Job
> Job  >
34 Verses | Page 1 / 1
(Version Grecque)


Afficher / Cacher
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)
(Ⅵ)
(Ⅶ)
(Ⅷ)


21. 1  
ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
- Alors Job prit la parole et dit: (Ⅰ)
- Job prit la parole et dit: (Ⅱ)
- Respondens autem Job, dixit : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃21  ויען איוב ויאמר ‬ (Ⅴ)
- Et Job répondit et dit: (Ⅵ)
- Mais Job répondit, et dit : (Ⅶ)
- Et Job prit la parole, et dit: (Ⅷ)
21. 2  
ἀκούσατε ἀκούσατέ μου τω̃ν λόγων ἵνα μὴ ἠ̨̃ μοι παρ' ὑμω̃ν αὕτη ἡ παράκλησις
- Ecoutez, écoutez mes paroles, que j'aie, du moins, cette consolation de vous. (Ⅰ)
- Écoutez, écoutez mes paroles, Donnez-moi seulement cette consolation. (Ⅱ)
- Audite, quæso, sermones meos,/ et agite pœnitentiam./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃21  שמעו שמוע מלתי ותהי זאת תנחומתיכם ‬ (Ⅴ)
- Écoutez, écoutez mon discours, et cela tiendra lieu de vos consolations. (Ⅵ)
- Ecoutez attentivement mon discours, et cela me tiendra lieu de consolations de votre part. (Ⅶ)
- Écoutez attentivement mes discours, et que cela me tienne lieu de vos consolations! (Ⅷ)
21. 3  
ἄρατέ με ἐγὼ δὲ λαλήσω εἰ̃τ' οὐ καταγελάσετέ μου
- Permettez-moi de parler à mon tour, et, quand j'aurai parlé, vous pourrez vous moquer. (Ⅰ)
- Laissez-moi parler, je vous prie; Et, quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. (Ⅱ)
- Sustinete me, et ego loquar :/ et post mea, si videbitur, verba, ridete./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃21  שאוני ואנכי אדבר ואחר דברי תלעיג ‬ (Ⅴ)
- Supportez-moi, et moi je parlerai, et après mes paroles, moque-toi! (Ⅵ)
- Supportez-moi, et je parlerai, et après que j’aurai parlé, moquez-vous. (Ⅶ)
- Supportez-moi, et je parlerai; et, après que j'aurai parlé, tu te moqueras. (Ⅷ)
21. 4  
τί γάρ μὴ ἀνθρώπου μου ἡ ἔλεγξις ἢ διὰ τί οὐ θυμωθήσομαι
- Est-ce contre un homme que se porte ma plainte? Comment donc la patience ne m'échapperait elle pas? (Ⅰ)
- Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? (Ⅱ)
- Numquid contra hominem disputatio mea est,/ ut merito non debeam contristari ?/ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃21  האנכי לאדם שיחי ואם מדוע לא תקצר רוחי ‬ (Ⅴ)
- Ma plainte s’adresse-t-elle à un homme? Et pourquoi mon esprit ne serait-il pas à bout de patience? (Ⅵ)
- Pour moi, mon discours s’adresse-t-il à un homme ? si cela était, comment mon esprit ne défaudrait-il pas ? (Ⅶ)
- Mais est-ce à un homme que s'adresse ma plainte? Et comment ne perdrais-je pas toute patience? (Ⅷ)
21. 5  
εἰσβλέψαντες εἰς ἐμὲ θαυμάσατε χει̃ρα θέντες ἐπὶ σιαγόνι
- Regardez-moi et soyez dans la stupeur, et mettez la main sur votre bouche. (Ⅰ)
- Regardez-moi, soyez étonnés, Et mettez la main sur la bouche. (Ⅱ)
- Attendite me et obstupescite,/ et superponite digitum ori vestro./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃21  פנו אלי והשמו ושימו יד על פה ‬ (Ⅴ)
- Tournez-vous vers moi, et soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. (Ⅵ)
- Regardez-moi, et soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. (Ⅶ)
