִין דְגַּן עֵדֶן, דְּאִתְלַבְשָׁא וְאִתְצֵיירֶת בְּהוּ, וְהַשְּׁתָּא טוֹל הַאי קִיטְרָא דִּכְתָבָא וְזִיל לְאָרְחָךְ, וְהָב לֵיהּ לְחַבְרַיָּיא.

אָתָא רִבִּי אֶלְעָזָר, וְאִינּוּן חַבְרַיָּיא, וְּנְשָׁקוּהוּ בְּרֵישֵׁיהּ, אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, בְּרִיךְ רַחֲמָנָא, דְּשַׁדְרָךְ הָכָא, דְּוַדַּאי דָּא הוּא בְּרִירָא דְּמִלָּה, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אַזְמִין לְפוּמִי הַאי קְרָא. יְהָב לוֹן הַהוּא קִיטְרָא דִּכְתָבָא, כֵּיוָן דְנָטַל לֵיהּ רִבִּי אֶלְעָזָר, וּפָתַח לֵיהּ, נָפַק אֲפוּתָא דְּאֶשָּׁא, וְאַסְחַר לֵיהּ, חָמָא בֵּיהּ מַה דְּחָמָא, וּפָרַח מִן יְדוֹי.

בָּכָה ר' אֶלְעָזָר, וְאָמַר מַאן יָכִיל לְקַיְּימָא בְּגִנְזַיָּיא דְּמַלְכָּא, (תהילים ט״ו:א׳) ה' מִי יָגוּר בְּאָהֳלֶךָ מִי יִשְׁכּוֹן בְּהַר קָדְשֶׁךָ. זַכָּאָה הַאי אוֹרְחָא, וְהַהִיא שַׁעֲתָא דְּאִעְרַעְנָא בָּךְ. וּמֵהַהוּא יוֹמָא הֲוָה חַדֵּי רִבִּי אֶלְעָזָר, וְלֹא אָמַר כְּלוּם לְחַבְרַיָּיא, עַד דַּהֲווֹ אַזְלֵי, פָּגְעוּ בְּחַד בֵּירָא דְּמַיָּא, קַיְימוּ עָלֵיהּ, וְשָׁתוּ מִן מַיָּא.

אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּצַדִּיקַיָּא, יַעֲקֹב עָרַק מִקָּמֵי אֲחוּי, וְאִזְדְּמַן לֵיהּ בֵּירָא, כֵּיוָן דְּבִירָא חָמָא לֵיהּ, מַיָּא אִשְׁתְּמוֹדָעוּ לְמָארֵיהוֹן, וְסַלְּקִין לְגַבֵּיהּ, וְחַדּוּ בַּהֲדֵיהּ, וְתַמָּן אִזְדַּוְּוגַת לֵיהּ בַּת זוּגֵיהּ. מֹשֶׁה עָרַק מִקָּמֵי פַּרְעֹה, וְאִזְדָּמַן לֵיהּ הַהוּא בֵּירָא, וּמַיִין חָמוּ לֵיהּ, וְאִשְׁתְּמוֹדָעוּ לְמָארֵיהוֹן, וְסַלְקוּ לְגַבֵּיהּ, וְתַמָּן אִזְדַּוְּוגַת לֵיהּ בַּת זוּגֵיהּ.

מַה בֵּין מֹשֶׁה לְיַעֲקֹב, יַעֲקֹב כְּתִיב בֵּיהּ, (בראשית כ''ט) וַיְהִי כַּאֲשֶׁר רָאָה יַעֲקֹב אֶת רָחֵל וְגוֹ'. וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב וַיָּגֶל אֶת הָאֶבֶן וְגוֹ'. מֹשֶׁה מַה כְּתִיב בֵּיהּ, וַיָּבוֹאוּ הָרוֹעִים וַיְ גרַשׁוּם וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיּוֹשִיעָן וְגוֹ'. בְּוַדַּאי יָדַע הֲוָה מֹשֶׁה, כֵּיוָן דְּחָמָא מַיָּא דְּסַלְּקִין לְגַבֵּיהּ, דְּתַמָּן תִּזְדָּמַן לֵיהּ בַּת זוּגֵיהּ. וְתוּ, דְּהָא רוּחַ קוּדְשָׁא, לָא אִתְעָדֵי מִנֵּיהּ לְעָלְמִין וּבֵיהּ הֲוָה יָדַע, דְּצִפּוֹרָה תֶּהֱוֵי בַּת זוּגֵיהּ. אָמַר מֹשֶׁה, וַדַּאי יַעֲקֹב אָתָא לְהָכָא, וּמַיָּא סְלִיקוּ לְגַבֵּיהּ, אִזְדָּמַן לֵיהּ בַּר נָשׁ דְּאַכְנִישׁ לֵיהּ לְבֵיתֵיהּ, וְיָהַב לֵיהּ כָּל מַה דְּאִצְטָרִיךְ. אָנָא אוּף הָכִי.

אָמַר הַהוּא בַּר נָשׁ, הָכִי אוֹלִיפְנָא, דְּיִתְרוֹ כּוֹמֶר לְכּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת הֲוָה. כֵּיוָן דְּחָמָא דְכּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת לֵית בָּהּ מַמָּשׁוּ. אִתְפְּרָשׁ מִפּוּלְחָנָא דִּילֵהּ. קָמוּ עַמָּא וְנִדּוּהוּ. כֵּיוָן דְּחָמוּ בְּנָתֵיהּ, הֲווֹ מְתָרְכָן לוֹן, דְּהָא בְּקַדְמִיתָא אִינּוּן הֲווֹ רַעָאן עָאנֵיהּ. כֵּיוָן דְּחָמָא מֹשֶׁה בְּרוּחַ קוּדְשָׁא, דְּעַל מִלָּה דְכּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת הֲווֹ עַבְדֵי, מִיָּד וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיּוֹשִיעָן וַיַּשְׁק אֶת צֹאנָם. וְאִתְעָבִיד קִנְאָה לְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּכֹלָּא.

אָמַר לֵיהּ רִבִּי אֶלְעָזָר, אַנְתְּ לְגַבָּן, וְלָא יְדַעְנָא
- [...] Il me toucha de sa verge et je m’endormis. Je vis en songe de nombreuses légions et armées qui se dirigeaient vers l’endroit où j’étais. Et je vis l’homme frapper avec sa verge en disant à ces légions et armées : Dirigez-vous du côté de l’arbre. Ensuite je les ai vues s’élever dans l’air et disparaître, et je ne savais dans quelle direction elles se sont dirigées. J’ai entendu aussi le bruit de grandes armées, et je ne savais ce que c’était. Je me suis réveiller et je n’ai plus rien vu. J’étais très effrayé de me trouver dans cet endroit. Ensuite je revis l’homme qui me demanda : As-tu vu quelque chose ? Je lui répondis : J’ai vu en songe telle et telle chose. L’homme me dit : C’est le chemin que suivent les âmes des justes lorsqu’elles se rendent au Jardin de l’Éden. Les âmes que tu as entendues sont celles qui séjournent déjà dans le Paradis revêtues d’une enveloppe semblable au corps qu’elles avaient auparavant ; elles se réjouissent de l’arrivée d’autres âmes des justes. De même que le corps ici-bas est composé d’éléments des quatre points cardinaux, et de même que la forme du corps est formée de ces éléments, de même l’âme est formée dans le Paradis des quatre vents qui soufflent au Paradis. L’enveloppe dont l’âme y est revêtue est formée de ces quatre vents. Aussi cette enveloppe donne-t-elle à l’âme la même forme qu’avait le corps sur la terre. Sans ces quatre vents qui constituent l’air du Paradis, l’âme n’aurait aucune forme, car elle n’aurait aucune enveloppe. Ces quatre vents sont noués l’un à l’autre et donnent la matière à l’enveloppe de l’âme, comme les quatre éléments de la terre fournissent la matière du corps.
C’est pourquoi l’Écriture a dit : “ Esprit, viens des quatre vents ”, ce qui veut dire des quatre vents du Paradis qui fournissent à l’âme l’enveloppe et lui donnent ainsi une forme. Et maintenant prends cet écrit plié et remets-le aux collègues. Rabbi Éléazar et les autres collègues s’approchèrent du juif et le baisèrent sur la tête. Rabbi Éléazar lui dit : Béni soit la miséricorde divine de t’avoir envoyé auprès de nous : car c’est par ton écrit que nous connaîtrons la vérité ; et c’était le Saint, béni soit-il, qui m’avait inspiré de citer ce verset. Le juif leur remit l’écrit plié. Dès que Rabbi Éléazar le prit en main et l’ouvrit, une fusée de feu s’échappa de l’écrit et entourer les voyageurs. Rabbi Éléazar en lut le contenu ; et l’écrit s’échappa de ses mains. Rabbi Éléazar se mit à pleurer en s’écriant : Qui est-ce qui peut pénétrer les secrets du Roi ? “ Seigneur (Ps., XV, 1), qui demeurera sous ta tente ? qui reposera sur ta sainte montagne ? ” Ce voyage était heureux, et heureuse l’heure où cet événement nous est arrivé. Rabbi Éléazar manifesta une grande joie, mais ne dit rien aux collègues. Continuant leur chemin, ils arrivèrent près d’un puits, où ils s’arrêtèrent et burent de l’eau.
Rabbi Éléazar dit : Heureux le sort des justes. Lorsque Jacob avait fui son frère, il rencontra un puits ; et, aussitôt que le puits le vit, les eaux, reconnaissant leur maître, montèrent au-devant de lui et se réjouirent avec lui ; et c’était là également qu’il rencontra l’épouse qui lui était destinée. Lorsque Moïse avait fui Pharaon, il rencontra également un puits dont les eaux, reconnaissant leur maître, montèrent au-devant de lui ; et c’est là aussi qu’il rencontra l’épouse qui lui était destinée. Quelle différence y a-t-il entre le cas de Moïse et celui de Jacob ? - Pour Jacob, l’Écriture (Gen., XXIX, 10) dit : “ Jacob l’ayant vue, et sachant qu’elle était sa cousine, et que ces troupeaux étaient à Laban, son oncle, ôta la pierre qui fermait le puits, etc. ”, alors que, pour Moïse, l’Écriture (Ex., II, 17) dit : “ Et les pasteurs étant survenus, les chassèrent. Et Moïse se leva, prit la défense de ces filles et fit boire leurs brebis. ” Aussitôt que Moïse eut vu que l’eau du puits montait au-devant de lui, il fut certain d’y rencontrer l’épouse qui lui était destinée. Il savait cela, en outre, par l’Esprit Saint qui ne l’a jamais quitté ; c’est par cet Esprit qu’il savait que Séphora lui était destinée pour épouse.
Arrivé près du puits, Moïse s’était dit : Il est certain que Jacob avait été également près de ce puits, où l’eau monta au-devant de lui, et où il rencontra un homme qui lui accorda tout ce dont il avait besoin. Il m’arrivera certainement pareille chose. Le juif dit à Rabbi Éléazar : Voici ce que j’ai appris à ce sujet : Yethro était un prêtre du culte de l’idolâtrie. Ayant reconnu l’inanité de l’idolâtrie, il en abandonna le culte ; le peuple se souleva contre lui et le mit au ban ; il chassa également les filles de Yethro. Avant, c’étaient les pasteurs qui paissaient les troupeaux de Yethro ; mais après que celui-ci eut abandonné le culte de l’idolâtrie, les pasteurs refusèrent de le servir, et c’étaient ses propres filles qui en furent chargées. Moïse ayant vu par l’Esprit Saint que le motif pour lequel les pasteurs avaient chassé les filles de Yethro était le refus de celles-ci d’adopter le culte de l’idolâtrie, il se leva, prit la défense des filles et fit boire leurs brebis ; car Moïse vengeait dans toute cette action la gloire du Saint, béni soit-il.
Rabbi Éléazar dit au juif : Tu voyages avec nous et nous ne savons quel est [...]
(Ⅰ)
[14a]  
שְׁמֶךָ. אָמַר, אֲנָא יוֹעֶזְרִ בֶּן יַעֲקֹב. אָתוּ חַבְרַיָּיא וּנְשָׁקוּהוּ, אָמְרוּ, וּמָה אַנְתְּ לְגַבָּן, וְלָא הֲוִינָן יַדְעִין בָּךְ. אָזְלוּ כַּחֲדָא כָּל הַהוּא יוֹמָא לְיוֹמָא אַחֲרָא אֹזְפוּהוּ תְּלַת מִילִין, וְאָזִיל לְאוֹרְחֵיהּ. (שמות ב׳:י״ט) וַתֹּאמַרְןָ אִישׁ מִצְרִי הִצִּילָנוּ. רִבִּי חִיָּיא אָמַר, הָא אוּקְמוּהָ חַבְרַיָּיא, דְּנִצְנְצָא בְּהוּ רוּחַ קוּדְשָׁא, וְאָמְרוּ, וְלֹא יָדְעוּ מָה אָמְרוּ. לְבַר נָשׁ, דְּהֲוָה יָתִיב בְּמַדְבְּרָא, וַהֲווּ יוֹמִין דְּלָא אָכַל בִּשְׂרָא. יוֹמָא חַד אָתָא דּוֹבָא לְנַטְלָא חַד אִימְרָא, עָרַק אִימְרָא, וְדוֹבָא אֲבַתְרֵיהּ, עַד דְּמָטוּ לְגַבֵּי הַהוּא בַּר נָשׁ לְמַדְבְּרָא, חָמָא אִימְרָא, וְאַתְקִיף בֵּיהּ וּשְׁחָטֵיהּ וְאָכַל בִּשְׂרָא.

דָּבָר אַחֵר (שמות א׳:א׳) וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. רִבִּי יְהוּדָה פָּתַח וְאָמַר, (שיר השירים א׳:ה׳) שְׁחוֹרָה אֲנִי וְנָאוָה וְגוֹ', שְׁחוֹרָה אֲנִי וְנָאוָה, דָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, דְּהִיא שְׁחוֹרָה מִן גָּלוּתָא, וְנָאוָה, דְּהִיא נָאוָה בְּאוֹרַיְיתָא, וּבְפִקּוּדִין, וּבְעוֹבָדִין דְּכַשְׁרָן. בְּנוֹת יְרוּשָׁלַ ם, דְּעַל דָּא, זַכָּאִין לְיָרְתָאָה יְרוּשָׁלַם דִּלְעֵילָּא. כְּאָהֳלֵי קֵדָר, אַף עַל גַּב דְּהִיא קוֹדֶרֶת בְּגָלוּתָא, בְּעוֹבָדִין הִיא כִּירִיעוֹת שְׁלֹמֹה, כִּירִיעוֹת, דְּמַלְכָּא דִּשְׁלָמָא כֹּלָּא דִּילֵיהּ.

רִבִּי חִיָּיא רַבָּא, הֲוָה אָזִיל לְגַבֵּי מָארֵיהוֹן דְּמַתְנִיתָא, לְמֵילַף מִנַיְיהוּ. אָזָל לְגַבֵּי רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחָאי, וְחָמָא פַּרְגּוֹד חַד, דְּהֲוָה פָּסִיק בְּבֵיתָא. תָּוָה רִבִּי חִיָּיא, אָמַר, אֶשְׁמַע מִלָּה מִפּוּמֵיהּ מֵהָכָא.

שָׁמַע דְּהֲוָה אָמַר, (שיר השירים ח׳:י״ד) בְּרַח דּוֹדִי וּדְמֵה לְךָ לִצְבִי אוֹ לְעוֹפֶר הָאַיָּלִים. כָּל כִּסּוּפָא דִּכְסִיפוּ יִשְׂרָאֵל מִּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, תַּאֲוָתָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, שֶׁיִּהְיֶה הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא הוֹלֵךְ וְלֹא מִתְרַחֵק, אֶלָּא בּוֹרֵחַ כַּצְּבִי אוֹ כְּעוֹפֶר הָאַיָּלִים.

מַאי טַעְמָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, אֵין חַיָּה בָּעוֹלָם עוֹשָׂה כְּמוֹ הַצְּבִי אוֹ כְּעוֹפֶר הָאַיָּלִים, בִּזְמָן שֶׁהוּא בּוֹרֵחַ הוֹלֵךְ מְעַט מְעַט, וּמַחֲזִיר אֶת רֹאשׁוֹ לְמָקוֹם שֶׁיָּצָא מִמֶּנּוּ, וּלְעוֹלָם תָּמִיד הוּא מַחֲזִיר אֶת רֹאשׁוֹ לַאֲחוֹרָיו. כַּךְ אָמְרוּ יִשְׂרָאֵל, רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אִם אָנוּ גּוֹרְמִים שֶׁתִּסְתַּלֵּק מִבֵּינֵינוּ, יְהִי רָצוֹן, שֶתִּבְרַח כְּמוֹ הַצְּבִי אוֹ כְּמוֹ עוֹפֶר הָאַיָּלִים, שֶׁהוּא בּוֹרֵחַ וּמַחֲזִיר אֶת רֹאשׁוֹ לְמָּקוֹם שֶׁהִנִּיחַ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (ויקרא כ״ו:מ״ד) וְאַף גַּם זֹאת בִּהְיוֹתָם בְּאֶרֶץ אוֹיְבֵיהֶם לֹא מְאַסְתִּים וְלא גְעַלְתִּים לְכַלּוֹתָם. דָּבָר אַחֵר, הַצְּבִי כְּשֶׁהוּא יָשֵׁן, הוּא יָשֵׁן בְּעַיִן אַחַת, וְהָאַחֶרֶת הוּא נֵעוֹר, כַּךְ אָמְרוּ יִשְׂרָאֵל לְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, עֲשֵׂה כְּמוֹ הַצְּבִי, שֶׁהִנֵּה לא יָנוּם וְלא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל.

שָׁמַע רִבִּי חִיָּיא וְאָמַר, אִי עִלָּאִין (פסקין) עַסְקִין בְּבֵיתָא, וַאֲנָא יָתִיב אַבְרָאי, בָּכָה. שָׁמַע רַבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר, וַדַּאי שְׁכִינְתָּא לְּבָרָא, מַאן יִפּוּק. אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר בְּרֵיהּ. אִי אֲנָא קָלֵינָא, (כחולא) לָא קָלֵינָא דְּהָא שְׁכִינְתָּא בָּרָא מִנָּנָא, לֵיעוּל שְׁכִינְתָּא, וְתֶיהֱוֵי אֶשָּׁתָא שְׁלֵימָתָא. שָׁמַע קָלָא דְּאָמַר, עַד לָא סַמְכִין אִסְתְּמָכוּ, וְתַרְעִין לָא אִתְתָּקָנוּ, וּמִזוּטְרֵי (נ''א ומטוטרי) דְּבוּסְמַיָּא דְּעֵדֶן דִּכְעָן הוּא, לָא נָפַק ר' אֶלְעָזָר.

יָתִיב רִבִּי חִיָּיא, בָּכָה וְאִתְגַּנַּח, פָּתַח וְאָמַר, (שיר השירים ב׳:י״ז) סוֹב דְּמֵה לְךָ דּוֹדִי לִצְבִי אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים. אִתְפְּתַח תַּרְעָא דְּפַרְגּוֹדָא, לָא עָיִיִל רִבִּי חִיָּיא, זָקִיף רִבִּי שִׁמְעוֹן עֵינוֹי וְאָמַר, שְׁמַע מִינָּהּ אִתְיְהָיב רְשׁוּתָא לְמַאן דְּאִיהוּ אַבְרָאי וַאֲנָן לְגוֹ. קָם רִבִּי שִׁמְעוֹן, אָזַל אֶשָּׂא מִדּוּכְתֵּיהּ, עַד דּוּכְתָּא דְּרִבִּי חִיָּיא, אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן, קוּזְטִיפָא דִּנְהוֹרָא דְּקַלִיטְרָא (ס''א דקלדיטא) לְבַר, וַאֲנָא הָכָא לְגוֹ, אִתְאַלַּם פּוּמֵיהּ דְּרִבִּי חִיָּיא.

כֵּיוָן דְּעָאל לְגוֹ, מַאִיךְ עֵינוֹי, וְלָא זָקִיף רֵישֵׁיהּ. אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן לְרִבִּי אֶלְעָזָר בְּרֵיהּ, קוּם אַעְבָר יָדָךְ אֲפוּמֵיהּ, דְּלָא יָדַע בְּהַאי, דְּלָא רָגִיל בֵּיהּ. קָם רִבִּי אֶלְעָזָר, אַעְבָּר יְדֵיהּ אֲפוּמֵיהּ דְּרִבִּי חִיָּיא, פָּתַח פּוּמֵיהּ רִבִּי חִיָּיא, וְאָמַר, חָמָא עֵינָא מַה דְּלָא חֲמֵינָא, אִזְדְּקַף דְּלָא חֲשִׁיבְנָא, טָב לְמֵימַת בְּאֶשָּׁא דְּדַהֲבָא טָבָא דָּלִיק.

בְּאֲתָר דִּשְׁבִיבִין זַרְקִין לְכָל עִיבָר, וְכָל שְׁבִיבָא וּשְׁבִיבָא, סָלִיק לִתְלַת מְאָה
- [...] ton nom. Le juif répondit : Je m’appelle Yoëzer, fils de Jacob. Les collègues l’embrassèrent de nouveau et lui dirent : Tu es si supérieur à nous, et nous ignorions jusqu’aujourd’hui ton existence ! Ils marchèrent ensemble toute la journée. Le jour suivant, les collègues accompagnèrent le juif sur un parcours de trois lieues, au bout desquelles le juif poursuivit seul son chemin.
Rabbi Hiyâ dit : Les collègues ont expliqué ce verset de la façon suivante : Les filles de Yethro ont été touchées en ce moment par l’Esprit Saint, et elles parlaient, sans comprendre elles-mêmes toute la portée de leurs paroles. Ce cas est comparable à un homme qui, se trouvant dans le désert, dut s’abstenir de viande pendant plusieurs jours. Mais un jour un loup allait saisir un agneau ; l’agneau se sauva et le loup courait après lui, de sorte qu’agneau et loup arrivèrent en courant dans le désert près de l’homme. Celui-ci, apercevant l’agneau, s’en empara, le saigna et en mangea la chair. D’après une autre version (87).... “ Voici les noms des enfants d’Israël (Ex., I, 1). ”
Rabbi Yehouda commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., I, 5) : “ Je suis noire, mais je suis belle, ô filles de Jérusalem ; je suis noire comme les tentes de Cédar, et belle comme les toiles des pavillons de Salomon. ” Les mots : “ Je suis noire, mais je suis belle ” désignent la “ Communauté d’Israël ”, qui est noire par la souffrance de l’exil, mais belle par la Loi, par les comnandements et par les bonnes œuvres. Le terme : “ ... Filles de Jérusalem ” signifie que c’est grâce à la Loi et aux bonnes œuvres que la “ Communauté d’Israël ” recevra en partage la Jérusalem céleste. Les mots : “ … Comme les tentes de Cédar ” signifient : bien que la “ Communauté d’Israël ” soit noircie dans l’exil, ses œuvres sont belles, “ comme les toiles des pavillons de Salomon (Schelomo) ”, ce qui veut dire : comme les toiles du pavillon du Roi à qui appartient la paix. Rabbi Hiyâ le Grand se rendait auprès des maîtres de la Loi pour apprendre. Arrivé près de Rabbi Siméon, fils de Jochaï, il vit que sa maison était divisée en deux par une cloison de feu. Étonné, Rabbi Hiyâ se dit : Je vais m’arrêter ici ; peut-être entendrai- je les paroles de Rabbi Siméon d’ici. Il entendit dire : Il est écrit (Cant., VIII, 14) : “Fuis, ô mon bien-aimé, et sois semblable à un cerf ou à un faon de biche. ” C’est tout ce qu’Israël demande au Saint, béni soit-il ; car Rabbi Siméon a dit : Ce qu’Israël désire ardemment, c’est que le Saint, béni soit-il, ne s’éloigne de lui autrement qu’à la manière de la fuite particulière au cerf et au faon de la biche. Pourquoi ?
Rabbi Siméon dit : Aucun animal au monde n’imite le cerf ou le faon de la biche qui, en fuyant, parcourent un court espace et retournent la tête vers l’endroit d’où ils viennent de fuir, et durant tout le temps de leur fuite tournent toujours la tête en arrière. De même, Israël dit à Dieu : Maître de l’univers, si jamais nous sommes cause que tu te retires de nous, puisse-t-il te plaire de t’éloigner de nous à la façon du cerf et du faon de la biche qui, tout en fuyant, tournent la tête vers l’endroit qu’ils viennent de quitter. Aussi l’Écriture-, dit-elle : “ Et alors même qu’ils étaient dans une terre ennemie, je ne les ai cependant pas rejetés et ne les ai point méprisés jusqu’à les laisser périr entièrement. ” D’après une autre version, Israël demande à Dieu d’être semblable à un cerf, parce que le cerf ne dort que d’un seul œil, alors qu’il veille de l’autre. Israël demande au Saint, béni soit-il, d’agir comme le cerf, car le gardien d’Israël ne dort, ni ne sommeille. Rabbi Hiyâ ayant entendu ces paroles s’écria : Si des êtres supérieurs partent dans cette maison, il faudra que je reste dehors. Il se mit à pleurer. Rabbi Siméon ayant entendu les lamentations de
Rabbi Hiyâ dit : Il est certain que la Schekhina est dehors ; qui oserait donc sortir ? Son fils, Rabbi Éléazar, dit alors : Quel qu’humble que je sois, je ne crois pas manquer de respect en priant la Schekhina, qui se trouve hors de notre compartiment, d’entrer chez nous et de faire en sorte que le feu, au lieu de former une cloison, entoure la maison tout entière. Une voix céleste fit entendre en ce moment les paroles suivantes : Il n’est pas encore initié et il n’a pas encore franchi la porte du dépôt des parfums (88). Rabbi Éléazar ne sortit donc pas comme il avait l’intention de le faire, afin d’introduire Rabbi Hiyâ. Rabbi Hiyâ commença de nouveau à pleurer et à se lamenter, en citant ce verset (Cant., II, 17) : “ Retourne, mon bienaimé, et sois semblable à un cerf ou à un faon de biche. ” En ce moment, une porte s’ouvrit dans la cloison de feu ; mais Rabbi Hiyâ n’entra pas encore. Ayant levé les yeux,
Rabbi Siméon dit : J’en infère que le ciel autorise l’homme qui est dehors à pénétrer parmi nous. Rabbi Siméon se leva pour introduire Rabbi Hiyâ. Le feu formant cloison recula jusqu’à l’endroit où se trouvait Rabbi Hiyâ. Rabbi Siméon s’écria : Comment ! une lumière si étincelante se tient dehors, alors que moi je reste dedans ! Rabbi Hiyâ fut jeté par ces mots dans une telle confusion qu’il ne put proférer une seule parole. Entré près de Rabbi Siméon, il baissa les yeux et ne leva point la tête. Rabbi Siméon dit alors à Rabbi Éléazar, son fils : Passe-lui la main sur la bouche. Rabbi Éléazar se leva et lui passa la main sur la bouche. Ayant recouvré l’usage de la parole, Rabbi Hiyâ s’exprime ainsi : Mon œil voit des choses qu’il n’a jamais vues ; je vois que je ne suis pas digne de mourir dans ce feu qui ne consume que l’or pur, dans ce feu d’où s’échappent des étincelles qui se répandent dans toutes les directions ; chaque étincelle se divise en trois cent [...]
(Ⅰ)
[14b]  
וְשִׁבְעִין רְתִיכִין. וְכָל רְתִיכָא, אִתְפְּרַשׁ לְאֶלֶף אַלְפִין, וְרִבּוֹא רִבְוָון, עַד דְּמָטוּ לְעַתִּיק יוֹמִין, דְּיָתִיב עַל כֻּרְסְיָיא, וְכֻרְסְיָיא מִזְדַּעְזְעָא מִנֵּיהּ, לְמָאתָן וְשִׁתִּין עָלְמִין.

עַד דְּמָטָא לַאֲתָר עִדּוּנָא דְּצַדִּיקַיָּיא, עַד דְּאִשְׁתְּמַע בְּכָל רְקִיעִין, וְכָל עִלָּאִין וְתַתָּאִין, וְכֻלְּהוּ בְּזִמְנָא חֲדָא, תָּוְוהִין וְאַמְרִין, הָדֵין הוּא רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחָאי, דְּהֲוָה מַרְעִישׁ כֹּלָּא, מַאן יָכִיל לְמֵיקָם קָמֵיהּ. דֵּין הוּא רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחָאי, דִּבְשַׁעֲתָא דְּפָתַח פּוּמֵיהּ לְמִשְׁרֵי לְמִלְעֵי בְּאוֹרַיְיתָא, צַיְיתִין לְקַלֵּיהּ, כָּל כֻּרְסְוָון וְכָל רְקִיעִין וְכָל רְתִיכִין, וְכָל אִינּוּן דִּמְשַׁבְּחֵי לְמָרֵיהוֹן.

לֵית דְּפַתְחִין וְלֵית דִּמְסַיְּימִין, כֻּלְּהוּ מִשְׁתַּכְּחִין, עַד לָא אִשְׁתְּמַע (נ''א דלשתמע) בְּכָל רְקִיעַיָּא דִּלְעֵילָּא וְתַתָּא, פִּטְרָא. כַּד מְסַיֵּים רִבִּי שִׁמְעוֹן לְמִלְעֵי בְּאוֹרַיְיתָא, מַאן חָמֵי שִׁירִין, מַאן חָמֵי חֶדְוָתָא, דִּמְשַׁבְּחִין לְמָרֵיהוֹן, מַאן חָמֵי קָלִין דְּאַזְלִין בְּכֻלְּהוּ רְקִיעִין. אַתְיָין כֻּלְּהוּ בְּגִינֵיהּ דְרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְכַרְעִין וְסַגְדִּין קַמֵי דְמָרֵיהוֹן, סַלְּקִין רֵיחִין דְּבוּסְמִין דְּעֵדֶן, עַד עַתִּיק יוֹמִין, וְכָל הַאי בְּגִינֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.

פָּתַח רִבִּי שִׁמְעוֹן פּוּמֵיהּ וְאָמַר, שִׁית דַּרְגִּין נַחְתּוּ עִמֵּיהּ דְּיַעֲקֹב לְמִצְרַיִם וְכָל חַד וְחַד עֲשָׂרָה אֶלֶף רִבּוֹא. וְלָקֳבְלֵיהוֹן שִׁית דַּרְגִּין לְיִשְׂרָאֵל. וְלָקֳבְלֵיהוֹן (ר''ו ע''א) שִׁית דַּרְגִּין לְכֻרְסְיָיא דִּלְעֵילָּא. וְלָקֳבְלֵיהוֹן שִׁית דַּרְגִּין לְכֻרְסְיָיא דִּלְתַתָּא. דִּכְתִּיב, (מלכים א י׳:י״ט) שֵׁשׁ מַעֲלוֹת לַכִּסֵּא. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (יחזקאל ט״ז:ז׳) רְבָבָה כְּצֶמַח הַשָּׂדֶה נְתַתִּיךְ וְגוֹ', הֲרֵי שִׁית. וְלָקֳבְלֵיהוֹן כְּתִיב, וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ וְגוֹ'.

תָּא חֲזֵי, כָּל חַד וְחַד סָלִיק לַעֲשָׂרָה, וַהֲווּ שִׁתִּין, וְאִינּוּן שִׁתִּין גַּבְרִין דִּבְסַחֲרָנֵי שְׁכִינְתָּא, וְאִינּוּן שִׁתִּין רִבְּבָן, דְּנַפְקוּ עִם יִשְׂרָאֵל מִגָּלוּתָא, וּדְעָאלוּ עִם יַעֲקֹב בְּגָלוּתָא.

אֲמַר לֵיהּ ר' חִיָּיא, וְהָא הֲווֹ (ס''א חמינן) שִׁבְעָה, וְסַלְּקִין לְשִׁבְעִין, אֲמַר לֵיהּ ר' שִׁמְעוֹן, שִׁבְעִין לָאו מֵהָכָא, וְאִי סַלְּקָא דַּעְתָּךְ שִׁבְעָה, הָא כְּתִיב (שמות כ״ה:ל״ב) וְשִׁשָּׁה קָנִים יוֹצְאִים מִצִּדֶּיהָ שְׁלֹשָׁה קְנֵי מְנוֹרָה וְגוֹ'. וְקָנֶה הָאֶחָד הָאֶמְצָעִי לָאו בְּחֻשְׁבָּנָא, דִּכְתִּיב, (במדבר ח׳:ב׳) אֶל מוּל פְּנִי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ וְגוֹ'.

עַד דַּהֲווֹ יַתְבֵי, אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר לְרִבִּי שִׁמְעוֹן אֲבוּי, מֶה חָמָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, לְנַחְתָּא יִשְׂרָאֵל, לְמִצְרַיִם בְּגָלוּתָא. אֲמַר לֵיהּ חֲדָא שְׁאֵלְתָּא אַתְּ שָׁאִיל, אוֹ תְּרֵין. אֲמַר לֵיהּ תְּרֵין. גָּלוּתָא לָמָּה. וּלְמִצְרַיִם לְמָּה. אֲמַר לֵיהּ תְּרֵין אִינּוּן וְאִתְחָזְּרוּ לְחַד. אֲמַר לֵיהּ קוּם בְּקִיּוּמָךְ בְּגִינָךְ יִתְקְיָים לְעֵילָּא, מִשְּׁמָךְ הַאי מִלָּה, אֵימָא בְּרִי אֵימָא.

פָּתַח וְאָמַר (שיר השירים ו׳:ח׳) שִׁשִּׁים הֵמָּה מְלָכוֹת וּשְׁמוֹנִים פִּילַגְשִׁים. שִׁשִּׁים הֵמָּה מְלָכוֹת, אִינּוּן גַּבְרַיָּא דִּלְעֵילָּא מֵחֵילָא דִּגְבוּרָא דְּאִתְאַחֲדָן בְּקַלִיפִין (נ''א בגליפין), דְּחֵיוָתָא קַדִּישָׁא דְּיִשְׂרָאֵל. וּשְׁמוֹנִים פִּילַגְשִׁים, מְמָנָן בִּגְלִיפוֹי דִּתְחוֹתוֹי. וַעֲלָמוֹת אֵין מִסְפָּר, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (איוב כ״ה:ג׳) הֲיֵשׁ מִסְפָּר לִגְדוּדָיו. וְעִם כָּל דָּא כְּתִיב, (שיר השירים ו׳:ט׳) אַחַת הִיא יוֹנָתִי תַמָתִי אַחַת הִיא לְאִמָּהּ, דָּא הִיא שְׁכִינְתָּא קַדִּישָׁא דְּנָפְקָא מַתְרִיסִין (נ''א מתריסר) זִיהֲרָא, דְּזִהֲרָא דְּנָהִיר לְכֹלָּא, וְאִיהִי אִתְקְרֵי אִמָא.

