Job
Onelittleangel > > Job  >
(23 Verses | Page 1 / 1)
La Bible de Crampon.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
La Bible de Crampon.Afficher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


27.1
Job reprit son discours et dit:

Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: (Ⅰ)

Et Job reprit son discours sentencieux et dit: (Ⅲ)

Addidit quoque Job, assumens parabolam suam, et dixit : (Ⅳ)

‫ 1  ׃27  ויסף איוב שאת משלו ויאמר ‬ (Ⅴ)

ἔτι δὲ προσθεὶς Ιωβ εἰ̃πεν τω̨̃ προοιμίω̨ (Ⅵ)

27.2
Par le Dieu vivant qui me refuse justice, par le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume:

Dieu qui me refuse justice est vivant! Le Tout Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant! (Ⅰ)

Dieu qui a écarté mon droit, le Tout-puissant qui met l’amertume dans mon âme, est vivant: (Ⅲ)

Vivit Deus, qui abstulit judicium meum,/ et Omnipotens, qui ad amaritudinem adduxit animam meam./ (Ⅳ)

‫ 2  ׃27  חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי ‬ (Ⅴ)

ζη̨̃ κύριος ὃς οὕτω με κέκρικεν καὶ ὁ παντοκράτωρ ὁ πικράνας μου τὴν ψυχήν (Ⅵ)

27.3
aussi longtemps que j'aurai la respiration, que le souffle de Dieu sera dans mes narines,

Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, Et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, (Ⅰ)

Tant que mon souffle est en moi et l’esprit de Dieu dans mes narines, (Ⅲ)

Quia donec superest halitus in me,/ et spiritus Dei in naribus meis,/ (Ⅳ)

‫ 3  ׃27  כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי ‬ (Ⅴ)

ἠ̃ μὴν ἔτι τη̃ς πνοη̃ς μου ἐνούσης πνευ̃μα δὲ θει̃ον τὸ περιόν μοι ἐν ῥισίν (Ⅵ)

27.4
mes lèvres ne prononceront rien d'inique, ma langue ne proférera pas le mensonge.

Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, Ma langue ne dira rien de faux. (Ⅰ)

Mes lèvres ne diront pas d’iniquité, et ma langue ne prononcera pas de fausseté. (Ⅲ)

non loquentur labia mea iniquitatem,/ nec lingua mea meditabitur mendacium./ (Ⅳ)

‫ 4  ׃27  אם תדברנה שפתי עולה ולשוני אם יהגה רמיה ‬ (Ⅴ)

μὴ λαλήσειν τὰ χείλη μου ἄνομα οὐδὲ ἡ ψυχή μου μελετήσει ἄδικα (Ⅵ)

27.5
Loin de moi la pensée de vous donner raison! Jusqu'à ce que j'expire, je défendrai mon innocence.

Loin de moi la pensée de vous donner raison! Jusqu'à mon dernier soupir je défendrai mon innocence; (Ⅰ)

Loin de moi que je vous justifie! Jusqu’à ce que j’expire, je ne lâcherai pas ma perfection; (Ⅲ)

Absit a me ut justos vos esse judicem :/ donec deficiam, non recedam ab innocentia mea./ (Ⅳ)

‫ 5  ׃27  חלילה לי אם אצדיק אתכם עד אגוע לא אסיר תמתי ממני ‬ (Ⅴ)

μή μοι εἴη δικαίους ὑμα̃ς ἀποφη̃ναι ἕως ἂν ἀποθάνω οὐ γὰρ ἀπαλλάξω μου τὴν ἀκακίαν (Ⅵ)

27.6
J'ai entrepris ma justification, je ne l'abandonnerai pas; mon coeur ne condamne aucun de mes jours.

Je tiens à me justifier, et je ne faiblirai pas; Mon coeur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. (Ⅰ)

Je tiendrai ferme ma justice et je n’en ferai pas abandon; mon cœur ne me reproche aucun de mes jours. (Ⅲ)

Justificationem meam, quam copi tenere, non deseram :/ neque enim reprehendit me cor meum in omni vita mea./ (Ⅳ)

‫ 6  ׃27  בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי ‬ (Ⅴ)

