Job
> Job  >
24 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


37. 1  
At this also my heart trembleth, and is moved out of his place.
- Mon coeur est tout tremblant, Il bondit hors de sa place. (Ⅱ)
- καὶ ταύτης ἐταράχθη ἡ καρδία μου καὶ ἀπερρύη ἐκ του̃ τόπου αὐτη̃ς (Ⅲ)
- Super hoc expavit cor meum,/ et emotum est de loco suo./ (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃37  אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו ‬ (Ⅴ)
37. 2  
Hear attentively the noise of his voice, and the sound that goeth out of his mouth.
- Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, Le grondement qui sort de sa bouche! (Ⅱ)
- ἄκουε ἀκοὴν ἐν ὀργη̨̃ θυμου̃ κυρίου καὶ μελέτη ἐκ στόματος αὐτου̃ ἐξελεύσεται (Ⅲ)
- Audite auditionem in terrore vocis ejus,/ et sonum de ore illius procedentem./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃37  שמעו שמוע ברגז קלו והגה מפיו יצא ‬ (Ⅴ)
37. 3  
He directeth it under the whole heaven, and his lightning unto the ends of the earth.
- Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. (Ⅱ)
- ὑποκάτω παντὸς του̃ οὐρανου̃ ἀρχὴ αὐτου̃ καὶ τὸ φω̃ς αὐτου̃ ἐπὶ πτερύγων τη̃ς γη̃ς (Ⅲ)
- Subter omnes cælos ipse considerat,/ et lumen illius super terminos terræ./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃37  תחת כל השמים ישרהו ואורו על כנפות הארץ ‬ (Ⅴ)
37. 4  
After it a voice roareth: he thundereth with the voice of his excellency; and he will not stay them when his voice is heard.
- Puis éclate un rugissement: il tonne de sa voix majestueuse; Il ne retient plus l'éclair, dès que sa voix retentit. (Ⅱ)
- ὀπίσω αὐτου̃ βοήσεται φωνή βροντήσει ἐν φωνη̨̃ ὕβρεως αὐτου̃ καὶ οὐκ ἀνταλλάξει αὐτούς ὅτι ἀκούσει φωνὴν αὐτου̃ (Ⅲ)
- Post eum rugiet sonitus ;/ tonabit voce magnitudinis suæ :/ et non investigabitur, cum audita fuerit vox ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃37  אחריו ישאג קול ירעם בקול גאונו ולא יעקבם כי ישמע קולו ‬ (Ⅴ)
37. 5  
God thundereth marvellously with his voice; great things doeth he, which we cannot comprehend.
- Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse; Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. (Ⅱ)
- βροντήσει ὁ ἰσχυρὸς ἐν φωνη̨̃ αὐτου̃ θαυμάσια ἐποίησεν γὰρ μεγάλα ἃ οὐκ ἤ̨δειμεν (Ⅲ)
- Tonabit Deus in voce sua mirabiliter,/ qui facit magna et inscrutabilia ;/ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃37  ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע ‬ (Ⅴ)
37. 6  
For he saith to the snow, Be thou on the earth; likewise to the small rain, and to the great rain of his strength.
- Il dit à la neige: Tombe sur la terre! Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. (Ⅱ)
- συντάσσων χιόνι γίνου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ χειμὼν ὑετός καὶ χειμὼν ὑετω̃ν δυναστείας αὐτου̃ (Ⅲ)
- qui præcipit nivi ut descendat in terram,/ et hiemis pluviis, et imbri fortitudinis suæ ;/ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃37  כי לשלג‪[1]‬ יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו ‬ (Ⅴ)
37. 7  
He sealeth up the hand of every man; that all men may know his work.
- Il met un sceau sur la main de tous les hommes, Afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. (Ⅱ)
- ἐν χειρὶ παντὸς ἀνθρώπου κατασφραγίζει ἵνα γνω̨̃ πα̃ς ἄνθρωπος τὴν ἑαυτου̃ ἀσθένειαν (Ⅲ)
- qui in manu omnium hominum signat,/ ut noverint singuli opera sua./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃37  ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו ‬ (Ⅴ)
37. 8  
Then the beasts go into dens, and remain in their places.
- L'animal sauvage se retire dans une caverne, Et se couche dans sa tanière. (Ⅱ)
- εἰση̃λθεν δὲ θηρία ὑπὸ σκέπην ἡσύχασαν δὲ ἐπὶ κοίτης (Ⅲ)
- Ingredietur bestia latibulum,/ et in antro suo morabitur./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃37  ותבא חיה במו ארב ובמעונתיה תשכן ‬ (Ⅴ)
37. 9  
Out of the south cometh the whirlwind: and cold out of the north.