כְּגַוְונָא דָּא עָבִיד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּאַרְעָא, זָרִיק לְכָל עַמִּין לְכָל עִיבָר, וּמָנֵי עֲלֵיהֶן רַבְרְבֵי, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (דברים ד׳:י״ט) אֲשֶׁר חָלַק ה' אֱלהֶיךָ אוֹתָם לְכֹל הָעַמִּים, וְהוּא נָסִיב לְחוּלָקֵיהּ כְּנִישְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים ל״ב:ט׳) כִּי חֵלֶק ה' עַמּוֹ יַעֲקֹב חֶבֶל נַחֲלָתוֹ. וְקָרָא לָהּ אַחַת הִיא יוֹנָתִי תַמָּתִי אַחַת הִיא לְאִמָּהּ, דָּא הִיא שְׁכִינַת יְקָרֵיהּ, דְּאַשְׁרֵי בֵּינֵיהוֹן, אַחַת הִיא וּמְיוּחֶדֶת לֵיהּ. רָאוּהָ בָנוֹת וַיְאַשְּׁרוּהָ, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (משלי ל״א:כ״ט) רַבּוֹת בָּנוֹת עָשׂוֹּ חָיִל וְאַתְּ עָלִית עַל כֻּלָּנָה. מְלָכוֹת וּפִילַגְשִׁים וַיְהַלְּלוּהָ, אִלֵּין רַבְרְבֵי עַמִּין דְּאִתְפָּקְדָן עָלַיְיהוּ.

וְעוֹד רָזָא דְּמִלָּה הִיא דִּתְּנַן בַּעֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת נִבְרָא הָעוֹלָם, וְכַד תִּסְתָּכַּל תְּלָתָא אִינּוּן, וְעָלְמָא בְּהוּ אִתְבְּרִי, (שמות ל״א:ג׳) בְּחָכְמָה וּבִתְבוּנָה וּבְדַעַת, וְעָלְמָא לָא אִתְבְּרֵי אֶלָּא בְּגִינֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל, כַּד בָּעָא לְקַיְּימָא עָלְמָא, עָבֵד לְאַבְרָהָם בְּרָזָא דְּחָכְמָה. לְיִצְחָק, בְּרָזָא דִּתְבוּנָה. לְיַעֲקֹב בְּרָזָא דְדַעַת. וּבְהַאי אִתְקְרֵי, (משלי כ״ד:ד׳) וּבְדַעַת חֲדָרִים יִמָּלְאוּ. וּבְהַהִיא שַׁעֲתָא אִשְׁתַּכְלַּל כָּל עָלְמָא. וּמִדְּאִתְיְלִידוּ
- [...] soixante-dix armées, et chaque armée se subdivise en des millions de légions qui montent près de l’Ancien des temps assis sur le trône. Quand ces étincelles arrivent près du trône, le trône est ébranlé et le. bruit s’entend dans deux cent soixante mondes et parvient aussi à la région qui constitue les délices des justes, en sorte que ce bruit est entendu dans tous les cieux et par tous les êtres supérieurs et inférieurs. Tous demeurent étonnés et s’écrient à l’unisson : C’est Rabbi Siméon, fils de Jochaï, qui, par sa parole, provoque tout ce bruit ; qui peut lui résister ? C’est ce Rabbi Siméon, fils de Jochaï, à la parole duquel, lorsqu’il commence à se consacrer à l’étude de la Loi, tous les trônes, tous les cieux, toutes les armées et tous les anges qui louent leur Maître prêtent l’oreille. Tous gardent le silence ; et on n’entend pas le moindre bruit dans les cieux, quand Rabbi Siméon parle. Et quand Rabbi Siméon cesse d’étudier, une partie des anges entonne des hymnes, une autre partie se réjouit en louant le Maitre ; un bruit se répand alors dans les cieux ; car tous les anges se prosternent devant leur Maitre ; les odeurs et les parfums montent jusqu’auprès de l’Ancien des temps. Et tout cela est provoqué par la parole de Rabbi Siméon.
Rabbi Siméon commença à parler de la manière suivante : Six catégories d’anges descendirent avec Jacob dans l’Égypte ; chaque catégorie se subdivisait en un million d’anges. C’est à ces six catégories que correspondent les six degrés d’Israël, les six degrés du trône céleste et les six degrés du trône d’ici-bas, ainsi qu’il est écrit (III Rois, X, 19) : “ Le trône avait six degrés. ” C’est pourquoi l’Écriture (Éz, XVI, 7), dit également : “ Je t’ai fait croître comme l’herbe qui est dans les champs ; tu as crû ; tu es devenue grande ; tu t’es avancée en âge ; tu atteins l’âge où les filles pensent à se parer ; ton sein s’est formé ; tu as été en état d’être mariée. ” Dans ce verset est également répétée six fois l’idée de croissance. A ce nombre correspondent également les six termes du verset suivant (Ex., I, 7) : “ Et les enfants d’Israël s’accrurent et se multiplièrent et augmentèrent et se fortifièrent beaucoup, beaucoup. ” Remarquez que chacune de ces catégories est dirigée par dix chefs, de sorte que les six catégories présentent soixante chefs ; et ce sont ces soixante vaillants qui entourent toujours la Schekhina ; ce sont ces soixante qui accompagnèrent Israël à sa sortie de l’exil et qui accompagnèrent Jacob lorsqu’il prit le chemin de l’exil. Rabbi Hiyâ demanda : Il y a cependant sept degrés célestes donc le nombre des chefs célestes devait s’élever à soixante-dix ?
Rabbi Siméon lui répondit : En effet, il y a un nombre sacré de soixante-dix ; mais le nombre de soixante-dix n’a aucun rapport avec les sept Séphiroth. Mais, dira-t-on, il y a sept Séphiroth et non pas six ! L’Écriture (Ex., XXV, 32) dit : “ Six branches sortent du côté de la tige, trois d’un côté du chandelier et trois de l’autre côté. ” Ainsi, la tige du milieu ne compte pas, ainsi qu’il est écrit (Nomb., VIII, 2) : “ Les sept lumières dirigées du côté du chandelier... ” Pendant qu’ils étaient assis, Rabbi Éléazar dit à son père : Père, pour quelle raison le Saint, béni soit-il, exila-t-il Israël en Égypte ? Rabbi Siméon lui dit : Poses-tu une seule question, ou deux ?
Rabbi Éléazar répondit : Je pose deux questions : pourquoi l’exil ? et pourquoi en Égypte ? Rabbi Siméon lui dit : Ces deux questions peuvent être résolues par une seule réponse. Prends courage, mon fils ; fais que ton nom soit mentionné en haut ; parle, mon fils, parle.
Rabbi Éléazar commença à parler ainsi : Il est écrit (Cant., VI, 8) : “ Il y a soixante reines et quatre-vingts femmes de second rang. ” Les “ soixante reines ” désignent les soixante chefs célestes qui émanent du côté de la rigueur et qui s’unissent à la pelure de la vie sacrée d’Israël. Les “ quatre-vingts femmes du second rang ” désignent les chefs formant la pelure d’en-bas, dont le pouvoir en comparaison de celui des premiers est comme le nombre un à cent. L’Écriture (ibid.) ajoute : “Et les jeunes filles sont sans nombre. ” Ces paroles désignent les anges dont le nombre est incalculable, ainsi qu’il est écrit (Job, XXV, 3) : “ Peut-on compter le nombre de ses légions ? ” Et l’Écriture (Cant., VI, 9) ajoute : “ Une seule est ma colombe et ma parfaite amie ; elle est unique à sa mère. ” Ces paroles désignent la sainte Schekhina qui sort des douze rayons qui l’entourent constamment et donnent la lumière à tout le monde ; c’est cette lumière qui est appelée “ Mère ”. Le Saint, béni soit-il, fit de même sur la terre ; il jeta des peuples dans tous les coins du monde et leur donna des chefs célestes, ainsi qu’il est écrit (Deut., IV, 19) : “ Les nations que le Seigneur ton Dieu a semées sous le ciel... ” Mais il choisit la “ Communauté d’Israël ” pour son partage, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 9) : “ Et il a choisi son peuple pour être particulièrement à lui, et il a pris Jacob pour son partage. ” L’Écriture appelle la Schekhina “ unique”, “ colombe ”, “ unique à sa mère ” ; car sa majesté résidera parmi la “ Communauté d’Israël ” pour qui elle est destinée (Cant., VI, 9) : “ Les filles l’ont vue et l’ont louée. ” Et ailleurs (Prov., XXXI, 29) il est écrit : “ Beaucoup de filles ont amassé des richesses ; mais tu les as toutes surpassées. ” Enfin l’Écriture (Cant., l. c.) ajoute : “ Les reines et les autres femmes lui ont prodigué des louanges. ” Ces paroles désignent les chefs célestes des nations. Mais il y a un autre mystère.
Une tradition nous apprend que le monde a été créé par dix verbes. En bien examinant, on trouvera que ces dix se réduisent à trois ; c’est par ces trois que le monde a été créé : “ ... Par la Sagesse (Ex., XXXI, 3), par l’Esprit et par l’Intelligence. ” Le monde n’était créé que pour Israël. Pour que le monde pût subsister, Dieu fit Abraham l’image de la Sagesse, Isaac celle de l’Esprit et Jacob celle de l’Intelligence. C’est à ce mystère que font allusion les paroles (Prov., XXIV, 3 et 4) : “ La maison se bâtira par la Sagesse, s’affermira par l’Esprit et sera achevée par l’Intelligence. ” Et lorsque [...]
(Ⅰ)
[15a]  
לְיַעֲקֹב תְּרֵיסַר שְׁבָטִין, אִשְׁתָּכְלַּל כֹּלָּא, כְּגַוְונָא דִּלְעֵילָּא.

כַּד חָמָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא חֶדָוָותָא סַגִּיאָה דְהַאי עָלְמָא תַּתָּאָה, דְּאִשְׁתַּכְלַּל כְּגַוְונָא דִּלְעֵילָּא, אָמַר, דִּילְמָא חַס וְשָׁלוֹם יִתְעָרְבוּן בִּשְׁאַר עַמָמִין, וְיִשְׁתְּאַר פְּגִימוּתָא בְּכֻלְּהוּ עָלְמִין. מַה עָבֵד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, טִלְטֵל לְכֻלְּהוּ מֵהָכָא לְהָכָא, עַד דְּנַחְתּוּ לְמִצְרַיִם, לְמֵידָר דִּיּוּרֵיהוֹן בְּעַם קְשֵׁי קְדָל, דִּמְבַזִּין נִמּוּסֵיהוֹן, וּמְבַזִּין לְהוֹן לְאִתְחַתְּנָא בְּהוּ, וּלְאִתְעָרְבָא בַּהֲדַיְיהוּ, וַחֲשִׁיבוּ לְהוֹן עַבְדִין. גּוּבְרִין גָּעֲלָן בְּהוֹן, נוּקְבְתָא גָּעֲלָן בְּהוֹן עַד דְּאִשְׁתַּכְלָּל כֹּלָּא בְזַרְעָא קַדִּישָׁא, וּבֵין כַּךְ וּבֵין כַּךְ שְׁלִים חוֹבָא דִּשְׁאַר עַמִּין, דִּכְתִּיב, (בראשית ט״ו:ט״ז) כִּי לא שָׁלֵם עֲוֹן הָאֱמוֹרִי עַד הֵנָּה. וְכַד נָפְקוּ, נָפְקוּ זַכָּאִין קַדִּישִׁין, דִּכְתִּיב, (תהילים קכ״ב:ד׳) שִׁבְטֵי יָהּ עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל. אָתָא ר' שִׁמְעוֹן וּנְשָׁקֵיהּ בְּרִישֵׁיהּ, אֲמַר לֵיהּ קָאִים בְּרִי בְּקִיּוּמָךְ, דְּשַׁעְתָּא קַיְּימָא לָךְ.

יָתִיב ר' שִׁמְעוֹן, וְר' אֶלְעָזָר בְּרֵיהּ קָאִים וּמְפָרֵשׁ מִלֵּי דְּרָזֵי דְּחָכְמְתָא, וַהֲווּ אַנְפּוֹי נְהִירִין כְּשִׁמְשָׁא. וּמִלִּין מִתְבַּדְּרִין וְטָאסִין בִּרְקִיעָא. יָתְבוּ תְּרֵין יוֹמִין דְּלָא אָכְלוּ וְלֹא שָׁתוּ, וְלָא הֲווֹ יַדְעִין אִי הֲוָה יְמָמָא אוֹ לֵילְיָא. כַּד נָפְקוּ, יָדְעוּ דַּהֲווֹ תְּרֵין יוֹמִין דְּלָא טָעֲמוּ מִידִי. קָרָא עַל דָּא רִבִּי שִׁמְעוֹן, (שמות ל''ד) וַיְהִי שָׁם עִם ה' אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה לֶחֶם לֹא אָכַל וְגוֹ'. וּמָה אִי אֲנָן בְּשַׁעֲתָא חֲדָא כַּךְ, מֹשֶׁה, דִּקְרָא אַסְהִיד בֵּיהּ, וַיְהִי שָׁם עִם ה' אַרְבָּעִים יוֹם וְגוֹ', עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה.

כַּד אָתָא רִבִּי חִיָּיא קָמֵיהּ דְּרִבִּי, וְסָח לֵיהּ עוֹבָדָא, תָּוָה רִבִּי, וְאָמַר לֵיהּ ר' שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אָבוֹי, בְּרִי, ר' שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחָאי אַרְיָא, וְרִבִּי אֶלְעָזָר בְּרֵיהּ אַרְיָא, וְלָאו ר' שִׁמְעוֹן כִּשְׁאַר אַרְיְוָותָא, עָלֵיהּ כְּתִיב (עמוס ג׳:ח׳) אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא וְגוֹ'. וּמָה עָלְמִין דִּלְעֵילָּא מִזְדַּעְזְעִין מִינֵּיהּ, אֲנָן עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה. גַּבְרָא דְּלָא גָּזַר תַּעֲנִיתָא לְעָלְמִין עַל מַה דְּשָׁאִיל וּבָעֵי, אֶלָּא הוּא גּוֹזֵר, קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מְקַיֵּים. קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא גּוֹזֵר, וְאִיהוּ מְבַטֵּל. וְהַיְינוּ דִּתְנָן, מַאי דִּכְתִּיב, (שמואל ב כ״ג:ג׳) מוֹשֵׁל בָּאָדָם צַדִּיק מוֹשֵׁל יִרְאַת אֱלֹהִים, הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹשֵׁל בָּאָדָם, וּמִי מוֹשֵׁל בהַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, צַדִּיק. דְּאִיהוּ גּוֹזֵר גְּזֵרָה, וְהַצַּדִּיק מְבַטְּלָהּ.

תְּנָן, אָמַר ר' יְהוּדָה, אֵין לָךְ דָּבָר בַּחֲבִיבוּתָא קָמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כְּמוֹ תְּפִלָּתָן שֶׁל צַדִּיקִים, וְאַף עַל גַּב דְּנִיחָא לֵיהּ, זִמְנִין דְּעָבִיד בָּעוּתְהוֹן, זִמְנִין דְּלָא עָבִיד.

תָּנוּ רַבָּנָן, זִמְנָא חֲדָא הֲוָה עָלְמָא צְרִיכָא לְמִטְרָא, אָתָא רִבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְגָזַר אַרְבְּעִין תַּעֲנִיתָא, וְלָא אָתָא מִטְרָא, צַלֵּי צְלוֹתָא, וְלָא אָתָא מִטְרָא. אָתָא רִבִּי עֲקִיבָא, וְקָם וְצַלֵּי, אָמַר מַשִּׁיב הָרוּחַ, וְנָשַׁב זִיקָא, אָמַר וּמוֹרִיד הַגֶּשֶׁם, וְאָתָא מִטְרָא. חָלַשׁ דַּעְתֵּיהּ דְּרִבִּי אֱלִיעֶזְרִ, אִסְתָּכָּל רִבִּי עֲקִיבָא בְּאַנְפּוֹי.

קָם רִבִּי עֲקִיבָא קָמֵי עַמָּא וְאָמַר, אֶמְשׁוֹל לָכֶם מָשָׁל, לְמַה הַדָּבָר דּוֹמֶה, רִבִּי אֱלִיעֶזְרִ דָּמֵי לִרְחִימָא דְּמַלְכָּא, דְּרָחִים לֵיהּ יַתִּיר, וְכַד עָאל קָמֵי מַלְכָּא, נִיחָא לֵיהּ, וְלָא בָּעֵי לְמַיתָן לֵיהּ בָּעוּתֵיהּ בִּבְהִילוּ, כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיתְפְּרַשׁ מִנֵּיהּ, דְּנִיחָא לֵיהּ דְּלִישְׁתְּעֵי בַּהֲדֵיהּ. וַאֲנָא דָּמֵי לְעַבְדָּא דְּמַלְכָּא, דְּבָעָא בָּעוּתֵיהּ קָמֵיהּ, וְלָא בָּעֵי מַלְכָּא דְּלֵיעוּל לְתַרְעֵי פַּלְטֵרִין, וְכָּל שֶׁכֵּן דְּלִישְׁתְּעֵי בַּהֲדֵיהּ, אָמַר מַלְכָּא, הָבוּ לֵיהּ בָּעוּתֵיהּ בִּבְהִילוּ, וְלָא לֵיעוּל הָכָא. כַּךְ רִבִּי אֱלִיעֶזְרִ אִיהוּ רְחִימָא דְּמַלְכָּא, וַאֲנָא עַבְדָּא, וּבָעֵי מַלְכָּא לְאִשְׁתְּעֵי בַּהֲדֵיהּ כָּל יוֹמָא, וְלָא יִתְפְּרִישׁ מִנֵּיהּ. וַאֲנָא, לָא בָּעֵי מַלְכָּא דְּאִיעוּל תַּרְעֵי דְּפַלְטֵרִין. נָח דַּעְתֵּיהּ דְּרִבִּי אֱלִיעֶזְרִ.

אֲמַר לֵיהּ, עֲקִיבָא, תָּא וְאֵימָא לָךְ מִלְּתָא, דְּאִתְחַזְיָא לִי בְּחֶלְמָא הַאי פְּסוּקָא, דִּכְתִּיב, (ירמיהו ז׳:ט״ז) וְאַתָּה אַל תִּתְפַּלֵּל בְּעַד הָעָם הַזֶּה וְאַל תִשָּׂא בַעֲדָם רִנָּה וּתְפִלָּה וְאַל תִּפְגַּע בִּי. תָּא חֲזֵי, תְּרֵיסַר טוּרֵי אֲפַרְסְמוֹנָא (דכיא) עָאל הַהוּא דְּלָבִישׁ חוֹשְׁנָא וְאֱפוֹדָא, וּבָעָא מִן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, לְמֵיחָס עַל עָלְמָא וְעַד הָאִידָנָא תָּלֵי אִיהוּ. אִי הָכִי אֲמַאי חָלַשׁ דַּעְתֵּיהּ דְּרִבִּי אֱלִיעֶזְרִ. מִשּׁוּם בְּנֵי נָשָׁא, דְּלָא יַדְעִין בְּהַאי.

אָמַר רִבִּי אֱלִיעֶזֶר תַּמְנֵי סָרֵי טוּרֵי אֲפַרְסְמוֹנָא (דכיא) עִלָּאִין, עָאלִין נִשְׁמָתֵהוֹן דְּצַדִּיקַיָּא, וְאַרְבְּעִין וְתִשְׁעָה רֵיחִין, סַלְּקִין
- [...] Jacob engendra les douze tribus, le monde d’ici-bas était en tout l’image de celui d’en haut. Quand le Saint, béni soit-il, vit l’immense joie qu’éprouvait le monde d’ici-bas d’être l’image du monde d’en haut, il dit : Peut-être les douze tribus se fusionneraient-elles avec les autres peuples, ce qui ferait une brèche dans tous les mondes. Que fit le Saint, béni soit-il ? Il les rejeta d’un pays à l’autre, jusqu’à ce qu’il les fit descendre en Égypte, près d’un peuple entêté, méprisant les mœurs des tribus et les méprisant elles-mêmes au point de ne pas vouloir s’unir avec elles par les liens du mariage. Ce peuple les réduisit en esclavage ; il avait horreur des hommes aussi bien que des femmes appartenant à ces tribus. De cette façon, la race est demeurée sainte. A force d’être méprisé de tous les peuples païens, Israël ne se fusionne pas avec ceux-ci. Pendant ce temps, les fautes des autres peuples atteignent le comble, ainsi qu’il est écrit (Gen., XV, 16) : “ ... Parce que les iniquités des Amorrhéens ne sont pas encore au comble présentement. ” Aussi les tribus ont-elles quitté l’Égypte dans l’état de sainteté, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXXII, 4) : “ ... Les tribus du Seigneur, un témoignage à Israël... ”
Rabbi Siméon embrassa son fils et le baisa sur la tête, en lui disant : Continue à parler, mon fils, car l’heure t’est propice. Rabbi Siméon et Rabbi Éléazar, son fils, continuèrent donc à expliquer les mystères de la Sagesse ; leurs visages rayonnaient comme le soleil ; et les paroles qu’ils prononçaient s’envolaient au ciel. Ils restèrent ainsi deux jours sans manger, ni boire, et sans savoir même s’il faisait jour ou nuit, et ce n’est qu’en sortant de leur tente qu’ils s’aperçurent qu’ils avaient passé deux jours sans rien goûter. Rabbi Siméon cita alors le verset suivant (Ex., XXXIV, 28) : “ Moïse demeura là avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits ; il ne mangea point de pain et ne but point d’eau. ” Si pareille chose a pu nous arriver à nous-mêmes, à plus forte raison sommes-nous tenus à le croire de Moïse sur le témoignage de l’Écriture !
Lorsque Rabbi Hiyâ raconta tout ce qu’il avait entendu de Rabbi Siméon à Rabban Gamaliel, celui-ci lui dit : Rabbi Siméon, fils de Jochaï, est un lion, et Rabbi Éléazar, son fils, est également un lion, et non pas un lion ordinaire, mais de ceux dont l’Ecriture (Amos, III, 8) dit : “ Le lion rugit qui ne craindra point ? ”Si le monde d’en haut tremble devant Rabbi Siméon, à plus forte raison devons-nous trembler devant lui ! C’est un homme qui n’ordonne jamais le jeûne public pour obtenir la faveur qu’il demande ; il ordonne, et le Saint, béni soit-il, décrète, et il abroge ses décrets. Ceci corrobore la tradition qui interprète ainsi le verset suivant (II Rois, XXIII, 3) : “ Il domine sur l’homme juste ; il domine la crainte du Seigneur. ” Le Saint, béni soit-il, domine l’homme ; et qui domine le Saint, béni soit-il ? C’est le Juste ;. car Dieu décrète, et le Juste abroge. Nous avons appris que Rabbi Yehouda a dit : Rien n’est aussi agréable au Saint, béni soit-il, que la prière des justes, et cependant il ne l’exauce pas toujours.
MIDRASCH HA-NEELAM
(89) Les maîtres de la Loi nous ont appris ce qui suit : Le besoin de la pluie s’étant fait une fois sentir, Rabbi Éliézer ordonna quarante jours de jeûne ; mais la pluie ne tomba pas. Il fit des prières ; mais la pluie ne tomba pas encore. Alors Rabbi Aqiba fit une prière, et au moment où il prononça les mots : “ ... Qui fait souffler les vents ”, un vent se leva, et au moment où il prononça les mots : “ ... Et qui fait tomber la pluie ”, la pluie tomba (90). Rabbi Éliézer fut mortifié, à la suite de son insuccès et du succès de son collègue. Rabbi Aqiba s’en étant aperçu en regardant Rabbi Éliézer se leva pour tenir devant le peuple le discours suivant : Je vais vous parler en paraboles. Le cas de Rabbi Éliézer est comparable à un roi qui avait un ami dont il fit plus de cas que de tous les autres. Quand cet ami du roi venait à la cour pour demander une faveur, le roi était tellement charmé de sa présence qu’il ne voulait point lui accorder immédiatement sa demande, afin de pouvoir le garder plus longtemps près de lui. Alors que moi je suis comparable à un domestique qui vient demander une faveur au roi. Ne voulant pas le voir pénétrer dans le palais et désirant encore moins parler avec lui longtemps, le roi lui accorde immédiatement sa demande pour ne plus le voir devant lui. Rabbi Éliézer est l’ami du roi, alors que j’en suis le domestique ; le roi veut s’entretenir avec Rabbi Éliézer tous les jours, et ne jamais s’en séparer, tandis qu’il ne veut pas que je pénètre dans le palais. Ce discours de Rabbi Aqiba tira Rabbi Éliézer de son découragement.
Rabbi Aqiba lui dit ensuite : Viens que je te communique l’interprétation du verset suivant qui m’a été révélée en songe (Jér., VII, 16) : “ Toi donc, Jérémie, n’entreprends point d’intercéder pour ces peuples, ni de me conjurer et de me prier pour eux, et ne t’oppose point à moi ; car je ne t’exaucerai point. ” Remarquez que le grand pontife qui portait le Pectoral et l’Ephod (Ex., XXVIII, 4) fit monter en haut douze colonnes de parfums et demandait au Saint, béni soit-il, d’avoir pitié du monde ; et pourtant ses prières sont encore en suspens. S’il en est ainsi, pourquoi Rabbi Éliézer se découragea-t-il à la suite de l’insuccès de sa prière ? - A cause des hommes qui ignorent tout cela. Rabbi Éliézer dit : Les âmes des justes font monter dix-huit colonnes de parfums, et quarante-neuf différentes odeurs s’élèvent [...]
(Ⅰ)
[15b]  
בְּכָל יוֹמָא, עַד הַהוּא אֲתָר דְּאִתְקְרֵי עֵדֶן, דִּי לְקָבֵל דָּא, אִתְיְהִיבַת אוֹרַיְיתָא, בְּמ''ט פָּנִים טָמֵא, וּבְמ''ט פָּנִים טָהוֹר. מ''ט אַתְוָון בִּשְׁמָהן דִּשְׁבָטִי. מ''ט יוֹמִין לְקַבְּלָא אוֹרַיְיתָא. מ''ט יוֹמִין קַדִּישִׁין עִלָּאִין קַיְימִין, לְמִיטַל רְשׁוּתָא בְּכָל יוֹמָא מֵאֲבָנִין זְהִירִין, דִּגְלֵיפָאן בְּהַהוּא חוֹשְׁנָא.

וְהַהוּא דְּלָבִישׁ חוֹשְׁנָא, יָתִיב בְּכֻרְסְיָיא קַדִּישָׁא יַקִּירָא, (שמות י''ג ע''א) דְּאַרְבַּע סַמְכִין קַיְימִין מִסְתַּכְּלִין בְּחוֹשְׁנָא, עַל מֵימְרִיהּ עָאלִין, וְעַל מֵימְרֵיהּ נָפְקִין, זַקְפָן עַיְנִין וּמִסְתַּכְּלִין לְעֵילָּא, חָמָאן צִיצָא, דְּלָהִיט בְּשִׁית מְאָה וְעֶשְׂרִין עִיבָר, וּשְׁמָא קַדִּישָׁא עִלָּאָה, גָּלִיף עֲלוֹי, מִזְדַּעְזְעָן וּמִתְחַלְחְלָן. קְטִירֵי בְּסִטְרוֹי דִּימִינָא קַדִּישָׁא, דִּשְׂמָאלָא נָטִיל בִּידוֹי סַמְכֵי שְׁמַיָּא, עָלִיל לוֹן, וְגַלֵּי לוֹן. הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (ישעיה ל''ד) וְנָגוֹלּוּ כַסֵּפֶר הַשָּׁמָיִם. אָמַר לֵיה רַבִּי עֲקִיבָא מָהוּ דִּכְתִיב (שיר השירים ו') אֶל גִּנָת אֱגוֹז יָרַדְתִּי. אָמַר לֵיה תָּא חָזֵי, הַהוּא גִּנְתָא נַפְקָא מֵעֵדֶן, וְדָא הִיא שְׁכִינְתָּא. אֱגוֹז: דָא הִיא רְתִיכָא עִלָּאָה קַדִּישָׁא, דְאִינוּן אַרְבַּע רֵישִׁין דְנַהֲרִין, דְמִתְפָּרְשָׁן מִן גִּנְתָא, כְּהָאי אֱגוֹזָא, דְאִינוּן אַרְבַּע רֵישִׁין קַדִישִׁין לְגוֹ. וּמַאי דְאֲמָר יָרַדְתִּי, כְּמָה דִתְנָן, יָרַד פְּלוֹנִי לַמֶרְכָּבָה.

אֲמַר לֵיהּ ר' עֲקִיבָא, אִי הָכִי, הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר, לָאֱגוֹז יָרַדְתִּי, מַהוּ אֶל גִּנַּת אֱגוֹז יָרַדְתִּי. אֲמַר לֵיהּ, מִשּׁוּם דְּהִיא שְׁבָחָא דֶּאֱגוֹזָא. מָה אֱגוֹזָא, טְמִירָא וּסְתִימָא מִכָּל סִטְרוֹי, כַּךְ רְתִיכָא דְּנָפְקָא מִגִּנְתָּא, סְתִימָא מִכָּל סִטְרוֹי. מַה אִינּוּן אַרְבַּע קְרִישִׁין דִּי בֶּאֱגוֹזָא, מִתְחַבְּרָן בְּהַאי גִּיסָא, וּמִתְפָּרְשָׁן מֵהַאי גִּיסָא. כַּךְ רְתִיכָא, מִתְחַבְּרָן בְּאַחֲדוּתָא בְּחֶדְוָותָא בִּשְׁלֵימוּתָא, וּמִתְפְּרַשׁ כָּל חַד בְּעִבְרוֹי, עַל מַה דְּאִתְמָנֵי הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (בראשית ב') הוּא הַסּוֹבֵב אֶת כָּל אֶרֶץ הַחֲוִילָה הוּא הַהוֹלֵךְ קִדְמַת אַשּׁוּר, וְכֵן כּוּלָּם.

אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא, הַאי לִכְלוּכָא דְּהִיא בִּקְלִיפּוֹי דֶּאֱגוֹזָא, לְמָאי רְמִיזָא. אָמַר לֵיהּ, אַף עַל גַּב דְּאוֹרַיְיתָא לָא גַּלֵּי לֵיהּ, בְּהַאי גַּלֵּי.

תָּא חֲזֵי, (ס''א שקדים), מִנְּהוֹן מְרִירָן, וּמִנְהוֹן מְתִיקָן, וּרְמִיזָא אִית לוֹן, אִית מָארֵי דְּדִינָא קַשְׁיָא, וְאִית מָארֵי דְּשֵׁירוּתָא, אֲבָל כָּל רְמִיזָא דְּגַלֵּי בְּאוֹרַיְיתָא חָזִינָן דְּדִינָא הֲוִי, וְהָכִי הוּא לְיִרְמִיָּהוּ, אַחְזוּ לֵיהּ בְּדִינָא, דִּכְתִיב, (ירמיה א') מַקֵּל שָׁקֵד אֲנִי רוֹאֶה. מַאי שָׁקֵד. שְׁקֵדִים מַמָּשׁ. וְכֵן בְּמַטֶּה אַהֲרֹן, (במדבר י''ז) וַיִּגְמוֹל שְׁקֵדִים. וּמִן תֵּיבוּתָא מַמָּשׁ, אִשְׁתְּמַע, דְּהוּא דִּינָא קַשְׁיָא. דִּכְתִּיב, (דניאל ט') וַיּשְׁקוֹד ה' עַל הָרָעָה. וְכֵן (ירמיה א') שׁוֹקֵד אֲנִי עַל דְּבָרִי, וְכֵן כּוּלָּם. אָמַר לֵיהּ ר' עֲקִיבָא, מַשְׁמַע כָּל מַה דְּעָבַד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, לְמֵילַף מִנֵיהּ חָכְמְתָא סַגִּיאָה, דִּכְתִּיב, (משלי ט''ז) כָּל פָּעַל ה' לַמַעֲנֵהוּ. ר' אֶלְעָזָר אָמַר מֵהָכָא, דִּכְתִּיב, (בראשית א') וַיַּרְא אֱלהִים אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה וְהִנֵּה טוֹב מְאֹד. מַהוּ מְאֹד. לְמֵילָף מִנֵּיהּ חָכְמְתָא עִלָּאָה.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, מַאי דִּכְתִּיב, (קהלת ז') גַּם אֶת זֶה לְעֻמַּת זֶה עָשָׂה הָאֱלהִים. כְּגַוְונָא דִּרְקִיעָא, עָבֵד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּאַרְעָא, וְכֻלְּהוּ רְמִיזָא לְמַה דִּלְעֵילָּא. דְּכַד הֲוָה חָמֵי ר' אַבָּא, חַד אִילָנָא, דְּאִבֵיהּ אִתְעָבִיד עוֹפָא דְּפָרַח מִנֵּיהּ, הֲוָה בָּכֵי וְאָמַר, אִי הֲווֹ בְּנֵי נָשָׁא יַדְעֵי לְמַאי רְמִיזָאן, הֲווֹ מְבַזְעֲן מַלְבּוּשֵׁיהוֹן עַד טַבּוּרֵיהֹן, לְמַאי דְּאִתְנְשֵׁי חָכְמָה מִנְּהוֹן. כָּל שֶׁכֵּן בִּשְׁאַר מַה דְּעָבַד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּאַרְעָא.

כִּדְאָמַר ר' יוֹסֵי, אִלָּנִין, אִינּוּן דְּאִתְחָזֵי מִנְּהוֹן חָכְמְתָא, כְּגוֹן חֲרוּבָא, דְּקַל, פִּסְתּוּקָא, וְכַדּוֹמֶה לוֹן, כֻּלְּהוּ בְּחַד רְכִיבָא (רתיבא) אִתְרְכָבוּ. כָּל אִינּוּן דְּעַבְדִין פֵּירִין, בַּר מִתַּפּוּחִין, רָזָא חֲדָא אִינּוּן, בַּר שְׁבִילִין דְּאִתְפָּרְשָׁן.

כָּל אִינּוּן דְּלָא עַבְדִין פֵּירִין, וְאִינּוּן רַבְרְבִין, בַּר מֵעַרְבִין דְּנַחֲלָא, דְּאִית לְהוּ רָזָא בִּלְחוֹדוֹי כְּגַוְונָא דִּלְעֵילָּא, מֵחַד יְנִיקָא יְנִיקוּ, וְכָל חַד מֵאִינוּן דְּאִינְהוּ זוּטְרֵי, בַּר מֵאֵזוֹבָא, מֵאִימָא חֲדָא אִתְיְלִידוּ.