- Regardez-moi, et soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. (Ⅷ)
21. 6  
ἐάν τε γὰρ μνησθω̃ ἐσπούδακα ἔχουσιν δέ μου τὰς σάρκας ὀδύναι
- Quand j'y pense, je frémis; et un frissonnement saisit ma chair. (Ⅰ)
- Quand j'y pense, cela m'épouvante, Et un tremblement saisit mon corps. (Ⅱ)
- Et ego, quando recordatus fuero, pertimesco,/ et concutit carnem meam tremor./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃21  ואם זכרתי ונבהלתי ואחז בשרי פלצות ‬ (Ⅴ)
- Quand je m’en souviens, je suis terrifié, et le frisson saisit ma chair: (Ⅵ)
- Quand je pense à [mon état], j’en suis tout étonné, et un tremblement saisit ma chair. (Ⅶ)
- Quand j'y pense, je suis éperdu, et un frisson saisit ma chair. (Ⅷ)
21. 7  
διὰ τί ἀσεβει̃ς ζω̃σιν πεπαλαίωνται δὲ καὶ ἐν πλούτω̨
- Pourquoi les méchants vivent-ils, et vieillissent-ils, accroissant leur force? (Ⅰ)
- Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? (Ⅱ)
- Quare ergo impii vivunt,/ sublevati sunt, confortatique divitiis ?/ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃21  מדוע רשעים יחיו עתקו גם גברו חיל ‬ (Ⅴ)
- Pourquoi les méchants vivent-ils, deviennent-ils âgés, et croissent-ils même en force? (Ⅵ)
- Pourquoi les méchants vivent-ils, [et] vieillissent, et même pourquoi sont-ils les plus puissants ? (Ⅶ)
- Pourquoi les méchants vivent-ils, vieillissent-ils, et croissent-ils en force? (Ⅷ)
21. 8  
ὁ σπόρος αὐτω̃ν κατὰ ψυχήν τὰ δὲ τέκνα αὐτω̃ν ἐν ὀφθαλμοι̃ς
- Leur postérité s'affermit autour d'eux, leurs rejetons fleurissent à leurs yeux. (Ⅰ)
- Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence, Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. (Ⅱ)
- Semen eorum permanet coram eis :/ propinquorum turba et nepotum in conspectu eorum./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃21  זרעם נכון לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם ‬ (Ⅴ)
- Leur postérité s’établit devant eux, auprès d’eux, et leurs descendants devant leurs yeux. (Ⅵ)
- Leur race se maintient en leur présence avec eux, et leurs rejetons s’élèvent devant leurs yeux. (Ⅶ)
- Leur postérité s'établit devant eux, avec eux, et leurs rejetons sont sous leurs yeux. (Ⅷ)
21. 9  
οἱ οἰ̃κοι αὐτω̃ν εὐθηνου̃σιν φόβος δὲ οὐδαμου̃ μάστιξ δὲ παρὰ κυρίου οὐκ ἔστιν ἐπ' αὐτοι̃ς
- Leur maison est en paix, à l'abri de la crainte; la verge de Dieu ne les touche pas. (Ⅰ)
- Dans leurs maisons règne la paix, sans mélange de crainte; La verge de Dieu ne vient pas les frapper. (Ⅱ)
- Domus eorum securæ sunt et pacatæ,/ et non est virga Dei super illos./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃21  בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם ‬ (Ⅴ)
- Leurs maisons sont en paix, loin de la frayeur, et la verge de Dieu n’est pas sur eux. (Ⅵ)
- Leurs maisons jouissent de la paix loin de la frayeur ; la verge de Dieu n’est point sur eux. (Ⅶ)
- Leurs maisons sont en paix, à l'abri de la crainte, et la verge de Dieu n'est pas sur eux. (Ⅷ)
21. 10  
ἡ βου̃ς αὐτω̃ν οὐκ ὠμοτόκησεν διεσώθη δὲ αὐτω̃ν ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ οὐκ ἔσφαλεν
