Psaumes
> Psaumes  >
18 Verses | Page 1 / 1
(Version Grecque)


Afficher / Cacher
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)
(Ⅵ)
(Ⅶ)
(Ⅷ)


45. 1  
εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τω̃ν ἀλλοιωθησομένων τοι̃ς υἱοι̃ς Κορε εἰς σύνεσιν ὠ̨δὴ ὑπὲρ του̃ ἀγαπητου̃
- Au maître de chant. Sur les lis. Cantique des fils de Coré. Chant d'amour. (Ⅰ)
- Au chef des chantres. Sur les lis. Des fils de Koré. Cantique. Chant d'amour. (Ⅱ)
- In finem, pro iis qui commutabuntur. Filiis Core, ad intellectum. Canticum pro dilecto. (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃45  למנצח על ששנים לבני קרח משכיל שיר ידידת ‬ (Ⅴ)
- Au chef de musique. Sur Shoshannim. Des fils de Coré. Instruction. Un cantique du bien-aimé. (Ⅵ)
- Maskil des enfants de Coré, [qui est] un Cantique nuptial, [donné] au maitre chantre, [pour le chanter] sur Sosannim. (Ⅶ)
- Au maître-chantre. Maskil (cantique) des enfants de Coré; cantique nuptial sur Shoshannim (les lys). (Ⅷ)
45. 2  
ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου τω̨̃ βασιλει̃ ἡ γλω̃σσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου
- De mon coeur jaillit un beau chant ; je dis : " Mon oeuvre est pour un roi ! " Ma langue est comme le roseau rapide du scribe, (Ⅰ)
- Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon coeur. Je dis: Mon oeuvre est pour le roi! Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain! (Ⅱ)
- [Eructavit cor meum verbum bonum :/ dico ego opera mea regi./ Lingua mea calamus scribæ/ velociter scribentis./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃45  רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר ‬ (Ⅴ)
- Mon cœur bouillonne d’une bonne parole; je dis ce que j’ai composé au sujet du roi; ma langue est le style d’un écrivain habile. (Ⅵ)
- Mon cœur médite un excellent discours, [et] j’ai dit : mes ouvrages seront pour le Roi ; ma langue sera la plume d’un écrivain diligent. (Ⅶ)
- Mon cœur bouillonne pour prononcer une parole excellente; je dis: Mon œuvre sera pour le roi; ma langue sera comme la plume d'un écrivain habile. (Ⅷ)
45. 3  
ὡραι̃ος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τω̃ν ἀνθρώπων ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσίν σου διὰ του̃το εὐλόγησέν σε ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰω̃να
- Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres ; c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. (Ⅰ)
- Tu es le plus beau des fils de l'homme, La grâce est répandue sur tes lèvres: C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. (Ⅱ)
- Speciosus forma præ filiis hominum,/ diffusa est gratia in labiis tuis :/ propterea benedixit te Deus in æternum./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃45  יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם ‬ (Ⅴ)
- Tu es plus beau que les fils des hommes; la grâce est répandue sur tes lèvres: c’est pourquoi Dieu t’a béni à toujours. (Ⅵ)
- Tu es plus beau qu’aucun des fils des hommes ; la grâce est répandue sur tes lèvres, parce que Dieu t’a béni éternellement. (Ⅶ)
- Tu es plus beau qu'aucun des fils des hommes; la grâce est répandue sur tes lèvres; aussi Dieu t'a béni à jamais. (Ⅷ)
45. 4  
περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου δυνατέ τη̨̃ ὡραιότητί σου καὶ τω̨̃ κάλλει σου
- Ceins ton épée sur ta cuisse, ô héros, revêts ta splendeur et ta majesté. (Ⅰ)
- Vaillant guerrier, ceins ton épée, -Ta parure et ta gloire, (Ⅱ)
- Accingere gladio tuo super femur tuum, potentissime./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃45  חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך ‬ (Ⅴ)
- Ceins ton épée sur ton côté, homme vaillant, dans ta majesté et ta magnificence; (Ⅵ)
- Ô Très-puissant, ceins ton épée sur ta cuisse, ta majesté et ta magnificence. (Ⅶ)
- Héros, ceins à ton côté ton épée, ta parure et ta gloire! (Ⅷ)
45. 5  
καὶ ἔντεινον καὶ κατευοδου̃ καὶ βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πραΰτητος καὶ δικαιοσύνης καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστω̃ς ἡ δεξιά σου
- Et dans ta majesté avance-toi, monte sur ton char, combats pour la vérité, la douceur et la justice ; et que ta droite te fasse accomplir des faits merveilleux. (Ⅰ)