כָּל עֲשָׂבִין דְּאַרְעָא, דְּאִתְמְנֵי עֲלֵיהוֹן רַבְרְבִין תַּקִּיפִין בִּשְׁמַיָּא. כָּל חַד וְחַד רָזָא בִּלְחוֹדוֹי, כְּגַוְונָא דִּלְעֵילָּא, וּבְגִין כַּךְ כְּתִיב, (ויקרא י''ט) שָׂדְךָ לא תִזְרַע כִּלְאָיִם. דְּכָל חַד וְחַד עָאל בִּלְחוֹדוֹי, וְנָפִיק בִּלְחוֹדוֹי, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (איוב ל''ח) הֲיָדַעְתָּ חֻקּוֹת שָׁמָיִם אִם תָּשִׂים מִשְׁטָרוֹ בָּאָרֶץ. וּכְתִיב
- [...] chaque jour jusqu’à la région appelée Éden. C’est pour correspondre à ce dernier nombre que les paroles de l’Écriture sont susceptibles de quarante-neuf interprétations et que l’on peut invoquer quarante-neuf arguments militant en faveur d’impur et autant d’arguments en faveur de pur. Les noms des douze tribus renferment également quarante-neuf lettres. Le délai pour recevoir la Loi au mont Sinaï était également fixé à quarante-neuf jours. Et les jours sacrés d’en haut comparables à des pierres précieuses s’élèvent également à un nombre pareil. Celui qui porte le Pectoral est assis sur le trône sacré et glorieux appuyé sur quatre pieds ; tous les anges entrent à son ordre et sortent à son ordre. Lorsque les anges lèvent les yeux et aperçoivent sur son front la lame d’or (91) qui répand six cent vingt rayons dans toutes les directions et qui porte gravé le Nom sacré, ils sont ébranlés et se sauvent de crainte, qui au côté droit et qui au côté gauche. Alors le ciel les couvre, ainsi qu’il est écrit (Is., XXXIV, 4) : “ Les cieux se plieront et se rouleront comme un livre. ”
Rabbi Aqiba dit : Que signifient les paroles (Cant., VI, 10) : “ Je suis descendu dans le jardin des noyers ” ? Rabbi Éliézer lui répondit : Ce jardin émane de l’Éden et désigne la Schekhina. Le mot “ noyers ” désigne le trône suprême et sacré qui constitue la tête des quatre fleuves qui sortent du Jardin, à l’exemple d’une noix divisée intérieurement par quatre cloisons. Quant au terme : “ Je suis descendu ”, c’est une façon de parler, de même qu’on dit : Un tel est descendu en voiture (92). Rabbi Aqiba objecta : S’il en est ainsi, l’Ecriture aurait dû dire : “ Je suis descendu dans le noyer ”, mais non pas : “ ... Dans le jardin des noyers ” !
Rabbi Éliézer lui répondit : Ce qui constitue l’avantage d’une noix, c’est qu’elle est entourée de plusieurs enveloppes ; de même la sainteté qui émane du Jardin de l’Éden est cachée et entourée de plusieurs enveloppes ; et de même que les quatre parties d’une noix sont unies l’une à l’autre d’un côté et séparées de l’autre côté par les cloisons, de même les légions sacrées sont unies l’une à l’autre d’un côté, et séparées de l’autre côté, afin que chacune veille sur ce qui lui a été confié, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 11) : “ C’est celui qui coule tout autour des pays de Hevilath, etc. ” Rabbi Aqiba demanda : Que symbolise le déchet qu’on trouve dans l’intérieur d’une noix ? Rabbi Éliézer lui répondit : Bien que la Loi ne nous ait rien révélé à ce sujet, la chose s’entend d’elle-même ; car, remarquez qu’il y a des légions de clémence et des légions de rigueur, de même qu’il y a des amandes amères et des amandes douces. Mais partout où l’Écriture se sert du mot “ amande ” pour désigner les légions célestes, il ne s’agit que d’anges de rigueur, ainsi qu’il est écrit (Jér., I, 11) : “ Je vois une verge qui veille (schaqed). ” Or le mot “ schaqed ” signifie réellement amande (schaqedim). De même, de la verge d’Aaron, l’Écriture (Nomb., XVII, 23) dit : “ Il s’était formé des amandes (scheqedim). ” Que le mot “ amande ” désigne les anges de la rigueur, cela résulte des paroles mêmes de l’Écriture, ainsi qu’il est écrit (Dan., IX, 14) : “ L’œil du Seigneur a été ouvert et attentif (vaïschod) aux maux. ” Et ailleurs il est écrit (Jér., I, 12) : “ Je veillerai (schoqed) pour accomplir ma parole. ” Il en est de même partout ailleurs.
Rabbi Aqiba dit à Rabbi Éliézer : J’infère de tes paroles que tout ce que le Saint, béni soit-il, a créé avait pour but que nous y cherchions la Sagesse suprême, ainsi qu’il est écrit (Prov., XVI, 4) : “ Le Seigneur a tout fait pour lui. ”
Rabbi Éléazar dit : Nous l’inférons du verset suivant (Gen., I, 3) : “ Et le Seigneur vit que toutes les choses qu’il avait faites étaient très bonnes. ” Que signifie le mot “ très ” (meod) ? Ce mot nous indique que nous pouvons trouver le mystère de la Sagesse suprême dans les œuvres de la création.
Rabbi Yehouda dit : Que signifient les paroles de l’Écriture (Ecclés., VII, 14) : “ Car Dieu a fait une chose sur le modèle de l’autre ” ? Ces paroles nous indiquent que le Saint, béni soit-il, a créé la terre sur le modèle du ciel, et que tout ce qui est ici-bas est l’image de ce qui est en haut. Rabbi Abba eut une fois l’occasion de voir un arbre dont les fruits consistaient en oiseaux qui s’envolaient lorsqu’ils étaient mûrs. Rabbi Abba se mit à pleurer en s’écriant. Si les hommes connaissaient le mystère dont cet arbre est l’image, ils déchireraient leurs habits jusqu’au milieu du corps en signe du deuil et demanderaient d’oublier leur sagesse. Il en est de même et à plus forte raison de toutes les autres œuvres que le Saint, béni soit-il, créa sur la terre.
Car Rabbi Yossé a dit : Nous pouvons apprendre, des arbres, la Sagesse suprême. Ainsi, le figuier, le dattier, le noisetier et autres sont susceptibles d’être greffés l’un sur l’autre ; il en est de même de tous les arbres fruitiers ; car tous, excepté le pommier, sont le symbole d’un même mystère ; alors que les arbres qui ne portent point de fruits symbolisent un autre mystère, et tous pourtant, excepté le saule, sont l’image d’un seul et même mystère. De même les petits arbrisseaux et les herbes, à l’exception de l’hysope, ont une seule mère ; seulement chaque herbe de la terre a un autre ange au ciel qui lui est préposé. Bien que tous aient une origine commune, ils se distinguent ici-bas ; chaque arbre a un autre chef, ainsi que chaque plante ; c’est pourquoi l’Écriture (Lévit., XIX, 19) dit : “ Tu ne sèmeras point ton champ de semences différentes ”, car chaque plante entre seule et sort seule, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXVIII, 33) : “ Sais-tu l’ordre et les mouvements du ciel ? es-tu l’auteur des influences qu’il exerce sur la terre ? ” Et ailleurs il est écrit (Is., XL, 26) : [...]
(Ⅰ)
[16a]  
(ישעיהו מ׳:כ״ו) לְכֻלָּם בְּשֵׁם יִקְרָא. וּמַה בְּכָל מַה דִּבְעָלְמָא רָזָא בִּלְחוֹדוֹי וְלָא בָּעָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְגַלָּאָה לוֹן, וּלְעַרְבְבָא לוֹן, וּקְרָאן בִּשְׁמָהָן. בְּנֵי יַעֲקֹב דְּאִינּוּן שְׁבָטִין קַדִּישִׁין, דְּאִינּוּן קִיּוּמָא דְּעָלְמָא, עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה, הֲדָא הוּא דִכְתִיב וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

ר' יוֹסֵי בַּר' יְהוּדָה אָמַר, אִילוּ נְאֱמַר אֵלֶּה שְׁמוֹת, מַשְׁמַע דְּהָכִי הוּא. הַשְׁתָּא דִּכְתִּיב וְאֵלֶּה שְׁמוֹת, מַשְׁמַע דְּעַל הָרִאשׁוֹנִים מוֹסִיף, מַה הָרִאשׁוֹנִים בְּנֵי יַעֲקֹב, אַף כָּאן בְּנֵי יַעֲקֹב.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, חַס וְשָׁלוֹם, בְּשַׁעֲתָא דְּאָמַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, (בראשית מ״ו:ד׳) אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה, סַלְּקָא דַּעְתָּךְ דִּשְׁכִינְתָּא תֵּיחוֹת עִמֵּיהּ בְּהַהִיא שַׁעֲתָא (אמר ליה והא כתיב אנכי ארד עמך מצרימה, עמך) מַמָּשׁ, אֶלָּא, בְּשַׁעֲתָא דַּהֲוַת יְרִידָה לִבְנוֹהִי, נַחְתַּת שְׁכִינְתָּא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה, וְאָנֹכִי אֲעַלְךָ גַּם עָלה, כָּל זִמְנָא דִּיהֲוֵי לָךְ עֲלִיָּיה, כִּבְיָכוֹל עֲלִיָּיה אִית לִי, וּבְשַׁעֲתָא דִּיהֲוֵי לָךְ יְרִידָה, כִּבְיָכוֹל אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ. וְעַד דְּמִית יוֹסֵף וְכָל אָחוּי, וַהֲוַת לוֹן יְרִידָה, קָמַת שְׁכִינְתָּא וְנַחְתַּת עִמְּהוֹן, כְּמָה דְּנַחְתּוּ אִלֵּין, כַּךְ נַחְתּוּ אִלֵּין.

אָמַר (ס''א ר' יוסי בר' יהודה') ר' יְהוּדָה מַה כְּתִיב לְעֵיל מִנֵּיהּ, (בראשית נ׳:כ״ו) וַיָּמָת יוֹסֵף בֶּן מֵאָה וָעֶשֶׁר שָׁנִים וְגוֹ', בְּהַהִיא שַׁעֲתָא דְּמִית יוֹסֵף, וְכֻלְּהוּ שְׁבָטִין, וַהֲוָה לוֹן יְרִידָה, נַחְתּוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא, וּשְׁכִינְתָּא וּמַלְאֲכֵי עִלָּאֵי נַחְתּוּ עִמְּהוֹן, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנִי יִשְׂרָאֵל, דְּאִינּוּן אִתּוֹסָפוּ עַל קַדְמָאֵי לְמֵיחַת בְּגָלוּתָא.

אֲמַר לֵיהּ, אִי הָכִי, יַעֲקֹב הֲוָה מִית אוֹ לָא. אֲמַר לֵיהּ מִית. אֲמַר לֵיהּ, וּמַהוּ דִּכְתִּיב הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב, אִי בְּחַיֵּי, אֵימָא אֵת יַעֲקֹב, וְאִי בָּתַר דְּמִית, אַפִּיק מִתַּמָּן אֵת יַעֲקֹב. אֶלָּא תָּא חֲזֵי, לָא אָמַר קְרָא הַיּוֹרְדִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב, דְּעַד כְּעָן לָא הֲוַת יְרִידָה לְיַעֲקֹב, אֶלָּא הַבָּאִים, אוֹלִיפְנָא דְּאָתוּ עִמֵּיהּ דְּיַעֲקֹב, וְאָזְלוּ לְהוֹן, עַד דְּנַחְתּוּ אִלֵּין בְּגָלוּתָא, נַחְתּוּ אִלֵּין עִמְּהוֹן, הֲדָא הוּא דִכְתִיב וְאֵלֶּה שְׁמוֹת וְגוֹ'.

ר' דּוֹסְתָּאי אָמַר, בְּכָל יוֹמָא וְיוֹמָא הֲווֹ אַתְיָין, וְאַזְלִין לוֹן, הֲדָא הוּא דִכְתִיב הַבָּאִים מִצְרַיְמָה, וְלָא כְּתִיב אֲשֶׁר בָּאוּ, וְהַיְינוּ דִּכְתִּיב הַבָּאִים מִצְרָיְמָה בְּקַדְמִיתָא אֵת יַעֲקֹב. וּלְבָתַר כַּד הֲוַת לוֹן יְרִידָה אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ. וְתָּא חֲזֵי, בְּנֵי יַעֲקֹב כֻּלְּהוּ הַווֹ מֵתִין בְּהַהוּא זִמְנָא וְנַחְתּוּ אִלֵּין וְאִלֵּין.

רִבִּי יוֹסֵי וְרִבִּי אֶלְעָזָר אָמְרוּ, הַאי פַּרְשְׁתָּא מִלִּין עִלָּאִין אִית בָּהּ, דִּתְנָן, בְּשַׁעֲתָא דְּנַחְתּוּ אִלֵּין רְתִיכִין וּמַשִּׁרְיָין קַדִּישִׁין, דִיוֹקְנֵיהוֹן דִּשְׁבָטִין, דִּגְלִיפִין לְעֵילָּא, כֻּלְּהוּ עָאלָן לְמֵידָר עִמְּהוֹן. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ, וּכְתִיב רְאוּבֵן שִׁמְעוֹן לֵוִי.

דָּבָר אַחֵר וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב וְגוֹ'. אִתְחֲזָר פַּרְשְׁתָּא דָּא, לְמָה דְּאָמַר רִבִּי יוֹסֵי בְּרִבִּי יְהוּדָה, וְכֹלָּא הֲוָה.

וְתָּא חֲזֵי, רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲרָךְ, כַּד הֲוָה מָטֵי לְהַאי פָסוּק, הֲוָה בָּכֵי, דְּתַנְיָא, אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲרָךְ, בְּשַׁעֲתָא דְּאָזְלוּ יִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא, אִתְכְּנָשׁוּ כֻּלְּהוּ נִשְׁמָתֵהוֹן דִּשְׁבָטִין, לִמְעַרְתָּא דְּכַפֶלְתָּא, צָוְוחוּ וְאָמְרוּ: סָבָא סָבָא, כְּאֵבָא דִּבְנִין לָאו בַּלָּאוּתָא (בגלותא) דְּעָלְמָא דֵּין, בָּנְיךָ כֻּלְּהוּ מִשְׁתַּעְבְּדִין בְּקַשְׁיוּ, עַם אַחֲרָן עַבְדִין בְּהוּ נוּקְמִין דְּעָלְמָא.

בְּהַהִיא שַׁעֲתָא, אִתְּעַר רוּחֵיהּ דְּהַהוּא סָבָא, רְשׁוּתָא שָׁאִיל, וְנָחִית, קָרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְכָל רְתִיכוֹי וּמַשִּׁרְיָיתֵיהּ, וּמַלְכֵיהוֹן בְּרָאשֵׁיהוֹן. וְנַחְתּוּ כֻּלְּהוּ עִם יַעֲקֹב וְעִם שִׁבְטוֹהִי. שְׁבָטִין נַחְתּוּ חַיִּין עִם אֲבוּהוֹן, וּשְׁבָטִין נַחְתּוּ מֵתִים עִם אֲבוּהוֹן, הֲדָא הוּא דִכְתִיב וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה וְגוֹ' וּכְתִיב רְאוּבֵן שִׁמְעוֹן לֵוִי וְגוֹ'. וְתָא חֲזֵי, מֵתִים הֲווֹ, וְנַחְתּוּ, וּכְתִיב וְיוֹסֵף הָיָה בְמִצְרָיִם. אָמַר רִבִּי אַבָּא, בְּהַאי אִתְקְרֵי (תהילים ק״ג:י״ג) כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים.

רַבִּי יְהוּדָה בַּר שָׁלוֹ ם הַוָה אָזִיל בְּאֹרְחָא וְרַבִּי אַבָּא הַוָה עִמֵיה עֲאלוּ לְחַד אֲתְרָא וּבַתוּ תָּמָן. אָכְלוּ כָּד בָּעוּ לְמִשְׁכָּב שָׁווּ רֶישֵׁיהוֹן בְּהַהוּא תִּלָא דְּאַרְעָא דְהָוָה חַד קִבְרָא תָּמָן עַד לָא דְמִיכוּ קָרָא חַד קַלָא מִן קִבְרָא אָמַר זָרְעַא לְאַרְעָא אַזְלָא. תְּרֵיסַר שְׁנִין הַוָה
- [...] “ ... Et qui les appelle toutes par leur nom. ” Or, si chaque plante ici-bas cache un mystère différent et si le Saint, béni soit-il, appelle toutes les plantes par leur nom et ne veut point qu’elles soient confondues, à plus forte raison les douze tribus sacrées de Jacob, qui constituent la base du monde, ne doiventelles être confondues les unes avec les autres.
C’est pourquoi l’Écriture (Ex., I, 1) dit : “ Voici les noms des enfants d’Israël. ” Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda, dit : Si l’Écriture avait dit : “ Voici (eleh)... ”, j’aurais admis l’interprétation précédente ; mais elle dit : “ Et voici (ve-eleh)... ” ; donc elle se reporte à ce qui a été dit précédemment. Or, de même que précédemment il a été question des fils de Jacob, de même dans ce verset il est question des fils de Jacob.
Rabbi Yehouda dit : Qu’à Dieu ne plaise de penser que le Saint, béni soit-il, avait l’intention d’envoyer la Schekhina avec Jacob en Égypte au moment même où il a dit (Gen., XLVI, 4) : “ J’irai avec toi en Égypte. ” Dieu a seulement indiqué à Jacob que, quand ses enfants descendront, la Schekhina descendra avec eux ; toutes les fois, - s’il est permis de s exprimer ainsi, - que les enfants de Jacob descendent bas, la Schekhina descend également, et toutes les fois que les enfants de Jacob s’élèvent, la Schekhina s’élève également. C’est pourquoi Dieu dit à Jacob : “ Je descendrai avec toi et je monterai avec toi. ” Lorsque Joseph et ses frères furent morts, leurs descendants subirent une chute, et la Schekhina descendit avec eux.
Rabbi Yehouda dit : Précédemment, l’Écriture (Gen., L, 26) dit : “ Et Joseph mourut âgé de cent dix ans. ” Or, au moment de la mort de Joseph et des autres tribus, l’exil commença pour Israël ; et la Schekhina, avec les anges supérieurs, prirent également le-chemin de l’exil.
C’est pourquoi l’Écriture (Ex., I, 1) dit : “ Et voici le nombre des enfants d’Israël. ” Outre les anges déjà descendus, L’Écriture ajoute les noms d’autres anges (93).
Rabbi Yossé demanda à Rabbi Yehouda : Jacob était-il mort, lorsque la Schekhina descendit en Égypte, ou non ?
Rabbi Yehouda répondit : Oui, il était mort. Rabbi Yossé lui objecta : Pourquoi donc l’Écriture dit-elle : “ ... Qui vinrent avec Jacob en Égypte ” ?
Rabbi Yehouda répondit : “ L’Écriture ne dit pas : “ ... Qui descendirent en Égypte avec Jacob ”, mais : “ ... Qui vinrent avec Jacob en Égypte. ” Car la vraie descente d’Israël ne commença qu’après la mort de Jacob. Rabbi Dosthaï dit : Tant que Jacob ne fut pas mort, les anges venaient en Égypte chaque jour et s’en retournaient ; leur descente définitive n’a eu lieu qu’après la mort de Jacob et de tous ses fils. Rabbi Yossé et Rabbi Éléazar dirent : Ce chapitre renferme des mystères suprêmes ; car une tradition nous apprend que, lors de la descente des légions célestes dans l’Égypte, les anges sacrés préposés aux tribus et portant les mêmes figures que les tribus ici-bas, descendirent également et habitèrent ensemble avec les tribus en exil.
C’est pourquoi l’Écriture dit : “ ... Et qui y vinrent chacun avec sa famille. ” Et L’Écriture ajoute immédiatement après : “ Ruben, Siméon, Lévi, etc. ”
D’après une autre interprétation, l’Écriture répète les noms des enfants de Jacob (Gen., XLVI, 8-26) pour corroborer les dires de Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda, suivant lesquels les paroles (Ex., I, 1) : “ Voici les noms des enfants d’Israël ” désignent les mêmes fils de Jacob dont l’Écriture parle précédemment (Gen., l. c.).
Remarquez que Rabbi Éléazar, fils d’Arach, se mettait à pleurer chaque fois qu’il récitait ce verset. Car nous avons appris que Rabbi Éléazar, fils d’Arach, dit : A l’heure où Israël prit le chemin de l’exil, toutes les âmes des tribus s’assemblèrent dans la caverne double, où sont enterrés les patriarches, et crièrent : Vieillard, vieillard, tes enfants sont opprimés dans l’exil en ce monde ; un peuple étranger exerce sur eux de graves sévices. En ce moment, l’esprit de ce vieillard revit et il demanda l’autorisation de descendre. Le Saint, béni soit-il, convoqua tout son conseil ; et toutes les légions célestes, le Roi en tête, descendirent ici-bas avec Jacob et ses tribus. Ainsi, les tribus descendirent vivantes en Égypte avec Jacob, et descendirent une fois encore mortes en Égypte avec Jacob. Tel est le sens des paroles : “ Voici les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob, etc. ”Et L’Écriture ajoute : “Ruben, Siméon, Lévi, etc. ” Or, à cette époque, toutes les tribus étaient déjà mortes, ainsi qu’il est écrit : “ Et Joseph mourut. ” Et pourtant, ici, l’Écriture (Ex., I, 5) ajoute : “ Et Joseph était en Égypte. ”
Rabbi Abba dit : C’est à cet événement que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Ps., CIII, 13) : “ De même qu’un père a une tendresse pleine de compassion pour ses enfants, etc. ” Rabbi Yehouda, fils de Schalom, se trouvait une fois en voyage. Rabbi Abba l’accompagnait. Ils arrivèrent à un endroit où ils décidèrent de passer la nuit. Voulant se coucher, ils appuyèrent leurs têtes contre une butte de terre au-dessous de laquelle un mort avait été enterré. Mais, avant de s’endormir,. ils entendirent une voix sortir de la tombe qui disait : La semence a été jetée dans la terre depuis douze ans [...]
(Ⅰ)
[16b]  
דְלָא אִתְעֲרִית בַּר הַאִידָנָא דְפַּרְצוּפָא דְבְּרִי חֲמִינָא הָכָא.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, מַאן אַתְּ. אֲמַר לֵיהּ יוּדָאי אֲנָא, וַאֲנָא יָתִיב נְזִיפָא, דַּאֲנָא לָא יָכִילְנָא לְמֵיעַל, בְּגִין הַהוּא צַעֲרָא דִּבְרִי, דְּגַנְבֵיהּ הַהוּא עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, כַּד אִיהוּ הֲוָה זְעֵירָא, וְאַלְקֵי לֵיהּ כָּל יוֹמָא, וְצַעֲרָא דִּילֵיהּ דָּחֵי לִי לְמֵיעָאל בְּדוּכְתָּאי, וּבְהַאי אַתְרָא לָא אִתְּעָרִית, בַּר הָאִידָּנָא.

אָמַר לֵיהּ וְאָתּוּן יַדְעִין בְּצַעֲרָא דְּחַיֵּי. אֲמַר לֵיהּ, שָׂרֵי קִבְרִי, אִי לָאו בָּעוּתָא דִּילָן עַל חַיֵּי, לָא יִתְקַיְּימוּן פַּלְגּוּת יוֹמָא (נ''א בעלמא), וְהָאִידָּנָא אִתְעָרִית הָכָא, דַּהֲווֹ אַמְרִין לִי כָּל יוֹמָא, דִּלַעֲגָלָא יֵיתִי בְּרִי הָכָא, וְלָא יָדַעְנָא אִי בְּחַיֵּי אִי בְּמוֹתָא.

אֲמַר לֵיהּ רִבִּי יְהוּדָה, מַאי עֲבִידְתַיְיכוּ בְּהַהוּא עָלְמָא. אִתְרְגִישׁ קִבְרָא, וְאָמַר, אַזִילוּ קוּמוּ, דְּהָאִידָּנָא יִלְקוּן לִבְרִי, תַּוְוהוּ, וְעָרְקוּ מִתַּמָּן כְּפַלְגוּת מִיל, יָתְבוּ עַד דְּנָהִיר צַפְרָא. קָמוּ לְמֵיזַל, חָמוּ חַד בַּר נָשׁ, דְּהֲוָה רָהִיט וְעָרַק, וַהֲוָה שָׁתִית דָּמָא אֲכַתְפוֹי, אַחְדוּ בֵּיהּ, וְסָח לְהוֹ עוֹבָדָא, אָמְרוּ לֵיהּ מַה שְּׁמֶךָ. אָמַר לְהוּ, לַחְמָא בַּר לֵיוָאֵי. אָמְרוּ, וּמַה (בר) לֵיוָאֵי בַּר לַחְמָא הֲוָה הַהוּא מֵיתָא, וּמִסְתָּפֵינָא לְאִשְׁתַּעוּיֵי יַתִּיר בַּהֲדֵיהּ. לָא אֲהַדְרוּ. אָמַר רִבִּי אַבָּא, הַאי דְּאָמְרוּ, דִּצְלוֹתְהוֹן דְּמֵתַיָּיא, מְגִינָן עַל חַיֵּי. מְנָלָן. דִּכְתִּיב, (במדבר י''ג) וַיַּעֲלוּ בַנֶּגֶב וַיָּבֹא עַד חֶבְרוֹן.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, תָּא חֲזֵי, תְּרֵין נְדָרִין נָדַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְיַעֲקֹב. חַד, דְּיֵיחוּת עִמֵּיהּ לְמֵידָר עִמֵּיהּ בְּגָלוּתָא, וְחַד דְּיֵּסְקִינֵיהּ מִקִּבְרִיהּ, לְמֵחֱמֵי חֶדְוָותָא דְּסִיַּיעְתָּא קַדִּישָׁא דְּדַיְירֵי עִם בְּנוֹהִי, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרָיְמָה אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ בְּגָלוּתָא. וְאָנֹכִי אֲעַלְךָ גַּם עָלה, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (יחזקאל ל״ז:י״ב) וְהַעֲלֵיתִי אֶתְכֶם מִקִּבְרוֹתֵיכֶם עַמִּי. וּכְתִיב (תהילים קכ״ב:ד׳) שֶׁשָּׁם עָלוּ שְׁבָטִים וְגוֹ'.

דָּבָר אַחֵר (שמות א׳:ח׳) וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם וְגוֹ', אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, בְּהַהוּא יוֹמָא, אִתְיְהִיב לֵיהּ רְשׁוּתָא לְשָׂרוֹ שֶׁל מִצְרַיִם, עַל כָּל שְׁאַר עַמִּין, דְּתָנָא, עַד דְּלָא מִית יוֹסֵף, לָא אִתְיְהִיב שֻלְטָנוּ לְשֻׁלְטָנָא דְּמִצְרַיִם עַל יִשְׂרָאֵל, כֵּיוָן דְּמִית יוֹסֵף, כְּדֵין וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם, וַיָּקָם: כְּמַאן דְּהֲוָה מָאִיךְ וְקָם. (ויקם מלך חדש וכו') רִבִּי יִצְחָק פָּתַח, (שיר השירים א׳:י״ב) עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ נִרְדִּי נָתַן רֵיחוֹ. עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ: דָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (ישעיהו מ״ד:ו׳) כֹּה אָמַר יְיָ' מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל. וּכְתִיב (דברים ל״ג:ה׳) וַיְהִי בִישׁוּרוּן מֶלֶךְ. בִּמְסִבּוֹ: בֵּין כַּנְפֵי הַכְּרוּבִים. נִרְדִּי נָתַן רֵיחוֹ, דְּגָרְמוּ לְאִסְתַּלְּקָא מִבֵּינֵיהוֹן.

דָּבָר אַחֵר, עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ, בְּעוֹד דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא הֲוָה יָהִיב אוֹרַיְיתָא לְיִשְׂרָאֵל, דִּכְתִּיב, (שמות ל''ד) וַיְהִי שָׁם עִם ה' אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה לֶחֶם לא אָכַל וְגוֹ'. בְּעוֹד דְּהֲוָה כְּתִיב אוֹרַיְיתָא לְיִשְׂרָאֵל, שָׁבְקוּ רֵיחֵיהוֹן טָב, וְאָמְרוּ אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל.

דָּבָר אַחֵר עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ, בְּעוֹד דְּהֲוָה קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא נָחִית עַל טוּרָא דְּסִינַי, לְמִיהַב אוֹרַיְיתָא לְיִשְׂרָאֵל, נִרְדִּי נָתַן רֵיחוֹ, דִּכְתִּיב, (שמות כ''ד) נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע.

רִבִּי תַּנְחוּם אָמַר, כָּל אוּמָה וְאוּמָה אִית לָהּ שַׂר לְעֵילָּא, וְכַד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יָהִיב שֻׁלְטָנוּתָא לְדֵין, אַנְחִית לְדֵין, וְכַד יָהִיב שֻׁלְטָנוּתָא לְהַהוּא שַׂר, לֵית לֵיהּ שֻׁלְטָנוּתָא, אֶלָּא בְּגִין יִשְׂרָאֵל, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (איכה א') הָיוּ צָרֶיהָ לְרֹאשׁ.

רִבִּי יִצְחָק אָמַר, יִשְׂרָאֵל אִינּוּן לָקֳבֵיל כָּל שְׁאַר אוּמִין דְּעָלְמָא, מַה שְׁאַר עַמִּין אִינּוּן שִׁבְעִים, אוּף יִשְׂרָאֵל אִינּוּן שִׁבְעִים, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (בראשית מ״ו:כ״ז) כָּל הַנֶּפֶשׁ לְבֵית יַעֲקֹב הַבָּאָה מִצְרַיְמָה שִׁבְעִים. וּמַאן דְּשָׁלִיט עַל יִשְׂרָאֵל, כְּאִילּוּ שָׁלִיט עַל כָּל עָלְמָא.

רִבִּי אַבָּא אָמַר מֵהָכָא, וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וְגוֹ', הָא שִׁבְעָה. וְכָל דַּרְגָּא (נ''א סלקא) לַעֲשָׂרָה, הָא שִׁבְעִים. מַה כְּתִיב בַּתְרֵיהּ, וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם.

אָמַר רַב הוּנָא, אֲמַאי אִשְׁתַּעֲבִידוּ יִשְׂרָאֵל בְּכָל הָאוּמִין, בְּגִין דְּיִשְׁתְּאַר בְּהוֹן עָלְמָא, דְּאִינּוּן לָקֳבֵיל כָּל עָלְמָא, וּכְתִיב, (זכריה י״ד:ט׳) בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד. וּמַה הוּא חַד, אוּף יִשְׂרָאֵל חַד, דִּכְתִּיב, (שמואל ב ז׳:כ״ג) גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ. מַה שְּׁמֵיהּ חַד, וּנִתְפְּרַשׁ בְּע', אוּף יִשְׂרָאֵל חַד, וּנִתְפְּרַשׁ בְּשִׁבְעִין.

רִבִּי יְהוּדָה פָּתַח, (משלי ל׳:כ״ב) תַּחַת שָׁלשׁ רָגְזָה אֶרֶץ וְגוֹ', תַּחַת עֶבֶד כִּי יִמְלוֹךְ, דְּתַנְיָא
- [...] ; mais je ne me suis réveillé qu’en ce moment où je viens de voir l’image de mon fils.
Rabbi Yehouda lui dit : Qui es-tu ? Le mort répondit : Je suis un juif et je suis plongé dans le deuil ; et c’est en raison de ce deuil que ma douleur ne me permet pas d’entrer dans le Paradis. Un païen m’a volé un fils lorsqu’il était encore petit ; le païen le frappe tous les jours ; et la douleur de mon enfant m’empêche d’entrer pour occuper la place qui m’est destinée ; depuis ma mort, c’est la première fois que je me réveille dans ma tombe.
Rabbi Yehonda lui demanda : Est-ce que vous êtes tenu au courant des souffrances des survivants ? Le mort lui répondit : Je jure au nom du chef des tombeaux que si nous autres morts ne priions pour les vivants, ceux-ci ne subsisteraient pas même une demi-journée dans le monde. Je me suis réveillé, ici, en ce moment, car on m’a dit toute la journée que mon fils viendra bientôt ici ; mais je ne sais s’il viendra vivant ou mort.
Rabbi Yehouda demanda au mort : Que faites-vous lorsque vous descendez en ce monde ? En ce moment un bruit sortit de la tombe et fli entendre ces paroles : Allez, levez-vous ; car c’est le moment où on frappe mon fils. Saisis d’effroi, ils s’enfuirent de là et parcoururent environ une demi-lieue, où ils s’assirent pour attendre le jour. Lorsqu’ils se levèrent pour continuer leur chemin, ils virent un homme, courir qui perdait le sang en abondance des épaules. Ils l’arrêtèrent, et l’homme leur raconta toute l’histoire . Ils lui dirent : Quel est ton nom ? Il leur répondit : Lahma, fils de Levaï. Les voyageurs se dirent : Il est certain que le mort avec lequel nous nous sommes entretenus était Levaï, fils de Lahma ; mais la peur de continuer leur conversation avec le mort les empêcha d’y retourner.
Rabbi Abba dit : D’où savons-nous que la prière des morts est favorable aux vivants ? Nous le savons des paroles de l’Écriture (Nomb., XIII, 22) : “ Ils remontèrent vers le midi et vinrent à Hébron (94). ”
Rabbi Yehouda dit : Remarquez que le Saint, béni soit-il, a fait deux vœux à Jacob ; d’abord de descendre avec lui dans l’exil, et ensuite de le sortir de sa tombe lorsque sa descendance sera dans la sainte joie, pour qu’il se réjouisse avec elle, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVI, 4) : “ Je descendrai avec toi, et je remonterai avec toi. ” De même, il est écrit (Éz., XXXVII, 13) : Et vous savez, ô mon peuple, que c’est moi qui suis le Seigneur ; lorsque j’aurai ouvert vos sépulcres, que je vous aurai fait sortir de vos tombeaux, etc. ” Et ailleurs (Ps., CXXI, 4) encore : “ Car c’est là que sont montées toutes les tribus, etc. ” “ Et (Ex., I, 8) il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ”
Rabbi Siméon dit : C’était à cette époque que le chef céleste d’Égypte reçut le pouvoir sur tous les autres peuples. Car Une tradition nous apprend que tant que Joseph n’était pas mort, le chef d’Égypte n’avait pas reçu le pouvoir sur Israël ; mais aussitôt après la mort de Joseph, l’Écriture dit : “ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ” “ Il s’éleva ”, car, auparavant, il était comme endormi.
Rabbi Isaac commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., I, 12) : “ Pendant que le roi se reposait, le nard dont j’étais parfumée a répandu son odeur. ” Le “ Roi ” désigne le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Is., XLIV, 6) : “ Voici ce que dit le Seigneur, le roi d’Israël... ” Et ailleurs (Deut., XXXIII, 5): “ Et il y avait un roi en Israël. ” Le terme : “ ... Se repose ” signifie : pendant que la Schekhina se reposait dans les ailes des Cheroubim. Les mots : “ Mon nard a répandu son odeur ” signifient que nous étions cause que la Schekhina abandonnait sa résidence.
D’après une autre interprétation, les mots : “ …Pendant que le roi se reposait ” signifient : pendant que le Saint, béni soit-il, donnait la Loi à Israël, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXIV, 28) : “ Et il demeura là avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits ; il ne mangea point de pain et ne but point d’eau. ” Donc, pendant que le Saint, béni soit-il, était occupé à écrire la Loi pour Israël, le nard de celui-ci a répandu son odeur, ce qui veut dire : il a péché en disant (Ex., XXXII, 4) : “ Israël, voici ton dieu... ”
D’après une autre interprétation, les mots : “... Pendant que le roi se reposait ” signifient : pendant que le Saint, béni soit-il, séjournait au mont Sinaï pour donner la Loi à Israël, le nard de celui-ci répandait son odeur, ce qui veut dire qu’il répondit (Ex., XXIV, 7) : “ Nous ferons et nous écouterons tout ce que le Seigneur a dit. ” Rabbi Tanhoum dit : Chaque peuple a un chef céleste ; et quand le Saint, béni soit-il, confie le pouvoir à un chef, il l’ôte à l’autre chef qui est destiné à être vaincu par le premier. Le pouvoir n’est jamais confié aux chefs qu’à cause d’Israël, c’est-à-dire pour subjuguer Israël, ainsi qu’il est écrit (Lam., I, 5) : “ Ses ennemis se sont élevés, etc. ”
Rabbi Isaac dit : Israël correspond à tous les autres peuples du monde. De même que les autres peuples sont au nombre de soixante-dix, de même les Israélites venus avec Jacob en Égypte étaient au nombre de soixante-dix, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVI, 26) : “ Toutes les personnes qui vinrent en Égypte avec Jacob étaient au nombre de soixante-dix. ” Quiconque domine sur Israël est aussi puissant que s’il dominait sur tout le monde.
Rabbi Abba dit : Nous l’inférons du verset suivant (Ex., I, 7) : “ Et les enfants d’Israël s’accrurent, se multiplièrent, augmentèrent, etc. ” Dans ce verset, on trouve sept termes exprimant l’idée de multiplication pour correspondre aux sept degrés (95) ; or, chaque degré se subdivisant en dix, nous obtenons le chiffre de soixante-dix.
C’est pourquoi L’Écriture ajoute après : “ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ” Rabbi Houna demanda : D’où vient que les Israélites sont opprimés par tous les peuples du monde ? C’est afin que le monde subsiste ; car Israël équivaut au monde entier ; et il est écrit (Zac., XIV, 9) : “ En ce jour-là, Jéhovah sera Un, et son Nom sera Un. ” De même que le Nom divin est un, de même Israël est un, ainsi qu’il est écrit (II Rois, VII, 23) : “ Y a-t-il encore sur toute la terre une nation comme Israël, le peuple unique ? ” De même que le nom divin est un, et se subdivise en soixante-dix noms différents, de même Israël est un, et il est dispersé parmi les soixante-dix peuples.
Rabbi Yehouda commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XXX, 21) : “ La terre est troublée par trois choses, etc... ; elle est troublée par un esclave lorsqu’il règne... ” Car une tradition nous apprend [...]
(Ⅰ)
[17a]  
לֵית לָךְ אוּמָא מְכִּיכָא וּקְלִילָא וְנִבְזֵית קָמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כְּוָותַיְיהוּ דְּמִצְרָאֵי, וְיָהִיב לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא שֻׁלְטָנוּתָא בְּגִינַיְיהוּ דְּיִשְׂרָאֵל. וְשִׁפְחָה כִּי תִירַשׁ גְּבִירְתָּהּ, דָּא הָגָר, דְּאוֹלִידַת לְיִשְׁמָעֵאל, שֶׁעָשָׂה כַּמָּה רָעוֹת לְיִשְׂרָאֵל, וְשָׁלַט בָּהֶם, וְעִינָּה אוֹתָם בְּכָל מִינֵי עִנּוּיִין, וְגָזַר עֲלֵיהֶם כַּמָּה שְׁמָדוֹת, וְעַד הַיּוֹם הֵם שׁוֹלְטִים עֲלֵיהֶם, וְאֵינָם מַנִּיחִים לָהֶם לַעֲמוֹד בְּדָתָם. וְאֵין לָךְ גָּלוּת קָשָׁה לְיִשְׂרָאֵל כְּמוֹ גָּלוּת יִשְׁמָעֵאל.

רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ הֲוָה סְלִיק לִיְרוּשָׁלַ ם, וַהֲוָה אָזִיל בְּאוֹרְחָא, חָמָא חַד עַרְבָּאָה, דְּהֲוָה אָזִיל בְּאוֹרְחָא, וּבְרֵיהּ עִמֵּיהּ. פָּגְעוּ בְּיוּדָאי חַד. אָמַר לִבְרֵיהּ, הַאי יוּדָאי גָּעֲלָא, דְּמָאִיס בֵּיהּ מָרֵיהּ. נְווֹל לֵיהּ, וְרָקִיק לֵיהּ בְּדִיקְנֵיהּ ז' זִמְנִין, דְּאִיהוּ מִזַּרְעָא דְּרָאמִין, דַּאֲנָא יָדַעְנָא דִּמְשַׁעְבְּדָן בְּהוּ שִׁבְעִין עֲמָמִין, אָזִיל בְּרֵיהּ וְאַחִיד בְּדִיקְנֵיהּ. אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ רָאמִין רָאמִין, גּוֹזַרְנָא עַל עִלָּאִין, דְּיֶחְתוּן לְתַתָּא. עַד לָא סִיֵּים אִתְבְּלָעוּ בְּאַתְרֵיהוֹן.

רִבִּי יִצְחָק פָּתַח, (שיר השירים ב') עַד שֶׁיָּפוּחַ הַיּוֹם וְנָסוּ הַצְּלָלִים וְגוֹ', עַד שֶׁיָּפוּחַ הַיּוֹם, הַאי קְרָא עַל גָּלוּתָא דְּיִשְׂרָאֵל אִתְּמַר, דְּאִינּוּן יִשְׁתַּעְבְּדוּן בְּגָלוּתָא, עַד דְּיִסְתַּיֵּים הַהוּא יוֹמָא דְּשֻׁלְטָנוּתָא דְּאוּמִין. דִּתְנָן, אָמַר רִבִּי יִצְחָק, אֶלֶף שְׁנִין הוּא שֻׁלְטָנוּתָא דְּכָל אוּמִין כַּחֲדָא, עֲלַיְיהוּ דְּיִשְׂרָאֵל. וְלֵית לָךְ אוּמָה דְּלָא יִשְׁתַּעְבֵּד בְּהוֹן. וְיוֹמָא חֲדָא, הוּא לָקֳבְלֵיה דִּכְתִּיב, (זכריה י''ד) וְהָיָה יוֹם אֶחָד הוּא יִוָּדַע לַיְיָ' וְגוֹ'.

דָּבָר אַחֵר, עַד שֶׁיָּפוּחַ הַיּוֹם קֹדֶם דְּיָפוּחַ הַהוּא יוֹמָא דְּאוּמִין. וְנָסוּ הַצְּלָלִים, אִינּוּן שׁוּלְטָנִין דְּשַׁלְטוּ עֲלַיְיהוּ. אֵלֵךְ לִי אֶל הַר הַמּוֹר, אָמַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, אֵלֵךְ לִי, לְנַעְרָא הָאוּמוֹת מִיְרוּשָׁלַ ם דְּהוּא הַר הַמּוֹר, כְּמָה דִּכְתִּיב, בְּהַר הַמּוֹרִיָּה אֲשֶׁר בִּיְרוּשָׁלַ ם. וְאֶל גִּבְעַת הַלְּבוֹנָה, דָּא בֵּי מַקְדְּשָׁא דִּי בְּצִיּוֹן, דִּכְתִּיב בֵּיהּ (תהלים מ''ח) יְפֵה נוֹף מְשׂוֹשׂ כָּל הָאָרֶץ הַר צִיּוֹן וְגוֹ', (אמר רבי יהודה) כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (איוב ל''ח) לֶאֱחוֹז בְּכַנְפוֹת הָאָרֶץ וְיִנָּעֲרוּ רְשָׁעִים מִמֶּנָּה. כְּהַאי דְּאָחִיד בְּטַלִית, לְנַעֲרָא טִנּוּפָא מִנָּהּ.

אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, עָתִיד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְאִתְגַּלְיָיא בִּיְרוּשָׁלַ ם דִּלְתַתָּא, וּלְדַכְּאָה יָתָהּ מִטִּנּוּפֵי עֲמַמְיָא, עַד דְּלָא אִשְׁתְּלִים הַהוּא יוֹמָא דְּאוּמִין. דְּאָמַר רִבִּי חִיָּיא, לֵית שׁוּלְטָנוּ לְאוּמִין עֲלַיְיהוּ דְּיִשְׂרָאֵל, אֶלָּא יוֹמָא חֲדָא לְחוֹד, דְּהוּא יוֹמוֹ שֶׁל הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְהוּא אֶלֶף שָׁנִים. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (איכה א') נְתָנַי שׁוֹמֵמָה כָּל הַיּוֹם דָּוָה. יוֹמָא חַד לְחוּד, וְלָא יַתִּיר.

אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, אִי יַתִּיר יִשְׁתַּעְבְּדוּן, לא עַל פּוּם גִּזְרַת מַלְכָּא הוּא, אֶלָּא עַל דְּלָא בַּעְיָין לְמֵיְהַדָר לָקֳבְלֵיהּ, וּכְתִיב (דברים ל') וְהָיָה כִּי יָבוֹאוּ עָלֶיךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְגוֹ', וּכְתִיב, (דברים ל') אִם יִהְיֶה נִדַּחֲךָ בִּקְצֵה הַשָּׁמָיִם מִשָׁם יְקַבֶּצְךָ וְגוֹ'. (שמות א') וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן תָּא חֲזֵי, דְּהָא עַל כָּל פָּנִים מַלְאָכָא שִׁלְטוֹנָא דִּמְמָנָא עַל מִצְרָאֵי הֲוָה, וְהָכִי הוּא, דְּרוּבָא דְּפַרְשְׁתָּא לָא אִתְּמַר, אֶלָּא מֶלֶךְ מִצְרַיִם (י' ע''א) סְתָם, וְהַיְינוּ מְמָנָא רַבְרְבָא עַל מִצְרָאֵי. פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם, פַּרְעֹה מַמָּשׁ.

אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן, לְפִיכָךְ כְּתִיב, וַיֹּאמֶר (בראשית רל''ד ע''ב) כְּלוֹמַר אַכְנִיס בְּלִבְּהוֹן מִלְּתָא דָּא, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (שמואל ב', ט''ז) כִּי יְיָ' אָמַר לוֹ (לך) קַלֵּל אֶת דָּוִד. מַחֲשֶׁבֶת הַלֵּב בִּלְבַד. וְכֵן (אסתר ו') וַיֹּאמֶר הָמָן בְּלִבּוֹ, וְכֵן (בראשית י''ז) וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ הַלְּבֶן מֵאָה שָׁנָה. אוּף הָכָא נָמֵי, אַכְנִיס מַחֲשַׁבְתָּא בְּלִבְּהוֹן, דְּאָמְרוּ רַב וְעָצוּם מִמֶּנּוּ. מַאי מִמֶּנּוּ. רְצוֹנוֹ לאמָר מְמָנָא דִּילְהוֹן, אִינּוּן אָמְרוּ בְּלִבַּיְיהוּ, דְּחֵילָא וְתּוּקְפָּא דִּילְּהוֹן, רַבְרְבָא וְתַקִּיפָא מִמֶּנּוּ, מִשׁוּלְטָנָא דִּילְהוֹן.

ר' יִצְחָק אָמַר, כָּל אוּמִין דְּעָלְמָא, (בר ישראל) מַשְׁכִין תּוּקְפָּא מִשָּׂרֵיהוֹן, וְיִשְׂרָאֵל נַגְדִּין חֵילֵיהוֹן מִּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְאִינּוּן אִתְקְרוּן עַמָּא דַּיְיָ', וְלָא עַמָּא דְּשׁוּלְטָנַיָּא. ר' יְהוּדָה אָמַר, הָכָא אִתְקְרוּן עַמּוֹ, דִּכְתִּיב וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ, וְהָתָם כְּתִיב, (שמות ג') רָאֹה רָאִיתִי אֶת עֳנִי עַמִּי, עַמִּי מַמָּשׁ, יִשְׂרָאֵל אִקְרוּן עַם יְיָ', וּשְׁאַר אוּמִין אִקְרוּן, עַמּוֹ דְּשׁוּלְטָנָא דִּילְהוֹן דִּכְתִּיב, (מיכה ד') כִּי כָּל הָעַמִּים יֵלְכוּ אִישׁ בְּשֵׁם אֱלֹהָיו וַאֲנַחְנוּ נֵלֵךְ בְּשֵׁם יְיָ' אֱלהֵינוּ לְעוֹלָם וָעֶד.

אָמַר רִבִּי אַבָּא, הַאי פְּסוּקָא, הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר (הנה עם ישראל או) בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַב וְעָצוּם מִמֶּנּוּ, (אלא) מַהוּ עַם בְּנֵי. אֶלָּא עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מַמָּשׁ, מֵהַהוּא יִשְׂרָאֵל דִּלְעֵילָּא, דַּחֲשִׁיבוּ דְּעַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הֲווֹ, וְלֹא עַם יְיָ', וּכְתִיב (שמות א') וַיָּקוּצוּ מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְלָא כְּתִיב מִפְּנֵי
- [...] qu’il n’y a point de nation plus humble, plus dédaignée et plus méprisée aux yeux du Saint, béni soit-il, que celle de l’Égypte ; et le Saint, béni soit-il, ne lui a confié le pouvoir qu’à cause d’Israël. L’Écriture (Prov., XXX, 23) ajoute : “ ... Et par une servante lorsqu’elle est devenue l’héritière de sa maîtresse. ” Ces paroles désignent Agar qui enfanta Ismaël qui causa beaucoup de peine à Israël, le domina, exerça des exactions à son égard, et décréta des lois pour le détacher de sa foi. La domination d’Ismaël sur Israël s’exerce encore jusqu’aujourd’hui ; il l’opprime encore et ne lui permet pas de rester attaché à sa foi ; Israël n’a jamais connu d’oppression plus dure, que celle qu’Ismaël lui fait subir.
Se rendant à Jérusalem, Rabbi Jehoshuà rencontra sur son chemin un Arabe qui marchait en compagnie de son fils. Les deux Arabes ayant rencontré un juif, le père dit au fils : C’est un juif hideux que le Maître exècre ; montre-lui ton mépris et crache-lui sept fois à la figure ; c’est un de la race des fiers, et je sais que cette race est destinée à être subjuguée par soixante-dix peuples. Le fils de l’Arabe saisit le juif à la barbe. Rabbi Jehoshuà s’écria alors : Oui, oui, c’est une race de fiers ; car moi aussi j’ordonne aux anges célestes de descendre ici-bas. Il avait à peine achevé de parler que les deux Arabes furent engloutis dans la terre.
Rabbi Isaac commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., II, 17) : “ Jusqu’à ce que le jour commence à paraître, et que les ombres se dissipent peu à peu... ” Ce verset s’applique à l’exil d’Israël ; Israël restera dans l’exil jusqu’à la fin de ce jour pendant lequel les autres peuples ont reçu le pouvoir sur lui. Car
Rabbi Isaac dit : Le pouvoir des autres peuples sur Israël durera pendant mille ans. Tous les peuples exerceront leur domination sur Israël, et il n’y aura pas un seul peuple au monde qui y fasse exception. C’est à ce jour que font allusion les paroles de l’Écriture (Zac., XIV, 7) : “ Il y aura un jour connu du Seigneur, qui ne sera ni jour, ni nuit ; et sur le soir de ce jour la lumière paraîtra. ”
D’après une autre interprétation, les paroles : “ ... Jusqu’à ce que le jour commence à paraître ” signifient qu’avant que le jour des autres peuples disparaisse, les ombres se dissiperont peu à peu, ce qui veut dire : les chefs célestes qui gouvernent les autres peuples se dissiperont. L’Écriture (Cant., IV, 6) dit : “ J’irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l’encens. ” Le Saint, béni soit-il, a dit : Je vais rejeter les autres peuples de Jérusalem appelée “ montagne de la myrrhe ”, ainsi qu’il est écrit (II Paralip ., III, 1) : “ Salomon commença à bâtir le temple du Seigneur à Jérusalem sur la montagne de Moria. ” La “ colline d’encens ” désigne le sanctuaire de Sion dont l’Écriture (Ps., XLVIII, 3) dit : “ Le mont de Sion est fondé avec la joie de toute la terre. ”
Rabbi Yehouda dit : Ceci correspond à l’interprétation qu’on donne du verset (Job, XXXVIII, 13) suivant : “ ... Pour tenir les extrémités de la terre, afin de l’ébranler et en secouer et rejeter les impies. ” Le Saint, béni soit-il, secouera la terre pour en rejeter les impies, ainsi qu’on secoue un habit en le saisissant à ses extrémités, pour en éliminer la boue.
Rabbi Yossé dit : Le Saint, béni soit-il, se révèlera dans la Jérusalem d’enbas, et l’épurera de la souillure des peuples païens, avant même que le jour des païens ne soit terminé. Car
Rabbi Hiyâ dit : Les peuples païens n’ont de pouvoir sur Israël que pendant un seul jour, ce qui veut dire : pendant le jour du Saint, béni soit-il, qui est de mille ans, ainsi qu’il est écrit (Lam., I, 13) : “ Il m’a rendue toute désolée et toute épuisée de tristesse pendant tout un jour. ” Ainsi la durée de l’exil sera pendant un jour, mais non pas de plus longue durée.
Rabbi Yossé dit : Si Israël reste plus longtemps dans l’exil, ce ne sera pas par ordre du Roi, mais parce qu’Israël ne voudra pas reconnaître son Maître ; et il est écrit (Deut., XXX, 1) : “ Lorsque tout ce que je viens de dire te sera arrivé, etc. ” Et un peu plus loin (Deut., XXX, 4) : “ Quand tu auras été dispersé jusqu’aux extrémités du monde, le Seigneur ton Dieu t’en retirera. ” “ Et (Ex., I, 9) il dit à son peuple : Voici que le peuple des enfants d’Israël est devenu très nombreux. ”
Rabbi Siméon dit : Remarquez que, partout où l’Écriture parle du roi d’Égypte, elle désigne le chef céleste préposé au peuple Égyptien. Aussi, dans ce premier chapitre de l’Exode, il est le plus souvent question du roi d’Égypte et rarement du Pharaon ; ce dernier terme désigne réellement le roi. Rabbi Siméon ajoute : C’est pourquoi l’Écriture (96) dit : “ Et il dit à son peuple... ” Par le terme “ dire ”, l’Écriture nous apprend qu’il leur a suggéré l’idée ; car le mot “ dire ” (amar) signifie également “ suggérer ”, ainsi qu’il est écrit (II Rois, XVI, 10) : “... Car le Seigneur lui dit (amar) de maudire David. ” “ Amar ” signifie également “ penser ”, ainsi qu’il est écrit (Esther, VI, 6) : “ Et Aman dit dans son cœur... ” Et ailleurs il est écrit (Gen., XVII, 17) : “ Et il dit dans son cœur : un homme de cent ans aurait-il donc un fils ? ” De même ici, par les mots : “ Et il dit à soit peuple... ” l’Écriture nous indique que le chef céleste suggéra aux Égyptiens l’idée que le peuple d’Israël est devenu très nombreux.
L’Écriture ajoute : “ ... Et il est plus fort que nous (mimenou). ” Que signifie le mot “ mimenou ” ? Plus fort que leur chef (97). Rabbi Isaac, dit : Tous les peuples tirent leur force de leurs chefs célestes, alors qu’Israël tire la sienne du Saint, béni soit-il. Aussi Israël est-il appelé “ peuple de Dieu ”, car il ne dépend pas des chefs célestes.
Rabbi Yehouda dit : Ici, l’Écriture désigne le peuple Égyptien sous le nom de “ son peuple ”, c’est-à-dire le peuple du chef céleste, ainsi qu’il est écrit : “ Et il dit à son peuple... ”, alors que, plus loin (Ex., III, 7), l’Écriture dit : “ Le Seigneur lui dit : J’ai vu l’affliction de mon peuple. ” Car Israël est appelé “ peuple de Dieu ”, alors que les autres peuples ne sont que les peuples des chefs célestes, ainsi qu’il est écrit (Michée, IV, 5) : “ Que chaque peuple marche sous la protection de son dieu ; mais, pour nous, nous marcherons sous la protection du Seigneur notre Dieu dans toute l’éternité. ”
Rabbi Abba dit : Ce verset offre une difficulté, l’Écriture aurait dû dire : “ Voici que le peuple d’Israël est devenu très nombreux ”, ou bien : “ Voici que les enfants d’Israël sont devenus très nombreux. ” Mais que signifient les mots : “ ... Que le peuple des enfants d’Israël ” ? L’Écriture désigne le peuple composé d’enfants de l’Israël céleste ; ce titre de “ peuple d’enfants d’Israël ” est supérieur à celui d’ “ enfants d’Israël ” Et la preuve c’est que l’Écriture (Ex., I, 12) dit : “ Et ils haïssaient les enfants d’Israël. ” Mais l’Écriture ne dit pas [...]
(Ⅰ)
[17b]  
עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אֶלָּא מִפְּנִי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מַמָּשׁ.

רִבִּי יוֹחָנָן הֲוָה קָאִים קָמֵיהּ דְּר' יִצְחָק, אָמַר, מֶה חָמָא בָּלָק לְמֵימַר (במדבר כ''ב) הִנֵּה עַם יָצָא מִמִּצְרַיִם, וְלֹא אָמַר הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. (אלא) אֲמַר לֵיהּ ר' יִצְחָק, בָּלָק מְכַשֵּׁף גָּדוֹל הֲוָה, וְכֵן דֶּרֶךְ הַמְכַשְּׁפִים לָקַחַת הַדָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ חֲשָׁדָא, וְכֵן אֵין מַזְכִּירִין לְעוֹלָם שֵׁם אָבִיו שֶׁל אָדָם, אֶלָּא שֵׁם אִמּוֹ, דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ חֲשָׁדָא.

דְּכֵן דֶּרֶךְ הַשֵּׁדִים, דִּמְעַיְּינִים בְּהַהוּא מִלָּה דְּקַאמְרֵי לְהוּ, אִי אִיהוּ כְּדִיבָא, מוֹדִיעִין לֵיהּ מִלִּין כְּדִיבִין, וְאִי הוּא קְשׁוֹט, כָּל מַה דְּאַמְרִין לְזִמְנָא זְעֵירָא קוּשְׁטָא הוּא, כָּל שֶׁכֵּן לְמֶעְבַּד עֲבִידְתָּא. רִבִּי אָחָא אָמַר, בָּלָק אוֹרְחָא דְּקָלָנָא נָקַט, הִנֵּה עַם יָצָא מִמִּצְרַיִם, כְּלוֹמַר, דְּלֵית אֲנָן יַדְעִין מִמָּאן אִינּוּן.

אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן, מִפְּנֵי מַה עַמָּא דְּרַבְרְבִין נְטִירִין, וְעַמָּא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לָא נְטִירִין. אָמַר רִבִּי יִצְחָק, לָא דָּמֵי מִסְכְּנָא לַעֲתִירָא. מִסְכְּנָא בָּעֵי לְנַטְרָא דִּילֵיהּ, עֲתִירָא לָא נָטִיר דִּילֵיהּ, וְכָל שֶׁכֵּן דְּיִשְׂרָאֵל, אִינּוּן מִמַּלְכָּא דְּרָחִים קְשׁוֹט וְדִינָא. וְדִינָא קַדְמָאָה עָבִיד בְּגוּבְרִין דְּבֵיתֵיהּ, דְּבָעֵי דְּאִינּוּן לֶהוָון נְטִירִין מֵחַטָּאָה יַתִּיר מִכֻּלְּהוּ הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (עמוס ג') רַק אֶתְכֶם יָדַעְתִּי מִכֹּל מִשְׁפְּחוֹת הָאֲדָמָה וְגוֹ'.

רִבִּי יוֹסֵי נָפַק לָאוֹרְחָא, וַהֲוָה רִבִּי אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָזִיל עִמֵּיהּ, עַד דַּהֲווֹ אַזְלֵי שָׁתִיק רִבִּי יוֹסֵי, וְהִרְהֵר בְּמִלֵּי דְּעָלְמָא. וְרִבִּי אַחָא הִרְהֵר בְּמִלֵּי דְּאוֹרַיְיתָא. (עד דהוו אזלי) חָמָא רִבִּי יוֹסֵי חַד חִוְיָא, דְּהֲוָה רָהִיט אֲבַתְרֵיהּ. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי לְרִבִּי אַחָא, חָזֵית הַאי חִוְיָא דְּרָהִיט אֲבַתְרָאי. אָמַר לֵיהּ רִבִּי אַחָא, אֲנָא לָא חֲמֵינָא לֵיהּ. רָהַט רִבִּי יוֹסֵי וְחִוְיָא אֲבַתְרוֹי. נָפַל רִבִּי יוֹסֵי, וְדָמָא שָׁתַת וְנָחַת מֵחוֹטָמוֹי, שָׁמַע דַּהֲווֹ אַמְרִין, רַק אֶתְכֶם יָדַעְתִּי מִכֹּל מִשְׁפְּחוֹת הָאֲדָמָה וְגוֹ', אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, וּמָה עַל שַׁעֲתָא חֲדָא כַּךְ, מַאן דְּמִתְיָיאֵשׁ מִנָּהּ עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה.

פָּתַח וְאָמַר, (דברים ב') כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ בֵּרַכְךָ בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ יָדַע לֶכְתְּךָ וְגוֹ' הַמּוֹלִיכְךָ וְגוֹ', נָחָשׁ שָׂרָף וְעַקְרָב וְגוֹ', נָחָשׁ שָׂרָף לָמָּה הָכָא. אֶלָּא, לָקַחַת עוֹנְשָׁן מִיִּשְׂרָאֵל, כָּל זְמָן שֶׁמִּתְפָּרְשִׁין מִן עֵץ הַחַיִּים. דִּכְתִּיב, (דברים ל') כִּי הוּא חַיֶּיךָ וְאוֹרֶךְ יָמֶיךָ.

תָּא חֲזֵי, אָמַר רִבִּי חִיָּיא, כְּתִיב (משלי י''ג) חוֹשֵׂךְ שִׁבְטוֹ שׂוֹנֵא בְנוֹ וְגוֹ'. וּכְתִיב (מלאכי א') אָהַבְתִּי אֶתְכֶם אָמַר ה'. וּכְתִּיב, (מלאכי א') וְאֶת עֵשָׂו שָׂנֵאתִי. מַהוּ שָׂנֵאתִי, דִּכְתִּיב חוֹשֵׂךְ שִׁבְטוֹ שׂוֹנֵא בְנוֹ. כְּלוֹמַר שָׂנֵאתִי אוֹתוֹ, וְעַל כֵּן חָשַׂכְתִּי שֵׁבֶט מֵהֶם, כָּל שֶׁכֵּן וְכָל שֶׁכֵּן תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, דְּלָא בָּעֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא דְּיִתְפָּרְשׁוּן מֵעֵץ הַחַיִּים אֲפִילוּ רִגְעָא חֲדָא.

וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ. יָהַב לְהוֹן עֵיטָא, לְמֶעְבַּד עִמְּהוֹן בִּישָׁא. אָמַר רִבִּי תַּנְחוּם, יַדְעִין הֲווֹ מִצְרָאֵי בְּאִצְטַגְנִינוּת דִּלְהוֹן, שֶׁסּוֹפָן לְמִלְקֵי בְּגִין יִשְׂרָאֵל, וּלְכָךְ אַקְדִּים שׁוּלְטָנָא דִּלְּהוֹן, לְמֶעְבַּד עִמְּהוֹן בִּישׁ.

רִבִּי יִצְחָק פָּגַע בְּהַהוּא טוּרָא, וְחָמָא חַד בַּר נָשׁ דְּהֲוָה נָאִים תְּחוֹת חַד אִילָן. יָתִיב תַּמָּן, אַדְהֲוָה יָתִיב, חָמָא אַרְעָא דְּמִתְחַלְחֲלָא, וְאִתְּבַּר הַהוּא אִילָנָא, וְנָפַל, וְחָמָא בְּקִיעִין גּוּמִּין בְּאַרְעָא, וְאַרְעָא סַלְּקָא וְנַחְתָּא.

אִתְּעַר הַהוּא גַּבְרָא, צָוַוח לָקֳבְלֵיהּ דְּרִבִּי יִצְחָק, וְאָמַר לֵיהּ יוּדָאי יוּדָאי, בְּכֵי וְנָהִים, דְּהָאִידָּנָא מְקִימִין בִּרְקִיעָא חַד רַבְרְבָא מְמָנָא שֻׁלְטָנָא עִלָּאָה, וְהוּא זַמִין לְמֶעְבַּד עִמְּכוֹן בִּישׁ סַגִּי, וְהַאי רִגְשָׁא דְּאַרְעָא בְּגִינֵיכוֹן הֲוָה. דְּכָל זִמְנָא דְּרָגְשָׁא אַרְעָא, כַּד קָם מְמָנָא, דְּיַעֲבֵיד עִמְּכוֹן בִּישָׁא.

תָּוָוה רִבִּי יִצְחָק וְאָמַר, וַדַּאי כְּתִיב, (משלי ל׳:כ״ב) תַּחַת שָׁלשׁ רָגְזָה אֶרֶץ, וּכְתִיב תַּחַת עֶבֶד כִּי יִמְלוֹךְ. מְמָנָא דְּהֲוָה (ממנא) תְּחוֹת שֻׁלְטָנָא אַחֲרָא, וּמָלִיךְ, וְיָהֲבִין לֵיהּ שֻׁלְטָנָא, וְכָּל שֶׁכֵּן כַּד שָׁלִיט בְּיִשְׂרָאֵל.

אָמַר רִבִּי חָמָא בַּר גּוּרְיָא, כַּד אֲנָח לְיִשְׂרָאֵל תְּחוֹת שֻׁלְטָנוּתָא דְּאוּמִין, יָתִיב וְגָעֵי וּבָכֵי, הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (ירמיהו י״ג:י״ז) בְּמִסְתָּרִים תִּבְכֶּה נַפְשִׁי. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, בְּמִסְתָּרִים דַּוְוקָא.

רִבִּי יְהוּדָה עָאל לְגַבֵּיהּ דְּרִבִּי אֶלְעָזָר, אַשְׁכָּחֵיהּ דְּהֲוָה יָתִיב, וִידֵיהּ בְּפוּמֵיהּ, וַהֲוָה עֲצִיב. אָמַר לֵיהּ, בְּמָאי
- [...] “ Ils haïssaient le peuple des enfants d’Israël. ” Étant une fois assis devant Rabbi Isaac, Rabbi Yohanan lui demanda : Pour quelle raison Balac a-t-il dit (Nomb., XXII, 11) : “ Voici un peuple sorti de l’Égypte ”, au lieu de dire : “ Voici le peuple des enfants d’Israël ” ?
Rabbi Isaac lui répondit : Balac était un grand magicien ; or les magiciens ont coutume de toujours prononcer des paroles qui ne sont assujetties à aucun doute ; c’est ainsi qu’ils ne prononcent jamais le nom du père d’un homme, mais désignent toujours l’homme d’après le nom de sa mère, afin d’éviter ainsi toute possibilité d’une erreur. Car les démons ont cette coutume d’examiner la demande qui leur est faite ; et si cette demande renferme une parole mensongère, ils donnent aux magiciens qui les consultent des renseignements mensongers. Mais si la demande qui leur est faite est formulée par des paroles vraies, les renseignements qu’ils font parvenir peu de temps après aux magiciens sont également vrais. Il en est ainsi à plus forte raison lorsqu’on leur demande des actes. Rabbi Aba dit : Balac s’était servi de ce terme pour exprimer son mépris pour Israël : “ Voici, dit-il, un peuple sorti de l’Égypte ”, dont nous ne connaissons point l’origine.
Rabbi Yohanan demanda : Pourquoi les peuples gouvernés par des chefs célestes sont-ils gardés par ces mêmes chefs célestes, alors que le peuple du Saint, béni soit-il, n’est gardé par aucun chef ?
Rabbi Isaac lui répondit : Il n’y a point de comparaison entre un pauvre et un riche ; le pauvre a besoin de garder lui-même ses effets, alors que le riche n’a pas besoin de garder lui-même ses biens. Israël a d’autant moins besoin d’être gardé qu’il appartient au Roi qui est la Vérité et la Justice. Aussi Israël n’a-t-il pas besoin d’être gardé ; ce qui lui importe le plus c’est de se garder des péchés ; c’est pourquoi l’Écriture (Amos, III, 2) dit : “ Je n’ai connu que vous de toutes les nations de la terre. ” C’est précisément parce qu’Israël est plus près de Dieu, qu’il lui importe plus qu’à toutes les autres nations de se garder du péché. Rabbi Yossé allait une fois en voyage accompagné de Rabbi Aha, fils de Jacob. Pendant qu’ils poursuivaient leur chemin, les voyageurs gardèrent le silence. Rabbi Yossé méditait sur des choses profanes, alors que Rabbi Aha méditait sur les choses de la Loi. Rabbi Yossé vit alors un serpent qui courait après lui. Il dit à son compagnon : Vois-tu le serpent qui court après moi ? Rabbi Aha lui répondit : Je ne le vois pas. Rabbi Yossé courait toujours, et le serpent après lui ; enfin il tomba, et le sang commençait à lui couler du nez ; en même temps, il entendit une voix réciter le verset suivant (Deut., II, 7) : “ Je n’ai connu que vous de toutes les nations de la terre, etc. ” Rabbi Yossé s’écria : Si on est châtié pour avoir négligé l’étude de la Loi pendant un court instant, qu’en sera-t-il de celui qui la néglige toujours !
Rabbi Yossé commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Deut., II, 7) : “ Le Seigneur ton Dieu t’a béni dans toutes les œuvres de tes mains ; le Seigneur ton Dieu a eu soin de toi dans ton chemin, lorsque tu as passé par ce grand désert, etc. ” Et plus loin il est écrit (Deut., VIII, 15) : “ ... Qui a été ton conducteur dans un désert vaste et affreux, où il y avait des serpents qui brûlaient par leur souffle, et des scorpions, etc. ” Pourquoi l’Écriture parlet- elle ici de serpents ? - C’est le châtiment d’Israël lorsqu’il se sépare de l’Arbre de Vie ; car la Loi constitue l’Arbre de Vie, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXX, 20) : “ ... Car il est ta vie et ta longévité. ”
Rabbi Hiyâ dit : Remarquez que l’Écriture (Prov., XIII, 24) dit : “ Celui qui épargne. la verge hait son fils. ” Et ailleurs il est écrit (Malachie., I, 2) : “Je vous ai aimés, dit le Seigneur. ” Et elle ajoute plus loin : “ ... Et j’ai haï Esaü. ” Que signifie : “ J’ai haï Esaü ” ? - Je lui ai épargné la verge ; car l’Écriture (Prov., XIII, 24) dit : “ Celui qui épargne la verge, hait son fils. ” A plus forte raison la verge n’est-elle pas épargnée aux maîtres de la Loi ; car le Saint, béni soit-il, ne veut point que ceux-ci se séparent de l’Arbre de Vie, même pendant une seule seconde. (Ex., I, 9) “ Et il dit à son peuple... ” Le chef céleste conseilla aux Égyptiens de faire le mal aux Israélites.
Rabbi Tanhoum dit : Les Égyptiens avaient prévu, à l’aide de leur science magique, qu’ils finiraient par être frappés par les Israélites ; et c’est pourquoi leur chef céleste leur conseilla de commencer par faire le mal à Israël. Rabbi Isaac arrivait une fois près d’une montagne où il vit un homme couché au pied d’un arbre. Il s’y assit. En ce moment, il constata que la terre commençait à trembler, de manière que sa surface présentait des ondulations ; l’arbre fut brisé et tomba par terre. L’homme qui était couché au pied de cet arbre se réveilla et cria à Rabbi Isaac : Juif, juif, pleure et afflige-toi ; car, en ce moment, on vient de conférer, au ciel, le pouvoir à un chef qui vous fera beaucoup de mal. Si la terre tremble maintenant, c’est à cause de vous ; car elle tremble toutes les fois qu’on nomme au ciel un nouveau chef destiné à vous faire du mal. Très étonné,
Rabbi Isaac s’écria : Tel est assurément le sens des paroles de l’Écriture (Prov., XXX, 21) : “ La terre est troublée par trois choses, etc. ”Et L’Écriture ajoute : “ ... Par un esclave lorsqu’il règne. ” Ainsi, la terre tremble toutes les fois qu’on confère le pouvoir à un chef céleste ; à plus forte raison est-ce le cas lorsqu’on lui confère un pouvoir sur Israël. Rabbi Hama, fils de Gouria, dit : Lorsqu’Israël est placé sous la domination des peuples païens, il gémit et pleure, ainsi qu’il est écrit (Jér., XIII, 17) : “ Mon âme pleure en cachette. ”
Rabbi Yossé dit : L’Écriture accentue “ en secret ”. Avant visité une fois Rabbi Éléazar, Rabbi Yehouda le trouva plongé dans la tristesse, se cachant la bouche dans ses mains. Rabbi Yehouda lui demanda : Quel sujet de la Loi [...]
(Ⅰ)
[18a]  
קָא עָסִיק מֹר. אָמַר לֵיהּ דִּכְתִּיב, (משלי ט״ז:ט״ו) בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ חַיִּים. אִי טַרְנָא עָצִיב, וְכָּל שֶׁכֵּן דְּגָעֵי וּבָכֵי, שַׁמָּשׁוֹי מַאי עַבְדֵי, הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (ישעיהו ל״ג:ז׳) הֵן אֶרְאֶלָּם צָעֲקוּ חוּצָה. מַאי חוּצָה. מָרֵיהוֹן בְּגוֹ, וְאִינּוּן לְבַר. מָרֵיהוֹן בְּבָתֵּי גָּוָאי, וְאִינּוּן בְּבָתֵּי בָּרָאי. בָּתֵּי גָּוָאי מַאי אִינּוּן. אָמַר רִבִּי יִצְחָק, אִינּוּן מֵעֲשָׂרָה כִּתְרֵי מַלְכָּא.