- Leur taureau est toujours fécond, leur génisse enfante et n'avorte pas. (Ⅰ)
- Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. (Ⅱ)
- Bos eorum concepit, et non abortivit :/ vacca peperit, et non est privata fœtu suo./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃21  שורו עבר ולא יגעל תפלט פרתו ולא תשכל ‬ (Ⅴ)
- Leur taureau engendre sans manquer, leur vache vêle et n’avorte pas. (Ⅵ)
- Leur vache conçoit, et n’y manque point ; leur jeune vache se décharge de son veau, et n’avorte point. (Ⅶ)
- Leur taureau n'est jamais impuissant, leur génisse vêle et n'avorte pas. (Ⅷ)
21. 11  
μένουσιν δὲ ὡς πρόβατα αἰώνια τὰ δὲ παιδία αὐτω̃ν προσπαίζουσιν
- Ils laissent courir leurs enfants comme un troupeau, leurs nouveau-nés bondissent autour d'eux. (Ⅰ)
- Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, Et les enfants prennent leurs ébats. (Ⅱ)
- Egrediuntur quasi greges parvuli eorum,/ et infantes eorum exultant lusibus./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃21  ישלחו כצאן עויליהם וילדיהם ירקדון ‬ (Ⅴ)
- Ils font sortir leurs jeunes enfants comme un troupeau, et leurs enfants s’ébattent. (Ⅵ)
- Ils font sortir devant eux leurs petits, comme un troupeau de brebis, et leurs enfants sautent. (Ⅶ)
- Ils font courir devant eux leurs enfants comme un troupeau, et leur progéniture bondit. (Ⅷ)
21. 12  
ἀναλαβόντες ψαλτήριον καὶ κιθάραν καὶ εὐφραίνονται φωνη̨̃ ψαλμου̃
- Ils chantent au son du tambourin et de la cithare, ils se divertissent au son du chalumeau. (Ⅰ)
- Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, Ils se réjouissent au son du chalumeau. (Ⅱ)
- Tenent tympanum et citharam,/ et gaudent ad sonitum organi./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃21  ישאו כתף וכנור וישמחו לקול עוגב ‬ (Ⅴ)
- Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, et se réjouissent au son du chalumeau. (Ⅵ)
- Ils sautent au son du tambour et du violon, et se réjouissent au son des orgues. (Ⅶ)
- Ils chantent avec le tambourin et la harpe, ils s'égaient au son du hautbois, (Ⅷ)
21. 13  
συνετέλεσαν δὲ ἐν ἀγαθοι̃ς τὸν βίον αὐτω̃ν ἐν δὲ ἀναπαύσει ἅ̨δου ἐκοιμήθησαν
- Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au schéol. (Ⅰ)
- Ils passent leurs jours dans le bonheur, Et ils descendent en un instant au séjour des morts. (Ⅱ)
- Ducunt in bonis dies suos,/ et in puncto ad inferna descendunt./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃21  *יבלו **יכלו בטוב ימיהם וברגע שאול יחתו ‬ (Ⅴ)
- Ils passent leurs jours dans le bonheur, et en un moment descendent dans le shéol. (Ⅵ)
- Ils passent leurs jours dans les plaisirs, et en un moment ils descendent au sépulcre. (Ⅶ)
- Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent au Sépulcre en un moment. (Ⅷ)
21. 14  
λέγει δὲ κυρίω̨ ἀπόστα ἀπ' ἐμου̃ ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι
- Pourtant ils disaient à Dieu: « Retire-toi de nous; nous ne désirons pas connaître tes voies. (Ⅰ)
- Ils disaient pourtant à Dieu: Retire-toi de nous; Nous ne voulons pas connaître tes voies. (Ⅱ)
