Job
Onelittleangel > > Job  >
(21 Verses | Page 1 / 1)
La Bible de Crampon.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
La Bible de Crampon.Afficher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


18.1
Alors Baldad de Suhé prit la parole et dit:

Bildad de Schuach prit la parole et dit: (Ⅰ)

Et Bildad, le Shukhite, répondit et dit: (Ⅲ)

Respondens autem Baldad Suhites, dixit : (Ⅳ)

‫ 1  ׃18  ויען בלדד השחי ויאמר ‬ (Ⅴ)

ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ ὁ Σαυχίτης λέγει (Ⅵ)

18.2
Quand donc mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons.

Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. (Ⅰ)

Jusques à quand tendrez-vous des pièges avec vos paroles? Soyez intelligents, et puis nous parlerons. (Ⅲ)

Usque ad quem finem verba jactabitis ?/ intelligite prius, et sic loquamur./ (Ⅳ)

‫ 2  ׃18  עד אנה תשימון קנצי למלין תבינו ואחר נדבר ‬ (Ⅴ)

μέχρι τίνος οὐ παύση̨ ἐπίσχες ἵνα καὶ αὐτοὶ λαλήσωμεν (Ⅵ)

18.3
Pourquoi nous regardez-vous comme des brutes, et sommes-nous stupides à vos yeux?

Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? (Ⅰ)

Pourquoi sommes-nous considérés comme des bêtes, et sommes-nous stupides à vos yeux? (Ⅲ)

Quare reputati sumus ut jumenta,/ et sorduimus coram vobis ?/ (Ⅳ)

‫ 3  ׃18  מדוע נחשבנו כבהמה נטמינו בעיניכם ‬ (Ⅴ)

διὰ τί ὥσπερ τετράποδα σεσιωπήκαμεν ἐναντίον σου (Ⅵ)

18.4
Toi qui te déchires dans ta fureur, veux-tu qu'à cause de toi la terre devienne déserte, que le rocher soit transporté hors de sa place?

O toi qui te déchires dans ta fureur, Faut-il, à cause de toi, que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? (Ⅰ)

Toi qui déchires ton âme dans ta colère, la terre sera-t-elle abandonnée à cause de toi, et le rocher sera-t-il transporté de sa place? (Ⅲ)

Qui perdis animam tuam in furore tuo,/ numquid propter te derelinquetur terra,/ et transferentur rupes de loco suo ?/ (Ⅳ)

‫ 4  ׃18  טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקמו ‬ (Ⅴ)

κέχρηταί σοι ὀργή τί γάρ ἐὰν σὺ ἀποθάνη̨ς ἀοίκητος ἡ ὑπ' οὐρανόν ἢ καταστραφήσεται ὄρη ἐκ θεμελίων (Ⅵ)

18.5
Oui, la lumière du méchant s'éteindra, et la flamme de son foyer cessera de briller.

La lumière du méchant s'éteindra, Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. (Ⅰ)

Or la lumière des méchants sera éteinte, et la flamme de son feu ne luira point; (Ⅲ)

Nonne lux impii extinguetur,/ nec splendebit flamma ignis ejus ?/ (Ⅳ)

‫ 5  ׃18  גם אור רשעים ידעך ולא יגה שביב אשו ‬ (Ⅴ)

καὶ φω̃ς ἀσεβω̃ν σβεσθήσεται καὶ οὐκ ἀποβήσεται αὐτω̃ν ἡ φλόξ (Ⅵ)

18.6
Le jour s'obscurcira sous sa tente, sa lampe s'éteindra au-dessus de lui.

La lumière s'obscurcira sous sa tente, Et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. (Ⅰ)

La lumière sera ténèbres dans sa tente, et sa lampe sera éteinte au-dessus de lui. (Ⅲ)

Lux obtenebrescet in tabernaculo illius,/ et lucerna quæ super eum est extinguetur./ (Ⅳ)

‫ 6  ׃18  אור‪[c]‬ חשך באהלו ונרו עליו ידעך ‬ (Ⅴ)

τὸ φω̃ς αὐτου̃ σκότος ἐν διαίτη̨ ὁ δὲ λύχνος ἐπ' αὐτω̨̃ σβεσθήσεται (Ⅵ)

18.7
Ses pas si fermes seront à l'étroit, son propre conseil précipite sa chute.

Ses pas assurés seront à l'étroit; Malgré ses efforts, il tombera. (Ⅰ)

Les pas de sa force seront resserrés, et son propre conseil le renversera: (Ⅲ)

Arctabuntur gressus virtutis ejus,/ et præcipitabit eum consilium suum./ (Ⅳ)

‫ 7  ׃18  יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו ‬ (Ⅴ)

θηρεύσαισαν ἐλάχιστοι τὰ ὑπάρχοντα αὐτου̃ σφάλαι δὲ αὐτου̃ ἡ βουλή (Ⅵ)