- Oui, ta gloire! -Sois vainqueur, monte sur ton char, Défends la vérité, la douceur et la justice, Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits! (Ⅱ)
- Specie tua et pulchritudine tua/ intende, prospere procede, et regna,/ propter veritatem, et mansuetudinem, et justitiam ;/ et deducet te mirabiliter dextera tua./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃45  והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך ‬ (Ⅴ)
- Et, prospérant dans ta magnificence, mène en avant ton char, à cause de la vérité et de la débonnaireté et de la justice; et ta droite t’enseignera des choses terribles. (Ⅵ)
- Et prospère en ta magnificence ; sois porté sur la parole de vérité, de débonnaireté, et de justice ; et ta droite t’enseignera des choses terribles. (Ⅶ)
- Triomphe dans ta gloire; monte sur ton char, pour la vérité, la bonté et la justice; ta droite te fera voir des exploits terribles! (Ⅷ)
45. 6  
τὰ βέλη σου ἠκονημένα δυνατέ λαοὶ ὑποκάτω σου πεσου̃νται ἐν καρδία̨ τω̃ν ἐχθρω̃ν του̃ βασιλέως
- Tes flèches sont aiguës ; des peuples tomberont à tes pieds ; elles perceront le coeur des ennemis du roi. (Ⅰ)
- Tes flèches sont aiguës; Des peuples tomberont sous toi; Elles perceront le coeur des ennemis du roi. (Ⅱ)
- Sagittæ tuæ acutæ :/ populi sub te cadent,/ in corda inimicorum regis./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃45  חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך ‬ (Ⅴ)
- Tes flèches sont aiguës, — les peuples tomberont sous toi, — dans le cœur des ennemis du roi. (Ⅵ)
- Tes flèches sont aiguës, les peuples tomberont sous toi ; [elles entreront] dans le cœur des ennemis du Roi. (Ⅶ)
- Tes flèches sont aiguës; les peuples tomberont sous toi; elles iront au cœur des ennemis du roi. (Ⅷ)
45. 7  
ὁ θρόνος σου ὁ θεός εἰς τὸν αἰω̃να του̃ αἰω̃νος ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τη̃ς βασιλείας σου
- Ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours ; le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture. (Ⅰ)
- Ton trône, ô Dieu, est à toujours; Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. (Ⅱ)
- Sedes tua, Deus, in sæculum sæculi ;/ virga directionis virga regni tui./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃45  כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך ‬ (Ⅴ)
- Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité; c’est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. (Ⅵ)
- Ton trône, ô Dieu ! est à toujours et à perpétuité ; le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité. (Ⅶ)
- Ton trône, ô Dieu, demeure à toujours et à perpétuité; le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. (Ⅷ)
45. 8  
ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν διὰ του̃το ἔχρισέν σε ὁ θεὸς ὁ θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου
- Tu aimes la justice et tu hais l'iniquité : c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. (Ⅰ)
- Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté: C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. (Ⅱ)
- Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem ;/ propterea unxit te Deus, Deus tuus,/ oleo lætitiæ, præ consortibus tuis./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃45  אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך ‬ (Ⅴ)
- Tu as aimé la justice, et tu as haï la méchanceté; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes compagnons. (Ⅵ)
- Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté ; c’est pourquoi, ô Dieu ! ton Dieu t’a oint d’une huile de joie par-dessus tes compagnons. (Ⅶ)
- Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté; c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie; il t'a mis au-dessus de tes semblables. (Ⅷ)
45. 9  
σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασία ἀπὸ τω̃ν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων ἐξ ὡ̃ν ηὔφρανάν σε
- La myrrhe, l'aloès et la casse s'exhalent de tous tes vêtements ; des palais d'ivoire, les lyres te réjouissent. (Ⅰ)
- La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements; Dans les palais d'ivoire les instruments à cordes te réjouissent. (Ⅱ)