מַלְאֲכֵי שָׁלוֹם מַר יִבְכָּיוּן, וְכִי יֵשׁ מַלְאָכִים שֶׁאֵינָם שֶׁל שָׁלוֹם. אָמַר לֵיהּ אִין. תָּא חֲזֵי, אִית מָארֵי דְּדִינָא קַשְׁיָא, וְאִית מָארֵי דְּדִינָא דְּלָא קַשְׁיָא, וְאִית מָארֵי דִּינָא וְרַחֲמָנוּתָא. וְאִית מָארֵי דְּרַחֲמָנוּתָא דְּלֵית בְּהוּ דִּינָא כְּלָל. וְאִלֵּין אִתְקְרוּן מַלְאֲכֵי שָׁלוֹם. וְעַל אִינּוּן דִּלְתַתָּא, כְּתִיב, (ישעיהו נ׳:ג׳) אַלְבִּישׁ שָׁמַיִם קַדְרוּת וְשַׂק אָשִׂים כְּסוּתָם. וּכְתִיב (ישעיהו ל״ד:ד׳) וְנָמַקּוּ כָּל צְבָא הַשָּׁמַיִם.

אִי הָכִי, כָּל אִינּוּן שׁוּלְטָנִין דִּמְמָנָן עַל שְׁאַר עַמִּין, כַּד חָמָאן לְמָרֵיהוֹן עָצִיב, לְמָאי עַבְדִין פָּרוֹכָא לִבְנוֹהִי. אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, לָא עַבְדִּי אֶלָּא מַאי דְּאִתְפְּקָדוּ, וּרְעוּתָא דְמָרֵיהוֹן עַבְדִּין.

ר' דּוֹסְתָּאי אָמַר בְּעִדָנָא דְּאִתְמַסְּרָן בְּנוֹי דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, לְשׁוּלְטָנֵי עֲמָמִין, מִתְכַּנְּפִין תְּרֵיסַר בָּתֵּי דִּינִין, וּמִשְׁתַּקְּעָן גּוֹ תְּהוֹמָא רַבָּה, גָּעֵי טַרְנָא, גָעִין, וּרְהִיטָן (נ''א תריסין) וְנַחְתִּין תְּרֵין דִּמְעִין לִשְׁקִיעָא דְּיַמָּא רַבָּה, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (תהילים ל״ו:ז׳) מִשְׁפָּטֶיךָ תְּהוֹם רַבָּה. וּמִתְגַּלְגְּלָן עִלָּאִין לְתַתָּא, אִתְבַּקְּעָן תַּתָּאִין, וְנַחְתִּין מָאתַן וְאַרְבְּעִין דַּרְגִּין הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (עמוס ג׳:ח׳) אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא.

תָּנָּא, בְּשַׁעֲתָא דְּמָסַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל לְשָׂרָא דְּמִצְרָאֵי, גָּזַר עָלַיְיהוּ ז' גְּזֵרוֹת, שֶׁיְשַׁעֲבְּדוּ בְּהוֹן מִצְרָאֵי. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (שמות א׳:י״ד) וַיְמָרְרוּ אֶת חַיֵּיהֶם בַּעֲבוֹדָה קָשָׁה בְּחוֹמֶר וּבִלְבֵנִים וְגוֹ'. וְלָקֳבְלֵיהוֹן שִׁבְעָה לְטָב, וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ, וַיִּשְׁרְצוּ, וַיִּרְבּוּ, וַיַּעַצְמוּ, בִּמְאֹד, מְאֹד, וַתְּמַלֵא הָאָרֶץ אוֹתָם. (שמות א׳:ז׳) הָבָה נִּתְחַכְּמָה לוֹ. רִבִּי יוֹסֵי אָמַר, אֵין הָבָה אֶלָּא לָשׁוֹן הַזְמָנָה, לְמֶעְבַּד דִּינָא. כְּמָה דְּאַתְּ אָמֵר, (בראשית י״א:ז׳) הָבָה נֵרְדָה. (שמואל א י״ד:מ״א) הָבָה תָמִים. אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן, הָבָה כּוּלָּם, לְשׁוֹן הַסְכָּמָה וְהַזְמָנָה. כְּמוֹ (בראשית י״א:ד׳) הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר. (שופטים כ׳:ז׳) הָבוּ לָכֶם עֵצָה. (תהילים כ״ט:א׳) הָבוּ לַה' בְּנֵי אֵלִים.

רִבִּי יִצְחָק אָמַר, הָבָה נִּתְחַכְּמָה לוֹ נְהוֵי בְהַסְכָּמַת דִּינָא לְגַבֵּיהּ. פֶּן יִרְבֶּה, וְרוּחַ הַקֹּדֶשׁ אוֹמֶרֶת כֵּן יִרְבֶּה, וְכֵן יִפְרוֹץ. וּמַלְאֲכֵי הַשָׁרֵת הֲווֹ לְהוּ לְשִׂכִּים וְלִצְנִינִים הֲדָא הוּא דִכְתִיב, וַיָּקוּצוּ מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. דַּהֲווֹ מִתְעַקְּצֵי מִמַּלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת, כְּהָנֵי קוֹצֵי דְּמִתְעַקְּצֵי בְּהוּ אִינְשֵׁי.

אָמַר רִבִּי יוּדָאי אָמַר רִבִּי יִצְחָק, מַה הֲוָה מַחֲשַׁבְתְּהוֹן דְּמִצְרָאֵי, דְּמִמְנַע מִיִּשְׂרָאֵל פִּרְיָה וּרְבִיָּה, וְשֻׁלְטָנָא דִּמְמָנָא עֲלֵיהוֹן דְּאָעִיל בְּלִבְּהוֹן כַּךְ. אֶלָּא, אָמַר לְהוֹן, הֲווֹ יַדְעִין, דְּזַמִּין בְּרָא חֲדָא לְמֵיפַק מִיִּשְׂרָאֵל, דְּיִתְעֲבֵיד דִּינָא בֶּאֱלהֵיהוֹן עַל יְדֵיהּ.

דְּאָמַר רִבִּי יוֹחָנָן, בְּשָׁעָה שֶׁאָמַר מֹשֶׁה, (שמות י״ב:י״ב) וּבְכָל אֱלהֵי מִצְרַיִם אֶעֱשֶׂה שְׁפָטִים הָלַךְ דּוּמָה שָׂרוֹ שֶׁל מִצְרַיִם, ד' מֵאוֹת פַּרְסָה. אָמַר לֵיהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, גְּזֵרָה נִגְזְרָה לְפָנַי, דִּכְתִּיב, (ישעיהו כ״ד:כ״א) יִפְקֹד יְיָ' עַל צְבָא הַמָּרוֹם בַּמָּרוֹם וְגוֹ'. בְּאוֹתָה שָׁעָה נִטְּלָה הַשְּׂרָרָה מִמֶּנּוּ, וְנִתְמַנָּה דּוּמָה שַׂר שֶׁל גֵּיהִנָּם, לִידוֹן שָׁם נַפְשׁוֹת הָרְשָׁעִים. וְרִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַל הַמֵּתִים נִתְמַנָּה.

אָמַר רִבִּי חֲנִינָא, כְּתִיב (במדבר ל״ג:ד׳) וּבֵאלֹהֵיהֶם עָשָׂה יְיָ' שְׁפָטִים. וְכִי בֶּאֱלהַּ שֶׁל כֶּסֶף, וְשֶׁל זָהָב, וְשֶׁל עֵץ, וְשֶׁל אֶבֶן, יֶשׁ שְׁפָטִים. אֶלָּא אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, שֶׁל כֶּסֶף וְשֶׁל זָהָב הָיוּ נִתָּכִים מֵאֲלֵיהֶם, וְשֶׁל עֵץ מִתְרַקְּבִין.

אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, אֱלוֹהַּ שֶׁל מִצְרַיִם שֶׂה הָיָה, וְצִוָּה הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת בּוֹ שְׁפָטִים, לִשְׂרוֹף אוֹתוֹ בָּאֵשׁ, כְּמָה דְּאַתְּ אָמֵר, (דברים ז׳:כ״ה) פְּסִילֵי אֱלֹהֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ. כְּדֵי שֶׁיְּהֵא רֵיחוֹ נוֹדֶף. וְעוֹד, (שמות י״ב:ט׳) רֹאשׁוֹ עַל כְּרָעָיו וְעַל קִרְבּוֹ. וְעוֹד, שֶׁעַצְמוֹתָיו מוּשְׁלָכִים בַּשּׁוּק. וְזֹאת הָיְתָה לְמִצְרַיִם קָשֶׁה מִכּוּלָּן, הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, שְׁפָטִים.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה בֵּאלהֵיהֶם מַמָּשׁ וְזֶהוּ שַׂר שֶׁלָּהֶם, לְקַיֵּים, יִפְקוֹד ה' עַל צְבָא הַמָּרוֹם בַּמָּרוֹם וְעַל מַלְכֵי הָאֲדָמָה עַל הָאֲדָמָה. וְכָל זֶה הָיוּ יוֹדְעִים הַחֲכָמִים שֶׁבָּהֶם, וְכָּל שֶׁכֵּן שַׂר שֶׁלָּהֶם. עַל כֵּן כְּתִיב, הָבָה נִּתְחַכְּמָה לוֹ.

רִבִּי יוֹחָנָן אָמַר, הַרְבֵּה עֲבוֹדָה זָרָה הָיוּ בְּמִצְרַיִם, וְנִילוּס אֱלוֹהַּ
- [...] mon maître vient-il de traiter ?
Rabbi Éléazar lui répondit : Il est écrit (Prov., XVI, 15) : “ Le regard favorable du roi donne la vie. ” Mais si le chef est triste, à plus forte raison convient-il à ses serviteurs de pleurer et d’être plongés dans la tristesse.
C’est pourquoi l’Écriture (Is., XXX, 7) dit : “ Ceux de la campagne pousseront des cris au dehors, et les anges de la paix pleureront amèrement. ” Que signifie : “ ... Pousseront des cris au dehors ” ? Le maître pleure dedans, et ses serviteurs pleurent dehors ; le maître est dans l’intérieur et les serviteurs sont au dehors. Que veut dire : “ ... Le maître est dans l’intérieur ” ? - Le Maître est enfermé dans les dix couronnes royales (98). - L’Écriture ajoute : “ ... Et les anges de la paix pleureront amèrement. ” Y a-t-il donc des anges qui ne soient pas de la paix ?
Rabbi Isaac lui répondit : Oui, car remarquez qu’il y a des anges de la rigueur sévère, d’autres de la rigueur modérée et d’autres encore de la rigueur bénigne. Mais il y a aussi des anges de la miséricorde et de la clémence qui n’ont absolument rien de la rigueur ; ce sont ceux-là que l’Écriture désigne sous le nom d’ “ anges de la paix ”. Et c’est des anges d’ici-bas que l’Écriture (Is., I, 3) dit : “ J’envelopperai les cieux de ténèbres et je les couvrirai d’un sac. ” Et ailleurs (Is., XXXIV, 4) : “ Toutes les étoiles du ciel seront comme languissantes ; les cieux se plieront et se rouleront comme un livre ; tous les astres en tomberont comme les feuilles de la vigne et du figuier. ” Rabbi Isaac demanda : S’il en est ainsi, comment se fait-il que les chefs célestes des autres peuples font du mal à Israël, alors qu’ils voient que le Maître en est affligé ?
Rabbi Éléazar lui répondit : Ils ne font que ce qui leur est commandé ; et, en opprimant Israël, ils font la volonté de leur Maître. Rabbi Dosthaï dit : Au moment où les enfants du Saint, béni soit-il, sont placés sous la domination des chefs célestes des peuples païens, douze tribunaux s’assemblent et se précipitent dans l’abîme du grand océan ; tous les serviteurs célestes crient et pleurent ; et ensuite deux larmes tombent dans l’abîme du grand océan (99), ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXIV, 7) : “ Tes jugements sont un abîme très profond. ” Ces deux larrons, en descendant en-bas, anéantissent tout ce qui se trouve sur leur parcours ; ils descendent deux cent quarante degrés.
C’est pourquoi l’Écriture (Amos, III, 8) dit : “ Le lion rugit ; qui ne craindra point ? ” Une tradition nous apprend que lorsque le Saint, béni soit-il, plaça Israël sous la domination des Égyptiens, il décréta sept décrets contre Israël et sept en sa faveur ; les sept décrets contre Israël sont énumérés dans le verset (Ex., I, 14) : “ Et ils leur rendaient la vie ennuyeuse, en les employant à des travaux pénibles, au mortier, à la brique, et à toute sorte d’ouvrages de terre ; et tous les travaux dont ils étaient accablés étaient très pénibles (100). ” Les sept décrets en faveur d’Israël sont exprimés dans le verset suivant (Ex., I, 7) : “ Les enfants d’Israël s’accrurent, se multiplièrent, augmentèrent et se fortifièrent beaucoup, beaucoup, et remplirent le pays. ” “ Allons (habah), vainquons-les avec sagesse (Ex., I, 10) (101). ”
Rabbi Yossé dit : Le mot “ habah ” exprime la préparation et la résolution de faire sévir la rigueur, ainsi qu’il est écrit (Gen., XI, 7) : “ Allons (habah), descendons et confondons leur langage. ” Et ailleurs (I Rois, XIV, 41) : “ Seigneur, fais-nous connaître... (habah). ” Rabbi Yohanan dit : Le mot “ habah ” exprime le consentement et la résolution, ainsi qu’il est écrit (Gen., XI, 4) : “ Allons (habah), faisons-nous une ville... ” Et ailleurs il est écrit (Juges, XX, 7) : “ Vous voilà, tous, enfants d’Israël ; voyez ce que vous devez faire (habou). ” Et, encore ailleurs (Ps., XXIX, 1), il est écrit : “ Apportez (habou) au Seigneur les petits des béliers. ”
Rabbi Isaac dit : Les mots : “ Allons (habah), vainquons-les avec sagesse ” signifient : Consentons tous à exercer la rigueur contre Israël ; et L’Écriture ajoute : “ ... De peur qu’ils se multiplient encore davantage. ” A ceci l’Esprit Saint répondit (Ex., I, 12) : “ Plus on les opprimait, plus leur nombre croissait et se multipliait. ” Les anges qui se mêlaient à Israël devinrent aussi odieux aux Égyptiens que les épines ; c’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et ils haïssaient (va-ïaqoutzou) (102) les enfants d’Israël. ” Rabbi Jodaï dit au nom de Rabbi Isaac : Dans quel but les Égyptiens voulaient-ils empêcher Israël de procréer, et quel était le but pour lequel le chef céleste leur suggéra cette idée ? - Ils savaient qu’un enfant naîtrait en Israël qui se vengerait de leurs dieux.
Car Rabbi Yohanan dit : Au moment où Moïse prononça les mots (Ex., XII, 12) : “ J’exercerai mes jugements sur tous les dieux de l’Égypte ”, Doumâ, le chef céleste des Égyptiens, recula de quatre cents lieues et alla se plaindre devant Dieu. Mais le Saint, béni soit-il, lui répondit : Le décret est déjà prononcé, ainsi qu’il est écrit (Is., XXIV, 21) : “ Le Seigneur visitera les armées d’en haut qui sont sur les cieux, etc. ” A cette heure, le pouvoir fut ôté à Doumâ, et il fut préposé à l’enfer pour y châtier les âmes des coupables.
Rabbi Yehouda dit : Doumâ fut préposé aux tombeaux des morts. Rabbi Hanina demanda : Il est écrit (Nomb., XXXIII, 4) : “ Et le Seigneur a exercé sa vengeance sur leurs dieux. ” Peut-on exercer sa vengeance sur des dieux d’argent, d’or, de bois ou de pierre ? Mais
Rabbi Yossé dit : Les idoles d’argent et d’or furent fondues d’elles-mêmes et celles de bois furent pourries.
Rabbi Éléazar dit : Le dieu des Égyptiens était l’agneau ; et c’est pourquoi le Saint, béni soit-il, ordonna de se venger de leur dieu en le brûlant (103), ainsi qu’il est écrit (Deut., VII, 25) : “ Vous jetterez dans le feu les images taillées de leurs dieux. ” Pourquoi dans le feu ? C’est afin que l’odeur se répande plus loin. Il a été en outre ordonné (Ex., XII, 9) : “Vous en mangerez la tête avec les pieds et les intestins. ” Enfin les os de l’agneau étaient jetés dans la rue ; et c’est ce dernier affront fait à leurs dieux qui peina le plus les Égyptiens. Telles étaient les vengeances que Dieu exerça contre leurs dieux.
Rabbi Yehouda dit : La vengeance avait été exercée contre le chef céleste des Égyptiens qui était leur dieu ; ainsi s’accomplirent les paroles (Is., XXIV, 21) : “ Le Seigneur visitera les armées d’en haut qui sont sur les cieux, et les rois du monde qui sont sur la terre. ” Tout cela était su des sages Égyptiens et à plus forte raison de leur chef céleste.
C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Allons, vainquons-les avec sagesse. ” Rabbi Yohanan dit : Les Égyptiens avaient plusieurs dieux, et le Nil était un de [...]
(Ⅰ)
[18b]  
שֶׁלָּהֶם הָיָה, וּבִכְלַל אֱלהֵיהֶם הָיָה הוּא, וּבְכוּלָּם עָשָׂה ה' שְׁפָטִים. אָמַר רִבִּי אַבָּא, הָא דְּר' יוֹחָנָן דַּיְיקָא, וּפְשִׁיטָא, מִשּׁוּם דֶּאֱלֹהֵיהֶם נִלְקִים בַּתְּחִלָּה, וְאַחַר כַּךְ הָאוּמָה, וְכֵן נִילוּס נִלְקָה בַּתְּחִלָּה, וְהָעֵצִים וְהָאֲבָנִים, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (שמות ז׳:י״ט) וַיְהִי הַדָּם בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם וּבָעֵצִים וּבָאֲבָנִים, שֶׁהָיוּ לָהֶם אֱלהוּת מַמָּשׁ. וְאָמַר רִבִּי יִצְחָק, עַל צְבָא הַמָּרוֹם בַּמָּרוֹם כְּתִּיב, וְנִילוּס לֹא הָיָה בַּמָּרוֹם. אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן, רוֹב מֵימָיו כְּדוּגְמָתָן בַּמָּרוֹם. אָמַר רִבִּי יִצְחָק, שַׂר שֶׁלָּהֶם נִלְקָה בַּתְּחִלָּה, וְאַחַר כַּךְ שְׁאַר אֱלהֵיהֶם.

רִבִּי שִׁמְעוֹן בְּרִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, לָקוּת אוּמָה שֶׁל מִצְרַיִם מַמָּשׁ, לָא הָיָה אֶלָּא בַּיָּם, דִּכְתִּיב, (שמות י״ד:כ״ח) לא נִשְׁאַר בָּהֶם עַד אֶחָד. וְקוֹדֶם זֶה, נַעֲשָׂה שְׁפָטִים בֵּאלהֵיהֶם. וְעַל דָּא כְּתִיב, הָבָה נִּתְחַכְּמָה לוֹ פֶּן יִרְבֶּה וְהָיָה כִּי תִקְרֶאנָה. וְנִתְנַבְּאוּ עַל הֶעָתִיד, כְּפִי מַה שֶאֵירַע לָהֶם. וְנוֹסַף גַּם הוּא עַל שׂוֹנְאֵינוּ, נִבְּאוּ עַל מַחֲנוֹת עֶלְיוֹנִים, שֶׁיִּהְיוּ שְׁרוּיִים בְּתוֹכָם. וְנִלְחַם בָּנוּ, נִבְּאוּ עַל מַה דִּכְתִּיב, (שמות י״ד:י״ד) ה' יִלָּחֵם לָכֶם וְגוֹ'. וְעָלָה מִן הָאָרֶץ, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (שמות י״ד:ח׳) וּבְנִי יִשְׂרָאֵל יוֹצְאִים בְּיַד רָמָה. (שמות ב׳:א׳) וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי. רִבִּי אֶלְעָזָר פָּתַח, (שיר השירים א׳:א׳) שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה. תָּנָא, כְּשֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת עוֹלָמוֹ, עָלָה בְּחֵפֶץ לְפָנָיו, וּבָרָא אֶת הַשָּׁמָיִם בִּימִינוֹ וְהָאָרֶץ בִּשְׂמֹאלוֹ, וְעָלָה בְּחֵפֶץ לְפָנָיו, לִנְהוֹג הַיּוֹם וְהַלַּיְלָה. וּבָרָא הַמַּלְאָכִים הַמְמוּנִים בְּחַסְדּוֹ, בַּיּוֹם. (נ''א לומר שירה ביום זמן החסד) וּבָרָא הַמַּלְאָכִים הַמְמוּנִים לוֹמַר שִׁירָה בַּלַּיְלָה. הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (תהילים מ״ב:ט׳) יוֹמָם יְצַוֶּה יְיָ' חַסְדּוֹ וּבַלַּיְלָה שִׁירֹה עִמִּי. אֵלּוּ מִיָּמִין, וְאֵלּוּ מִשְּׂמֹאל, אֵלּוּ מַקְשִׁיבִים שִׁירַת הַיּוֹם, שִׁירָתָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל קָדוֹשׁ. רִבִּי יִצְחָק אָמַר, אוֹתָם שֶׁאוֹמְרִים שִׁירָה בַּלַּיְלָה, מַקְשִׁיבִים שִׁירָתָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל בַּיּוֹם, הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (שיר השירים ח׳:י״ג) חֲבֵרִים מַקְשִׁיבִים לְקוֹלֵךְ.

אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן, כַּת אַחַת, כְּלוּלָה מִשָּׁלֹשׁ כִּתּוֹת, אוֹמֶרֶת שִׁירָה בַּלַּיְלָה. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (משלי ל״א:ט״ו) וַתָּקָם בְּעוֹד לַיְלָה וַתִּתֵּן טֶרֶף לְבֵיתָהּ.

אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, עֲשָׂרָה דְּבָרִים נִבְרָאוּ בְּיוֹם רִאשׁוֹן, מֵהֶם מִדַּת לַיְלָה, וּמֵהֶם מִדַּת יוֹם, וְעַל מִדַּת לַיְלָה כְּתִיב, וַתָּקָם בְּעוֹד לַיְלָה וַתִּתֵּן טֶרֶף לְבֵיתָהּ. כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (איוב ט״ז:ט׳) אַפּוֹ טָרַף. וּכְתִיב, (מיכה ה׳:ז׳) וְטָרַף וְאֵין מַצִּיל. וְחֹק לְנַעֲרוֹתֶיהָ, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (שמות ט״ו:כ״ה) חֹק וּמִשְׁפָּט. (תהילים קמ״ז:י״ט) חֻקָּיו וּמִשְׁפָּטָיו. (תהלים פ''א) כִּי חֹק לְיִשְׂרָאֵל הוּא מִשְׁפַּט וְגוֹ'. מִכָּאן שְׁמִדַּת הַדִּין שׁוֹלֶטֶת בַּלַּיְלָה.

וְתָנָא, אֵלּוּ הָאוֹמְרִים שִׁירָה בַּלַּיְלָה, אֵלּוּ הֵם שָׂרִים עַל כָּל בַּעֲלֵי שִׁיר. וּכְשֶׁפּוֹתְחִין הַחַיִּים שִׁירָה, מוֹסִיפִים הָעֶלְיוֹנִים כֹּחַ, לָדַעַת וּלְהַכִּיר וּלְהַשִּׂיג מַה שֶּׁלֹּא הִשִּׂיגוּ. שָׁמַיִם וָאָרֶץ, מוֹסִיפִין כֹּחַ בְּהַאי שִׁירָה.

אָמַר רִבִּי נְחֶמְיָה, אַשְׁרֵי הַזּוֹכֶה לָדַעַת בְּאוֹתוֹ שִׁיר, דְּתַנְיָא הַזּוֹכֶה בְּאוֹתוֹ שִׁיר, יָדַע בְּעִנְיָנֵי הַתּוֹרָה וְהַחָכְמָה, וְיַאֲזִין וְיַחֲקוֹר וְיוֹסִיף כֹּחַ וּגְבוּרָה בַּמֶּה שֶׁהָיָה, וּבַמֶּה שֶׁעָתִיד לִהְיוֹת, וּבָזֶה זָכָה שְׁלמֹה לָדַעַת.

דְּתָנֵי רִבִּי שִׁמְעוֹן, דָּוִד עָלָיו הֲשָׁלוֹם, יָדַע בָּזֶה, וְתִקֵּן שִּׁירִים וְתוּשְׁבָּחוֹת הַרְבֵּה, וְרָמַז בָּהֶם הָעֲתִידוֹת לָבוֹא, וְהוֹסִיף כֹחַ וּגְבוּרָה בְּרוּחַ הַקּוֹדֶשׁ. יָדַע בְּעִנְיָינִי הַתּוֹרָה וְהַחָכְמָה, וְאִזֵּן וְחִקֵּר וְהוֹסִיף כֹּחַ וּגְבוּרָה בְּלָשׁוֹן הַקּוֹדֶשׁ.

וּשְׁלמֹה זָכָה יוֹתֵר בְּאוֹתוֹ הַשִּׁיר, וְיָדַע הַחָכְמָה, וְאִזֵּן וְחִקֵּר וְתִקֵּן מְשָׁלִים הַרְבֵּה, וְעָשָׂה סֵפֶר מֵאוֹתוֹ הַשִּׁיר מַמָּשׁ, וְהַיְינוּ דִּכְתִּיב, (קהלת ב׳:ח׳) עָשִׂיתִי לִי שָׁרִים וְשָׁרוֹת. כְּלוֹמַר, קָנִיתִי לִי לָדַעַת שִׁיר, מֵאוֹתָן הַשִּׁירִים הָעֶלְיוֹנִים, וַאֲשֶׁר תַּחְתָּם. וְהַיְינוּ דִּכְתִּיב, שִׁיר הַשִּׁירִים, כְּלוֹמַר, שִׁיר, שֶׁל אוֹתָם שָׁרִים שֶׁל מַעְלָה. שִׁיר, שֶכּוֹלֵל כָּל עִנְיְינֵי הַתּוֹרָה וְהַחָכְמָה, וְכֹחַ וּגְבוּרָה, בְּמַּה שֶׁהָיָה, וְעָתִיד לִהְיוֹת, שִׁיר הַשִּׁירִים שֶׁל מַעְלָה מְשׁוֹרְרִים.

אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, אֵלּוּ הַשָׁרִים, עָמְדוּ, עַד שֶׁנּוֹלַד לֵוִי, אֲבָל מִשֶּׁנּוֹלַד לֵוִי וְאֵילָךְ אָמְרוּ שִׁיר. כֵּיוָן שֶׁנּוֹלַד מֹשֶׁה וְנִמְשַׁח אַהֲרֹן, וְנִתְקַדְּשוּ הַלְּוִיִּם, נִשְׁלָם הַשִּׁיר, וְעָמְדוּ עַל מִשְׁמְרוֹתָם.

וְאָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, בְּאוֹתָה שָׁעָה שֶׁנּוֹלַד לֵוִי, פָּתְחוּ לְמַעְלָה וְאָמְרוּ, (שיר השירים ה') מִי יִתֶּנֵךָ כְּאָח לִי יוֹנֵק שְׁדֵי אִמִּי
- [...] leurs dieux ; et Dieu exerça sa vengeance sur tous leurs dieux.
Rabbi Abba dit : Les paroles de Rabbi Yohanan sont exactes et confirmées par les événements ; car Dieu se venge d’abord sur les dieux et ensuite sur les peuples ; aussi le Nil était-il frappé avant les Égyptiens, de même que le bois et les pierres, ainsi qu’il est écrit (Ex., VII, 19) : “ Il n’y avait que du sang dans toute l’Égypte, dans tous les bois et dans toutes les pierres. ” Rabbi Isaac objecta : L’Écriture dit pourtant (Is., XXIV, 21) : “ Le Seigneur visitera les armées d’en haut qui sont sur les cieux. ” Or, le Nil n’est pas sur les cieux ? Rabbi Yohanan répondit : C’est pour la pléthore de ses eaux que l’Écriture désigne le Nil sous le nom de Marom (104).
Rabbi Isaac dit : Le chef céleste des Égyptiens fut frappé d’abord, et ensuite leurs autres dieux. Rabbi Siméon, fils de Rabbi Yossé, dit : La nation égyptienne ne fut frappée réellement qu’auprès de la Mer Rouge, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIV, 28) : “ Pas un seul n’est resté ”, alors qu’avant c’étaient les dieux seuls qui étaient frappés.
C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Allons, vainquons-les avec sagesse. ” Et les Égyptiens ajoutaient : “ … Et que si nous nous trouvions surpris par quelque guerre... ” Les Égyptiens avaient pressenti les événements futurs où Dieu leur déclara la guerre. Ils ajoutèrent ensuite : “ Ils se joignent à nos ennemis. ” C’était le pressentiment des légions célestes qui se mêlèrent aux Israélites ; ils ajoutèrent en outre : “ ... Ils nous feront la guerre. ” C’était le pressentiment de ce qui devait arriver plus tard, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIV, 14) : “. Le Seigneur combattra pour vous, et vous demeurerez dans le silence. ” Enfin, ils ajoutèrent : “ ... Et qu’ils ne sortent du pays. ” C’était également le pressentiment de ce qui devait arriver plus tard, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIV, 8) : “ Et les enfants d’Israël étaient sortis sous la conduite d’une main puissante. ” “ Et (Ex., II, 1) un homme de la maison de Lévi alla et épousa une fille de Lévi. ”
Rabbi Éléazar commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., I, 1) : “ Cantique des cantiques de Salomon... ” Nous avons appris que, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il lui a plu de créer le ciel à sa droite et la terre à sa gauche ; il lui a plu, en outre, de faire conduire le ciel et la terre par des anges qui chantent ses louanges pendant le jour et pendant la nuit. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Ps., XLII, 9) : “ Le Seigneur a envoyé sa miséricorde durant le jour, et je lui chanterai la nuit un cantique. ” Ces deux catégories d’anges se tiennent des deux côtés du trône, l’une à droite, l’autre à gauche ; la catégorie qui chante les louanges de Dieu pendant le jour écoute les louanges qu’Israël entonne ici-bas pendant le jour ; et la catégorie qui chante durant la nuit écoute ceux qu’Israël entonne pendant la nuit.
Rabbi Isaac dit : C’est le contraire ; la catégorie qui chante les louanges pendant la nuit écoute les louanges sacrées qu’Israël adresse au ciel pendant le jour ; et c’est pourquoi l’Écriture (Cant., VIII, 13) dit : “ O toi qui habites dans les jardins, nos amis sont attentifs à t’écouter. ”
Rabbi Siméon dit : Il y a une catégorie d’anges composée de trois légions qui chantent les louanges pendant la nuit, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXXI, 15) : “ Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, et elle partage le butin aux membres de sa maisonnée. ”
Rabbi Éléazar dit : Dix choses ont été crééées le premier jour ; parmi celles-ci s’en trouvent certaines qui sont du degré du jour, et certaines autres qui sont du degré de la nuit. C’est en parlant de ces dernières que l’Écriture (Prov., XXXI, 15) dit : “ Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, et elle partage le butin parmi les membres de sa maisonnée. ” Car le mot “ butin ” exprime la rigueur, ainsi qu’il est écrit (Job, XVI, 9) : “ Il s’est armé contre moi de toute sa fureur (taraph). ”Et ailleurs il est écrit (Michée, V, 8) : “ Il ravit sa proie, sans que personne puisse la lui ôter (taraph). ” Enfin l’Écriture (Prov., XXXI, 15) ajoute : “ … Et la nourriture (hoq) à ses servantes. ” Le mot “ hoq ” désigne la Loi, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 25) : “ Dieu leur donna en ce lieu despréceptes (hoq) et des ordonnances. ”
Et ailleurs (Ps., CXLVII, 19) il est écrit : “ Il donna ses préceptes (houqav) et ses ordonnances à Israël. ” Et ailleurs (Ps., LXXXI, 5) encore : “ ... Car c’est un précepte (hoq) pour Israël. ” Nous inférons de ce qui précède que la rigueur sévit pendant la nuit. Nous savons en outre, par une tradition, que les anges qui chantent les louanges pendant la nuit sont préposés à faire parvenir au ciel les louanges d’ici-bas ; et quand les vivants d’ici-bas commencent à chanter des louanges, les êtres célestes gagnent en force, en esprit et en intelligence ; ils pénètrent les mystères plus clairement qu’ils n’ont su le faire auparavant. Ainsi, par les louanges, le ciel et la terre gagnent en force.
Rabbi Néhémie a dit : Heureux le sort de celui qui sait chanter les louanges de manière convenable ; car Une tradition nous apprend que celui qui a le bonheur de savoir chanter les louanges de Dieu de manière convenable sera aussi favorisé du don de la prophétie ; il pénétrera les mystères de la Loi ; il pénétrera la Sagesse ; il aura l’entendement, la pénétration et la perspicacité ; son intelligence s’éveillera et il connaîtra le passé et l’avenir. C’est par les louanges adressées au ciel que Salomon a été jugé digne de l’intelligence. Car Rabbi Siméon nous apprend que le roi David, - que la paix soit avec lui, - a su rédiger de nombreux cantiques et des louanges ; et c’est grâce aux cantiques qu’il a rédigés qu’il a pu y indiquer les choses futures ; c’est grâce à ces cantiques qu’il a crû en savoir et en intelligence, qu’il fut jugé digne de l’Esprit Saint et qu’il pénétra les mystères de la Loi et de la Sagesse et augmenta son savoir dans la langue sacrée. Mais Salomon a été jugé plus digne parce que, au lieu de rédiger, il chantait ces louanges ; il parla en plusieurs paraboles et rédigea un livre de ces cantiques mêmes ; et c’est pourquoi l’Écriture (Ecc., II, 8) dit : “ Je me suis fait des musiciens et des musiciennes ”, ce qui veut dire : Je suis arrivé à, composer un cantique qui est la synthèse des cantiques célestes. Tel est le sens des paroles “ Cantique des cantiques... ” C’est le cantique. qui forme la synthèse de tous les cantiques célestes ; car il renferme tous les mystères de la Loi et de la Sagesse ainsi que tous les événements passés et futurs.
Rabbi Éléazar dit : Les anges chantaient les louanges jusqu’à la naissance de Lévi à partir de la naissance de Lévi, le chant a été confié aux descendants de celui-ci. Après la naissance de Moïse, l’onction d’Aaron et la sanctification des Lévites, le chant est arrivé à sa perfection.
Rabbi Éléazar dit en outre : Au moment de la naissance de Lévi, les anges d’en haut commençaient à parler ainsi (Cant., VIII, 1) : “ Qui me procurera le bonheur de t’avoir pour frère, suçant le lait de ma mère, [...]
(Ⅰ)
[19a]  
אֶמְצָאֲךָ בַחוּץ אֶשָּׁקְךָ גַּם לא יָבוּזוּ לִי. כֵּיוָן שֶׁיָּצְאוּ מִשֵּׁבֶט לֵוִי הַמְּשׁוֹרְרִים שֶׁל מַטָּה, וְנִתְקַדְּשוּ כּוּלָּם, וְעָמְדוּ עַל מִשְׁמְרוֹתָם, וְנִתְקַדְּשוּ אֵלֶּה לְנוֹכַח אֵלֶּה, חֲבֵרִים כְּאֶחָד, וְהָעוֹלָמוֹת אֶחָד, וּמֶלֶךְ אֶחָד שׁוֹכֵן עֲלֵיהֶם, בָּא שְׁלמֹה, וְעָשָׂה סֵפֶר מֵאוֹתוֹ שִׁיר שֶׁל אוֹתָם שָׁרִים, וְנִסְתַּם הַחָכְמָה בּוֹ.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, לָמָּה נִקְרְאוּ הַשָׁרִים שֶׁל מַטָּה לְוִיִּים, עַל שֶׁנִּלְוִים וְנֶחְבָּרִים לְמַעְלָה כְּאֶחָד. וְהָשּׁוֹמֵעַ, נִלְוָה וְנִדְבָּק נַפְשׁוֹ לְמַעְלָה. וְעַל כֵּן אָמְרָה לֵאָה, (בראשית כ''ט) יִלָּוֶה אִישִׁי אֵלַי. רִבִּי תַּנְחוּם אָמַר, שֶבַּכֹּל נִלְוָה זֶרַע לֵוִי עִם הַשְּׁכִינָה, בְּמֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּמִרְיָם, וּבְכָל זַרְעוֹ אַחֲרָיו, וְהֵם הַנִּלְוִים אֶל ה' לְשָׁרְתוֹ.