18.8
Ses pieds le jettent dans les rets, il marche sur le piège.

Car il met les pieds sur un filet, Il marche dans les mailles, (Ⅰ)

Car il est poussé dans le filet par ses propres pieds; et il marche sur les mailles du filet; (Ⅲ)

Immisit enim in rete pedes suos,/ et in maculis ejus ambulat./ (Ⅳ)

‫ 8  ׃18  כי שלח ברשת ברגליו ועל שבכה יתהלך ‬ (Ⅴ)

ἐμβέβληται δὲ ὁ ποὺς αὐτου̃ ἐν παγίδι ἐν δικτύω̨ ἑλιχθείη (Ⅵ)

18.9
Le filet saisit ses talons; il est serré dans ses noeuds.

Il est saisi au piège par le talon, Et le filet s'empare de lui; (Ⅰ)

Le piège le prend par le talon, le lacet le saisit; (Ⅲ)

Tenebitur planta illius laqueo,/ et exardescet contra eum sitis./ (Ⅳ)

‫ 9  ׃18  יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים ‬ (Ⅴ)

ἔλθοισαν δὲ ἐπ' αὐτὸν παγίδες κατισχύσει ἐπ' αὐτὸν διψω̃ντας (Ⅵ)

18.10
Pour lui les lacs sont cachés sous terre, et la trappe est sur son sentier.

Le cordeau est caché dans la terre, Et la trappe est sur son sentier. (Ⅰ)

Sa corde est cachée dans la terre, et sa trappe sur le sentier. (Ⅲ)

Abscondita est in terra pedica ejus,/ et decipula illius super semitam./ (Ⅳ)

‫ 10 ׃18  טמון בארץ חבלו ומלכדתו עלי נתיב ‬ (Ⅴ)

κέκρυπται ἐν τη̨̃ γη̨̃ σχοινίον αὐτου̃ καὶ ἡ σύλλημψις αὐτου̃ ἐπὶ τρίβων (Ⅵ)

18.11
De tous côtés des terreurs l'assiègent, et le poursuivent pas à pas.

Des terreurs l'assiègent, l'entourent, Le poursuivent par derrière. (Ⅰ)

De toutes parts des terreurs l’alarment et le poussent çà et là, s’attachant à ses pas. (Ⅲ)

Undique terrebunt eum formidines,/ et involvent pedes ejus./ (Ⅳ)

‫ 11 ׃18  סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו ‬ (Ⅴ)

κύκλω̨ ὀλέσαισαν αὐτὸν ὀδύναι πολλοὶ δὲ περὶ πόδας αὐτου̃ ἔλθοισαν ἐν λιμω̨̃ στενω̨̃ (Ⅵ)

18.12
La disette est son châtiment, et la ruine est prête pour sa chute.

La faim consume ses forces, La misère est à ses côtés. (Ⅰ)

Sa force est affaiblie par la faim, et la calamité est prête à son côté. (Ⅲ)

Attenuetur fame robur ejus,/ et inedia invadat costas illius./ (Ⅳ)

‫ 12 ׃18  יהי רעב אנו ואיד נכון לצלעו ‬ (Ⅴ)

πτω̃μα δὲ αὐτω̨̃ ἡτοίμασται ἐξαίσιον (Ⅵ)

18.13
La peau de ses membres est dévorée; ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort.

Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. (Ⅰ)

Le premier-né de la mort dévore les membres de son corps, il dévore ses membres. (Ⅲ)

Devoret pulchritudinem cutis ejus ;/ consumat brachia illius primogenita mors./ (Ⅳ)

‫ 13 ׃18  יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות ‬ (Ⅴ)

βρωθείησαν αὐτου̃ κλω̃νες ποδω̃ν κατέδεται δὲ τὰ ὡραι̃α αὐτου̃ θάνατος (Ⅵ)

18.14
Il est arraché de sa tente, où il se croyait en sûreté; on le traîne vers le Roi des frayeurs.

Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté, Il se traîne vers le roi des épouvantements. (Ⅰ)

Ce qui faisait sa confiance est arraché de sa tente, et il est forcé de marcher vers le roi des terreurs. (Ⅲ)

Avellatur de tabernaculo suo fiducia ejus,/ et calcet super eum, quasi rex, interitus./ (Ⅳ)

‫ 14 ׃18  ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות ‬ (Ⅴ)

ἐκραγείη δὲ ἐκ διαίτης αὐτου̃ ἴασις σχοίη δὲ αὐτὸν ἀνάγκη αἰτία̨ βασιλικη̨̃ (Ⅵ)

18.15
Nul des siens n'habite dans sa tente, le soufre est semé sur sa demeure.

Nul des siens n'habite sa tente, Le soufre est répandu sur sa demeure. (Ⅰ)

Ce qui n’est pas à lui habite dans sa tente, le soufre est répandu sur son habitation. (Ⅲ)

Habitent in tabernaculo illius socii ejus qui non est ;/ aspergatur in tabernaculo ejus sulphur./ (Ⅳ)