- L'ouragan vient du midi, Et le froid, des vents du nord. (Ⅱ)
- ἐκ ταμιείων ἐπέρχονται δι̃ναι ἀπὸ δὲ ἀκρωτηρίων ψυ̃χος (Ⅲ)
- Ab interioribus egredietur tempestas,/ et ab Arcturo frigus./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃37  מן החדר תבוא סופה וממזרים קרה ‬ (Ⅴ)
37. 10  
By the breath of God frost is given: and the breadth of the waters is straitened.
- Par son souffle Dieu produit la glace, Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. (Ⅱ)
- καὶ ἀπὸ πνοη̃ς ἰσχυρου̃ δώσει πάγος οἰακίζει δὲ τὸ ὕδωρ ὡς ἐὰν βούληται (Ⅲ)
- Flante Deo, concrescit gelu,/ et rursum latissimæ funduntur aquæ./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃37  מנשמת אל יתן קרח ורחב מים במוצק ‬ (Ⅴ)
37. 11  
Also by watering he wearieth the thick cloud: he scattereth his bright cloud:
- Il charge de vapeurs les nuages, Il les disperse étincelants; (Ⅱ)
- καὶ ἐκλεκτὸν καταπλάσσει νεφέλη διασκορπιει̃ νέφος φω̃ς αὐτου̃ (Ⅲ)
- Frumentum desiderat nubes,/ et nubes spargunt lumen suum./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃37  אף ברי יטריח עב יפיץ ענן אורו ‬ (Ⅴ)
37. 12  
And it is turned round about by his counsels: that they may do whatsoever he commandeth them upon the face of the world in the earth.
- Leurs évolutions varient selon ses desseins, Pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne, Sur la face de la terre habitée; (Ⅱ)
- καὶ αὐτὸς κυκλώματα διαστρέψει ἐν θεεβουλαθω εἰς ἔργα αὐτω̃ν πάντα ὅσα ἂν ἐντείληται αὐτοι̃ς ταυ̃τα συντέτακται παρ' αὐτου̃ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς (Ⅲ)
- Quæ lustrant per circuitum,/ quocumque eas voluntas gubernantis duxerit,/ ad omne quod præceperit illis super faciem orbis terrarum :/ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃37  והוא מסבות מתהפך *בתחבולתו **בתחבולתיו לפעלם כל אשר יצום על פני תבל ארצה ‬ (Ⅴ)
37. 13  
He causeth it to come, whether for correction, or for his land, or for mercy.
- C'est comme une verge dont il frappe sa terre, Ou comme un signe de son amour, qu'il les fait apparaître. (Ⅱ)
- ἐὰν εἰς παιδείαν ἐὰν εἰς τὴν γη̃ν αὐτου̃ ἐὰν εἰς ἔλεος εὑρήσει αὐτόν (Ⅲ)
- sive in una tribu, sive in terra sua,/ sive in quocumque loco misericordiæ suæ/ eas jusserit inveniri./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃37  אם לשבט אם לארצו אם לחסד ימצאהו ‬ (Ⅴ)
37. 14  
Hearken unto this, O Job: stand still, and consider the wondrous works of God.
- Job, sois attentif à ces choses! Considère encore les merveilles de Dieu! (Ⅱ)
- ἐνωτίζου ταυ̃τα Ιωβ στη̃θι νουθετου̃ δύναμιν κυρίου (Ⅲ)
- Ausculta hæc, Job :/ sta, et considera mirabilia Dei./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃37  האזינה זאת איוב עמד והתבונן נפלאות אל ‬ (Ⅴ)
37. 15  
Dost thou know when God disposed them, and caused the light of his cloud to shine?
- Sais-tu comment Dieu les dirige, Et fait briller son nuage étincelant? (Ⅱ)
- οἴδαμεν ὅτι ὁ θεὸς ἔθετο ἔργα αὐτου̃ φω̃ς ποιήσας ἐκ σκότους (Ⅲ)
- Numquid scis quando præceperit Deus pluviis,/ ut ostenderent lucem nubium ejus ?/ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃37  התדע בשום אלוה עליהם והופיע אור עננו ‬ (Ⅴ)
37. 16  
Dost thou know the balancings of the clouds, the wondrous works of him which is perfect in knowledge?
- Comprends-tu le balancement des nuées, Les merveilles de celui dont la science est parfaite? (Ⅱ)
- ἐπίσταται δὲ διάκρισιν νεφω̃ν ἐξαίσια δὲ πτώματα πονηρω̃ν (Ⅲ)
- Numquid nosti semitas nubium magnas,/ et perfectas scientias ?/ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃37  התדע על מפלשי עב מפלאות תמים דעים ‬ (Ⅴ)
37. 17  
How thy garments are warm, when he quieteth the earth by the south wind?
- Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds Quand la terre se repose par le vent du midi? (Ⅱ)
- σου̃ δὲ ἡ στολὴ θερμή ἡσυχάζεται δὲ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς (Ⅲ)
- Nonne vestimenta tua calida sunt,/ cum perflata fuerit terra austro ?/ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃37  אשר בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום ‬ (Ⅴ)
37. 18  
Hast thou with him spread out the sky, which is strong, and as a molten looking glass?
- Peux-tu comme lui étendre les cieux, Aussi solides qu'un miroir de fonte? (Ⅱ)
- στερεώσεις μετ' αὐτου̃ εἰς παλαιώματα ἰσχυραὶ ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως (Ⅲ)
- Tu forsitan cum eo fabricatus es cælos,/ qui solidissimi quasi ære fusi sunt./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃37  תרקיע עמו לשחקים חזקים כראי מוצק ‬ (Ⅴ)
37. 19  
Teach us what we shall say unto him; for we cannot order our speech by reason of darkness.
- Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire; Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. (Ⅱ)
- διὰ τί δίδαξόν με τί ἐρου̃μεν αὐτω̨̃ καὶ παυσώμεθα πολλὰ λέγοντες (Ⅲ)
- Ostende nobis quid dicamus illi :/ nos quippe involvimur tenebris./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃37  הודיענו‪[c]‬ מה נאמר לו לא נערך מפני חשך ‬ (Ⅴ)
37. 20  
Shall it be told him that I speak? if a man speak, surely he shall be swallowed up.
- Lui annoncera-t-on que je parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa perte? (Ⅱ)
- μὴ βίβλος ἢ γραμματεύς μοι παρέστηκεν ἵνα ἄνθρωπον ἑστηκὼς κατασιωπήσω (Ⅲ)
- Quis narrabit ei quæ loquor ?/ etiam si locutus fuerit homo, devorabitur./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃37  היספר לו‪[c]‬ כי אדבר אם אמר איש כי יבלע ‬ (Ⅴ)
37. 21  
And now men see not the bright light which is in the clouds: but the wind passeth, and cleanseth them.
- On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux, Lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté; (Ⅱ)
- πα̃σιν δ' οὐχ ὁρατὸν τὸ φω̃ς τηλαυγές ἐστιν ἐν τοι̃ς παλαιώμασιν ὥσπερ τὸ παρ' αὐτου̃ ἐπὶ νεφω̃ν (Ⅲ)
- At nunc non vident lucem :/ subito aër cogetur in nubes,/ et ventus transiens fugabit eas./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃37  ועתה לא ראו אור בהיר הוא בשחקים ורוח עברה ותטהרם ‬ (Ⅴ)
37. 22  
Fair weather cometh out of the north: with God is terrible majesty.
- Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh! que la majesté de Dieu est redoutable! (Ⅱ)
- ἀπὸ βορρα̃ νέφη χρυσαυγου̃ντα ἐπὶ τούτοις μεγάλη ἡ δόξα καὶ τιμὴ παντοκράτορος (Ⅲ)
- Ab aquilone aurum venit,/ et ad Deum formidolosa laudatio./ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃37  מצפון זהב יאתה על אלוה נורא הוד ‬ (Ⅴ)
37. 23  
Touching the Almighty, we cannot find him out: he is excellent in power, and in judgment, and in plenty of justice: he will not afflict.
- Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout Puissant, Grand par la force, Par la justice, par le droit souverain: Il ne répond pas! (Ⅱ)
- καὶ οὐχ εὑρίσκομεν ἄλλον ὅμοιον τη̨̃ ἰσχύι αὐτου̃ ὁ τὰ δίκαια κρίνων οὐκ οἴει ἐπακούειν αὐτόν (Ⅲ)
- Digne eum invenire non possumus :/ magnus fortitudine, et judicio, et justitia :/ et enarrari non potest./ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃37  שדי לא מצאנהו שגיא כח ומשפט ורב צדקה לא יענה ‬ (Ⅴ)
37. 24  
Men do therefore fear him: he respecteth not any that are wise of heart.
- C'est pourquoi les hommes doivent le craindre; Il ne porte les regards sur aucun sage. (Ⅱ)
- διὸ φοβηθήσονται αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι φοβηθήσονται δὲ αὐτὸν καὶ οἱ σοφοὶ καρδία̨ (Ⅲ)
- Ideo timebunt eum viri,/ et non audebunt contemplari omnes qui sibi videntur esse sapientes.] (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃37  לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב פ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 37
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37| | | | | |
>>