תָּא חֲזֵי, בְּשָׁעָה שֶׁעָמְדוּ הַמְּשׁוֹרְרִים לְמַעְלָה, לא עָמְדוּ עַל מִשְׁמַרְתָּם, עַד שֶׁנּוֹלְדוּ שְׁלֹשָׁה הָאַחִים: מֹשֶׁה, אַהֲרֹן, וּמִרְיָם. תִּינַח מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן, מִרְיָם לָמָּה. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (קהלת ב') וְשָׁרוֹת. כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (שמות ט''ו) וַתַּעַן לָהֶם מִרְיָם.

תָּאנָא, בְּאוֹתָה שָׁעָה שֶׁנּוֹלַד לֵוִי, נְטָלוֹ הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וּבְחָרוֹ מִכָּל אֶחָיו וְהוֹשִׁיבוֹ בָּאָרֶץ, וְהוֹלִיד לִקְהָת, וּקְהָת הוֹלִיד לְעַמְרָם, וְהוּא הוֹלִיד לְאַהֲרֹן וּמִרְיָם. פֵּירַשׁ מֵאִשְׁתּוֹ, וְהֶחזִירָהּ, בְּאוֹתָה שָׁעָה הָיוּ הַמְשׁוֹרְרִים שֶׁל מַעְלָה עוֹמְדִים וּמְשׁוֹרְרִים, גָּעַר בָּהֶם הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְנִשְׁתָּכַּךְ הַשִּׁיר, עַד שֶׁנָּטָה קַו יְמִינוֹ, וְהוֹשִיט לְעַמְרָם.

מַאי טַעְמָא נִקְרָא עַמְרָם. שֶׁיָּצָא מִמֶּנּוּ עַם רָם עַל כָּל רָמִים, וְלֹא נִזְכַּר שְׁמוֹ. מַאי טַעְמָא לֹא נִזְכַּר שְׁמוֹ. רִבִּי יְהוּדָה אָמַר בְּשֵׁם רִבִּי אֲבָהוּ, מִפְּנֵי שֶׁבְּצִנְעָא הָלַךְ, וּבְצִנְעָא חָזַר לְאִשְׁתּוֹ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יַכִּירוּ בּוֹ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב וַיֵּלֶךְ אִישׁ, וְלָא נֶאֱמַר וַיֵּלֶךְ עַמְרָם בְּפַרְהֶסְיָא. וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי, אַף הִיא בְּצִנְעָא חָזְרָה, וְלֹא נִזְכְּרָה שְׁמָהּ.

וַיֵּלֶךָ אִישׁ. רִבִּי אֲבָהוּ אָמַר, וַיֵּלֶךְ אִישׁ, זֶה גַּבְרִיאֵל. דִּכְתִּיב, (דניאל ט') וְהָאִישׁ גַּבְרִיאֵל. שֶׁהָלַךְ הוּא וְהֶחזִירָהּ לְעַמְרָם. רִבִּי יְהוּדָה אָמַר, עַמְרָם מַמָּשׁ הָיָה, וְלֹא נִזְכַּר שְׁמוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהֲלִיכָה זוֹ לֹא הָיְתָה מִמֶּנּוּ לְהִזְדַּוֵּוג לְאִשְׁתּוֹ, אֶלָּא מִלְּמַעְלָה.

רִבִּי יִצְחָק אָמַר, בְּאַהֲרֹן וּמִרְיָם לא נְאֱמַר זִיוּוּג אֲבוֹתָם בַּתּוֹרָה, וּבְמֹשֶׁה כְּתִּיב וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי, לְהוֹרוֹת, שֶׁהַשְּׁכִינָה נִקְרֵאת עַל שֵׁם לֵוִי. וְלא הָיָה עַמְרָם רָאוּי לְהוֹלִיד לְמֹשֶׁה, עַד שֶׁנָּטַל חֵלֶק בַּשְּׁכִינָה, וְהוֹלִיד לְמֹשֶׁה. הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי. וּלְפִיכָךְ כְּתִיב, (שמות ב') וַתֵּרֶא אוֹתוֹ כִּי טוֹב הוּא.

רִבִּי אֶלְעָזָר אָמַר, זָכָה עַמְרָם שֶׁיָּצָא מִמֶּנּוּ בֶּן, שֶׁזָּכָה לְקוֹל גָּדוֹל, דִּכְתִּיב, (שמות י''ט) וְהָאֱלהִים יַעֲנֶנּוּ בְּקוֹל. וְעַמְרָם זָכָה לְבַת קוֹל, דִּכְתִּיב וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי. כְּלוֹמַר, בַּת קוֹל. וּלְפִיכָךְ כְּתִיב וַיֵּלֶךְ. כְּלוֹמַר, שֶׁהָלַךְ לְמַדְרֵגָה זוֹ. תָּאנָא, כְּשֶׁנּוֹלַד מֹשֶׁה, יִיחֵד הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שְׁמוֹ עָלָיו, דִּכְתִּיב וַתֵּרֶא אוֹתוֹ כִּי טוֹב הוּא. וּכְתִיב, (תהלים קמ''ה) טוֹב ה' לַכֹּל. וּכְתִיב, (תהלים ל''ד) טַעֲמוּ וּרְאוּ כִּי טוֹב ה'. (שמותב') וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם. רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ דְּסַכְנִין אָמַר, וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם, סוֹף גָּלוּתָם הָיָה, שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מְשׁוּעֲבָּדִים בְּכָל עֲבוֹדָה. בַּיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם, שֶׁהָיוּ רָבִּים לְיִשְׂרָאֵל בְּמִצְרַיִם, וְכֵיוָן שֶׁנִּשְׁתַּלַּם קֵץ גָּלוּתָם, מַה כְּתִיב, וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם. מַאי טַעְמָא. שֶׁהוּרַד שַׂר מִצְרַיִם מִמַּעֲלָתוֹ, וְנָפַל מִגַּאֲוָתוֹ. וְכֵיוָן שֶׁנָּפַל מֶלֶךְ מִצְרַיִם, שֶׁהוּא שַׂר שֶׁלָּהֶן, זָכַר הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל, וְשָׁמַע תְּפִלָּתָם.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, בֹּא וּרְאֵה שֶׁכַּךְ הוּא, שֶׁכָּל זְמָן שֶׁהַשַׂר שֶׁלָּהֶם נִתְנָה לוֹ שְׂרָרָה עַל יִשְׂרָאֵל, לא נִשְׁמַע צַעֲקָתָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, כֵּיוָן שֶׁנָּפַל הַשַּׂר שֶׁלָּהֶם, כְּתִיב וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם, וּמִיָּד וַיֵּאָנְחוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבוֹדָה וַיִזְעָקוּ וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱלֹהִים. שֶׁעַד אוֹתָהּ שָׁעָה לא נַעֲנוּ בְּצַעֲקָתָם.

אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, בֹּא וּרְאֵה רַחֲמָנוּתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּשֶׁהוּא מְרַחֵם עַל יִשְׂרָאֵל, כּוֹפֶה לְמִדַּת הַדִּין, וּמוֹרִידָהּ, וּמְרַחֵם עֲלֵיהֶם. וְהַיְינוּ דִּתְנָן, שֶׁהַּקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹרִיד שְׁתֵּי דְּמָעוֹת לַיָּם הַגָּדוֹל. מַאן אִינּוּן שְׁתֵּי דְּמָעוֹת. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, לָאו
- [...] afin que je te trouve dehors, que je te donne un baiser et qu’à l’avenir personne ne me méprise ? ” Lorsque les musiciens d’ici-bas sont sortis de la race de Lévi et ont été sanctifiés, le chant des anges est devenu secondaire ; car le chant des Lévites contient les mêmes mystères que les chants des autres ; c’est le même Roi qui les écoute. Salomon a fait un livre de ces cantiques dans lequel il a caché la Sagesse.
Rabbi Yehouda dit : Pourquoi les musiciens d’ici-bas sont-ils appelés “ Leviim ” (105) ? - Parce qu’ils attachent les hommes au ciel ; quiconque écoute leur chant sent son âme élevée en haut. C’est pourquoi Lia a dit (Gen., XXIX, 34) : “ Maintenant mon, mari sera uni à moi, puisque je lui ai donné trois fils ; c’estpourquoi elle le nomma Lévi. ” Rabbi Tanhoum dit : Ils sont appelés “ Leviim ”, parce que nombre de descendants de Lévi ont été attachés à la Schekhina, tels que Moïse, Aaron, Miriam, et d’autres encore.
Remarquez que les anges ne sont arrivés à leur perfection dans le chant qu’après la naissance de Moïse, Aaron et Miriam. On comprend la raison pour laquelle ils arrivèrent à la perfection après la naissance de Moïse et d’Aaron ; mais pourquoi ne sont-ils pas arrivés à la perfection avant la naissance de Miriam ?
Rabbi Yossé dit : C’est à Miriam que font allusion les paroles (Ecclés., I, 8) : “ ... Des musiciens et des musiciennes ”, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 21) : “ ... Et Miriam chantait la première. ” Une tradition nous apprend qu’au moment de la naissance de Lévi, le Saint, béni soit-il, le choisit parmi ses frères et le plaça dans la terre sainte où il engendra Caath, et Caath engendra Amram, et Amram engendra Aaron et Miriam. Au moment du décret du Pharaon concernant les nouveaux-nés parmi les Israélites, Amram s’était séparé de sa femme, pour ne pas avoir d’enfants ; mais il l’a reprise ensuite. A ce moment les anges célestes chantaient des louanges ; mais le Saint, béni soit-il, leur ordonna de se taire et tendit sa droite à Amram. Pourquoi avait-il le nom d’Amram ? - Parce qu’il était destiné à donner le jour à un grand peuple ; or, le mot Amram est composé des mots “ Am ” (peuple) et “ ram ” (élevé). L’Écriture ne mentionne pas le nom d’Amram (106). Pourquoi ? - Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Abahou C’est parce qu’Amram s’était séparé de sa femme en secret et l’avait reprise également en secret, de manière que la chose ne fût connue de personne. Voilà pourquoi l’Écriture dit : “ Et un homme de la maison de Lévi alla. ” Mais elle ne dit pas : “ Et Amram alla ”, car la chose n’était pas publique ; de même L’Écriture ajoute : “ ... Et épousa une fille de Lévi. ” Car elle aussi était revenue près de son mari en secret ; et c’est pourquoi son nom n’est pas mentionné. “ Et (Ex., II, 1) un homme de la maison de Lévi alla. ” Rabbi Abahou dit : Le mot “ homme ” désigne l’ange Gabriel, ainsi qu’il est écrit (Dan., IX, 21) : “ Et l’homme Gabriel… (107) ” Car c’était l’ange Gabriel qui ramena Jocabed à son époux Amram.
Rabbi Yehouda dit : Le mot “ homme ” désigne Amram lui-même ; et si l’Écriture ne mentionne point son nom, c’est parce que lui-même n’avait pas l’intention de s’unir de nouveau à son épouse ; cela venait d’en haut.
Rabbi Isaac dit : A la naissance d’Aaron et de Miriam, l’Écriture ne mentionne pas au préalable l’union de leurs parents, alors que, pour Moïse, l’Écriture nous raconte l’union de ses parents : “ ... Et épousa la fille de Lévi. ” C’est afin de nous indiquer que la Schekhina est appelée du nom de Lévi. Amram était indigne d’engendrer Moïse tant qu’il ne s’était pas attaché à la Schekhina. Les paroles : “ ... Et épousa la fille de Lévi ” signifient qu’il épousa la Schekhina ; et c’est alors seulement qu’il fut jugé digne d’engendrer Moïse ; c’est pourquoi l’Écriture (Ex., II, 2) ajoute : “ ... Et elle vit qu’il était bon. ”
Rabbi Éléazar dit : Amram fut jugé digne d’engendrer un fils, lequel fut jugé à son tour digne de la “ Grande Voix ”, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIX, 19) : “ Moïse parlait à Dieu, et Élohim lui répondait par la voix. ” Amram était en outre jugé digne d’entendre les voix surnaturelles. Les paroles : “ Et il épousa la fille de Lévi ” signifient qu’il entendit les voix surnaturelles (108). C’est également pour cette raison que l’Écriture dit : “ Et un homme de la maison de Lévi alla ”, ce qui veut dire qu’il arriva à ce degré où l’on jouit de l’audition de la Voix surnaturelle.
Une tradition nous apprend que, dès la naissance de Moïse, le Saint, béni soit-il, lui appliqua son nom, ainsi qu’il est écrit : “ ... Et elle vit qu’il était bon. ” Or il est également écrit (Ps., CXLV, 9) : “ Le Seigneur est bon envers tous. ” Et ailleurs (Ps., XXXIV, 9) : “ Goûtez, et voyez combien le Seigneur est bon. ” “ Et (Ex., II, 23) longtemps après, le roi d’Égypte mourut ; et les enfants d’Israël gémirent sous le poids des ouvrages qui les accablaient, etc. ”
Rabbi Jehoshuà, du village de Sienin, dit : Par les mots : “ Longtemps après... ”, l’Écriture nous indique que l’exil d’Israël touchait à sa fin. L’Écriture dit “ longtemps ”, car le temps parut long à Israël, tant qu’il fut en Égypte. Et lorsque l’exil toucha à sa fin, l’Écriture dit : “ Le roi d’Égypte mourut ”, ce qui veut dire : le chef céleste des Égyptiens fut dégradé et rejeté de la hauteur sur laquelle il se trouvait auparavant ; et dès que le chef céleste des Égyptiens tomba, le Saint, béni soit-il, se souvint d’Israël et en exauça les prières.
Rabbi Yehouda dit : Voyez qu’en effet les pleurs d’Israël n’étaient pas efficaces tant que le chef céleste des Égyptiens avait le pouvoir sur lui ; et ce n’est qu’après la chute de ce chef que l’Écriture dit : “ Et les enfants d’Israël gémirent sous le poids des ouvrages qui les accablaient et crièrent vers le ciel ; et leurs cris s’élevèrent jusqu’à Dieu. ” Il résulte donc de ce verset qu’avant cette époque, leurs cris n’avaient pas été entendus.
Rabbi Éléazar dit : Voyez combien grande est la commisération du Saint, béni soit-il ; lorsqu’il s’apitoie sur Israël, il dompte la rigueur et la précipite en bas, afin de pouvoir exercer sa miséricorde à l’égard d’Israël. Ceci est conforme à la tradition suivant laquelle le Saint, béni soit-il, laisse tomber deux larmes dans le grand océan. - Que signifient ces deux larmes ?
Rabbi Yossé dit : [...]
(Ⅰ)
[19b]  
מִלָּא בְּרִירָא הִיא, דְּהָא אֲמַר לֵיהּ לְאוֹבָא טַמְיָא, דְּהוּא כָּדִיב, וּמִלֵיה כְּדִיבָן. אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, לָאו בָּתַר אוֹבָא טַמְיָא אַזְלִינָן, דִּבְרִירָא דְּמִלָּה הוּא, דִּתְנָן, בַּעֲשָׂרָה כִּתְרֵי מַלְכָּא, אִית תְּרֵין דִּמְעִין לְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְהֵן שְׁתֵּי מִדּוֹת דִּין, שֶׁהַדִּין בָּא מִשְּׁתֵּיהֶן, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (ישעיהו נ״א:י״ט) שְׁתַּיִם הִנֵּה קוֹרְאוֹתַיִךְ. וּכְשֶׁהַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא זוֹכֵר אֶת בָּנָיו, הוּא מוֹרִיד אוֹתָם לַיָּם הַגָּדוֹל, שֶׁהוּא (ויקרא קל''ז ע''ב) יָם הַחָכְמָה לְהַמְתִּיקָן, וְהוֹפֵךְ מִדַּת הַדִּין לְמִדַּת רַחֲמִים, וּמְרַחֵם עָלַיְיהוּ. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, שְׁתֵּי דְּמָעוֹת, שֶׁמֵּהֶם בָּאִים הַדְּמָעוֹת, מֵהֶם בָּא הַדִּין.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה כְּתִיב, (שמות י״ד:י׳) וְהִנֵּה מִצְרַיִם נוֹסֵעַ אַחֲרֵיהֶם. וְאָמַר רִבִּי יוֹסֵי זֶה שַׂר שֶׁל מִצְרַיִם הוּא, וְאַתְּ אָמַרְתְּ וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם, זֶה שַׂר שֶׁל מִצְרַיִם. אָמַר רִבִּי יִצְחָק, הַאי מִלָּה קָא מְסַיֵּיעַ לְהַהוּא דִּלְעֵילָּא, כְּתִיב הָכָא וְהִנֵּה מִצְרַיִם, וּכְתִיב הָתָם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם. מְלַמֵּד דְּעַכְשָׁיו לא הָיָה מֶלֶךְ, דְּהוֹרִידוּהוּ מִגְּדוּלָתוֹ. וּלְפִיכָךְ כְּתִיב, וְהִנֵּה מִצְרַיִם, וְלָא כְּתִיב מֶלֶךְ מִצְרַיִם. וּמַה דְּאָמַר וַיָּמָת. כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (שמות ד׳:י״ט) כִּי מֵתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים הַמְבַקְשִׁים אֶת נַפְשֶׁךָ.

אָמַר רִבִּי יִצְחָק אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ, בֹּא וּרְאֵה, כָּל מַלְכֵי מִצְרַיִם פַּרְעֹה שְׁמָם. וּבְכָאן לֹא נֶאֱמַר אֶלָּא מֶלֶךְ מִצְרַיִם סְתָם. וּבִמְקוֹמוֹ פַּרְעֹה, וְהוּא פַּרְעֹה מַמָּשׁ. תָּא חֲזֵי, בְּעוֹד דְּאִית שׁוּלְטָנוּתָא דִּלְעֵילָּא, אִית שׁוּלְטָנוּתָא בְּעַמָּא דִּלְתַתָּא, אִתְעָדֵי שׁוּלְטָנוּתָא דִּלְעֵילָּא, אִתְעָדֵי שׁוּלְטָנוּתָא דִּלְתַתָּא.

אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, כְּתִיב (זכריה י״ד:ז׳) הִנִּה יוֹם בָּא לַיְיָ' וְגוֹ' וְהָיָה יוֹם אֶחָד הוּא יִוָּדַע לַיְיָ' וְגוֹ'. וְכִי שְׁאַר יוֹמִין לָאו אִינּוּן דִּילֵיהּ. אֶלָּא אָמַר רִבִּי אַבָּא, מְלַמֵּד, שֶׁשְּׁאָר הַיָּמִים, נִתָּנִים לְשָׂרִים, וְאוֹתוֹ יוֹם, אֵינוֹ שֶׁל הַשָּׂרִים, אֶלָּא שֶׁל הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּדֵי לַעֲשׂוֹת דִּין בַּעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. מִפְּנִי שֶׁבְּאוֹתוֹ יוֹם, יִפְּלוּ כָּל הַשָּׂרִים מִמַּעֲלָתָם. וְעַל דָּא כְּתִיב, (ישעיהו ב׳:י״א-י״ב) וְנִשְׂגַּב ה' לְבַדּוֹ בַּיּוֹם הַהוּא. שֶׁאוֹתוֹ יוֹם לא יִהְיֶה מַעֲלָה לְשָּׂרִים.

אָמַר רִבִּי אַבָּא, כְּשֶׁהַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה דִּין בַּשָּׂרִים שֶׁל מַעְלָה, מַה כְּתִיב, (ישעיהו ל״ד:ה׳) כִּי רִוְּתָה בַּשָׁמַיִם חַרְבִּי. וְכִי חֶרֶב אִית לַיְיָ'. אֶלָּא אָמַר רִבִּי יִצְחָק, חֶרֶב אִית לֵיהּ, דִּכְתִּיב, (ישעיהו ל״ד:ה׳) חֶרֶב לַיְיָ' מָלְאָה דָּם. וּכְתִיב (ישעיהו ס״ו:ט״ז) וּבְחַרְבּוֹ אֶת כָּל בָּשָׂר.

אָמַר רִבִּי אַבָּא, הַחֶרֶב הַזֶּה הוּא הַדִּין שֶׁעוֹשֶׂה, דִּכְתִּיב, (דברי הימים א', כ''א) וַיַּרְא (דוד) אֶת מַלְאַךְ ה' עוֹמֵד בֵּין הָאָרֶץ וּבֵין הַשָּׁמַיִם וְחַרְבּוֹ שְׁלוּפָה בְּיָדוֹ. וְכִי חֶרֶב שְׁלוּפָה הָיְתָה בְּיַד הַמַּלְאָךְ, אֶלָּא, שֶׁהָיְתָה הָרְשׁוּת נְתוּנָה בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת דִּין.

וְהָא אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, אָמַר לִי מַלְאָךְ הַמָּוֶת, אִי לָאו דְּחֵיְיסְנָא לִיקָרָא דְּבִרְיָיתָא, פָּרַעְנָא לְהוּ בֵּית הַשְּׁחִיטָה, כַּבְּהֵמָה. אָמַר רִבִּי אַבָּא, כֹּלָּא מִשּׁוּם דְּאִתְיְיהִיב רְשׁוּתָא בִּידֵיהּ, לְמֶעְבַּד גְּמַר דִּינָא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (יהושע ה׳:י״ג) וְחַרְבּוֹ שְׁלוּפָה בְּיָדוֹ, הָרְשׁוּת נְתוּנָה בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת דִּין. אִי הָכִי מַאי (דברי הימים א כ״א:כ״ז) וַיָּשֶׁב חַרְבּוֹ אֶל נְדָנָהּ. אָמַר רִבִּי אַבָּא, שֶׁנֶּחֱזַר הַדִּין לְבַעַל הַדִּין, וְהָרְשׁוּת לְמִי שֶהָרְשׁוּת שֶׁלּוֹ.

וַיֵּאָנְחוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וַיִּתְאַנְּחוּ לָא כְּתִיב, אֶלָּא וַיֵּאָנְחוּ, כְּלוֹמַר, נִתְאַנְּחוּ (ס''א האניחו) לוֹ לְמַעְלָה (ס''א כלומר נאנחו למטה) שֶׁהָאֲנָחָה הָיְתָה בִּשְׁבִילָם לְמַעְלָה.

ר' בְּרֶכְיָה אָמַר, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דִּלְעֵילָּא הֲווֹ, וּמַאן אִינּוּן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. אִינּוּן דְּאִתְקְרוּן בְּנֵי פּוּלְחָנָא. כְּלוֹמַר, אוֹתָם שֶׁהֵם מִן הָעֲבוֹדָה שֶׁל מַעְלָה. וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱלהִים, שֶׁעַד אוֹתָהּ שָׁעָה לָא עָלְתָה שַׁוְעָתָם לְפָנָיו.

אָמַר רִבִּי יִצְחָק כַּד עָבִיד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא דִּינָא בְּפָמַלְיָיא שֶׁל מַעְלָה, הַהוּא דִּינָא מַאי הֲוֵי. אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, מַעְבַּר לְהוּ בְּהַהוּא נְהַר דִּינוּר, וְאַעְבַּר לוֹן מִשּׁוּלְטָנֵיהוֹן, וּמָנֵי שׁוּלְטָנִין אַחֲרָנִין דִּשְׁאַר עַמִּין. אֲמַר לֵיהּ וְהָא כְּתִיב (תהילים ק״ד:ד׳) מְשָׁרְתָיו אֵשׁ לוֹהֵט. אֲמַר לֵיהּ, אִית אֶשָּׁא קַשְׁיָא מֵאֶשָּׁא, וְאִית אֶשָּׁא דְּדַחְיָא אֶשָּׁא.

אָמַר רִבִּי יִצְחָק, תְּלַת עִנְיָינֵי הָכָא: אֲנָחָה, שַׁוְעָה, צְעָקָה. וְכָל חַד מִתְפָּרְשָׁא מְאַחֲרָא. אֲנָחָה: כְּתִּיב, וַיֵּאָנְחוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. צְעָקָה: דִּכְתִּיב, וַיִּצְעָקוּ. שַׁוְעָה: דִּכְתִּיב, וַתַּעַל שַׁוְעָתָם. וְכָל חַד בִּלְחוֹדוֹי מִתְפָּרְשָׁא, וְכֻלְּהוּ עָבְדוּ יִשְׂרָאֵל. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, צְעָקָה וְשַׁוְעָה עָבְדוּ, אֲנָחָה לָא עָבְדוּ, מַשְׁמַע מִדִּכְתִּיב וַיֵּאָנְחוּ וּלְמַעְלָה הָיְתָה הָאֲנָחָה בִּשְׁבִילָם.

צְעָקָה וְשַׁוְעָה בְּמַאי אִתְפָּרְשָׁן, אָמַר רִבִּי יִצְחָק, אֵין לָךְ שַׁוְעָה, אֶלָּא בַּתְּפִלָה. שֶׁנֶּאֱמַר, (תהילים ל״ט:י״ג) שְׁמָעָה תְפִלָּתִי יְיָ' וְשַׁוְעָתִי הַאֲזִינָה. (תהלים פ''ח) אֵלֶיךָ יְיָ' שִׁוַּעְתִּי. (תהילים ל׳:ג׳) שִׁוַּעְתִּי אֵלֶיךָ וַתִּרְפָּאֵנִי. צְעָקָה שֶׁצּוֹעֵק וְאֵינוֹ אוֹמֵר כְּלוּם. אָמַר רִבִּי
- [...] Cette sentence n’est pas véridique, attendu qu’il a été répondu au nécromancien qu’il était menteur et que ses paroles étaient mensongères.
Rabbi Éléazar lui répondit : Nous ne reproduisons pas cette sentence d’après l’affirmation du nécromancien ; nous la reproduisons parce qu’elle est véridique. Car une tradition nous apprend que, dans les dix couronnes du Roi, se trouvent renfermées les deux larmes du Saint, béni soit-il, qui sont les deux degrés de rigueur ; car la rigueur émane de ces deux degrés, ainsi qu’il est écrit (Is., LI, 19) : “ Deux vont fondre sur vous. ” Et lorsque le Saint, béni soit-il, se souvient de ses enfants, il laisse tomber ces deux degrés de la rigueur dans le grand océan, c’est-à-dire dans l’océan de la Sagesse, où la rigueur se transforme en miséricorde (109).
Rabbi Yehouda dit : Les deux larmes dont il est question désignent ces degrés célestes d’où viennent les larmes, d’où vient la rigueur.
Rabbi Yehouda dit en outre : Puisque Rabbi Yossé avait interprété les mots (Ex., XIV, 10) : “... Et les Égyptiens marchaient derrière eux ”, en ce sens que le chef céleste des Égyptiens marchait derrière Israël, comment peut-on interpréter les mots (Ex., II, 23) : “ Le roi d’Égypte mourut ”, en ce sens que le chef des Égyptiens tomba ? Rabbi Isaac répondit : Le verset cité prouve au contraire que l’interprétation donnée est exacte, attendu que, plus loin, l’Écriture dit : “ Et les Égyptiens marchaient derrière eux. ” Mais elle ne dit pas : “ Et le roi des Égyptiens marchait derrière eux ”, parce que le roi d’Égypte n’existait plus, puisqu’on l’avait précipité de la hauteur sur laquelle il s’était trouvé. Quant au terme : “ Et le roi d’Égypte mourut ”, il signifie qu’il a perdu son pouvoir ; les paroles suivantes (Ex., IV, 19) ont le même sens : “ ... Car tous ceux qui voulaient t’ôter la vie sont morts. ”
Rabbi Isaac dit au nom de Rabbi Jehoshuà : Voyez que tous les rois d’Égypte portaient le nom de Pharaon ; et pourtant l’Écriture dit ici : “ Et le roi d’Égypte mourut ”, et non pas : “ Et le Pharaon mourut ”, parce qu’elle désigne le chef céleste.
Remarquez que, tant que le chef d’une nation possède le pouvoir d’en haut, la nation le possède étalement ici-bas ; mais dès que le pouvoir est ôté au chef céleste, la nation ici-bas subit également une déchéance.
Rabbi Yossé demanda : Que signifient les paroles de l’Écriture (Zac., XIV, 1) : “ Un jour du Seigneur va venir, etc. ”, et plus loin (id., 7) : “ Il y aura un jour connu du Seigneur, etc ” ? Tous les autres jours ne sont-ils donc point du Seigneur ? Mais
Rabbi Abba dit : Nous en inférons que, pendant tous les autres jours, le pouvoir est confié aux chefs célestes, alors qu’en ce jour dont parle Zacharie, le Saint, béni soit-il, exercera lui-même le pouvoir pour châtier les peuples païens ; car, en ce jour, les chefs célestes des nations seront déchus. C’est pourquoi également l’Écriture (Is., II, 11) a dit : Et le Seigneur seul paraîtra grand en ce jour-là. ” Car, en ce jour, les chefs célestes seront précipités de leur élévation.
Rabbi Abba dit : C’est à l’époque où le Saint, béni soit-il, châtie les chefs célestes des nations que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Is., XXXIV, 5) : “ Car mon épée s’enivre de sang dans le ciel. ” Le Saint, béni soit-il, a-t-il donc une épée ?
Rabbi Isaac dit : Il a une épée, ainsi qu’il est écrit (Is., XXXIV, 6) : “ L’épée du Seigneur est pleine de sang. ” Et ailleurs (Is., LXVI, 16) : “ Le Seigneur viendra environné de feu et armé de son épée pour juger toute chair. ”
Rabbi Abba dit : L’épée du Seigneur désigne la Rigueur, ainsi qu’il est écrit (I Paralip., XXI, 16) : “ Et David levant les yeux vit l’ange du Seigneur, qui était entre le ciel et la terre, et qui avait à la main une épée nue. ” L’ange avait-il une épée ? - Mais il avait l’autorisation d’exercer la rigueur. Pourtant Rabbi Jehoshuà, fils de Lévi, avait raconté ce qui suit : L’ange exterminateur me dit un jour : Si je n’avais point d’égard pour la dignité des créatures, je leur trancherais la tête comme on le fait aux animaux. Rabbi Abba répondit : C’est précisément parce qu’il a l’autorisation qu’il peut faire ce qu’il veut, : ainsi qu’il est écrit (Josué, V, 13) : “ Et il vit devant lui un homme qui était debout, et qui tenait en sa main une épée nue. ” Cela veut dire qu’il avait l’autorisation d’exercer la rigueur. S’il en est ainsi, pourquoi l’Écriture (I Paralip., XXI, 27) dit-elle : “ Et il remit son épée dans le fourreau ” ? C’est que l’exercice de la rigueur était revenu à celui qui est le maître de la rigueur. “ Et les enfants d’Israël gémirent sous le poids des ouvrages qui les accablaient (Ex., II, 22). ” L’Écriture emploie le terme “ va-ïeanhou ”, au lieu de celui de “ va-ïtheanhou ”, pour nous indiquer que la peine d’Israël a provoqué des gémissements en haut.
Rabbi Berekhykâ dit : L’Écriture parle des “ enfants d’Israël d’en haut ”. Et qui sont ces “ enfants d’Israël d’en haut ” ? Ce sont ceux qui portent le nom d’ “ enfants du travail ” car ils sont chargés du service en haut.
L’Écriture ajoute : “ Et leurs cris s’élevèrent jusqu’à Dieu ” ; car, jusqu’à cette heure, leurs cris ne montaient pas en haut. Rabbi (110) Isaac demanda : De quelle manière le Saint, béni soit-il, exerce-t-il sa rigueur contre la famille céleste, c’est-à-dire contre les anges ?
Rabbi Éléazar lui répondit : Il fait passer par le “ fleuve de feu ” les chefs célestes des nations, les dégrade et en nomme d’autres à leurs places. Rabbi Isaac objecta : L’Écriture (Ps., CIV, 4) dit pourtant : “ Ses anges sont de feu. ” Rabbi Éléazar lui répondit.. Il y a des feux qui sont plus intenses que les autres.
Rabbi Isaac dit : L’Écriture emploie trois termes différents : “ gémirent ”, “ crièrent ”et “ se lamentèrent ”, pour nous indiquer qu’Israël s’était servi des trois genres différents d’invoquer Dieu.
Rabbi Yehouda dit : Israël ne s’était servi que des cris et des lamentations ; quant au mot “ gémirent ”, il désigne les gémissements d’en haut provoqués par les souffrances d’Israël.
Rabbi Isaac dit : Le mot “ lamentations ” désigne la prière, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXIX, 13) : “ Exauce, Seigneur, ma prière, et écoute, mes lamentations. ” Et ailleurs (Ps., LXXXVIII, 14) : “Et moi, je me lamente devant toi. ” Et encore ailleurs (Ps., XXX, 3) : “ Seigneur, mon Dieu, je me lamente devant toi. ” Par contre, “ crier ” désigne de simples cris, sans articulation de paroles. Rabbi [...]
(Ⅰ)
[20a]  
יְהוּדָה, הִלְכָּךְ גְּדוֹלָה צְעָקָה מִכּוּלָּן, שֶׁצְּעָקָה הִיא בַּלֵּב. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (איכה ב׳:י״ח) צָעַק לִבָּם אֶל יְיָ'. צְעָקָה וּזְעָקָה דָּבָר אֶחָד הוּא, וְזֶה קְרוֹבָה לְהַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, יוֹתֵר מִתְּפִלָּה וַאֲנָחָה, דִּכְתִּיב, (שמות כ״ב:כ״ב) כִּי אִם צָעוֹק יִצְעַק אֵלַי שָׁמֹעַ אֶשְׁמַע צַעֲקָתוֹ.