- Qui dixerunt Deo : Recede a nobis,/ et scientiam viarum tuarum nolumus./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃21  ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו ‬ (Ⅴ)
- Et ils disent à Dieu: Retire-toi de nous, nous ne prenons pas plaisir à la connaissance de tes voies. (Ⅵ)
- Cependant ils ont dit au [Dieu] Fort : Retire-toi de nous ; car nous ne nous soucions point de la science de tes voies. (Ⅶ)
- Et cependant ils ont dit à Dieu: "Éloigne-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. (Ⅷ)
21. 15  
τί ἱκανός ὅτι δουλεύσομεν αὐτω̨̃ καὶ τίς ὠφέλεια ὅτι ἀπαντήσομεν αὐτω̨̃
- Qu'est-ce que le Tout-Puissant, pour que nous le servions? Que gagnerions-nous à le prier? » (Ⅰ)
- Qu'est-ce que le Tout Puissant, pour que nous le servions? Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? (Ⅱ)
- Quis est Omnipotens, ut serviamus ei ?/ et quid nobis prodest si oraverimus illum ?/ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃21  מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו ‬ (Ⅴ)
- Qu’est-ce que le Tout-puissant pour que nous le servions, et que nous profitera-t-il de nous adresser à lui? (Ⅵ)
- Qui est le Tout-puissant que nous le servions ? et quel bien nous reviendra-t-il de l’avoir invoqué ? (Ⅶ)
- Qu'est-ce que le Tout-Puissant, pour que nous le servions? Et que gagnerions-nous à le prier? " (Ⅷ)
21. 16  
ἐν χερσὶν γὰρ ἠ̃ν αὐτω̃ν τὰ ἀγαθά ἔργα δὲ ἀσεβω̃ν οὐκ ἐφορα̨̃
- Leur prospérité n'est-elle pas dans leur main? -- Toutefois, loin de moi le conseil de l'impie! -- (Ⅰ)
- Quoi donc! ne sont-ils pas en possession du bonheur? -Loin de moi le conseil des méchants! (Ⅱ)
- Verumtamen quia non sunt in manu eorum bona sua,/ consilium impiorum longe sit a me./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃21  הן לא בידם טובם עצת רשעים רחקה מני ‬ (Ⅴ)
- Voici, leur bonheur n’est pas dans leur main. Loin de moi le conseil des méchants! (Ⅵ)
- Voilà, leur bien n’est pas en leur puissance. Que le conseil des méchants soit loin de moi ! (Ⅶ)
- Voici, leur bonheur n'est-il pas en leurs mains? (Que le conseil des méchants soit loin de moi! ) (Ⅷ)
21. 17  
οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἀσεβω̃ν λύχνος σβεσθήσεται ἐπελεύσεται δὲ αὐτοι̃ς ἡ καταστροφή ὠδι̃νες δὲ αὐτοὺς ἕξουσιν ἀπὸ ὀργη̃ς
- Voit-on souvent s'éteindre la lampe des impies, la ruine fondre sur eux, et Dieu leur assigner un lot dans sa colère? (Ⅰ)
- Mais arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne, Que la misère fonde sur eux, Que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, (Ⅱ)
- Quoties lucerna impiorum extinguetur,/ et superveniet eis inundatio,/ et dolores dividet furoris sui ?/ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃21  כמה נר רשעים ידעך ויבא עלימו אידם חבלים יחלק באפו ‬ (Ⅴ)
- Combien de fois la lampe des méchants s’éteint-elle, et leur calamité vient-elle sur eux, et leur distribue-t-Il des douleurs dans sa colère, (Ⅵ)
- Aussi combien de fois arrive-t-il que la lampe des méchants est éteinte, et que l’orage vient sur eux ! [Dieu] leur distribuera leurs portions en sa colère. (Ⅶ)