δικαιοσύνη̨ δὲ προσέχων οὐ μὴ προω̃μαι οὐ γὰρ σύνοιδα ἐμαυτω̨̃ ἄτοπα πράξας (Ⅵ)

27.7
Que mon ennemi soit traité comme le méchant! Que mon adversaire ait le sort de l'impie!

Que mon ennemi soit comme le méchant, Et mon adversaire comme l'impie! (Ⅰ)

Que mon ennemi soit comme le méchant, et celui qui s’élève contre moi comme l’inique! (Ⅲ)

Sit ut impius, inimicus meus,/ et adversarius meus quasi iniquus./ (Ⅳ)

‫ 7  ׃27  יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול ‬ (Ⅴ)

οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ εἴησαν οἱ ἐχθροί μου ὥσπερ ἡ καταστροφὴ τω̃ν ἀσεβω̃ν καὶ οἱ ἐπ' ἐμὲ ἐπανιστανόμενοι ὥσπερ ἡ ἀπώλεια τω̃ν παρανόμων (Ⅵ)

27.8
Quel sera l'espoir de l'impie quand Dieu le retranchera, quand il retirera son âme?

Quelle espérance reste-t-il à l'impie, Quand Dieu coupe le fil de sa vie, Quand il lui retire son âme? (Ⅰ)

Car quelle est l’espérance de l’impie quand Dieu le retranche, quand Dieu retire son âme? (Ⅲ)

Quæ est enim spes hypocritæ, si avare rapiat,/ et non liberet Deus animam ejus ?/ (Ⅳ)

‫ 8  ׃27  כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו ‬ (Ⅴ)

καὶ τίς γάρ ἐστιν ἐλπὶς ἀσεβει̃ ὅτι ἐπέχει πεποιθὼς ἐπὶ κύριον ἀ̃ρα σωθήσεται (Ⅵ)

27.9
Est-ce que Dieu écoutera ses cris, au jour où l'angoisse viendra sur lui?

Est-ce que Dieu écoute ses cris, Quand l'angoisse vient l'assaillir? (Ⅰ)

Dieu entendra-t-il son cri quand la détresse viendra sur lui? (Ⅲ)

Numquid Deus audiet clamorem ejus,/ cum venerit super eum angustia ?/ (Ⅳ)

‫ 9  ׃27  הצעקתו ישמע אל כי תבוא עליו צרה ‬ (Ⅴ)

ἠ̃ τὴν δέησιν αὐτου̃ εἰσακούσεται κύριος ἢ ἐπελθούσης αὐτω̨̃ ἀνάγκης (Ⅵ)

27.10
Trouve-t-il ses délices dans le Tout-Puissant? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu?

Fait-il du Tout Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? (Ⅰ)

Trouvera-t-il ses délices dans le Tout-puissant? Invoquera-t-il Dieu en tout temps? (Ⅲ)

aut poterit in Omnipotente delectari,/ et invocare Deum omni tempore ?/ (Ⅳ)

‫ 10 ׃27  אם על שדי יתענג יקרא אלוה בכל עת ‬ (Ⅴ)

μὴ ἔχει τινὰ παρρησίαν ἔναντι αὐτου̃ ἢ ὡς ἐπικαλεσαμένου αὐτου̃ εἰσακούσεται αὐτου̃ (Ⅵ)

27.11
Je vous enseignerai la conduite de Dieu, et je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant.

Je vous enseignerai les voies de Dieu, Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout Puissant. (Ⅰ)

Je vous enseignerai comment Dieu agit, je ne cacherai pas ce qui est par devers le Tout-puissant. (Ⅲ)

Docebo vos per manum Dei quæ Omnipotens habeat,/ nec abscondam./ (Ⅳ)

‫ 11 ׃27  אורה אתכם ביד אל אשר עם שדי לא אכחד ‬ (Ⅴ)

ἀλλὰ δὴ ἀναγγελω̃ ὑμι̃ν τί ἐστιν ἐν χειρὶ κυρίου ἅ ἐστιν παρὰ παντοκράτορι οὐ ψεύσομαι (Ⅵ)

27.12
Voici que vous-mêmes, vous avez tous vu; pourquoi donc discourez-vous en vain?

Mais vous les connaissez, et vous êtes d'accord; Pourquoi donc vous laisser aller à de vaines pensées? (Ⅰ)