אָמַר רִבִּי בְּרֶכְיָה, בְּשָׁעָה שֶׁאָמַר הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׁמוּאֵל, (שמואל א ט״ו:י״א) נִחַמְתִּי כִּי הִמְלַכְתִּי אֶת שָׁאוּל לְמֶלֶךְ. מַה כְּתִּיב, וַיִּחַר לִשְׁמוּאֵל, וַיִצְעַק אֶל יְיָ' כָּל הַלַּיְלָה. הִנִּיחַ הַכֹּל, וְלָקַח צְעָקָה, מִשּׁוּם דְּהִיא קְרוֹבָה לְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יַתִּיר מִכֻּלְּהוּ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, וְעַתָּה הִנֵּה צַעֲקַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בָּאָה אֵלָי.

תָּנוּ רַבָּנָן, הַאי מַאן דְּצַלֵּי וּבָכֵי וְצָעִיק, עַד לָא יָכִיל לְמִרְחָשׁ בְּשִׂפְוָותֵיהּ, הַאי צְלוֹתָא שְׁלֵימָתָא דְּהִיא בְּלִבָּא, וּלְעוֹלָם לָא הַדְרָא רֵיקָנַיָּא. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, גְּדוֹלָה צְעָקָה, שְׁקוֹרֵעַ גְּזַר דִּינוֹ שֶׁל אָדָם מִכָּל יָמָיו.

רִבִּי יִצְחָק אָמַר, גְּדוֹלָה צְעָקָה, שֶׁמּוֹשֶׁלֶת עַל מִדַּת הַדִּין שֶׁל מַעְלָה. רִבִּי יוֹסֵי אָמַר, גְּדוֹלָה צְעָקָה, שֶׁמּוֹשֶׁלֶת בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא. בִּשְׁבִיל צְעָקָה נוֹחֵל הָאָדָם הָעוֹלָם הַזֶּה וּהָעוֹלָם הַבָּא, דִּכְתִּיב, (תהילים ק״ז:ו׳) וַיִּצְעֲקוּ אֶל ה' בַּצַּר לָהֶם מִמְּצוּקוֹתֵיהֶם יַצִּילֵם. (שמות ג׳:א׳) וּמֹשֶׁה הָיָה רוֹעֶה אֶת צֹאן יִתְרוֹ חוֹתְנוֹ כֹּהֵן מִדְיָן. רִבִּי שִׁמְעוֹן פָּתַח, (שיר השירים ב׳:ט״ז) דּוֹדִי לִי וַאֲנִי לוֹ הָרוֹעֶה בַּשּׁוֹשַׁנִּים. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת, שֶׁאֵינָם מַשְׁגִּיחִים וְאֵינָם יוֹדְעִים, בְּשָׁעָה שֶׁעָלָה בְּמַחֲשָׁבָה לִפְנִי הַקָּדוֹשׁ בְּרִיךְ הוּא, לִבְרוֹא עוֹלָמוֹ, כָּל הָעוֹלָמוֹת עָלוּ בְּמַחֲשָׁבָה אַחַת, וּבְמַחֲשָׁבָה זוּ נִבְרָאוּ כּוּלָּם, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (תהילים ק״ד:כ״ד) כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ. וּבְמַחֲשָׁבָה זוּ, שֶׁהִיא הַחָכְמָה, נִבְרָא הָעוֹלָם הַזֶּה, וְהָעוֹלָם שֶׁל מַעְלָה.

נָטָה יְמִינוֹ, וּבָרָא הָעוֹלָם שֶׁל מַעְלָה. נָטָה שְׂמֹאלוֹ, וּבָרָא הָעוֹלָם הַזֶּה, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (ישעיהו מ״ח:י״ג) אַף יָדִי יָסְדָה אֶרֶץ וִימִינִי טִפְּחָה שָׁמָיִם. קוֹרֵא אֲנִי אֲלֵיהֶם יַעַמְדוּ יַחְדָּו. וְכֻלָּם בְּרֶגַע אַחַת (ובשעה אחת) נִבְרָאוּ, וְעָשָׂה הָעוֹלָם הַזֶּה, כְּנֶגֶד הָעוֹלָם שֶׁל מַעְלָה. וְכָל מַה שֶּׁיֵּשׁ לְמַעְלָה, כְּדוּגְמָתוֹ לְמַטָּה. וְכָל מַה שֶּׁיֵּשׁ לְמַטָּה, כְּדוּגְמָתוֹ בַּיָּם. וְהַכֹּל אֶחָד. בָּרָא בָּעֶלְיוֹנִים הַמַּלְאָכִים, בָּרָא בָּעוֹלָם הַזֶּה בְּנֵי אָדָם, בָּרָא בַּיָּם לִוְיָתָן, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (שמותל''ו) לְחַבֵּר אֶת הָאֹהֶל לִהְיוֹת אֶחָד.

כְּתִיב בָּאָדָם, (בראשית ט׳:ו׳) כִּי בְּצֶלֶם אֱלהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם. וּכְתִיב, (תהילים ח׳:ו׳) וַתְּחַסְּרֵהוּ מְעַט מֵאֱלֹהִים. אִי בְּנִי נָשָׁא יַקִּירִין בְּעוֹבַדָיְיהוּ (נ''א בעובדוי) כָּל הַאי, וְאִינּוּן מִתְאַבְּדִין (מטפה) מֵעָפָר דְּבֵירָא, בְּמָּה אַתְיָין לְשַׁאֲבָא מִנֵיהּ. וּבָחַר בָּעֶלְיוֹנִים, וּבָחַר בְּיִשְׂרָאֵל, לָעֶלְיוֹנִים לא קָרָא בָּנִים, לַתַּחְתּוֹנִים קָרָא בָּנִים. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים י״ד:א׳) בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלהֵיכֶם. הוּא קָרָא לָהֶם בָּנִים, וְהֵם קָרְאוּ לוֹ אָב, דִּכְתִּיב, (ישעיהו ס״ג:ט״ז) כִּי אַתָּה אָבִינוּ. וּכְתִיב דּוֹדִי לִי וַאֲנִי לוֹ. הוא בָּחַר בִּי, וַאֲנִי בָּחַרְתִּי בּוֹ.

הָרוֹעֶה בַּשּׁוֹשַׁנִּים, הוּא רוֹעֶה בַּשּׁוֹשַׁנִּים, אַף עַל פִּי שֶׁהַקּוֹצִים סָבִיב לָהֶם, וְאֵין אַחֵר יָכוֹל לִרְעוֹת בַּשּׁוֹשַׁנִּים כְּמוֹתוֹ. דָּבָר אַחֵר הָרוֹעֶה בַּשּׁוֹשַׁנִּים, מַה שׁוּשָן זֶה הוּא אָדוֹם, וּמֵימָיו לְבָנִים, כַּךְ הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, מַנְהִיג עוֹלָמוֹ, מִמִדַּת הַדִּין לְמִדַּת הָרַחֲמִים. וּכְתִיב (ישעיהו א׳:י״ח) אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ.

רִבִּי אַבָּא הֲוָה אָזִיל בְּאוֹרְחָא, וַהֲוָה עִמֵּיהּ רִבִּי יִצְחָק. אַדְהֲווֹ אַזְלֵי, פָּגַע בְּאִינוּן וְרָדִים, נָטַל חַד רִבִּי אַבָּא בִּידוֹי וַהֲוָה אָזִיל. פָּגַע בְּהוּ רִבִּי יוֹסֵי, אָמַר וַדַּאי שְׁכִינְתָּא הָכָא, וַאֲנָא חֲמֵינָא בִּידוֹי דְּרִבִּי אַבָּא, לְמֵילָף חָכְמְתָא סַגִּיאָה, דְּהָא יָדַעְנָא, דְּרִבִּי אַבָּא לָא נָטַל הַאי, אֶלָּא לְאַחֲזָאָה חָכְמְתָא.

אָמַר רִבִּי אַבָּא, תִּיב בְּרִי תִּיב. יָתְבוּ. אָרַח רִבִּי אַבָּא בְּהַהוּא וַרְדָא, אָמַר, וַדַּאי אֵין הָעוֹלָם מִתְקַיֵּים אֶלָּא עַל הָרֵיחַ. דְּהָא חָזֵינָא דְּלֵית נַפְשָׁא מִתְקַיְּימָא אֶלָּא עַל רֵיחָא. וְעַל דָּא, הֲדַס בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת.

פָּתַח וְאָמַר דּוֹדִי לִי וַאֲנִי לוֹ הָרוֹעֶה בַּשּׁוֹשַׁנִּים. מִי גָּרַם לִי, שֶׁאֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַנְהִיג עוֹלָמוֹ בַּשּׁוֹשַׁנִּים. מַה שׁוֹשָׁן יֵשׁ בּוֹ רֵיחַ, וְהוּא אָדוֹם, מוֹצְקִין אוֹתוֹ, וְהוּא מִתְהַפֵּךְ לַלָבָן, וּלְעוֹלָם רֵיחוֹ לֹא זָז. כַּךְ הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, מַנְהִיג עוֹלָמוֹ בְּדֶרֶך זֶה, שֶׁאִלְמָלֵא כֵּן לֹא יִתְקַיֵּים הָעוֹלָם בִּשְׁבִיל הָאָדָם הַחוֹטֵא. וְהַחוֹטֵא נִקְרָא אָדוֹם, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר, אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג
- [...] Yehouda dit : C’est pourquoi crier est supérieur à tous les autres genres de prières ; car les cris viennent du cœur, ainsi qu’il est écrit (Lam., II, 18) : “ Leur cœur a crié au Seigneur. ” Or, les mots “ tzaaq ” et “ zaaq ” ont la même signification ; ce genre de prière est plus exaucé par le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXII, 23) : “ ... Car, s’il crie vers moi, j’écouterai ses cris. ” Rabbi Berekhyâ dit : Au moment où le Saint, béni soit-il, dit à Samuël (I Rois, XV, 11): “ Je me repens d’avoir fait Saül roi ”, L’Écriture ajoute : “ Samuël en fut attristé ; et il cria au Seigneur toute la nuit. ” Il choisit ce genre de prière que le Saint, béni soit-il, exauce le plus volontiers. C’est pourquoi également l’Écriture (Ex., III, 9) dit : “ Et maintenant les cris des enfants d’Israël sont venus jusqu’à moi. ” Les maîtres de la Loi nous ont appris que, lorsque l’homme pousse dans sa prière des cris au point de se fatiguer et de ne plus pouvoir prononcer une parole, c’est une prière qui vient du cœur et qui ne demeurera jamais inexaucée.
Rabbi Yehouda dit : Le pouvoir des cris est si grand qu’ils déchirent les rigueurs décrétées contre l’homme.
Rabbi Isaac dit : Le pouvoir des cris est si grand qu’ils triomphent de la rigueur céleste.
Rabbi Yossé dit : Les cris de l’homme exercent une grande influence et dans ce monde et dans le monde futur ; car c’est grâce aux cris que l’homme reçoit en partage et ce monde et le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Ps., CVII, 6) : “ Au milieu de leur affliction ils ont crié au Seigneur qui les a tirés de leur détresse. ” “ Et (Ex., III, 1°) Moïse conduisait les brebis de Jethro son beau-père, prêtre de Madian. ”
Rabbi Siméon commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., II, 16) : “ Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ; et il fait paître parmi les roses. ” Malheur aux hommes qui ne savent pas qu’à l’heure où il se présenta à la Pensée du Saint, béni soit-il, l’idée de créer son monde, sa Pensée embrassait à la fois tous les mondes, et que c’est par cette Pensée seule que tous les mondes furent créés, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 14) : “ Tu as tout fait avec Sagesse. ” C’est par cette Pensée, qui est aussi la Sagesse, que furent créés et ce monde et le monde céleste ; Dieu tendit sa main droite et créa le monde d’en haut ; et il tendit sa main gauche et créa le monde d’ici-bas, ainsi qu’il est écrit (Is., XLVIII, 13) : “ C’est ma main qui a fondé la terre ; c’est ma droite qui a mesuré les cieux ; je les appelai et ils se présentèrent tous ensemble devant moi. ”
Car tous les mondes ont été créés dans une seule seconde. Dieu créa le monde d’ici-bas sur le modèle du monde d’en haut ; car on trouve ici-bas l’image de tout ce qui est en haut ; de même on trouve dans l’océan l’équivalent de tout ce qui existe sur la terre ; car tout est un. Dieu créa en haut des anges, et il créa ici-bas des hommes, et il créa également dans l’océan le Léviathan, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXVI, 18) : “ ... Afin qu’il ne s’en fît qu’une seule tente. ” De l’homme, l’Écriture dit (Gen., IX, 6) : “ Car l’homme a été créé à l’image de Dieu. ” Et ailleurs (Ps., VIII, 6), il est dit : “ Tu l’as un peu abaissé au-dessous de Dieu. ” Ces dernières paroles s’appliquent aux hommes lorsqu’ils négligent les bonnes œuvres, ainsi que les eaux vivantes de la Loi. Dieu choisit les êtres célestes et il choisit Israël parmi les peuples ici-bas ; les êtres célestes ne sont pas nommés enfants de Dieu, alors que les êtres d’ici-bas portent ce nom, ainsi qu’il est écrit (Nomb., XIV, 1° : “ Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. ” Dieu appelle “ enfants ” les êtres d’ici-bas ; et ceux-ci l’appellent à leur tour “ Père ”, ainsi qu’il est écrit (Is., LXIII, 16) : “ Car c’est toi qui es notre Père. ” Et ailleurs l’Écriture (Cant., VIII, 16) dit : “ Mon bien-aimé est à moi et je suis a lui ”, ce qui veut dire : Je l’ai choisi et lui à son tour m’a choisie.
L’Écriture ajoute : “ Et il fait paître parmi les roses. ” Bien que les roses soient entourées d’épines, il sait faire paître parmi les roses.
D’après une autre interprétation, l’Écriture compare Dieu à une rose, parce que, de même que la rose est rouge bien que son jus soit blanc, de même le Saint, béni soit-il, transforme, pour le besoin de son monde, la rigueur en clémence, ainsi qu’il est écrit (Is., I, 18) : “ Quand vos péchés seraient comme l’écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. ” Rabbi Abbà se trouvait une fois en voyage. Rabbi Isaac l’accompagnait. En marchant, ils aperçurent sur leur route des roses. Rabbi Abba en cueillit une et continua son chemin. Ayant rencontré Rabbi Yossé, celui-ci dit : Il est certain que la Schekhina est présente et que Rabbi Abba ne tient la rose dans sa main que pour nous apprendre par l’image un trait de sagesse. Rabbi Abba lui dit : Assieds-toi, mon fils ; assieds-toi. Les voyageurs s’assirent. Sentant l’odeur de la rose, Rabbi Abba s’écria En vérité, le monde ne subsiste que par l’odeur, et c’est pour cette raison qu’à la fin du jour de Sabbat on est tenu à humer l’odeur du myrte. Il commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., II, 16) : “ Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ; et il fait paître parmi les roses. ” Pourquoi “ mon bien-aimé est-il à moi ” et pourquoi “ suis-je à lui ” ? – Parce qu’il conduit le monde avec des roses. De même que la rose a une bonne odeur tant qu’elle est rouge, et qu’après qu’on en a extrait le jus elle devient blanche, tout en conservant sa bonne odeur, de même le Saint, béni soit-il, agit de cette façon dans le monde, sans quoi le monde ne subsisterait pas, à cause du pécheur ; car le pécheur est appelé “ rouge ”, ainsi qu’il est écrit (Is., I, 18) : “ Quand vos péchés seraient comme l’écarlate [...]
(Ⅰ)
[20b]  
יַלְבִּינוּ, מַקְרִיב קָרְבָּנוֹ לָאֵשׁ שֶׁהוּא אָדוֹם. זוֹרֵק הַדָּם, סָבִיב לַמִּזְבֵּחַ שֶׁהוּא אָדוֹם. מִדַּת הַדִּין אָדוֹם, מוֹצְקִין אוֹתוֹ, (הריח) וְעוֹלֶה הֶעָשָׁן כֻּלּוֹ לָבָן, וְאָז הָאָדוֹם נֶהְפַּךְ לְלָבָן, נֶהְפַּךְ מִדַּת הַדִּין לְמִדַּת הָרַחֲמִים.

וְתָא חֲזֵי, כָּל מִדַּת הַדִּין, אֵין צָרִיךְ הָרֵיחַ שֶׁלּוֹ, אֶלָּא מִצַּד אוֹדֶם. וְהַיְינוּ דְּאָמַר רִבִּי יְהוּדָה, מַה דִּכְתִּיב, (מלכים א י״ח:כ״ח) וַיִּתְגּוֹדְדוּ כְּמִשְׁפָּטָם וְגוֹ' עַד שְׁפָךְ דָּם עֲלֵיהֶם. אֶלָּא הָיוּ יוֹדְעִים, שֶׁלּא יַשִּׂיגוּ מִמִּדַּת הַדִּין כִּרְצוֹנָם, זוּלָתִי בָּאוֹדֶם.

אָמַר רִבִּי יִצְחָק, וְעוֹד, אוֹדֶם וְלָבָן נִקְרַב לְעוֹלָם, וְהָרֵיחַ עוֹלֶה מִשְּׁתֵּיהֶן. מַה הַשׁוֹשָׁן אָדוֹם וְלָבָן, כַּךְ רֵיחַ הַקָּרְבָּן. וְהַקָּרְבָּן, מֵאָדוֹם וְלָבָן. בֹּא וּרְאֵה מֵרֵיחַ הַקְּטוֹרֶת, שֶׁהַשְׁמָנִים, מֵהֶם אֲדוּמִים, וּמֵהֶם לְבָנִים, כְּגוֹן הַלְּבוֹנָה, שֶׁהוּא לָבָן, מָר דְּרוֹר אָדוֹם, וְהָרֵיחַ עוֹלֶה מֵאָדוֹם וְלָבָן. וְעַל כֵּן מַנְהִיג עוֹלָמוֹ בַּשּׁוֹשַׁנִּים, שֶׁהוּא אָדוֹם וְלָבָן. וּכְתִיב (יחזקאל מ״ד:ט״ו) לְהַקְרִיב לִי חֵלֶב וָדָם.

כְּנֶגֶד זֶה, אָדָם מַקְרִיב חֶלְבּוֹ וְדָמוֹ, וּמִתְכַּפֵּר לוֹ, זֶה אָדוֹם, וְזֶה לָבָן. מַה הַשּׁוֹשָׁן שֶׁהוּא אָדוֹם וְהוּא לָבָן, אֵין מוֹצְקִין אוֹתוֹ לַחֲזוֹר כֻּלּוֹ לָבָן, אֶלָּא בָּאֵשׁ. כַּךְ הַקָּרְבָּן אֵין מוֹצְקִין אוֹתוֹ לַחֲזוֹר כֻּלּוֹ לָבָן, אֶלָּא בָּאֵשׁ. עַכְשָׁיו, מִי שֶׁיּוֹשֵׁב בְּתַעֲנִיתוֹ, וּמַקְרִיב חֶלְבּוֹ וְדָמוֹ, אֵינוֹ נִצְמַק לַחֲזוֹר כֻּלּוֹ לָבָן, אֶלָּא בָּאֵשׁ. דאר''י, מִתּוֹךְ תַּעֲנִיתוֹ שֶׁל אָדָם, מַחֲלִישִׁין אֵבָרָיו, וְגוֹבֵר עָלָיו הָאֵשׁ, וּבְאוֹתָהּ שָׁעָה, צָרִיךְ לְהַקְרִיב חֶלְבּוֹ וְדָמוֹ בְּאוֹתוֹ הָאֵשׁ, וְהוּא הַנִּקְרָא מִזְבַּח כַּפָּרָה.

וְהַיְינוּ דְּרִבִּי אֶלְעָזָר, כַּד הֲוָה יָתִיב בְּתַעֲנִיתָא, הֲוָה מְצַלֵּי וְאָמַר, גָּלוּי וְיָדוּעַ לְפָנְיךָ ה' אֱלהַי וִאלהֵי אֲבוֹתַי, שֶׁהִקְרַבְתִּי לְפָנֶיךָ חֶלְבִּי וְדָמִי, וְהִרְתַּחְתִּי אוֹתָם בַּחֲמִימוּת חוּלְשַׁת גּוּפִי, יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ, שֶׁיְּהֵא הָרֵיחַ הָעוֹלָה מִפִּי בְּשָׁעָה זוֹ, כְּרִיחַ הָעוֹלֶה מֵהַקָּרְבָּן בָּאֵשׁ הַמִּזְבֵּחַ, וְתִרְצֵנִי.

נִמְצָא, שֶׁאָדָם הוּא מַקְרִיב בְּתַעֲנִיתוֹ הַחֵלֶב וְהַדָּם, וְהָרֵיחַ שֶׁעוֹלֶה מִפִּיו, הוּא מִזְבַּח כַּפָּרָה, וּלְפִיכָךְ תִּקְנוּ הַתְּפִלָּה בַּמָּקוֹם הַקָּרְבָּן, וּבִלְבַד שֶׁיִּתְכַּוֵין לְמָה דְּאַמָרָן. אָמַר רִבִּי יִצְחָק, מִכָּאן וּלְהָלְאָה כְּתִיב, (במדבר ל״א:כ״ג) כָּל דָּבָר אֲשֶׁר יָבוֹא בָּאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בָּאֵשׁ וְטָהֵר. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, כְּשֶׁהָיָה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, אָדָם מַקְרִיב קָרְבָּנוֹ בְּעִנְיָן זֶה, וּמִתְכַּפֵּר לוֹ. עַכְשָׁיו, תְּפִלָּתוֹ שֶׁל אָדָם מְכַפֵּר לוֹ בִּמְקוֹם הַקָּרְבָּן, כִּי הַאי גַּוְונָא.

דָּבָר אַחֵר, דּוֹדִי לִי וַאֲנִי לוֹ הָרוֹעֶה בַּשּׁוֹשַׁנִּים. מַה הַשׁוֹשַׁנִּים קוֹצִין מְצוּיִין בְּתוֹכָם, אַף הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, מַנְהִיג עוֹלָמוֹ בְּצַדִּיקִים וּרְשָׁעִים. מַה הַשׁוֹשַׁנִּים, אִלְמָלֵא הַקּוֹצִים, אֵין הַשׁוֹשַׁנִּים מִתְקַיְּימִין. כַּךְ אִלְמָלֵא הָרְשָׁעִים, אֵין הַצַּדִּיקִים נִיכָּרִים. דְּאָמַר רִבִּי יְהוּדָה, בְּמָּה הַצַּדִּיקִים נִיכָּרִים, מִתּוֹךְ שֶׁיֵּשׁ רְשָׁעִים, דְּאִלְמָלֵא רְשָׁעִים אֵין הַצַּדִּיקִים נִיכָּרִים. דָּבָר אַחֵר הָרוֹעֶה בַּשּׁוֹשַׁנִּים, הַמַּנְהִיג עוֹלָמוֹ בְּשֵׁשׁ שָׁנִים, וְהַשְּׁבִיעִית שַׁבָּת לַה'. דָּבָר אַחֵר בַּשּׁוֹשַׁנִּים, בְּאוֹתָם שֶׁשּׁוֹנִים בַּתּוֹרָה.

וּמֹשֶׁה הָיָה רוֹעֶה אֶת צֹאן יִתְרוֹ חוֹתְנוֹ כֹּהֵן מִדְיָן. רִבִּי חִיָּיא פָּתַח וְאָמַר, (תהילים כ״ג:א׳) מִזְמוֹר לְדָוִד יְיָ' רוֹעִי לא אֶחְסָר. כְּלוֹמַר, יְיָ' רוֹעִי: יְיָ' הָרוֹעֶה שֶׁלִּי. מַה הָרוֹעֶה מַנְהִיג אֶת הַצֹּאן, וּמוֹלִיכָם לְמִרְעֶה טוֹב, לְמִרְעֶה שָׁמֶן, בִּמְקוֹם נַחֲלֵי מָיִם, מְיַשֵּׁר הֲלִיכָתָן בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט. אַף הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּתִיב בִּנְאוֹת דֶּשֶׁא יַרְבִּיצֵנִי עַל מֵי מְנוּחוֹת יְנַהֲלֵנִי נַפְשִׁי יְשׁוֹבֵב.

אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, דֶּרֶךְ הָרוֹעֶה, לִנְהוֹג בְּצֶדֶק אֶת צֹאנוֹ, לְהַרְחִיקָם מִן הַגָּזֵל, לְהַנְהִיגָם בְּמִישׁוֹר, וְהַשֵּׁבֶט בְּיָדוֹ שֶּׁלּא יַטּוּ יָמִין וּשְׂמֹאל. כַּךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הוּא רוֹעֶה אֶת יִשְׂרָאֵל לְהַנְהִיגָם בְּמִישׁוֹר, וּבְכָל עֵת הַשֵּׁבֶט בְּיָדוֹ שֶׁלּא יַטּוּ יָמִין וּשְׂמֹאל.

דָּבָר אַחֵר וּמֹשֶׁה הָיָה רוֹעֶה, אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, תֵּדַע לְךָ, שֶׁכָּל זְמָן שֶׁהָרוֹעֶה חָכָם לְנַהֵל אֶת צֹאנוֹ, הוּא מוּכָן לְקַבֵּל עוֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם. אִם הָרוֹעֶה שׁוֹטֶה, עָלָיו נִקְרָא (משלי כ״ו:י״ב) תִּקוָה לִכְסִיל מִמֶּנּוּ.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, מֹשֶׁה חָכָם הָיָה, וּבָקִי לִנְהוֹג אֶת צֹאנוֹ. בֹּא וּרְאֵה, מִדָּוִד, שֶׁנֶּאֱמַר (שמואל א ט״ז:י״א) וְהִנֵּה רוֹעֶה בַּצֹּאן. לְלַמֶּדְךָ שֶׁדָּוִד
- [...] , ils deviendront blancs comme la neige. ” Le pécheur offre son sacrifice au feu qui est rouge ; il fait autour de l’autel les aspersions avec le sang qui est également rouge, symbole de la rigueur. Mais le sacrifice une fois consommé, une fumée blanche s’élève, et ainsi le rouge se transforme en blanc, la rigueur en clémence.
Remarquez en outre que la rigueur ne reçoit son odeur que du côté rouge ; c’est pourquoi
Rabbi Yehouda dit : Que signifient les paroles (III Rois, XVIII, 28) : “ Ils se mirent à crier plus haut, et ils se faisaient des incisions, selon leur coutume, avec des couteaux et des lancettes, jusqu’à ce qu’ils fussent couverts de leur sang ” ? Mais les faux prophètes savaient qu’ils n’obtiendraient aucun secours du côté de la rigueur que par la couleur rouge.
Rabbi Isaac dit : Il y a deux genres de sacrifices que l’on offre : le rouge et le blanc. De l’un comme de l’autre s’exhale une odeur. De même que la rose est rouge et blanche, de même le sacrifice est parfois rouge et parfois blanc. D’ailleurs, tout sacrifice est composé de rouge et de blanc ; les parties grasses du sacrifice produisent une fumée rouge, alors que l’encens produit une fumée blanche ; et toutes les deux couleurs s’élèvent vers le ciel. Dieu aussi conduit son monde avec le rouge et le blanc, c’est-à-dire avec la rigueur et avec la clémence, comme la rose. L’Écriture (Éz., XLIV, 15) dit : “ Et ils se tiendront en ma présence pour m’offrir la graisse et le sang. ”
C’est pour correspondre aux deux degrés, le rouge et le blanc, que l’homme qui fait pénitence jeûne pour offrir sa graisse et son sang ; car, de même que la rose qui est rouge et blanche ne peut devenir entièrement blanche qu’en passant par le feu, de même le sacrifice ne devient entièrement blanc que quand le pénitent passe par le feu ; or, la privation de nourriture affaiblit le corps et provoque la fièvre ; et c’est ce feu qui brûle dans les veines de l’homme qu’il convient d’offrir comme sacrifice à Dieu. C’est pourquoi Rabbi Éléazar faisait cette prière chaque fois quand il jeûnait : “ Mon Dieu, le Dieu de mes pères, tu sais que je t’ai offert ma graisse et mon sang en les échauffant par la faiblesse de mon corps. Qu’il te plaise d’agréer l’odeur du sacrifice qui s’échappe de ma bouche en ce moment, en guise de l’odeur de l’holocauste qui s’échappait du feu allumé, sur l’autel ; puisses-tu me pardonner mes péchés. ” Il résulte de cette prière que, pendant le jeûne, l’homme offre sa graisse et son sang, et que l’odeur qui sort de sa bouche tient lieu de l’odeur qui s’élevait au-dessus de l’autel. C’est pourquoi on a institué la prière à la place des sacrifices ; mais il faut que l’homme, pendant sa prière, ait l’intention que celle-ci tienne lieu de sacrifice.
Rabbi Isaac dit : C’est à la fin du jeûne que s’appliquent les paroles suivantes de l’Écriture (Nomb., XXX, 23) : “ Que tout ce qui peut passer par les flammes soit purifié par le feu. ”
Rabbi Yossé dit : Tant que le sanctuaire existait à Jérusalem, l’homme obtenait la rémission de ses péchés par le sacrifice, alors qu’il les obtient maintenant par la prière.
D’après une autre interprétation, les paroles (Cant., II, 16) : “ Mon bien-aimé est à, moi, et je suis à lui ; et il fait paître parmi les roses ” ont la signification suivante : De même que les roses sont entourées d’épines, de même le Saint, béni soit-il, régit son monde avec des justes et avec des coupables ; de même que, sans les épines, les roses ne subsisteraient pas, de même, sans les coupables, les justes ne seraient pas distingués. Car
Rabbi Yehouda dit : Par quoi les justes sont-ils distingués ? Par les coupables, sans lesquels les justes ne seraient point distingués. Suivant une autre interprétation, les mots : “ ... Et il fait paître parmi les roses (baschoschanim) ” signifient que Dieu régit son monde durant six ans (111) (schesch schanim), alors que le septième jour sera le Sabbat du Seigneur. Enfin,
D’après une autre interprétation encore, les mots : “ ... Et il fait paître parmi les roses (baschoschanim) ” signifient : par ceux qui étudient la Loi (baschonim). “ Et (Ex., III, 1) Moïse conduisait les brebis de Jethro, son beau-père, prêtre de Madian. ”
Rabbi Hiyâ commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XXIII, 1° : “ Psaume de David. C’est Dieu qui est mon Pasteur ; rien ne pourra me manquer. ” Cela veut dire : de même que le berger conduit ses brebis là où le pâturage est bon et où l’eau coule abondamment dans les ruisseaux, de même le Saint, béni soit-il, conduit l’homme dans les sentiers de la justice, ainsi que L’Écriture ajoute : “ Il m’a établi dans un lieu abondant en pâturages ; il m’a élevé près d’une eau fortifiante. ”
Rabbi Yossé dit : Il est d’usage chez les pasteurs de conduire leurs brebis dans la voie de la justice et de les empêcher de commettre des larcins sur les champs d’autrui ; et à cet effet ils se servent d’une verge à l’aide de laquelle ils défendent aux animaux de dévier à droite ou à gauche. De même le Saint, béni soit-il, est le pasteur d’Israël, et il le conduit sur la voie du milieu et l’empêche de dévier à droite ou à gauche ; il se sert à cet effet d’une verge qu’il tient entre ses mains. Rabbi Yossé donne une autre explication des mots : “ Et Moïse conduisait les brebis. ” Remarquez que, lorsque le pasteur est un sage, et habile à mener son troupeau, il finira par mettre ses brebis sous le joug du règne céleste ; mais, quand le pasteur est un insensé, l’Écriture (Prov., XXVI, 12) dit de lui : “ Il n’y a plus à espérer de celui qui n’a point de sens. ”
Rabbi Yehouda dit : Moïse était un sage, et habile à conduire ses brebis.
Remarquez que l’Écriture dit de David (I Rois, XVI, 11) : “ Il conduisait les brebis. ” Nous en inférons que David était [...]
(Ⅰ)
[21a]  
חָכָם גָּדוֹל הָיָה, וְהָיָה רוֹעֶה צֹאנוֹ כַּדִּין וְכַשּׁוּרָה. לְפִיכָךְ, עֲשָׂהוּ הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֶלֶךְ עַל כָּל יִשְׂרָאֵל. וְלָמָּה צֹאן וְלֹא בָּקָר. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, יִשְׂרָאֵל נִקְרָאִים צֹאן. שֶׁנֶּאֱמַר, (יחזקאל ל״ד:ל״א) וְאַתֵּן צֹאנִי צֹאן מַרְעִיתִי אָדָם אַתֶּם. וּכְתִיב, (יחזקאל ל״ו:ל״ז-ל״ח) כְּצֹאן קֳדָשִׁים כְּצֹאן יְרוּשָׁלַיִם.