- Combien de fois arrive-t-il que la lampe des méchants s'éteigne, que leur ruine vienne sur eux, que Dieu leur partage leurs lots dans sa colère, (Ⅷ)
21. 18  
ἔσονται δὲ ὥσπερ ἄχυρα πρὸ ἀνέμου ἢ ὥσπερ κονιορτός ὃν ὑφείλατο λαι̃λαψ
- Les voit-on comme la paille emportée par le vent, comme la glume enlevée par le tourbillon? (Ⅰ)
- Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, Comme la balle enlevée par le tourbillon? (Ⅱ)
- Erunt sicut paleæ ante faciem venti,/ et sicut favilla quam turbo dispergit./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃21  יהיו כתבן לפני רוח וכמץ גנבתו סופה ‬ (Ⅴ)
- Et sont-ils comme la paille devant le vent, et comme la balle chassée par la tempête? (Ⅵ)
- Ils seront comme la paille exposée au vent, et comme la balle qui est enlevée par le tourbillon. (Ⅶ)
- Qu'ils soient comme la paille au souffle du vent, et comme la balle enlevée par le tourbillon? (Ⅷ)
21. 19  
ἐκλίποι υἱοὺς τὰ ὑπάρχοντα αὐτου̃ ἀνταποδώσει πρὸς αὐτὸν καὶ γνώσεται
- « Dieu, dites-vous, réserve à ses enfants son châtiment!... » Mais que Dieu le punisse lui-même pour qu'il le sente, (Ⅰ)
- Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir, pour qu'il le sente; (Ⅱ)
- Deus servabit filiis illius dolorem patris,/ et cum reddiderit, tunc sciet./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃21  אלוה יצפן לבניו אונו ישלם אליו וידע ‬ (Ⅴ)
- Dieu réserve à ses fils la punition de sa méchanceté: il la lui rend, et il le saura; (Ⅵ)
- Dieu réservera aux enfants du méchant la punition de ses violences, il la leur rendra, et il le saura. (Ⅶ)
- Vous dites: "Dieu réserve la peine à ses enfants; " mais qu'Il le punisse lui-même, afin qu'il le sente! (Ⅷ)
21. 20  
ἴδοισαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτου̃ τὴν ἑαυτου̃ σφαγήν ἀπὸ δὲ κυρίου μὴ διασωθείη
- qu'il voie de ses yeux sa ruine, qu'il boive lui-même la colère du Tout-Puissant! (Ⅰ)
- C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine, C'est lui qui devrait boire la colère du Tout Puissant. (Ⅱ)
- Videbunt oculi ejus interfectionem suam,/ et de furore Omnipotentis bibet./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃21  יראו *עינו **עיניו כידו ומחמת שדי ישתה ‬ (Ⅴ)
- Ses yeux verront sa calamité, et il boira de la fureur du Tout-puissant. (Ⅵ)
- Ses yeux verront sa ruine, et il boira [le calice de] la colère du Tout-puissant. (Ⅶ)
- Qu'il voie de ses propres yeux sa ruine, qu'il boive la colère du Tout-Puissant! (Ⅷ)
21. 21  
ὅτι τί θέλημα αὐτου̃ ἐν οἴκω̨ αὐτου̃ μετ' αὐτόν καὶ ἀριθμοὶ μηνω̃ν αὐτου̃ διη̨ρέθησαν
- Que lui importe, en effet, sa maison après lui, une fois que le nombre de ses mois est tranché? (Ⅰ)
- Car, que lui importe sa maison après lui, Quand le nombre de ses mois est achevé? (Ⅱ)
- Quid enim ad eum pertinet de domo sua post se,/ et si numerus mensium ejus dimidietur ?/ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃21  כי מה חפצו בביתו אחריו ומספר חדשיו חצצו ‬ (Ⅴ)
- Car quel plaisir a-t-il à sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est tranché? (Ⅵ)
- Et quel plaisir aura-t-il en sa maison, laquelle il laisse après soi, puisque le nombre de ses mois aura été retranché ? (Ⅶ)