‫ 15 ׃18  תשכון באהלו מבלי לו יזרה על נוהו גפרית ‬ (Ⅴ)

κατασκηνώσει ἐν τη̨̃ σκηνη̨̃ αὐτου̃ ἐν νυκτὶ αὐτου̃ κατασπαρήσονται τὰ εὐπρεπη̃ αὐτου̃ θείω̨ (Ⅵ)

18.16
En bas, ses racines se dessèchent, en haut, ses rameaux sont coupés.

En bas, ses racines se dessèchent; En haut, ses branches sont coupées. (Ⅰ)

En bas ses racines sèchent, et en haut ses branches sont coupées. (Ⅲ)

Deorsum radices ejus siccentur :/ sursum autem atteratur messis ejus./ (Ⅳ)

‫ 16 ׃18  מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו ‬ (Ⅴ)

ὑποκάτωθεν αἱ ῥίζαι αὐτου̃ ξηρανθήσονται καὶ ἐπάνωθεν ἐπιπεσει̃ται θερισμὸς αὐτου̃ (Ⅵ)

18.17
Sa mémoire a disparu de la terre, il n'a plus de nom dans la contrée.

Sa mémoire disparaît de la terre, Son nom n'est plus sur la face des champs. (Ⅰ)

Sa mémoire périt de dessus la terre, et il n’a pas de nom sur la face du pays. (Ⅲ)

Memoria illius pereat de terra,/ et non celebretur nomen ejus in plateis./ (Ⅳ)

‫ 17 ׃18  זכרו אבד מני ארץ ולא שם לו על פני חוץ ‬ (Ⅴ)

τὸ μνημόσυνον αὐτου̃ ἀπόλοιτο ἐκ γη̃ς καὶ ὑπάρχει ὄνομα αὐτω̨̃ ἐπὶ πρόσωπον ἐξωτέρω (Ⅵ)

18.18
On le chasse de la lumière dans les ténèbres, on le bannit de l'univers.

Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, Il est chassé du monde. (Ⅰ)

Il est repoussé de la lumière dans les ténèbres; on le bannit du monde. (Ⅲ)

Expellet eum de luce in tenebras,/ et de orbe transferet eum./ (Ⅳ)

‫ 18 ׃18  יהדפהו מאור אל חשך ומתבל ינדהו ‬ (Ⅴ)

ἀπώσειεν αὐτὸν ἐκ φωτὸς εἰς σκότος (Ⅵ)

18.19
Il ne laisse ni descendance ni postérité dans sa tribu; aucun survivant dans son séjour.

Il ne laisse ni descendants ni postérité parmi son peuple, Ni survivant dans les lieux qu'il habitait. (Ⅰ)

Il n’a pas d’enfants ni de postérité parmi son peuple, personne qui lui survive dans les lieux de son séjour. (Ⅲ)

Non erit semen ejus, neque progenies in populo suo,/ nec ullæ reliquiæ in regionibus ejus./ (Ⅳ)

‫ 19 ׃18  לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו ‬ (Ⅴ)

οὐκ ἔσται ἐπίγνωστος ἐν λαω̨̃ αὐτου̃ οὐδὲ σεσω̨σμένος ἐν τη̨̃ ὑπ' οὐρανὸν ὁ οἰ̃κος αὐτου̃ ἀλλ' ἐν τοι̃ς αὐτου̃ ζήσονται ἕτεροι (Ⅵ)

18.20
Les peuples de l'Occident sont stupéfaits de sa ruine, et ceux de l'Orient en sont saisis d'horreur.

Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, Et la génération présente sera saisie d'effroi. (Ⅰ)

Ceux qui viennent après seront étonnés de son jour, comme l’horreur s’est emparée de ceux qui les ont précédés. (Ⅲ)

In die ejus stupebunt novissimi,/ et primos invadet horror./ (Ⅳ)

‫ 20 ׃18  על יומו נשמו אחרנים וקדמנים אחזו שער ‬ (Ⅴ)

ἐπ' αὐτω̨̃ ἐστέναξαν ἔσχατοι πρώτους δὲ ἔσχεν θαυ̃μα (Ⅵ)

18.21
Telle est la demeure de l'impie, telle est la place de l'homme qui ne connaît pas Dieu.

Point d'autre destinée pour le méchant, Point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu! (Ⅰ)

Certainement, telles sont les demeures de l’inique, et tel est le lieu de celui qui ne connaît pas Dieu. (Ⅲ)

Hæc sunt ergo tabernacula iniqui,/ et iste locus ejus qui ignorat Deum.] (Ⅳ)

‫ 21 ׃18  אך אלה משכנות עול וזה מקום לא ידע אל ס‬ (Ⅴ)

οὑ̃τοί εἰσιν οἰ̃κοι ἀδίκων οὑ̃τος δὲ ὁ τόπος τω̃ν μὴ εἰδότων τὸν κύριον (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | | | | | | | | | 18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