מַה הַצֹּאן, כְּשֶׁיִּקָּרְבוּ עַל הַמִּזְבֵּחַ, בִּשְׁבִילָם זוֹכֶה לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא. כַּךְ הַמַּנְהִיג לְיִשְׂרָאֵל כַּדִּין וְכַשּׁוּרָה, בִּשְׁבִילָם זוֹכֶה לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא. וְעוֹד, הָרוֹעֶה אֶת הַצֹּאן, כְּשֶׁהַצֹּאן יוֹלְדֹת, הָרוֹעֶה נוֹטֵל אוֹתָם טְלָאִים בְּחֵיקוֹ, כְּדֵי שֶׁלּא יִלְּאוּ וְיִגָּעוּ, וּמוֹלִיכָם אַחֲרֵי אִמּוֹתָם, וּמְרַחֵם עֲלֵיהֶם. כַּךְ הַמַּנְהִיג לְיִשְׂרָאֵל, צָרִיךְ לְהַנְהִילָם בְּרַחֲמִים, וְלֹא בְּאַכְזָרִיּוֹת. וְכֵן אָמַר מֹשֶׁה, (במדבר י״א:י״ב) כִּי תֹאמַר אֵלַי, שָׂאֵהוּ בְחֵיקֶךָ וְגוֹ'.

מַה הָרוֹעֶה אֶת הַצֹּאן, כְּשֶׁהוּא רוֹעֶה טוֹב, מַצִּיל אֶת הַצֹּאן מִן הַזְּאֵבִים, וּמִן הָאֲרָיוֹת. כַּךְ הַמַּנְהִיג לְיִשְׂרָאֵל, אִם הוּא טוֹב, מַצִּילָן מִן הַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, וּמִדִּין שֶׁל מַטָּה, וּמִדִּין שֶׁל מַעְלָה, וּמַדְרִיכָן לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא. כַּךְ מֹשֶׁה, רוֹעֶה נֶאֱמָן הָיָה, וְרָאָה הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁכְּדַאי הוּא לִרְעוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל, בְּאוֹתוֹ הַדִּין מַמָּשׁ, שֶׁהָיָה רוֹעֶה אֶת הַצֹּאן, לַכְּשָׂבִים, כְּפִי הָרָאוּי לָהֶן. וְהַנְּקֵבוֹת כְּפִי הָרָאוּי לָהֶן

וּלְפִיכָךָ כְּתִיב, וּמֹשֶׁה הָיָה רוֹעֶה אֶת צֹאן יִתְרוֹ חוֹתְנוֹ, וְלא שֶׁלּוֹ, דְּאָמַר רִבִּי יוֹסֵי, וְכִי מַה שֶׁנָּתַן אֶת צִפוֹרָה בִּתּוֹ לְמֹשֶׁה, לֹא נָתַן לוֹ צֹאן וּבָקָר, וַהֲלֹא יִתְרוֹ עָשִׁיר הָיָה. אֶלָּא מֹשֶׁה לֹא הָיָה רוֹעֶה אֶת צֹאנוֹ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ בִּשְׁבִיל שֶׁהָיָה צֹאנוֹ עִמּוֹ, הָיָה רוֹעֶה אוֹתָן בְּטוֹב. וְלָכֵן כְּתִיב אֶת צֹאן יִתְרוֹ חוֹתְנוֹ, וְלא אֶת שֶׁלּוֹ. כֹּהֵן מִדְיָן, רִבִּי תַּנְחוּם אָמַר, אַף עַל גַּב שֶׁהָיָה עוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, בִּשְׁבִיל שֶׁעָשָׂה עִמּוֹ חֶסֶד, הָיָה רוֹעֶה צֹאנוֹ כַּדִּין וְכַשּׁוּרָה, בְּמִרְעֶה טוֹב שָׁמֵן וְדָשֵׁן. (שמות ג') וַיּנְהַג אֶת הַצֹּאן אַחַר הַמִּדְבָּר. רִבִּי יוֹסֵי אָמַר, מֹשֶׁה, מִיּוֹם שֶׁנּוֹלַד, לא זָזָה מִמֶּנּוּ רוּחַ הַקּוֹדֶשׁ. רָאָה בְּרוּחַ הַקּוֹדֶשׁ, שֶׁאוֹתוֹ מִדְבָּר הָיָה קָדוֹשׁ, וּמוּכָן לְקַבֵּל עוֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם עָלָיו. מַה עָשָׂה, הִנְהִיג אֶת הַצֹּאן אַחַר הַמִּדְבָּר. רִבִּי יִצְחָק אָמַר, אַחַר הַמִּדְבָּר עַל כָּל פָּנִים, וְלֹא בַּמִּדְבָּר, שֶׁלֹּא רָצָה שֶׁיִּכָּנְסוּ בְּתוֹכוֹ, אֶלָּא הִרְחִיקָם אַחַר הַמִּדְבָּר. (שמות ג') וַיָּבֹא אֶל הַר הָאֱלֹהִים חֹרֵבָה, הוּא לְבַדּוֹ בְּלא צֹאן. אר''י, הַאי אַבְנָא, דִּמְקַבְּלָא פַּרְזְלָא, כַּד חָמֵי לֵיהּ, (מחטא) מְדַלְגָא עִילוֵי. כַּךְ מֹשֶׁה וְהַר סִינַי, כְּשְׁנִרְאוּ זֶה עִם זֶה, דִּלֵּג עָלָיו. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, וַיָּבֹא אֶל הַר הָאֱלהִים חֹרֵבָה.

אָמַר רִבִּי אַבָּא, מוּכָנִים הָיוּ מִשֵׁשֶׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית, זֶה עִם זֶה. וְאוֹתוֹ הַיּוֹם, נִתְרַגֵּשׁ הָהָר לְמוּל מֹשֶׁה. וְכֵיוָן שֶׁרָאָהוּ שֶׁנִּכְנָס לְתוֹכוֹ, וְדִלֵּג בּוֹ, עָמָד הָהָר. מְלַמֵּד, שֶׁשְׂמֵחִים הָיוּ זֶה עִם זֶה.

אָמַר רִבִּי יַנָּאי, (נ''א רבי יוסי) יוֹדֵעַ הָיָה מֹשֶׁה, שֶׁאוֹתוֹ הַר, הַר הָאֱלֹהִים הוּא. דִּכְתִּיב וַיָּבֹא אֶל הַר הָאֱלֹהִים. דְּתְנָן, מָה רָאָה מֹשֶׁה בְּאוֹתוֹ הַר, רָאָה עוֹפוֹת שֶׁהָיוּ פּוֹרְחִים, וּפוֹרְשִׂים כַּנְפֵיהֶם וְלא הָיוּ נִכְנָסִים בּוֹ.

רִבִּי יִצְחָק (נ''א אמר ר' יצחק) אוֹמֵר, רָאָה הָעוֹפוֹת פּוֹרְחִים וְטָסִים מִשָּׁם, וְנוֹפְלִים לְרַגְלָיו שֶׁל מֹשֶׁה, מִיַּד הִרְגִּישׁ בָּעִנְיָן, וְהֶעֱמִיד אֶת הַצֹּאן אַחַר הַמִּדְבָּר, וְהוּא נִכְנַס לְבַדּוֹ. (שמות ג׳:ב׳) וַיֵּרָא (קנ''ט ע''ב, קס''ז ע''א) מַלְאַךְ ה' אֵלָיו בְּלַבַּת אֵשׁ מִתּוֹךְ הַסְּנֶה. רִבִּי תַּנְחוּם אוֹמֵר, שְׁעֵת הַמִּנְחָה הָיְתָה, שֶׁמִּדַּת הַדִּין שׁוֹלֶטֶת בּוֹ. רִבִּי יוֹחָנָן אָמַר, וְהָא כְּתִּיב, (תהילים מ״ב:ט׳) יוֹמָם יְצַוֶּה יְיָ' חַסְדּוֹ. מִדַּת חֶסֶד קָאָמַר, וְלֹא מִדַּת הַדִּין. אָמַר רִבִּי יִצְחָק, מִשֶּׁיּוֹצֵא הָאוֹר, עַד שֶׁנּוֹטֶה לָרֶדֶת, נִקְרָא יוֹם, וְהוּא מִדַּת חֶסֶד. מִשֶּׁנּוֹטֶה לָרֶדֶת, נִקְרָא עֶרֶב, וְהוּא מִדַּת הַדִּין. וְהַיְינוּ דִּכְתִּיב, (בראשית א׳:ה׳) וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם.

אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן, שְׁעַת הַמִּנְחָה הוּא, מו' שָׁעוֹת וּלְמַטָה. דְּתַנְיָא ר' יִצְחָק אוֹמֵר, מַהוּ דִּכְתִּיב, (שמות ט״ז:י״ב) בֵּין הָעַרְבַּיִם תֹאכְלוּ בָּשָׂר וּבַבֹּקֶר תִּשְׂבְּעוּ לָחֶם. בֵּין הָעַרְבַּיִם, דְּהוּא שַׁעֲתָא
- [...] un grand sage, et très habile à conduire son troupeau de manière convenable ; et c’est pourquoi le Saint, béni soit-il, en fit le roi d’Israël. Pourquoi l’Écriture se sert-elle du terme “ brebis ”, plutôt que “ bœufs ” ?
Rabbi Yehouda dit : C’est parce qu’Israël est appelé “ brebis ”, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXXIV, 31) : “ Mais vous, mes brebis, vous, les brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. ” Et plus loin il est écrit (Éz., XXXVI, 38) : “ Comme un troupeau saint, comme les brebis de Jérusalem, etc. ” De même que, par l’offre de brebis en holocauste, on est jugé digne de la vie éternelle, de même le pasteur qui sait conduire son troupeau de manière convenable est jugé digne du monde futur. De même que le berger a soin des petits que les brebis mettent bas, et les porte sur ses bras (afin que la marche ne les fatigue) et les amène toujours avec tendresse près de leurs mères, de même le pasteur qui conduit Israël est tenu de le traiter avec bonté, et non avec cruauté. De même Moïse a dit (Nomb., XI, 12) : “ ... Pour que tu me dises : Porte-les dans ton sein, comme une nourrice a accoutumé de porter son petit enfant, etc. ” De même que le bon pasteur préserve ses brebis de l’atteinte du loup et du lion, de même un bon pasteur d’Israël préserve celui-ci de l’atteinte des peuples païens, de la rigueur d’ici-bas et de la rigueur céleste, et le mène enfin à la vie du monde futur. Moïse était également un bon pasteur ; et le Saint, béni soit-il, le jugea digne de conduire les hommes aussi bien qu’il conduisait les brebis dont il séparait les mâles des femelles ; il donnait à chaque sexe les soins qui convenaient à leur état respectif.
C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et Moïse conduisait les brebis de Jethro son beau-père. ” Car
Rabbi Yossé dit : Est-il possible que Jethro en donnant sa fille pour épouse à Moïse ne lui ait donné en même temps de nombreux troupeaux en dot ? Pourquoi donc Moïse conduisait-il les troupeaux de son beau-père et non pas les siens ? Mais Moïse ne voulait pas conduire ses propres brebis, pour que l’on ne dise pas qu’il n’avait tant de soin des brebis que parce qu’elles lui appartenaient.
L’Écriture ajoute : “ ... Prêtre de Madian. ”
Rabbi Tanhoum dit : Bien que Jethro ait été un prêtre de l’idolâtrie, Moïse prit soin de ses troupeaux et les mena dans de bons pâturages, en reconnaissance des bienfaits dont il était l’objet de sa part. Enfin, L’Écriture ajoute : “ Et il mena son troupeau au fond du désert. ”
Rabbi Yossé dit : L’Esprit Saint n’a jamais quitté Moïse Dès sa naissance. Moïse vit par l’Esprit Saint que ce désert était sacré et que c’est là que les hommes accepteraient le joug du règne céleste ; et c’est pourquoi il mena son troupeau dans ce désert.
Rabbi Isaac dit : L’Écriture se sert du terme : “ ... Au fond du désert ”, parce que Moïse ne voulait les faire entrer dans l’intérieur du désert. “ Et (Ex., III, 1) il vint à la montagne de Dieu, nommée Horeb. ” Moïse est venu seul prés de cette montagne, sans ses brebis.
Rabbi Yehouda dit : La pierre qui attire le fer se précipite sur le fer Dès qu’elle l’aperçoit. De même, dès que Moïse et le mont Sinaï se virent l’un l’autre, le premier se précipita sur le second, ainsi qu’il est écrit : “ Et il vint à la montagne de Dieu, nommée Horeb. ”
Rabbi Abba dit : Moïse et la montagne de Horeb étaient destinés l’un à l’autre dès la création du monde ; en ce jour, la montagne remua à la vue de Moïse ; Dès que la montagne vit que Moïse y montait et y sautait de joie, elle redevint immobile. Nous en inférons que tous deux se réjouissaient de cette rencontre. Rabbi Yanaï dit : Moïse savait que la montagne dont il s’approchait était la montagne de Dieu ; et c’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et il vint à la montagne de Dieu. ” Car Une tradition nous apprend que Moïse a aperçu au-dessus de la montagne des oiseaux aux ailes déployées qui planaient dans les airs, sans jamais poser les pattes sur la montagne.
Rabbi Isaac dit : Moïse a vu les oiseaux arriver de la montagne et se jeter à ses pieds ; il comprit immédiatement que la montagne était sacrée ; aussi laissa-t-il ses brebis au fond du désert, et s’approcha-t-il tout seul de la montagne. “ Et (Ex., III, 2) l’ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu qui sortait du milieu d’un buisson. ”
Rabbi Tanhoum dit (112) : C’était l’heure des vêpres, où la rigueur régner dans le monde. Rabbi Yohanan objecta : Il est pourtant écrit (Ps., XLII, 9) : “ Le Seigneur a envoyé sa miséricorde durant le jour. ” Donc, pendant le jour règne la clémence, et non pas la rigueur ? Rabbi Isaac répondit : On appelle “ jour ”, dès le commencement du jour jusqu’au moment où le soleil commence à incliner vers l’occident ; pendant tout ce temps, c’est la clémence qui règne. Mais, à partir du moment où le soleil commence à incliner vers l’occident, c’est déjà “ soir ”, et c’est la rigueur qui règne ; et c’est pourquoi l’Écriture (Gen., I, 5) dit : “ Et Dieu donna à la lumière le nom de jour. ” Rabbi Yohanan dit : L’époque des vêpres commence à partir de la fin de la sixième heure du jour ; car
Rabbi Isaac dit : Que signifient les mots (Ex., XVI, 12) : “ Vous mangerez ce soir de la chair, et au matin vous serez rassasiés de pain ” ? —Le soir, qui est l’heure [...]
(Ⅰ)
[21b]  
דְּדִינָא תֹאכְלוּ בָּשָׂר. וּכְתִיב, (במדבר י״א:ל״ג) הַבָּשָׂר עוֹדֶנּוּ בֵּין שִׁנֵּיהֶם וְאַף יְיָ' חָרָה בָעָם. מִשּׁוּם, דְּבֵין הָעַרְבַּיִם, דִּינָא דְּמַלְכוּתָא שָׁלִיט. וּבַבֹּקֶר תִּשְׂבְּעוּ לָחֶם, מִשּׁוּם דְּאִקְרֵי חֶסֶד הַהוּא שַׁעֲתָא, וּכְתִיב, (תהילים נ״ב:ג׳) חֶסֶד אֵל כָּל הַיּוֹם. וּכְתִיב, (בראשית א׳:ה׳) וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם. דְּאִיהוּ מִצַּפְרָא.

רִבִּי תַּנְחוּם אוֹמֵר, דָּא סוּמָק, וְדָא חִוָּור. סוּמָק: בֵּין הָעַרְבַּיִם. דִּכְתִּיב, (שמות ט״ז:י״ב) בֵּין הָעַרְבַּיִם תֹאכְלוּ בָּשָׂר. וְחִוְורָא: בְּצַפְרָא. דִּכְתִּיב, וּבַבֹּקֶר תִּשְׂבְּעוּ לָחֶם. רִבִּי יִצְחָק אָמַר, כְּתִיב, (שמות י״ב:ו׳) וְשָׁחֲטוּ אוֹתוֹ כָּל קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעַרְבַּיִם וְגוֹ'. דְּהוּא שַׁעֲתָא לְמֶעְבַּד דִּינָא. רִבִּי יְהוּדָה אָמַר, יַלְפִינָן מִשְּׁנֵי כְּבָשִׂים שֶׁבְּכָל יוֹם, הָאֶחָד מִתְקָרֵב כְּנֶגֶד מִדַּת הַחֶסֶד, וְהב' כְּנֶגֶד מִדַּת הַדִּין.

וְאָמַר רִבִּי יְהוּדָה, מַהוּ דִּכְתִּיב, (במדבר כ''ח) אֶת הַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר, וְלָא כְּתִיב אֶת הַכֶּבֶשׂ הָרִאשׁוֹן, אֶלָּא אֶת הַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד, מְיוּחָד, כְּנֶגֶד מִדַּת הַחֶסֶד. דִּבְכָל מָקוֹם, שֵׁנִי, לא נֶאֱמַר בּוֹ כִּי טוֹב.

רִבִּי תַּנְחוּם אָמַר, לְפִיכָךְ, יִצְחָק תִּקֵּן תְּפִלַּת הַמִּנְחָה, שֶׁהוּא כְּנֶגֶד מִדַּת הַדִּין. אָמַר רִבִּי יִצְחָק, מִכָּאן, (ירמיה ו') אוֹי לָנוּ כִּי פָּנָה הַיּוֹם כִּי יִנָּטוּ צִלְלֵי עָרֶב. כִּי פָּנָה הַיּוֹם: זֶה מִדַּת הַחֶסֶד. כִּי יִנָּטוּ צִלְלֵי עָרֶב: שֶׁכְּבָר גָּבַר מִדַּת הַדִּין. אַבְרָהָם תִּקֵּן תְּפִלַּת שַׁחֲרִית, כְּנֶגֶד מִדַּת הַחֶסֶד.

תָּנוּ רַבָּנָן, בְּהַהִיא שַׁעֲתָא דְּעָאל מֹשֶׁה לְטוּרָא דְּסִינַי, מַאי טַעְמָא אִתְגְּלֵי לֵיהּ בְּשַׁלְהוֹבֵי אֶשָּׁתָא, דְּהוּא דִּינָא. אָמַר רִבִּי יַעֲקֹב (נ''א כעין) כְּעָן שַׁעֲתָא הֲוָה (שעתא) גָּרִים. ר' יוֹסֵי אָמַר, כֹּלָּא לְחָד גִּזְעָא אִשְׁתָּרְשָׁא. כְּתִיב, וַיָּבֹא אֶל הַר הָאֱלהִים חֹרֵבָה. וּכְתִיב, (דברים ט׳:ח׳) וּבְחֹרֵב הִקְצַפְתֶּם אֶת יְיָ'. וּכְתִיב, וַיַּרְא מַלְאַךְ יְיָ' אֵלָיו בְּלַבַּת אֵשׁ מִתּוֹךְ הַסְּנֶה. מִתּוֹךְ שֶׁהֵם עֲתִידִים לִהְיוֹת כַּסְּנֶה, כְּהַאי דִּכְתִּיב, (ישעיהו ל״ג:י״ב) קוֹצִים כְּסוּחִים בָּאֵשׁ יִצַּתּוּ.

אָמַר ר' יְהוּדָה, מִכָּאן לָמַדְנוּ, רַחֲמָנוּתוֹ שֶׁל מָקוֹם עַל הָרְשָׁעִים, דִּכְתִּיב, וְהִנֵּה הַסְּנֶה בּוֹעֵר בָּאֵשׁ, לַעֲשׂוֹת בָּהֶם דִּין בָּרְשָׁעִים, וְהַסְּנֶה אֵינֶנּוּ אוּכָּל, (לעשות) אֵין בָּהֶם כְּלָיָה. בּוֹעֵר בָּאֵשׁ, עַל כָּל פָּנִים רֶמֶז, לָאֵשׁ שֶׁל גֵּיהִנָּם. אֲבָל הַסְּנֶה אֵינְנּוּ אוּכָּל, לִהְיוֹת בָּהֶם כְּלָיָה.

דָּבָר אַחֵר וַיֵּרָא מַלְאַךְ יְיָ' אֵלָיו בְּלַבַּת אֵשׁ. מַאי טַעְמָא לְמֹשֶׁה בְּלַבַּת אֵשׁ, וְלִשְׁאַר נְבִיאִים לָא. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, לָאו מֹשֶׁה כִּשְׁאַר נְבִיאִים. דִּתְנָן, מַאן דְּקָרִיב לְאֶשָּׁא בֵּיהּ אִתּוֹקַד, וּמֹשֶׁה קָרִיב לְאֶשָּׁא וְלָא אִתּוֹקַד. דִּכְתִּיב, (שמות כ') וּמֹשֶׁה נִגַּשׁ אֶל הָעֲרָפֶל אֲשֶׁר שָׁם הָאֱלהִים. וּכְתִיב, וַיַּרְא מַלְאַךְ יְיָ' אֵלָיו בְּלַבַּת אֵשׁ מִתּוֹךְ הַסְּנֶה.

רִבִּי אַבָּא אָמַר, הַאי דְּמֹשֶׁה, אִית לְאִסְתַּכְּלָא בֵּיהּ בְּחָכְמְתָא עִלָּאָה, עַל מַה כְּתִיב, כִּי מִן הַמַּיִם מְשִׁיתִיהוּ. מַאן דְּאִתְמְשָׁךְ מִן מַיָּא, (דינא עילאה) לָא דָּחִיל מִנּוּרָא. דְּתַנְיָא אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, מֵאֲתָר דְּאִתְגְּזַר מֹשֶׁה, לָא אִתְגְּזַר בַּר נָשׁ אָחֲרָא. אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן, בַּעֲשָׂרָה דַּרְגִּין (ויקרא רפ''ב) אִשְׁתָּכְלָל. דִּכְתִּיב, (במדבר י''ב) בְּכָל בֵּיתִי נְאֱמָן הוּא. וְלֹא נְאֱמָן בֵּיתִי. זַכָּאָה חוּלָקֵיהּ דְּבַּר נָשׁ, דְּמָרֵיהּ אַסְהִיד כְּדֵין עֲלוֹי.

אָמַר רַב דִּימִי, וְהָא כְּתִיב (דברים ל''ד) וְלא קָם נָבִיא עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל כְּמֹשֶׁה. וְאָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, בְּיִשְׂרָאֵל לֹא קָם, אֲבָל בְּאוּמוֹת הָעוֹלָם קָם, וּמַנוֹ בִּלְעָם. אֲמַר לֵיהּ, וַדַּאי שַׁפִּיר קָאַמָרְת, אִשְׁתִּיק. כַּד אָתָא רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחָאי, אָתוּ, שָׁאִילּוּ קָמֵיהּ הַאי מִלָּה.

פָּתַח וְאָמַר, קוּטִיפָא דְּקַרְנָטֵי, אִתְעָרְבָא בַּאֲפַרְסְמוֹנָא טָבָא חַס וְשָׁלוֹם. אֶלָּא, וַדַּאי כַּךְ הוּא, בְּאוּמוֹת הָעוֹלָם קָם, וּמַנוֹ בִּלְעָם. מֹשֶׁה עוֹבָדוֹי לְעֵילָּא, וּבִלְעָם לְתַתָּא. מֹשֶׁה, אִשְׁתַּמַּשׁ בְּכִתְרָא קַדִּישָׁא דְּמַלְכָּא עִלָּאָה לְעֵילָּא. וּבִלְעָם, אִשְׁתַּמַּשׁ בְּכִתְרִין תַּתָּאִין דְּלָא קַדִּישִׁין לְתַתָּא. וּבְהַהוּא גַּוְונָא מַמָּשׁ כְּתִיב, (יהושע י״ג:כ״ב) וְאֶת בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר הַקּוֹסֵם הָרְגוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בַּחֶרֶב. וְאִי סַלְּקָא דַּעְתָּךְ יַתִּיר, זִיל שָׁאִיל לְאַתְנֵיהּ. אָתָא רִבִּי יוֹסֵי, וְנָשַׁק יְדוֹי, אָמַר, הָא חֲמִידָא (נ''א חמרא) דְּלִבָּאי נָפַק לְבַר.

דְּהָכָא מַשְׁמַע, דְּאִית עִלָּאִין וְתַתָּאִין, יְמִינָא וּשְׂמָאלָא, רַחֲמֵי וְדִינָא, יִשְׂרָאֵל ועֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. יִשְׂרָאֵל, מִשְׁתַּמְּשִׁין בְּכִתְרִין עִלָּאִין קַדִּישִׁין. עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, בְּכִתְרִין תַּתָּאִין דְּלָא קַדִּישִׁין. אִלֵּין דִּימִינָא, וְאִלֵּין דִּשְׂמָאלָא, וְעַל כָּל פָּנִים, מִתְפָּרְשִׁין נְבִיאֵי עִלָּאֵי מִנְּבִיאֵי תַּתָּאֵי. נְבִיאֵי דְּקוּדְשָׁא, מִנְּבִיאֵי דְּלָאו דְּקוּדְשָׁא.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, כְּגַוונָא דְּהֲוָה
- [...] de la rigueur, vous mangerez de la chair ; or, la chair a provoqué la colère de Dieu (Nomb., XI, 33) : “ Ils avaient encore la chair entre les dents, que la fureur du Seigneur s’alluma contre le peuple. ” Voilà pourquoi Israël mangeait la chair le soir où règne la rigueur. Par contre, il se rassasiait de pain le matin, parce que c’est l’heure de la clémence, ainsi qu’il est écrit (Ps., LII, 3) : “ La miséricorde du Seigneur dure toute la journée. ” Et ailleurs (Gen., I, 5) : “ Et Dieu donna à la lumière le nom de jour. ” Rabbi Tanhoum dit : La rigueur est rouge et la clémence est blanche ; et c’est pourquoi le soir, qui est l’heure de la rigueur, Israël mange de la chair, alors qu’il se rassasie de pain le matin, qui est l’heure de la clémence.
Rabbi Isaac dit : L’Écriture (Ex., XII, 6) ordonne : “ Et toute la multitude d’Israël immolera l’agneau pascal au soir ”, parce que c’est l’heure de la rigueur. Rabbi Yehouda a dit : On offrait chaque jour deux brebis en holocauste, l’une au degré de la clémence, l’autre au degré de la rigueur.
Rabbi Yehouda dit en outre : Pour quelle raison l’Écriture (Nomb., XXVIII, 4) dit-elle : “ Tu offriras une brebis le matin, et l’autre le soir ”, au lieu de dire : “ ... La première le matin et la seconde le soir ” ? Parce que chaque brebis était offerte à un degré différent ; la première était offerte au degré de la clémence, alors que l’on ne trouve nulle part le mot “ bon ” à un nombre désigné sous le nom de “ seconde (113) ”. Rabbi Tanhoum dit : C’est pour cette raison qu’Isaac établit la prière du soir qui correspond au degré de la rigueur.
Rabbi Isaac dit : Nous inférons ce qui précède du verset suivant (Jér., VI, 4) : “ Malheur à nous, parce que le jour s’abaisse et que les ombres sont devenues plus grandes sur le soir. ” Le “ jour ” désigne la clémence ; les “ ombres ” désignent la rigueur. Abraham établit la prière du matin, qui correspond au degré de la clémence. Les maîtres de la Loi nous ont appris ce qui suit : Pour quelle raison Dieu apparut-il dans les flammes à Moïse, lorsque celui-ci s’approcha du mont Sinaï ? Pourquoi lui montra-il le symbole de la rigueur ? Mais Rabbi Jacob dit : C’était l’heure qui avait déterminé la rigueur.
Rabbi Yossé dit : C’était pour lui montrer que clémence et rigueur n’ont toutes deux qu’une seule racine. L’Écriture dit : “ ... Montagne de Dieu, nommée Horeb. ” Et ailleurs (Deut., IX, 8) il est dit : “ Et vous avez irrité Dieu à Horeb. ” L’Écriture ajoute en outre : “ Et l’ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu, qui sortait du milieu d’un buisson. ” C’était un présage ; car Israël était destiné à être comparé à un buisson, ainsi qu’il est écrit (Is., XXXIII, 12) : “ Ils seront semblables à un buisson d’épines qu’on met dans le feu. ”
Rabbi Yehouda dit : Nous inférons de ce verset combien est grande la miséricorde que Dieu exerce à l’égard des impies ! Car l’Écriture dit que “ le buisson brûlait ”, ce qui désigne le châtiment des coupables, et “ sans qu’il se consumât ” ; car les coupables sont châtiés dans les feux de l’enfer ; mais ils ne sont pas damnés pour toute l’éternité (114). “ Et l’ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu. ” Pourquoi apparut-il à Moïse dans une flamme de feu, et non pas aux autres prophètes de la même façon ?
Rabbi Yehouda répondit : Parce que Moïse ne ressemblait pas aux autres prophètes. Car Une tradition nous apprend que quiconque s’approche du feu en est consumé, alors que Moïse s’en est approché sans danger, ainsi qu’il est écrit (Ex ., XX, 21) : “ Et Moïse s’approcha de la nuée où Dieu était. ” Voilà pourquoi l’ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu.
Rabbi Abba dit : Le cas de Moïse renferme un mystère de la Sagesse suprême ; car l’Écriture (Ex., II, 10) dit : “ Et elle le nomma Moïse, parce que, disait-elle, je l’ai tiré de l’eau. ” Or, celui qui est tiré de l’eau ne craint pas le feu.
Rabbi Yehouda dit : A partir de Moïse, aucun autre homme n’était circoncis (115). Rabbi Yohanan dit : Moïse a atteint tous les six degrés de la sainteté (116) ; et c’est pour cette raison que l’Écriture (Nomb., XII, 7) dit : “ Il est mon serviteur fidèle dans toute ma maison. ” Mais l’Écriture ne dit pas : “ Il est le serviteur fidèle de ma maison. ” Heureux le sort de l’homme dont le Maître lui-même témoigne de cette façon. Rab Dimé objecta : Rabbi Jehoshuà, fils de Lévi, a pourtant inféré des paroles de l’Écriture (Deut., XXXIV, 10) : “ Il ne s’éleva plus en Israël de prophète semblable a Moïse ” que, dans Israël seulement, il n’y avait point de semblable, mais qu’il y en avait bien un semblable parmi les païens, et que c’était Balaam ? Rabbi Yohanan, reconnaissant la force de l’objection, se tut. Lorsqu’ils arrivèrent prés de Rabbi Siméon, fils de Jochaï, ils lui posèrent cette question.
Celui-ci leur répondit : Qu’à Dieu ne plaise qu on mêle la poix aux parfums ! Certes, Balaam occupait chez les païens le rang qu’occupait Moïse parmi Israël ; l’œuvre de Moïse s’exerçait en haut, et celle de Balaam en bas. Moïse se servait de la sainte Couronne du Roi suprême, et Balaam se servait des “ couronnes inférieures ”, c’est-à-dire des démons, qui n’ont rien de sacré ; et c’est pourquoi l’Écriture (Josué, XIII, 22) dit : “ Et ils firent mourir par l’épée le devin Balaam, fils de Beor. ” Mais si tu veux en savoir plus, à ce sujet, va le demander à son âne. Rabbi Yossé vint et baisa les mains de Rabbi Siméon en lui disant : Tes paroles ont éclairé mon esprit ; car elles m’ont appris qu’il y a des couronnes en haut et des couronnes en bas, un côté droit et un côté gauche, une clémence et une rigueur, Israël et des peuples païens. Israël se sert des couronnes suprêmes et sacrées, et les païens des “ couronnes inférieures ” qui n’ont rien de sacré ; Israël est du côté droit et les païens du côté gauche. C’est ainsi que les prophètes d’en haut se distinguent des prophètes d’en bas, les prophètes inspirés de la sainteté, des prophètes qui ne sont pas inspirés de la sainteté.
Rabbi Yehouda dit : De même que [...]
(Ⅰ)
[22a]  
מֹשֶׁה, פָּרִישׁ מִכָּל נְבִיאֵי, בִּנְּבוּאָה קַדִּישָׁא עִלָּאָה. כַּךְ הֲוָה בִּלְעָם, פָּרִישׁ מִשְּׁאָר נְבִיאֵי וָחֳרָשֵׁי, בִּנְּבוּאָה דְּלָאו קַדִּישָׁא לְתַתָּא. וְעַל כָּל פָּנִים מֹשֶׁה הֲוָה לְעֵילָּא, וּבִלְעָם לְתַתָּא, וְכַמָּה דַּרְגִּין וְדַרְגִּין מִתְפָּרְשִׁין בֵּינַיְיהוּ.

אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן אָמַר רִבִּי יִצְחָק, מֹשֶׁה הֲוָה מְהַרְהֵר וְאוֹמֵר, שֶׁמָּא חַס וְשָׁלוֹם יִשְׂרָאֵל יִכְלוּ בְּהַאי עֲבוֹדָה קָשָׁה, הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, וַיַּרְא בְּסִבְלוֹתָם. לְפִיכָךְ, וַיֵּרָא מַלְאַךְ יְיָ' אֵלָיו בְּלַבַּת אֵשׁ וְגוֹ', וַיַּרְא וְהִנֵּה הַסְּנֶה בּוֹעֵר בָּאֵשׁ וְגוֹ'. כְּלוֹמַר, מְשׁוּעֲבָּדִים הֵם בַּעֲבוֹדָה קָשָׁה, אֲבָל וְהַסְּנֶה אֵינֶנּוּ אוּכָּל. זַכָּאִין אִינּוּן יִשְׂרָאֵל, דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא פָּרִישׁ לוֹן מִכָּל עַמִּין, וְקָרָא לוֹן בְּנִין, דִּכְתִיב (דברים י״ד:א׳) בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלהֵיכֶם.
- [...] Moïse était supérieur à tous les prophètes sacrés d’en haut, de même Balaam était supérieur à tous les prophètes non sacrés d’en bas. Aussi, combien grand est le nombre des degrés qui séparent l’un de l’autre ! Rabbi Yohanan dit au nom de Rabbi Isaac : Moïse méditait et se disait : Peut-être, —ce qu’à Dieu ne plaise, —Israël vat- il succomber sous la peine ; et c’est pourquoi l’Écriture (Ex., II, 11) dit : “ Il vit l’affliction où ils étaient. ” Voilà pourquoi l’Écriture (Ex., III, 2) dit : “ Et l’ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu, etc. ”, ce qui voulait dire : Je sais qu’Israël est accablé de-maux ; mais, ajoute l’Écriture : “ Et il vit brûler le buisson sans qu’il se consumât ”, ce qui signifiait : Israël ne succombera point. Heureux le sort des Israélites que le Saint, béni soit-il, a distingués de tous les autres peuples en les appelant ses enfants, ainsi qu’il est écrit (Deut., XLV, 1) : “ Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. ”
FIN DU MIDRASCH HA-NEELAM [...]
(Ⅰ)


Page: 1
>>