- Myrrha, et gutta, et casia a vestimentis tuis,/ a domibus eburneis ; ex quibus delectaverunt te/ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃45  מר ואהלות קציעות כל בגדתיך מן היכלי שן מני שמחוך ‬ (Ⅴ)
- Tous tes vêtements sont myrrhe, aloès, et casse, quand tu sors des palais d’ivoire d’où ils t’ont réjoui. (Ⅵ)
- Ce n’est que myrrhe, aloès et casse de tous tes vêtements, [quand tu sors] des palais d’ivoire, dont ils t’ont réjoui. (Ⅶ)
- La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements; dans les palais d'ivoire, le jeu des instruments te réjouit. (Ⅷ)
45. 10  
θυγατέρες βασιλέων ἐν τη̨̃ τιμη̨̃ σου παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιω̃ν σου ἐν ἱματισμω̨̃ διαχρύσω̨ περιβεβλημένη πεποικιλμένη
- Des filles de rois sont parmi tes bien-aimées ; la reine est à ta droite, parée de l'or d'Ophir. (Ⅰ)
- Des filles de rois sont parmi tes bien-aimées; La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. (Ⅱ)
- filiæ regum in honore tuo./ Astitit regina a dextris tuis/ in vestitu deaurato, circumdata varietate./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃45  בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר ‬ (Ⅴ)
- Des filles de rois ont été parmi tes dames d’honneur; la reine est à ta droite, parée d’or d’Ophir. (Ⅵ)
- Des filles de Rois sont entre tes dames d’honneur ; ta femme est à ta droite, parée d’or d’Ophir. (Ⅶ)
- Des filles de rois sont parmi tes dames d'honneur; l'épouse est à ta droite, parée d'or d'Ophir. (Ⅷ)
45. 11  
ἄκουσον θύγατερ καὶ ἰδὲ καὶ κλι̃νον τὸ οὐ̃ς σου καὶ ἐπιλάθου του̃ λαου̃ σου καὶ του̃ οἴκου του̃ πατρός σου
- " Ecoute, ma fille, regarde et prête l'oreille : oublie ton peuple et la maison de ton père, (Ⅰ)
- Écoute, ma fille, vois, et prête l'oreille; Oublie ton peuple et la maison de ton père. (Ⅱ)
- Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam ;/ et obliviscere populum tuum, et domum patris tui./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃45  שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך ‬ (Ⅴ)
- Écoute, fille! et vois, et incline ton oreille; et oublie ton peuple et la maison de ton père; (Ⅵ)
- Ecoute fille, et considère ; rends-toi attentive, oublie ton peuple, et la maison de ton père. (Ⅶ)
- Écoute, jeune fille, vois et prête l'oreille; oublie ton peuple et la maison de ton père. (Ⅷ)
45. 12  
ὅτι ἐπεθύμησεν ὁ βασιλεὺς του̃ κάλλους σου ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κύριός σου
- et le roi sera épris de ta beauté; car il est ton Seigneur : rends-lui tes hommages. (Ⅰ)
- Le roi porte ses désirs sur ta beauté; Puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages. (Ⅱ)
- Et concupiscet rex decorem tuum,/ quoniam ipse est Dominus Deus tuus, et adorabunt eum./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃45  ויתאו המלך יפיך כי הוא אדניך והשתחוי לו ‬ (Ⅴ)
- Et le roi désirera ta beauté, car il est ton seigneur: adore-le. (Ⅵ)
- Et le Roi mettra son affection en ta beauté ; puisqu’il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. (Ⅶ)
- Et le roi désirera pour lui ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui. (Ⅷ)
45. 13  
καὶ προσκυνήσουσιν αὐτω̨̃ θυγατέρες Τύρου ἐν δώροις τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι του̃ λαου̃
- La fille de Tyr, avec des présents, et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. " (Ⅰ)
- Et, avec des présents, la fille de Tyr, Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. (Ⅱ)
- Et filiæ Tyri in muneribus vultum tuum deprecabuntur ;/ omnes divites plebis./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃45  ובת צר במנחה פניך יחלו עשירי עם ‬ (Ⅴ)
- Et avec une offrande, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. (Ⅵ)
- Et la fille de Tyr, [et] les plus riches des peuples te supplieront avec des présents. (Ⅶ)
- La fille de Tyr avec des présents et les plus riches du peuple viendront te rendre hommage. (Ⅷ)
45. 14  
πα̃σα ἡ δόξα αὐτη̃ς θυγατρὸς βασιλέως ἔσωθεν ἐν κροσσωτοι̃ς χρυσοι̃ς περιβεβλημένη πεποικιλμένη
- Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur; son vêtement est fait de tissus d'or. (Ⅰ)
- Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais; Elle porte un vêtement tissu d'or. (Ⅱ)
