World  Spiritual  Heritage
GizanLife and teaching of Gizan
Onelittleangel > Buddhism > Mahayana > Zen (Chan) > Gizan
Biography | Related links
A- A A+

Gizan : Biography

Gizan was a lesser-known Zen Master whose decisive poetry and bold teaching style endeared him to all his followers.Source : Jonathan Star, The Inner Treasure

Related links


Spiritual quotes of  Gizan 


Buddhism > Mahayana > Zen (Chan), Bassui Zenji, Bodhidharma, Eihei Dogen, Gizan, Hakuin, Huang Po, Hui Neng, Huiyan, Szu-hsin Wu-hsin, The Seng-ts’an, The Shobo Genzo, Ts’ao-shan Pen-chi, Yoka Daishi, Yung-chia Ta-shih, etc.
♥ Our Project ♥ ⇄ ♥ Your project ♥