Voici, vous-mêmes, vous l’avez tous vu: et pourquoi entretenez-vous ces vaines pensées? (Ⅲ)

Ecce vos omnes nostis :/ et quid sine causa vana loquimini ?/ (Ⅳ)

‫ 12 ׃27  הן אתם כלכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו ‬ (Ⅴ)

ἰδοὺ δὴ πάντες οἴδατε ὅτι κενὰ κενοι̃ς ἐπιβάλλετε (Ⅵ)

27.13
Voici la part que Dieu réserve au méchant, l'héritage que les violents reçoivent du Tout-Puissant.

Voici la part que Dieu réserve au méchant, L'héritage que le Tout Puissant destine à l'impie. (Ⅰ)

Voici quelle est, par devers Dieu, la part de l’homme méchant et l’héritage que les violents reçoivent du Tout-puissant: (Ⅲ)

Hæc est pars hominis impii apud Deum,/ et hæreditas violentorum, quam ob Omnipotente suscipient./ (Ⅳ)

‫ 13 ׃27  זה חלק אדם רשע עם אל ונחלת עריצים משדי יקחו ‬ (Ⅴ)

αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβου̃ς παρὰ κυρίου κτη̃μα δὲ δυναστω̃ν ἐλεύσεται παρὰ παντοκράτορος ἐπ' αὐτούς (Ⅵ)

27.14
S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive; ses rejetons ne seront pas rassasiés de pain.

S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, Et ses rejetons manquent de pain; (Ⅰ)

Si ses fils se multiplient, c’est pour l’épée, et ses descendants ne sont pas rassasiés de pain. (Ⅲ)

Si multiplicati fuerint filii ejus, in gladio erunt,/ et nepotes ejus non saturabuntur pane :/ (Ⅳ)

‫ 14 ׃27  אם ירבו בניו למו חרב וצאצאיו לא ישבעו לחם ‬ (Ⅴ)

ἐὰν δὲ πολλοὶ γένωνται οἱ υἱοὶ αὐτου̃ εἰς σφαγὴν ἔσονται ἐὰν δὲ καὶ ἀνδρωθω̃σιν προσαιτήσουσιν (Ⅵ)

27.15
Ses survivants seront ensevelis dans la mort, leurs veuves ne les pleureront pas.

Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, Et leurs veuves ne les pleurent pas. (Ⅰ)

Ceux qui restent après lui seront enterrés dans la mort, et ses veuves ne pleureront pas. (Ⅲ)

qui reliqui fuerint ex eo sepelientur in interitu,/ et viduæ illius non plorabunt./ (Ⅳ)

‫ 15 ׃27  *שרידו **שרידיו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה ‬ (Ⅴ)

οἱ δὲ περιόντες αὐτου̃ ἐν θανάτω̨ τελευτήσουσιν χήρας δὲ αὐτω̃ν οὐθεὶς ἐλεήσει (Ⅵ)

27.16
S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue,

S'il amasse l'argent comme la poussière, S'il entasse les vêtements comme la boue, (Ⅰ)

S’il entasse l’argent comme la poussière et se prépare des vêtements comme de la boue, (Ⅲ)

Si comportaverit quasi terram argentum,/ et sicut lutum præparaverit vestimenta :/ (Ⅳ)

‫ 16 ׃27  אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש ‬ (Ⅴ)

ἐὰν συναγάγη̨ ὥσπερ γη̃ν ἀργύριον ἴσα δὲ πηλω̨̃ ἑτοιμάση̨ χρυσίον (Ⅵ)

27.17
c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui les porte, c'est le juste qui hérite de ton argent.

C'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt, C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. (Ⅰ)

Il se les prépare, mais le juste s’en vêtira; et l’argent, c’est l’innocent qui se le partagera. (Ⅲ)

præparabit quidem, sed justus vestietur illis,/ et argentum innocens dividet./ (Ⅳ)

‫ 17 ׃27  יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק ‬ (Ⅴ)

ταυ̃τα πάντα δίκαιοι περιποιήσονται τὰ δὲ χρήματα αὐτου̃ ἀληθινοὶ καθέξουσιν (Ⅵ)

27.18
Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la hutte que se construit le gardien des vignes.

Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, Comme la cabane que fait un gardien. (Ⅰ)

Il a bâti sa maison comme la teigne, comme une cabane que fait celui qui garde les vignes. (Ⅲ)

Ædificavit sicut tinea domum suam,/ et sicut custos fecit umbraculum./ (Ⅳ)

‫ 18 ׃27  בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר ‬ (Ⅴ)

ἀπέβη δὲ ὁ οἰ̃κος αὐτου̃ ὥσπερ ση̃τες καὶ ὥσπερ ἀράχνη (Ⅵ)

27.19
Le riche se couche, c'est pour la dernière fois; il ouvre les yeux, il n'est plus.

Il se couche riche, et il meurt dépouillé; Il ouvre les yeux, et tout a disparu. (Ⅰ)

Il se couche riche, et il ne le refera pas; il ouvre ses yeux, et il n’est plus. (Ⅲ)

Dives, cum dormierit, nihil secum auferet :/ aperiet oculos suos, et nihil inveniet./ (Ⅳ)

‫ 19 ׃27  עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו ‬ (Ⅴ)

πλούσιος κοιμηθεὶς καὶ οὐ προσθήσει ὀφθαλμοὺς αὐτου̃ διήνοιξεν καὶ οὐκ ἔστιν (Ⅵ)

27.20
Les terreurs fondent sur lui comme des eaux, un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit.

Les terreurs le surprennent comme des eaux; Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. (Ⅰ)

Les frayeurs le surprennent comme des eaux; l’ouragan l’emporte de nuit; (Ⅲ)

Apprehendet eum quasi aqua inopia :/ nocte opprimet eum tempestas./ (Ⅳ)

‫ 20 ׃27  תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה ‬ (Ⅴ)

συνήντησαν αὐτω̨̃ ὥσπερ ὕδωρ αἱ ὀδύναι νυκτὶ δὲ ὑφείλατο αὐτὸν γνόφος (Ⅵ)

27.21
Le vent d'orient l'emporte, et il disparaît; il l'arrache violemment de sa demeure.

Le vent d'orient l'emporte, et il s'en va; Il l'arrache violemment de sa demeure. (Ⅰ)

Le vent d’orient l’enlève, et il s’en va, et dans un tourbillon il l’emporte de son lieu. (Ⅲ)

Tollet eum ventus urens, et auferet,/ et velut turbo rapiet eum de loco suo./ (Ⅳ)

‫ 21 ׃27  ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו ‬ (Ⅴ)

ἀναλήμψεται αὐτὸν καύσων καὶ ἀπελεύσεται καὶ λικμήσει αὐτὸν ἐκ του̃ τόπου αὐτου̃ (Ⅵ)

27.22
Dieu lance sur lui ses traits sans pitié, il fuit éperdu loin de sa main;

Dieu lance sans pitié des traits contre lui, Et le méchant voudrait fuir pour les éviter. (Ⅰ)

Dieu lance ses dards sur lui et ne l’épargne pas; il voudrait fuir loin de sa main. (Ⅲ)

Et mittet super eum, et non parcet :/ de manu ejus fugiens fugiet./ (Ⅳ)

‫ 22 ׃27  וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח ‬ (Ⅴ)

καὶ ἐπιρρίψει ἐπ' αὐτὸν καὶ οὐ φείσεται ἐκ χειρὸς αὐτου̃ φυγη̨̃ φεύξεται (Ⅵ)

27.23
on bat des mains à son sujet, de sa demeure on siffle sur lui.

On bat des mains à sa chute, Et on le siffle à son départ. (Ⅰ)

On battra des mains sur lui, et on le chassera de son lieu avec des sifflements. (Ⅲ)

Stringet super eum manus suas,/ et sibilabit super illum, intuens locum ejus.] (Ⅳ)

‫ 23 ׃27  ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו ‬ (Ⅴ)

κροτήσει ἐπ' αὐτου̃ χει̃ρας αὐτου̃ καὶ συριει̃ αὐτὸν ἐκ του̃ τόπου αὐτου̃ (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27| | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