- Omnis gloria ejus filiæ regis ab intus,/ in fimbriis aureis,/ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃45  כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה ‬ (Ⅴ)
- La fille du roi est tout gloire, dans l’intérieur du palais; son vêtement est de broderies d’or. (Ⅵ)
- La fille du Roi est intérieurement toute pleine de gloire ; son vêtement est semé d’enchâssures d’or. (Ⅶ)
- La fille du roi est pleine de gloire dans l'intérieur du palais; des tissus d'or forment son vêtement. (Ⅷ)
45. 15  
ἀπενεχθήσονται τω̨̃ βασιλει̃ παρθένοι ὀπίσω αὐτη̃ς αἱ πλησίον αὐτη̃ς ἀπενεχθήσονταί σοι
- En robe de couleurs variées, elle est présentée au roi ; après elles, des jeunes filles ses compagnes, te sont amenées. (Ⅰ)
- Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, Et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi; (Ⅱ)
- circumamicta varietatibus./ Adducentur regi virgines post eam ;/ proximæ ejus afferentur tibi./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃45  לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך ‬ (Ⅴ)
- Elle sera amenée au roi en vêtements de brocart; des vierges qui la suivent, ses compagnes, te seront amenées; (Ⅵ)
- Elle sera présentée au Roi en vêtements de broderie ; et les filles qui viennent après elle, et qui sont ses compagnes, seront amenées vers toi. (Ⅶ)
- Elle est présentée au roi, parée de broderies; à sa suite les vierges, ses compagnes, te sont amenées. (Ⅷ)
45. 16  
ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνη̨ καὶ ἀγαλλιάσει ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως
- On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse ; elles entrent dans le palais du Roi. (Ⅰ)
- On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse, Elles entrent dans le palais du roi. (Ⅱ)
- Afferentur in lætitia et exsultatione ;/ adducentur in templum regis./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃45  תובלנה‪[c]‬ בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך ‬ (Ⅴ)
- Elles te seront amenées avec joie et allégresse, elles entreront dans le palais du roi. (Ⅵ)
- Elles te seront présentées avec réjouissance et allégresse, [et] elles entreront au palais du Roi. (Ⅶ)
- Elles te sont amenées avec réjouissance et allégresse; elles entrent au palais du roi. (Ⅷ)
45. 17  
ἀντὶ τω̃ν πατέρων σου ἐγενήθησάν σοι υἱοί καταστήσεις αὐτοὺς ἄρχοντας ἐπὶ πα̃σαν τὴν γη̃ν
- Tes enfants prendront la place de tes pères ; tu les établiras princes sur toute la terre. (Ⅰ)
- Tes enfants prendront la place de tes pères; Tu les établiras princes dans tout le pays. (Ⅱ)
- Pro patribus tuis nati sunt tibi filii ;/ constitues eos principes super omnem terram./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃45  תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ ‬ (Ⅴ)
- Au lieu de tes pères, tu auras tes fils; tu les établiras pour princes dans tout le pays. (Ⅵ)
- Tes enfants seront au lieu de tes pères ; tu les établiras pour Princes par toute la terre. (Ⅶ)
- Tes fils tiendront la place de tes pères; tu les établiras princes dans toute la terre. (Ⅷ)
45. 18  
μνησθήσονται του̃ ὀνόματός σου ἐν πάση̨ γενεα̨̃ καὶ γενεα̨̃ διὰ του̃το λαοὶ ἐξομολογήσονταί σοι εἰς τὸν αἰω̃να καὶ εἰς τὸν αἰω̃να του̃ αἰω̃νος
- Je rappellerai ton nom dans tous les âges ; - et les peuples te loueront éternellement et à jamais. (Ⅰ)
- Je rappellerai ton nom dans tous les âges: Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. (Ⅱ)
- Memores erunt nominis tui in omni generatione et generationem :/ propterea populi confitebuntur tibi in æternum, et in sæculum sæculi.] (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃45  אזכירה שמך בכל דר ודר על כן עמים יהודך לעלם ועד ‬ (Ⅴ)
- Je rappellerai ton nom dans toutes les générations; c’est pourquoi les peuples te célébreront à toujours et à perpétuité. (Ⅵ)
- Je rendrai ton Nom mémorable dans tous les âges, et à cause de cela les peuples te célébreront à toujours et à perpétuité. (Ⅶ)
- Je rendrai ton nom célèbre dans tous les âges; aussi les peuples t'honoreront à toujours, à perpétuité. (Ⅷ)


Page: 1
Chapitre 45
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>