- Car, que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est tranché? (Ⅷ)
21. 22  
πότερον οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην αὐτὸς δὲ φόνους διακρινει̃
- Est-ce à Dieu qu'on apprendra la sagesse, à lui qui juge les êtres les plus élevés? (Ⅰ)
- Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, A lui qui gouverne les esprits célestes? (Ⅱ)
- Numquid Deus docebit quispiam scientiam,/ qui excelsos judicat ?/ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃21  הלאל ילמד דעת והוא רמים ישפוט ‬ (Ⅴ)
- Est-ce à Dieu qu’on enseignera la connaissance, quand c’est lui qui juge ceux qui sont haut élevés? (Ⅵ)
- Enseignerait-on la science au [Dieu] Fort, à lui qui juge ceux qui sont élevés ? (Ⅶ)
- Enseignerait-on la science à Dieu, lui qui juge ceux qui sont élevés? (Ⅷ)
21. 23  
οὑ̃τος ἀποθανει̃ται ἐν κράτει ἁπλοσύνης αὐτου̃ ὅλος δὲ εὐπαθω̃ν καὶ εὐθηνω̃ν
- L'un meurt au sein de sa prospérité, parfaitement heureux et tranquille, (Ⅰ)
- L'un meurt au sein du bien-être, De la paix et du bonheur, (Ⅱ)
- Iste moritur robustus et sanus,/ dives et felix :/ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃21  זה ימות בעצם תמו כלו שלאנן ושליו ‬ (Ⅴ)
- L’un meurt en pleine vigueur, entièrement tranquille et à l’aise; (Ⅵ)
- L’un meurt dans toute sa vigueur, tranquille et en repos ; (Ⅶ)
- L'un meurt au sein du bien-être, tout à son aise et en repos. (Ⅷ)
21. 24  
τὰ δὲ ἔγκατα αὐτου̃ πλήρη στέατος μυελὸς δὲ αὐτου̃ διαχει̃ται
- les flancs chargés de graisse, et la moelle des os remplie de sève. (Ⅰ)
- Les flancs chargés de graisse Et la moelle des os remplie de sève; (Ⅱ)
- viscera ejus plena sunt adipe,/ et medullis ossa illius irrigantur :/ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃21  עטיניו מלאו חלב ומח עצמותיו ישקה ‬ (Ⅴ)
- Ses flancs sont garnis de graisse, et la moelle de ses os est abreuvée. (Ⅵ)
- Ses vaisseaux sont remplis de lait, et ses os sont abreuvés de moelle. (Ⅶ)
- Ses flancs sont chargés de graisse, et ses os comme abreuvés de mœlle; (Ⅷ)
21. 25  
ὁ δὲ τελευτα̨̃ ὑπὸ πικρίας ψυχη̃ς οὐ φαγὼν οὐδὲν ἀγαθόν
- L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir goûté le bonheur. (Ⅰ)
- L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, Sans avoir joui d'aucun bien. (Ⅱ)
- alius vero moritur in amaritudine animæ/ absque ullis opibus :/ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃21  וזה ימות בנפש מרה ולא אכל בטובה ‬ (Ⅴ)
- Et l’autre meurt dans l’amertume de son âme et n’a jamais goûté le bonheur. (Ⅵ)
- Et l’autre meurt dans l’amertume de son âme, et n’ayant jamais fait bonne chère. (Ⅶ)
- Un autre meurt dans l'amertume de son âme, n'ayant jamais goûté le bonheur: (Ⅷ)
21. 26  
ὁμοθυμαδὸν δὲ ἐπὶ γη̃ς κοιμω̃νται σαπρία δὲ αὐτοὺς ἐκάλυψεν
- Tous deux se couchent également dans la poussière, et les vers les couvrent tous deux. (Ⅰ)
- Et tous deux se couchent dans la poussière, Tous deux deviennent la pâture des vers. (Ⅱ)
- et tamen simul in pulvere dormient,/ et vermes operient eos./ (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃21  יחד על עפר ישכבו ורמה תכסה עליהם ‬ (Ⅴ)
- Ils gisent ensemble sur la poussière, et les vers les couvrent. (Ⅵ)
- Et néanmoins ils sont couchés également dans la poudre, et les vers les couvrent. (Ⅶ)
- Ils sont couchés ensemble dans la poussière, et les vers les couvrent. (Ⅷ)
21. 27  
ὥστε οἰ̃δα ὑμα̃ς ὅτι τόλμη̨ ἐπίκεισθέ μοι
- Ah! Je sais bien quelles sont vos pensées, quels jugements iniques vous portez sur moi. (Ⅰ)
- Je sais bien quelles sont vos pensées, Quels jugements iniques vous portez sur moi. (Ⅱ)
- Certe novi cogitationes vestras,/ et sententias contra me iniquas./ (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃21  הן ידעתי מחשבותיכם ומזמות עלי תחמסו ‬ (Ⅴ)
- Voici, je connais vos pensées, et vos plans contre moi pour me faire violence. (Ⅵ)
- Voilà, je connais vos pensées, et les jugements que vous formez contre moi. (Ⅶ)
- Voici, je connais vos pensées et les desseins que vous formez contre moi. (Ⅷ)
21. 28  
ὅτι ἐρει̃τε που̃ ἐστιν οἰ̃κος ἄρχοντος καὶ που̃ ἐστιν ἡ σκέπη τω̃ν σκηνωμάτων τω̃ν ἀσεβω̃ν
- Vous dites: « Où est la maison de l'oppresseur! Qu'est devenue la tente qu'habitaient les impies? » (Ⅰ)
- Vous dites: Où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? (Ⅱ)
- Dicitis enim : Ubi est domus principis ?/ et ubi tabernacula impiorum ?/ (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃21  כי תאמרו איה בית נדיב ואיה אהל משכנות רשעים ‬ (Ⅴ)
- Car vous dites: Où est la maison du noble, et où la tente des demeures des méchants? (Ⅵ)
- Car vous dites : Où est la maison de cet homme si puissant, et où est la tente dans laquelle les méchants demeuraient ? (Ⅶ)
- Car vous dites: Où est la maison de l'homme opulent, et où est la tente, demeure des méchants? (Ⅷ)
21. 29  
ἐρωτήσατε παραπορευομένους ὁδόν καὶ τὰ σημει̃α αὐτω̃ν οὐκ ἀπαλλοτριώσετε
- N'avez-vous donc jamais interrogé les voyageurs, et ignorez-vous leurs remarques? (Ⅰ)
- Mais quoi! n'avez-vous point interrogé les voyageurs, Et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? (Ⅱ)
- Interrogate quemlibet de viatoribus,/ et hæc eadem illum intelligere cognoscetis :/ (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃21  הלא שאלתם עוברי דרך ואתתם לא תנכרו ‬ (Ⅴ)
- Ne l’avez-vous pas demandé à ceux qui passent par le chemin? Et n’avez-vous pas reconnu ce qui les distingue: (Ⅵ)
- Ne vous êtes-vous jamais informés des voyageurs, et n’avez-vous pas appris par les rapports qu’ils vous ont faits, (Ⅶ)
- N'avez-vous jamais interrogé les voyageurs, et n'avez-vous pas reconnu, par leurs témoignages, (Ⅷ)
21. 30  
ὅτι εἰς ἡμέραν ἀπωλείας κουφίζεται ὁ πονηρός εἰς ἡμέραν ὀργη̃ς αὐτου̃ ἀπαχθήσονται
- Au jour du malheur, le méchant est épargné; au jour de la colère, il échappe au châtiment. (Ⅰ)
- Au jour du malheur, le méchant est épargné; Au jour de la colère, il échappe. (Ⅱ)
- quia in diem perditionis servatur malus,/ et ad diem furoris ducetur./ (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃21  כי ליום איד יחשך רע ליום עברות יובלו ‬ (Ⅴ)
- Que le méchant est épargné pour le jour de la calamité, qu’ils sont emmenés au jour de la fureur? (Ⅵ)
- Que le méchant est réservé pour le jour de la ruine, pour le jour que les fureurs sont envoyées ? (Ⅶ)
- Qu'au jour de la calamité, le méchant est épargné, et qu'au jour des colères, il est éloigné? (Ⅷ)
21. 31  
τίς ἀπαγγελει̃ ἐπὶ προσώπου αὐτου̃ τὴν ὁδὸν αὐτου̃ καὶ αὐτὸς ἐποίησεν τίς ἀνταποδώσει αὐτω̨̃
- Qui blâme devant lui sa conduite? Qui lui demande compte de ce qu'il a fait? (Ⅰ)
- Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? (Ⅱ)
- Quis arguet coram eo viam ejus ?/ et quæ fecit, quis reddet illi ?/ (Ⅳ)
- ‫ 31 ׃21  מי יגיד על פניו דרכו והוא עשה מי ישלם לו ‬ (Ⅴ)
- Qui lui dira en face sa voie? et ce qu’il a fait, qui le lui rendra? (Ⅵ)
- [Mais] qui le reprendra en face de sa conduite ? et qui lui rendra le mal qu’il a fait ? (Ⅶ)
- Qui lui représente en face sa conduite, et qui lui rend ce qu'il a fait? (Ⅷ)
21. 32  
καὶ αὐτὸς εἰς τάφους ἀπηνέχθη καὶ ἐπὶ σορω̨̃ ἠγρύπνησεν
- On le porte honorablement au tombeau; et on veille sur son mausolée. (Ⅰ)
- Il est porté dans un sépulcre, Et il veille encore sur sa tombe. (Ⅱ)
- Ipse ad sepulchra ducetur,/ et in congerie mortuorum vigilabit./ (Ⅳ)
- ‫ 32 ׃21  והוא לקברות יובל ועל גדיש ישקוד ‬ (Ⅴ)
- Il sera conduit dans un sépulcre, et sur le tertre il veillera. (Ⅵ)
- Il sera néanmoins porté au sépulcre, et il demeurera dans le tombeau. (Ⅶ)
- Il est porté au tombeau, et, sur le tertre, il veille encore. (Ⅷ)
21. 33  
ἐγλυκάνθησαν αὐτω̨̃ χάλικες χειμάρρου καὶ ὀπίσω αὐτου̃ πα̃ς ἄνθρωπος ἀπελεύσεται καὶ ἔμπροσθεν αὐτου̃ ἀναρίθμητοι
- les glèbes de la vallée lui sont légères, et tous les hommes y vont à sa suite, comme des générations sans nombre l'y ont précédé. (Ⅰ)
- Les mottes de la vallée lui sont légères; Et tous après lui suivront la même voie, Comme une multitude l'a déjà suivie. (Ⅱ)
- Dulcis fuit glareis Cocyti,/ et post se omnem hominem trahet,/ et ante se innumerabiles./ (Ⅳ)
- ‫ 33 ׃21  מתקו לו רגבי נחל ואחריו כל אדם ימשוך ולפניו אין מספר ‬ (Ⅴ)
- Les mottes de la vallée lui sont douces; et après lui tout homme suit à la file, et ceux qui l’ont précédé sont sans nombre. (Ⅵ)
- Les mottes des vallées lui sont agréables ; et tout le monde s’en va à la file après lui, et des gens sans nombre marchent au-devant de lui. (Ⅶ)
- Les mottes de la vallée lui sont légères; après lui, suivent à la file tous les hommes, et devant lui, la foule est innombrable. (Ⅷ)
21. 34  
πω̃ς δὲ παρακαλει̃τέ με κενά τὸ δὲ ἐμὲ καταπαύσασθαι ἀφ' ὑμω̃ν οὐδέν
- Que signifient donc vos vaines consolations? De vos réponses il ne reste que perfidie. (Ⅰ)
- Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. (Ⅱ)
- Quomodo igitur consolamini me frustra,/ cum responsio vestra repugnare ostensa sit veritati ?] (Ⅳ)
- ‫ 34 ׃21  ואיך תנחמוני הבל ותשובתיכם נשאר מעל ס‬ (Ⅴ)
- Et comment me consolez-vous avec de vaines consolations? Vos réponses restent perfides. (Ⅵ)
- Comment donc me donnez-vous des consolations vaines, puisqu’il y a toujours de la prévarication dans vos réponses ? (Ⅶ)
- Comment donc me donnez-vous des consolations vaines? De vos réponses, ce qui reste, c'est la perfidie. (Ⅷ)


Page: 1
Chapitre 21
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>